Er is de voorbije maanden al veel gezegd en geschreven over de mogelijke komst van een islamitische school in Genk, meer bepaald in de voormalige gebouwen van Syntra in Winterslag. De Belgische Islamitische Federatie (BIF), gelinkt aan de Turks-islamitische beweging Milli-Görüs, wilde in die gebouwen een islamschool oprichten. Tegen die plannen kwam snel verzet van onder meer N-VA en Vlaams Belang.

Op vraag van de onderwijsinspectie deed de Staatsveiligheid een onderzoek naar de vzw Lectio, de vzw die de aanvraag voor de school indiende. Op basis van de input van de Staatsveiligheid heeft de onderwijsinspectie zelf een advies bezorgd aan onderwijsminister Crevits. Daaruit blijkt dat de school niet voldoet aan een aantal erkenningsvoorwaarden. Zo moeten scholen bijvoorbeeld de Belgische Grondwet naleven en internationale verdragen respecteren, in het bijzonder over de mensen- en kinderrechten.

'Het verslag van de onderwijsinspectie geeft aan dat de aanvraag van het Selam college niet voldoet aan die voorwaarde', stelt Crevits. 'De inspectie kwam tot deze conclusie op basis van een advies dat ze heeft ingewonnen bij de Staatsveiligheid. Ook het Agentschap voor Onderwijsdiensten stelt voor dat de voorlopige erkenning niet kan worden toegestaan', aldus de CD&V-minister.

Zuhal Demir (N-VA), die vorig jaar al aan de alarmbel trok in dit dossier, is tevreden dat de school geen erkenning krijgt. Zij bedankt minister Crevits en 'iedereen die verantwoordelijkheid opnam in dit dossier'. 'Dankbaar namens de vrouwen van morgen die beter af zijn in een vrije school. Maar ook hun stilzwijgende moeders vandaag die het Selamcollege een bedreiging vinden voor hun dochters. Onze scholen mogen geen speeltuin worden voor extremisten', aldus Demir.

Demir roept de ouders die hun kinderen al hadden ingeschreven bij het Selam College op hun dochter of zoon 'zo snel mogelijk bij een andere, erkende onderwijsinstelling in te schrijven zodat ook zij hun kansen kunnen krijgen op kwaliteitsvol onderwijs'.

Er is de voorbije maanden al veel gezegd en geschreven over de mogelijke komst van een islamitische school in Genk, meer bepaald in de voormalige gebouwen van Syntra in Winterslag. De Belgische Islamitische Federatie (BIF), gelinkt aan de Turks-islamitische beweging Milli-Görüs, wilde in die gebouwen een islamschool oprichten. Tegen die plannen kwam snel verzet van onder meer N-VA en Vlaams Belang. Op vraag van de onderwijsinspectie deed de Staatsveiligheid een onderzoek naar de vzw Lectio, de vzw die de aanvraag voor de school indiende. Op basis van de input van de Staatsveiligheid heeft de onderwijsinspectie zelf een advies bezorgd aan onderwijsminister Crevits. Daaruit blijkt dat de school niet voldoet aan een aantal erkenningsvoorwaarden. Zo moeten scholen bijvoorbeeld de Belgische Grondwet naleven en internationale verdragen respecteren, in het bijzonder over de mensen- en kinderrechten. 'Het verslag van de onderwijsinspectie geeft aan dat de aanvraag van het Selam college niet voldoet aan die voorwaarde', stelt Crevits. 'De inspectie kwam tot deze conclusie op basis van een advies dat ze heeft ingewonnen bij de Staatsveiligheid. Ook het Agentschap voor Onderwijsdiensten stelt voor dat de voorlopige erkenning niet kan worden toegestaan', aldus de CD&V-minister. Zuhal Demir (N-VA), die vorig jaar al aan de alarmbel trok in dit dossier, is tevreden dat de school geen erkenning krijgt. Zij bedankt minister Crevits en 'iedereen die verantwoordelijkheid opnam in dit dossier'. 'Dankbaar namens de vrouwen van morgen die beter af zijn in een vrije school. Maar ook hun stilzwijgende moeders vandaag die het Selamcollege een bedreiging vinden voor hun dochters. Onze scholen mogen geen speeltuin worden voor extremisten', aldus Demir. Demir roept de ouders die hun kinderen al hadden ingeschreven bij het Selam College op hun dochter of zoon 'zo snel mogelijk bij een andere, erkende onderwijsinstelling in te schrijven zodat ook zij hun kansen kunnen krijgen op kwaliteitsvol onderwijs'.