Ter herinnering: sp.a-burgemeester Claes nam in september ontslag nadat de zaak aan het licht kwam rond mogelijke belangenvermenging bij de toewijzing van een contract van 6.790 euro aan het communicatiebureau Impuls. De administratie had gekozen voor concurrent RCA, maar Claes ging niettemin voor Impuls. Claes' kabinetschef was de echtgenote van een directeur daar. Ook op de promotie van haar bal 'Zondag met Hilde' was kritiek gekomen. Audit Vlaanderen onderzocht de zaak. Bij de dienst bevestigt men aan Belga enkel dat het rapport is opgeleverd, zonder verdere commentaar. Onder meer de burgemeester, de gemeenteraadsvoorzitter en de stadssecretaris kregen een kopie, net als het kabinet van minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans, zo luidt het nog. De conclusie is volgens Het Belang van Limburg duidelijk. In het eindrapport zou letterlijk sprake zijn van "absolute en onweerlegbare belangenvermenging". Nog volgens de krant zou het rapport ook voor verder onderzoek zijn overgemaakt aan de cel corruptie van de federale politie. (Belga)

Ter herinnering: sp.a-burgemeester Claes nam in september ontslag nadat de zaak aan het licht kwam rond mogelijke belangenvermenging bij de toewijzing van een contract van 6.790 euro aan het communicatiebureau Impuls. De administratie had gekozen voor concurrent RCA, maar Claes ging niettemin voor Impuls. Claes' kabinetschef was de echtgenote van een directeur daar. Ook op de promotie van haar bal 'Zondag met Hilde' was kritiek gekomen. Audit Vlaanderen onderzocht de zaak. Bij de dienst bevestigt men aan Belga enkel dat het rapport is opgeleverd, zonder verdere commentaar. Onder meer de burgemeester, de gemeenteraadsvoorzitter en de stadssecretaris kregen een kopie, net als het kabinet van minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans, zo luidt het nog. De conclusie is volgens Het Belang van Limburg duidelijk. In het eindrapport zou letterlijk sprake zijn van "absolute en onweerlegbare belangenvermenging". Nog volgens de krant zou het rapport ook voor verder onderzoek zijn overgemaakt aan de cel corruptie van de federale politie. (Belga)