In de Kamer zijn volksvertegenwoordigers van de meerderheid het eens geraakt om de voorwaarden voor het verwerven van de Belgische nationaliteit aan te scherpen, stelt Le Soir.

De kandidaat-Belg moet ook kennis hebben van de taal van het gewest of één van de landstalen en aan sociale voorwaarden - een diploma afgeleverd door een Belgische instelling, een beroepsopleiding van 400 uur, een integratieparcours - voldoen.

Economische voorwaardenVoorts komen er ook economische integratievoorwaarden: de kandidaat-Belg moet de laatste vijf jaar minstens 468 dagen gewerkt hebben, waardoor deeltijds werkenden (voornamelijk vrouwen) en mensen met precaire jobs uitgesloten worden.

Daarnaast voorziet het akkoord in een procedure met twee snelheden voor meerderjarigen die niet in België geboren zijn: een korte procedure van 5 jaar voor de kandidaten die aan de sociale, economische en taalcriteria beantwoorden, en een lange procedure van tien jaar voor de overigen.

Naturalisaties voor uitzonderlijke verdiensten
Tot slot zal het aantal naturalisaties teruglopen omdat de vreemdeling uitzonderlijke verdiensten op wetenschappelijk, sportief of socio-cultureel vlak moet kunnen bewijzen. Hij zal ook moeten aantonen dat hij bijgedragen heeft tot de "internationale uitstraling van België". Belg worden is een gunst
Belg worden wordt opnieuw een "gunstprocedure" waarmee enkel mensen met een uitzonderlijke verdienste voor het land of staatlozen aanspraak kunnen maken op de Belgische nationaliteit, klinkt het.

"Deze wet wil mensen stimuleren om mee te participeren aan deze samenleving en beloont diegenen die inspanningen leveren door hen sneller toegang te verlenen tot de Belgische nationaliteit. De naturalisatie wordt opnieuw een echte uitzonderingsprocedure. En de mogelijkheden om de nationaliteit te ontnemen bij ernstige misbruiken worden uitgebreid", zegt CD&V Kamerlid Nahima Lanjri.

MR is blijDe Franstalige liberale partij MR is blij: "De voorwaarden om Belg te worden moesten absoluut strenger worden", zegt Jacqueline Galant, die de commissie naturalisaties voorzit. "Er liggen 40.000 aanvragen tot naturalisatie te wachten en elk jaar worden er 40.000 mensen Belg via de verschillende mogelijke procedures."

De Franstalige liberalen benadrukken ook de noodzaak tot de oprichting van een inburgeringstraject voor nieuwkomers in Wallonië en Brussel. Zo'n traject bestaat in Vlaanderen al enkele jaren. (Belga/TE/SVL)

In de Kamer zijn volksvertegenwoordigers van de meerderheid het eens geraakt om de voorwaarden voor het verwerven van de Belgische nationaliteit aan te scherpen, stelt Le Soir. De kandidaat-Belg moet ook kennis hebben van de taal van het gewest of één van de landstalen en aan sociale voorwaarden - een diploma afgeleverd door een Belgische instelling, een beroepsopleiding van 400 uur, een integratieparcours - voldoen. Economische voorwaardenVoorts komen er ook economische integratievoorwaarden: de kandidaat-Belg moet de laatste vijf jaar minstens 468 dagen gewerkt hebben, waardoor deeltijds werkenden (voornamelijk vrouwen) en mensen met precaire jobs uitgesloten worden. Daarnaast voorziet het akkoord in een procedure met twee snelheden voor meerderjarigen die niet in België geboren zijn: een korte procedure van 5 jaar voor de kandidaten die aan de sociale, economische en taalcriteria beantwoorden, en een lange procedure van tien jaar voor de overigen.Naturalisaties voor uitzonderlijke verdiensten Tot slot zal het aantal naturalisaties teruglopen omdat de vreemdeling uitzonderlijke verdiensten op wetenschappelijk, sportief of socio-cultureel vlak moet kunnen bewijzen. Hij zal ook moeten aantonen dat hij bijgedragen heeft tot de "internationale uitstraling van België". Belg worden is een gunst Belg worden wordt opnieuw een "gunstprocedure" waarmee enkel mensen met een uitzonderlijke verdienste voor het land of staatlozen aanspraak kunnen maken op de Belgische nationaliteit, klinkt het. "Deze wet wil mensen stimuleren om mee te participeren aan deze samenleving en beloont diegenen die inspanningen leveren door hen sneller toegang te verlenen tot de Belgische nationaliteit. De naturalisatie wordt opnieuw een echte uitzonderingsprocedure. En de mogelijkheden om de nationaliteit te ontnemen bij ernstige misbruiken worden uitgebreid", zegt CD&V Kamerlid Nahima Lanjri. MR is blijDe Franstalige liberale partij MR is blij: "De voorwaarden om Belg te worden moesten absoluut strenger worden", zegt Jacqueline Galant, die de commissie naturalisaties voorzit. "Er liggen 40.000 aanvragen tot naturalisatie te wachten en elk jaar worden er 40.000 mensen Belg via de verschillende mogelijke procedures." De Franstalige liberalen benadrukken ook de noodzaak tot de oprichting van een inburgeringstraject voor nieuwkomers in Wallonië en Brussel. Zo'n traject bestaat in Vlaanderen al enkele jaren. (Belga/TE/SVL)