1. Meester Jef Vermassen: "Dames en heren, hij is de meest extreem georganiseerde seriedoder die er bestaat."

2. Kim De Gelder: "Ik zal het motief bewaren voor het einde van het proces of desnoods voor een volgend proces."

3. Meester Nina Van Eeckhaut: "Wat moet het hart van Kim De Gelder donker geweest zijn. Wat moet de ziel van Kim De Gelder zwart geweest zijn."

4. Meester Rosette Buys: "De houding van de beschuldigde, ten slotte, maakt bijzonder duidelijk dat hij het middelpunt is. Hij is egocentrisch, manipulatief, narcistisch en een moordenaar. Vervuld van haat en woede. De beschuldigde is niet normaal, maar hij is zeker niet gek."

5. Kim De Gelder: "Ik kan het mij... Maar inderdaad, het kan helend werken. Zeker voor de familie van Elza. Maar ik doe dat liever heel traag en rustig. Ik vind het heel moeilijk als die mensen naar mij kijken."

6. Ronny De Vilder, vader van een van de slachtoffers: "Ik kon niet begrijpen dat je in zo'n klein, onschuldig kind steekt en dan nog eens steekt. Ik wil er geen woorden aan vuil maken, want hij is het niet waard... Enfin, ik denk dat er geen beesten zo worden afgemaakt."

7. Kim De Gelder: "Vraag dat maar aan mijn advocaat, ik ben uw gedrag beu" (tegen de voorzitter)

8. Nele Bruggemans, moeder van een van de slachtoffers: "Ik wil alle Tantekes vanuit de grond van mijn hart bedanken voor wat ze gedaan hebben."

9. Krista D'Hondt, moeder van een van de slachtoffers: "Ik heb een schuldgevoel. Nog steeds heb ik zoveel verdriet voor die mensen die een kind verloren zijn. Als je je kind ziet dansen op een schoolfeest, dan voel je je schuldig. Wie zijn wij om te zagen over littekens, wie zijn wij om te zagen over kinderen met nachtmerries, terwijl er mensen zijn met een lege plaats?"

10. Kim de Gelder: "Ik was niet op de hoogte dat ik ook vragen mocht stellen. Ik heb me dus niet voorbereid. Ik heb ook niet geluisterd. Ik ben niet onder de indruk van wat ik hier allemaal hoor."

11. Meester Jaak Haentjes: "Met zieke mensen, wat hij in mijn ogen is, ga je niet naar de gevangenis. Ik verwacht niet, ik bepleit niet, dat Kim De Gelder ooit in vrijheid komt. Hij zal het niet graag horen, ik weet dat."

12. Meester Nina Van Eeckhaut: ""Er was een wezenlijk deel van hem dat genoot, dat een boosaardig genoegen haalde uit de angst en wanhoop van zijn ouders. Hij spuwde erop. En daar tegenover stond de verafgoding van hun ouders."

13. Kinderverzorgster Katja Van Meersche: "Ik had veel vertrouwen, nu heb ik alleen nog maar angst. Hij heeft ons veel afgenomen, maar de liefde van de kindjes zal hij niet afnemen."

14. Kim De Gelder: "Ik wil daar nu niet op antwoorden. Ik wil niet te intimiderend overkomen voor de slachtoffers. Ik zal dat wel zeggen wanneer ik eraan toe ben."

15. Meester Jaak Haentjes: " Ik probeer iets te doen aan uw leed, want van hem moet je niets verwachten. Ik ben inde overtuiging, misschien ben ik gefaald, maar ik heb geprobeerd u uit te leggen waarom hij het gedaan heeft. Als u het verklaart vanuit een ziekte, kan u misschien wat hij gedaan heeft, een andere betekenis geven."

16. Meester Ann Van De Steen: "Waren er Oscars uitgedeeld, u was zeker gewonnen in de categorie Grootste Manipulator."

17. Familielid van een van de slachtoffers: "Ik sta op en ga slapen met een haatgevoel in mijn maag"

18. Meester Nina Van Eeckhaut: "Gun hem niet de laffe uitweg van de waanzin."

19. Meester Nadine Maes: "Zijn ultieme droom. Zijn memoires: 'Ik, Kim De Gelder'. De ultieme kick van de eeuwige roem, wat hij altijd wilde. Het is hem jammer genoeg gelukt. De beelden zijn de wereld rondgegaan. Hij zal niet op de wall of fame hangen, maar wel op de wall of shame."


20. Eli Tackaert, ouder van een van de slachtoffers: "Ik kan het niet in mijn hoofd steken, hij is naar u gelopen, met zijn armen open, hij heeft zelfs papa gezegd tegen u. En gij steekt hem neer, dat was nog niet genoeg, ge hebt hem op zijn borst gestampt. En dan zijt ge gaan lopen."

21. Kim De Gelder: "De volgende dag heb ik in de kranten gezocht naar de moord die ik heb gepleegd. Ik was aangedaan. Waarom dan die andere moord? Wat moest ik anders doen? Werk zoeken? Ik heb u gezegd dat het economische crisis is. Moest ik opnieuw zo'n rottige job doen?"

22. Jozef Heyrman, echtgenoot van Elza Van Raemdonck: "Als ik een half uur eerder was thuisgekomen, dan had ik Kim De Gelder aangetroffen. Dan was hij nu dood geweest. Als ik hem nu nog ergens tegenkom, dan nijp ik hem dood."

23. Kim De Gelder: "Ik vond dat ik hard mocht zijn voor de wereld omdat de wereld ook hard is voor mij."

24. Nic De Gelder, vader van Kim De Gelder: "Als hij veroordeeld wordt, dan zou hij een psychopaat zijn. Dat is niet juist."

25. Meester Filip Van Hende: "Geniet nog van dit proces, meneer De Gelder. Want vrijdag valt het doek over dit proces. En ik hoop dat ik dan uw naam niet meer moet horen. Want u bent niet uniek, u bent een mister nobody."

26. Kim De Gelder: "Die sukkels hier denken dat ik in een psychose zit, maar ze weten niet dat ik met hun voeten speel" (Fragment verhoor op 26/11/2009)

27. Meester Elizabeth Duffeleer: "Hij kwetst opzettelijk. Dit is een psychopaat, geen psychoot."

28. Meester Jaak Haentjens: "Straf hem niet voor de feiten die hij gedaan heeft. Hij is niet toerekeningsvatbaar."

29. Meester Nina Van Eeckhaut: "Hannibal Lecter wannabe. Hij is er jammer genoeg niet slim genoeg voor."

30. Meester Nadine Maes: "De vernietigende kracht van orkaan De Gelder is werkelijk ongezien. Daar lig je dan als kind, bloedend, te vergaan van de pijn."

31. Kim De Gelder: "Ik wil de moord op Elza Van Raemdonck zeer goed uitleggen, zodat de nabestaanden het goed begrijpen, zodat ze het beter kunnen verwerken."

32. Meester Bart Gijsen: "Door kinderen aan te vallen, in die ene veilige plek, heeft hij in onze ziel gekrast"

33. Nic De Gelder: "Hij heeft het daar moeilijk mee: "Nooit meer vrijkomen, dat is een slag in het gezicht. Ik ga dat iedere keer moeten horen, dat snijdt in mijn vlees."

34. Meester Virginie Cottyn: "Na de gruwel in Vrasene, begon De Gelder meteen met de voorbereidingen voor zijn volgende moord. (...) Hij noteerde een 0 bij gewonden en een 1 bij doden, op zijn scorebord. (...) Het is zoals een videospelletje: up to the next level."

35. Kim De Gelder: "Hoe ik terugkijk op de feiten? Als ik daarop antwoord, moet ik mijn motief geven en dat wil ik houden voor het einde van het proces. Waarom niet open kaart spelen en jullie in spanning houden? Wat mij nu interesseert, is hoe ik dit kan verwerken. Ik wil de burgerlijke partijen horen om daarover te kunnen nadenken."

36. Getuige Guido Crapoen: "Ja, hij schopte zoals op een bal. Om iets uit de weg te trappen. Ik heb hem ook twee keer een springbeweging zien doen. Ik dacht dat hij op die kindjes sprong, maar ik kon het niet zien."

37. Meester Karen Van Den Driessche: "De aanzienlijke tijd in zijn voorbereidingen, de enorme zelfbeheersing, dat hij liegt en veinst: dat heeft mij overtuigd dat hij toerekeningsvatbaar is."

38. Meester Nadine Maes: "In mijn ogen is De Gelder een gefrustreerde nobody die zich in de kijker wou werken. Hij zei het zelf: 'Mijn leven heeft geen waarde meer' Hoe jammer."

39. Quinten Blindeman, zoon van verzorgster Marita Blindemn: "23 januari 2009 is er een stuk van mezelf overleden. Een ander stuk probeert te overleven."

40. Meester Patrick Van Lembergen: "Ondanks de gruwel, ben ik gecharmeerd geweest door de kracht van de slachtoffers. Dat ze zich niet zouden laten kapotmaken."

41. Kim De Gelder tegen zijn advocaat Haentjens: "Ge moet geen show opvoeren"

42. Meester Patrick Dillen: "Als hij toerekeningsvatbaar is, dan is het zijn fout. Zo niet, dan is het een speling van de natuur. Ik denk dat het duidelijk is dat hij boosaardig is, hij is geen natuurramp."

43. Psychiater van de verdediging: "Met andere woorden, binnen welke context hij ook komt, steeds duikt hetzelfde helse patroon op: moorden of vermoord worden."

44. Meester Jef vermassen: "Thelma heeft hem uniek genoemd. Hij heeft dat gedaan om uniek te zijn. Tegen zijn vader en tegen dokter Cosyns zei hij dat hij het deed om zijn mannelijkheid te bewijzen. Dat is zijn geheim motief."

45. Nic De Gelder: "Iedereen zegt 'Hoe kan je zo'n monster nog verdedigen?' Iedere ouder, iedereen in de zaal... Toen we hem gedoopt hebben, hebben we gezworen dat we voor hem zouden zorgen. Ge laat uw kind niet vallen, als ge dat graag ziet. Die feiten zijn totaal niet goed te praten, maar ge laat uw kind niet vallen. Ik zal dat nooit doen."

46. Meester Jef vermassen: "Hij wil uniek zijn voor zijn vriendinnetje. Hij zegt dat wat hij gedaan heeft, uniek is in de wereld. Zijn Mieke bestaat niet."

47. Maddy Van Peteghem, verantwoordelijke Fabeltjesland: "Wat ik daar gezien heb, ik krijg daar nog rillingen en een koud gevoel van."

48. Meester Filip Van Hende: "De merkwaardige paradox is dat hij denkt 'Ja, doe maar' als we hem veroordelen. Want hij berekent, hij weet dat hij er ook rechten mee krijgt. En mensen als hij putten die uit in de kleinste details. En binnen een aantal jaren zal hij, die vindt dat hij ten onrechte vast zit, vragen om vrij te komen. Het scenario ligt nu al vast."

49. Yves Van Den Berge, procureur: "Dat victimiseren, bovenop zijn psychopathie, maakt hem een van de gevaarlijkste criminelen ooit."

50. Meester Jef Vermassen: "Tien dagen na de feiten hadden ze al hun mening. (...) Een paar jaar later krijgen ze de vraag om als expert op te treden en een kritische analyse te maken. Weet ge wat een expert dan doet? Die zegt neen, want er hangt tenminste een zweem van partijdigheid over hen." (over de psychiaters van de verdediging)

51. Nic De Gelder: "Wij hebben gevraagd om hem te behandelen. (...) Ik wil De Bleeker niet aan de schandpaal nagelen, maar hij heeft geen enkele notie gedaan... Hij heeft het dossier niet opengedaan. Dan heb je zoiets van, allez..."

52. Petra Hanskens: "Voor ons voelde het alsof er in ons hart gestoken was, maar voor Eva en Rafaël moet het gevoeld hebben alsof hun hart eruit werd gerukt."

53. Meester Rosette Buys: "De Gelder liegt en veinst, dat is eigen aan een karakterstoornis. Een geestesgestoorde doet dat niet."

54. Kim De Gelder: "Mag ik u de feiten vertellen, of gaat u ze mij voorkauwen?" (tegen de voorzitter)

55. Joyce De Landsheer, stagiaire in Fabeltjesland: "Hij kwam naar buiten en zag dat wij er waren, hij had naar ons gekeken. Hij trapte naar een kindje, stak een ander neer en trapte nog een kind. Hij keek naar mij met een lege blik in zijn ogen, alsof ik de volgende zou zijn."

56. Meester Nina Van Eeckhaut: "Doet u dat steeds, eerst een diagnose stellen en dan het onderzoek doen?" (over de psychologen die tien dagen na de feiten een interview in Humo gaven.)

57. OCMW-medewerkster in Dendermonde Martina Van Rien: "De angst in de ogen van die ouders die toekomen, dat vergeet je nooit."

58. Katia D'Haese, moeder van Kim De Gelder: "Als ouders hebben wij geprobeerd hem uit de maatschappij de halen, maar dat is jammer genoeg niet gelukt."

59. Meester Nina Van Eeckhaut: "Het ergste is dat Fabeltjesland per definitie een tedere, snoezige wereld is. Waar geen stilte voor de storm heerste, maar een vrolijk gekwetter. En dan kwam de man met het donker hart, de donkere ziel. Gekomen onder de mensen om de hel te brengen, u zei het goed meester (Vermassen, red.)."

60. Filip Mannaert, vrijwillig verpleger: "Als die verzorgsters niet zo rustig gereageerd, konden wij ook ons werk niet doen. Zij mogen met alle lof gaan lopen." en brandweerman

61. Meester Rosette Buys: "Hij kan details geven, hij corrigeert de reconstructie waaraan hij niet wilde meewerken, ... Zijn voorbereidingen wijzen op we overdachte overwegingen."

62. Meester Patrick Dillen: "Ofwel is er dwang en geen controle, ofwel controle en geen dwang. Je moet kiezen."

63. Meester Filip Van Hende: "Het is geen zaak van zwart-wit. Het is een zaak met een merkwaardige paradox. Al deze slachtoffers spelen ongewild in de kaart van De Gelder. Ze willen dat hij veroordeeld wordt, omdat ze weten dat hij wist wat hij deed, maar ook dat hun buikgevoel zegt dat een internering iets is voor zieken en dat hij probeert te ontsnappen via internering. De paradox is dat hij zelf ook veroordeeld wil worden. Hij speelt het handig, hij speelt het perfect."

64. Meester Jaak Haentjens: "Het is niet omdat De Gelder zijn waarheid gekleurd is door zijn paranoïde schizofrenie, dat ze minder waarde heeft dan die van derden. Ze toont een schizofrene waarheid."

65. Kim De Gelder: "ik wil daar liever niet over praten in deze rechtszaal. Je kan zoveel gevoelens hebben. [...] Ik zit al zolang in opsluiting. Ik wilde mij excuseren, maar ik heb het moeilijk."

66. Psychiaters van de verdediging: "Hij is een krankzinnige persoonlijkheid die de impact en de waarde van zijn handelingen totaal niet kan inschatten."

67. Meester Nina Van Eeckhuat: "Daarom moest hij zich wreken op de maatschappij, omdat zijn genie ontkend werd."

68. Bart Van Den Langenbergh, psycholoog in de gevangenis in Brugge: "Als ik al spijt gezien heb, is het al naar zijn ouders. Hij heeft spijt wel verbaal geuit, maar dat was nooit doorleefd. Ik heb absoluut niet veel gevoelens gezien bij hem."

69. Meester Jef Vermassen: "Na zo'n moord naar een plezante avond? Proficiat man. Ik, ik, ik..."

70. Meester Nina Van Eeckhaut: "Psychoses of wanen? Neen, het zijn kleine, gemene leugens van een verwend kind."

71. Psychiaters van de verdediging: "Motief en verklaring moeten we scheiden. Typisch is dat hij geen uitleg heeft. Hij heeft geen waansysteem om een motief uit te halen."

72. Kathleen Basyn, moeder Joyce De Landsheer: "Het is hier nog al beschreven. Hoe blij je bent als je je eigen kind in je armen hebt en tegelijk weten dat er doden zijn, dat klinkt zo egoïstisch. (...) Die schreeuw van haar toen ik ze zag, die vergeet ik nooit meer."

73. Cipier Vicky Houckx: "De Gelder zei niet bang te zijn. 'Denk je dat die zware gedetineerden er een probleem van gaan maken dat ik die kinderen vermoord heb?'"

74. Meester Jef Vermassen: "super georganiseerde seriemoordenaars, die worden niet gepakt, tenzij ze een fout maken. Zijn fout was een massamoord plegen."

75. Kim De Gelder: "Ik wil die mensen ook veel zeggen, zodat die een beeld van mij hebben. Ik wil die mensen nu al een kans geven, zeker als ze met dringende vragen zitten. Want ik denk niet alleen aan mezelf, ik denk ook aan wat ik andere mensen aangedaan heb. Ik denk ook aan andere mensen."

76. Psychiaters van de verdediging: "Hij had zelf veel geleden tijdens zijn depressie, en wou dat de anderen ook eens zouden lijden."

77. Joran Smet, zoon van Rita Geyte: "ik wil geen vraag stellen aan De Gelder. Hij lacht toch maar."

78. Sabrina Lissens: "Als hij in een isolatieregime zit, dan wij ook. Want niets is nog als ervoor. Ik ga mij pas weer gelukkig voelen, als hij er niet meer is. Voor mijn part mogen ze hem morgen..."

79. Kim De Gelder: "Mensen vermoorden is niet leuk, het is heel kwetsend. Niet alleen voor de burgerlijke partijen, ook voor mij. Ik ken die mensen niet. Ik hoop meer te weten te komen over die mensen. Ik hoor nu iemand zuchten, maar dat is zo."

80. Frank De Wolf, echtgenoot van Hilde De Bondt: "Ik wil meneer De Gelder danken voor die schone cadeau, die rugzak die wij meegekregen hebben. Die is zwaar, soms te zwaar. Daar zitten twee moeders in, die er niet meer zijn voor hun kinderen en kleinkinderen. Met twee kinderen in, die zich niet mogen bewijzen, met tientallen kleine kindjes die neergestoken zijn, die littekens hebben voor de rest van hun leven. Ge zijt bedankt meneer De Gelder. Ik ben niet bang van u. Misschien zou jij dat moeten zijn, maar ik verlaag mij niet tot uw niveau. De maatschappij moet bang zijn van u, en u wegsteken voor de rest van uw leven. Waar wij het spel eens controleren. Ge moogt mij ook in de ogen kijken, maar ge zijt te laf. Ge zijt in mijn ogen crapuul."

81. Kim De Gelder: "Dit doet mij evenveel als de procureur die ook zit te lachen."

82. Meester Nadine Maes: "Hij is erin geslaagd om vanaf het begin van de feiten tot nu, alle poppetjes rond zijn persoontje te doen dansen. Ik heb nog nooit zoveel verdriet, ellende, immens veel leed gezien in een dossier."

83. Meester Nina Van Eeckhaut: "Ik ga niet voorbij aan de geestesstoornis, geen geestesziekte, die hem zeker zal gekweld hebben. Maar er is ook zoiets als een basiskarakter. (...) Het zijne is slecht."

84. Kim De Gelder: "Ik heb daar geen bezwaar tegen, zolang het proces eerlijk verloopt." (na het opnieuw toelaten van fotografen)
85. Rudy Moreel, slachtofferbejegening: "Maar dat schuldgevoel is het eerste aspect van een trauma. Wonden in de huid en in het vlees helen, maar wonden op de ziel blijven altijd open."

86. Psychiaters van de verdediging: "Kim De Gelder was in een staat van krankzinnigheid tijdens de feiten, en stond hij niet in voor zijn daden. Hij is nog steeds in die staat van krankzinnigheid. Hij is nog steeds een gevaar voor de maatschappij."

87. Meester Nina Van Eeckhaut: "De Gelder veinst, of minstens: hij overdrijft."

88. Jorn Lampers, vader van een van de slachtoffers: "Je wou wraak nemen op de maatschappij, maar je hebt het je wel gemakkelijk gemaakt: baby's, een oude vrouw. Je zou met mij wel andere dingen meegemaakt hebben."

89. Kim De Gelder: "Dat (het leed van de nabestaanden, red.) was niet wat ik wou bereiken."

90. Meester Jef Vermassen: "De Gelder is een moordenaar die heel weinig voorkomt: een mengeling van een seriemoordenaar en een massamoordenaar."

91. Cipier Ivan Ballegeer: "Hij verklaarde zijn feiten door te zeggen dat hij dat gedaan had omdat die kindjes ongelukkig waren en ze nog ongelukkiger gingen worden. Hij zei dat de stemmen begonnen waren op zijn 15 jaar."

92. Kim De Gelder: "Ik probeer daar niet naar te kijken." (Gevraagd naar wat de foto's van de slachtoffers met hem doen)

93. Nic De Gelder: "Ik herhaal nog eens: toen wilden we hem uit de maatschappij halen, en ik vind nog altijd dat hij eruit moet gehaald worden."

94. Rudy Moreels: "Allen hadden een zeer intense angst, ze voelden zich hulpeloos. Ze lieten zowel verbaal als fysiek hun afschuw blijken als ze over de feiten spraken. [...]Ze noemde het ondraaglijk dat ze een kind dat naar de dader stapte had zien neersteken. Allen hadden ze een groot schuldgevoel. Ongeloof, verbijstering, woede en angst waren de overheersende gevoelens."

95. Kim De Gelder: "Ik kan de confrontatie met die plaatsen niet aan." (gevraagd waarom hij niet wil meewerken aan een reconstructie van de feiten)

96. André Smet, echtgenoot van Rita Geyte: "Om zo'n dingen te doen, daarvoor moet ge een echte smeerlap zijn. Ge zit naar mij te kijken hé, maar ge moogt tot hier komen ook ze. Nu kijkt ge weg, hé. Maar daar moet ge ne smeerlap voor zijn, ze. En dan heb ik het alleen nog maar over ons Rita, en niet over de kinnekes dat ge vermoord hebt. Daar moet ge ne smeerlap voor zijn... Nu zit ge u te concentreren op een papierke ofzo. Maar ge moogt hier nekeer komen ook ze. 't Is dat ze het mij verbieden, of ik kom bij u. Eens zien wat ge dan te zeggen zou hebben."

97. Meester Patrick Van Lembergen: "De Gelder is in staat om in het extreme te manipuleren."

98. Meester Filip Van Hende: "Ik zie het beeld weer voor mij, dat hij recht springt en zegt tegen de voorzitter: 'Ik ben uw gedrag beu.' Ook een mijlpaal in de geschiedenis van assisen."

99. Psychiaters van de verdediging: "Bij De Gelder is de aandrang om iemand te doden en de dreiging om door iemand gedood te worden, gelijktijdig en constant aanwezig."

100. Kim De Gelder: "ik wist wat ik deed, maar ik wilde het niet. Ik was ook in de war, ik wist wat er ging gebeuren, maar ik kon er niets aan doen." (LS)

1. Meester Jef Vermassen: "Dames en heren, hij is de meest extreem georganiseerde seriedoder die er bestaat." 2. Kim De Gelder: "Ik zal het motief bewaren voor het einde van het proces of desnoods voor een volgend proces." 3. Meester Nina Van Eeckhaut: "Wat moet het hart van Kim De Gelder donker geweest zijn. Wat moet de ziel van Kim De Gelder zwart geweest zijn." 4. Meester Rosette Buys: "De houding van de beschuldigde, ten slotte, maakt bijzonder duidelijk dat hij het middelpunt is. Hij is egocentrisch, manipulatief, narcistisch en een moordenaar. Vervuld van haat en woede. De beschuldigde is niet normaal, maar hij is zeker niet gek." 5. Kim De Gelder: "Ik kan het mij... Maar inderdaad, het kan helend werken. Zeker voor de familie van Elza. Maar ik doe dat liever heel traag en rustig. Ik vind het heel moeilijk als die mensen naar mij kijken." 6. Ronny De Vilder, vader van een van de slachtoffers: "Ik kon niet begrijpen dat je in zo'n klein, onschuldig kind steekt en dan nog eens steekt. Ik wil er geen woorden aan vuil maken, want hij is het niet waard... Enfin, ik denk dat er geen beesten zo worden afgemaakt." 7. Kim De Gelder: "Vraag dat maar aan mijn advocaat, ik ben uw gedrag beu" (tegen de voorzitter) 8. Nele Bruggemans, moeder van een van de slachtoffers: "Ik wil alle Tantekes vanuit de grond van mijn hart bedanken voor wat ze gedaan hebben." 9. Krista D'Hondt, moeder van een van de slachtoffers: "Ik heb een schuldgevoel. Nog steeds heb ik zoveel verdriet voor die mensen die een kind verloren zijn. Als je je kind ziet dansen op een schoolfeest, dan voel je je schuldig. Wie zijn wij om te zagen over littekens, wie zijn wij om te zagen over kinderen met nachtmerries, terwijl er mensen zijn met een lege plaats?" 10. Kim de Gelder: "Ik was niet op de hoogte dat ik ook vragen mocht stellen. Ik heb me dus niet voorbereid. Ik heb ook niet geluisterd. Ik ben niet onder de indruk van wat ik hier allemaal hoor." 11. Meester Jaak Haentjes: "Met zieke mensen, wat hij in mijn ogen is, ga je niet naar de gevangenis. Ik verwacht niet, ik bepleit niet, dat Kim De Gelder ooit in vrijheid komt. Hij zal het niet graag horen, ik weet dat." 12. Meester Nina Van Eeckhaut: ""Er was een wezenlijk deel van hem dat genoot, dat een boosaardig genoegen haalde uit de angst en wanhoop van zijn ouders. Hij spuwde erop. En daar tegenover stond de verafgoding van hun ouders." 13. Kinderverzorgster Katja Van Meersche: "Ik had veel vertrouwen, nu heb ik alleen nog maar angst. Hij heeft ons veel afgenomen, maar de liefde van de kindjes zal hij niet afnemen." 14. Kim De Gelder: "Ik wil daar nu niet op antwoorden. Ik wil niet te intimiderend overkomen voor de slachtoffers. Ik zal dat wel zeggen wanneer ik eraan toe ben." 15. Meester Jaak Haentjes: " Ik probeer iets te doen aan uw leed, want van hem moet je niets verwachten. Ik ben inde overtuiging, misschien ben ik gefaald, maar ik heb geprobeerd u uit te leggen waarom hij het gedaan heeft. Als u het verklaart vanuit een ziekte, kan u misschien wat hij gedaan heeft, een andere betekenis geven." 16. Meester Ann Van De Steen: "Waren er Oscars uitgedeeld, u was zeker gewonnen in de categorie Grootste Manipulator." 17. Familielid van een van de slachtoffers: "Ik sta op en ga slapen met een haatgevoel in mijn maag" 18. Meester Nina Van Eeckhaut: "Gun hem niet de laffe uitweg van de waanzin." 19. Meester Nadine Maes: "Zijn ultieme droom. Zijn memoires: 'Ik, Kim De Gelder'. De ultieme kick van de eeuwige roem, wat hij altijd wilde. Het is hem jammer genoeg gelukt. De beelden zijn de wereld rondgegaan. Hij zal niet op de wall of fame hangen, maar wel op de wall of shame." 20. Eli Tackaert, ouder van een van de slachtoffers: "Ik kan het niet in mijn hoofd steken, hij is naar u gelopen, met zijn armen open, hij heeft zelfs papa gezegd tegen u. En gij steekt hem neer, dat was nog niet genoeg, ge hebt hem op zijn borst gestampt. En dan zijt ge gaan lopen." 21. Kim De Gelder: "De volgende dag heb ik in de kranten gezocht naar de moord die ik heb gepleegd. Ik was aangedaan. Waarom dan die andere moord? Wat moest ik anders doen? Werk zoeken? Ik heb u gezegd dat het economische crisis is. Moest ik opnieuw zo'n rottige job doen?" 22. Jozef Heyrman, echtgenoot van Elza Van Raemdonck: "Als ik een half uur eerder was thuisgekomen, dan had ik Kim De Gelder aangetroffen. Dan was hij nu dood geweest. Als ik hem nu nog ergens tegenkom, dan nijp ik hem dood." 23. Kim De Gelder: "Ik vond dat ik hard mocht zijn voor de wereld omdat de wereld ook hard is voor mij." 24. Nic De Gelder, vader van Kim De Gelder: "Als hij veroordeeld wordt, dan zou hij een psychopaat zijn. Dat is niet juist." 25. Meester Filip Van Hende: "Geniet nog van dit proces, meneer De Gelder. Want vrijdag valt het doek over dit proces. En ik hoop dat ik dan uw naam niet meer moet horen. Want u bent niet uniek, u bent een mister nobody." 26. Kim De Gelder: "Die sukkels hier denken dat ik in een psychose zit, maar ze weten niet dat ik met hun voeten speel" (Fragment verhoor op 26/11/2009) 27. Meester Elizabeth Duffeleer: "Hij kwetst opzettelijk. Dit is een psychopaat, geen psychoot." 28. Meester Jaak Haentjens: "Straf hem niet voor de feiten die hij gedaan heeft. Hij is niet toerekeningsvatbaar." 29. Meester Nina Van Eeckhaut: "Hannibal Lecter wannabe. Hij is er jammer genoeg niet slim genoeg voor." 30. Meester Nadine Maes: "De vernietigende kracht van orkaan De Gelder is werkelijk ongezien. Daar lig je dan als kind, bloedend, te vergaan van de pijn." 31. Kim De Gelder: "Ik wil de moord op Elza Van Raemdonck zeer goed uitleggen, zodat de nabestaanden het goed begrijpen, zodat ze het beter kunnen verwerken." 32. Meester Bart Gijsen: "Door kinderen aan te vallen, in die ene veilige plek, heeft hij in onze ziel gekrast" 33. Nic De Gelder: "Hij heeft het daar moeilijk mee: "Nooit meer vrijkomen, dat is een slag in het gezicht. Ik ga dat iedere keer moeten horen, dat snijdt in mijn vlees." 34. Meester Virginie Cottyn: "Na de gruwel in Vrasene, begon De Gelder meteen met de voorbereidingen voor zijn volgende moord. (...) Hij noteerde een 0 bij gewonden en een 1 bij doden, op zijn scorebord. (...) Het is zoals een videospelletje: up to the next level." 35. Kim De Gelder: "Hoe ik terugkijk op de feiten? Als ik daarop antwoord, moet ik mijn motief geven en dat wil ik houden voor het einde van het proces. Waarom niet open kaart spelen en jullie in spanning houden? Wat mij nu interesseert, is hoe ik dit kan verwerken. Ik wil de burgerlijke partijen horen om daarover te kunnen nadenken." 36. Getuige Guido Crapoen: "Ja, hij schopte zoals op een bal. Om iets uit de weg te trappen. Ik heb hem ook twee keer een springbeweging zien doen. Ik dacht dat hij op die kindjes sprong, maar ik kon het niet zien." 37. Meester Karen Van Den Driessche: "De aanzienlijke tijd in zijn voorbereidingen, de enorme zelfbeheersing, dat hij liegt en veinst: dat heeft mij overtuigd dat hij toerekeningsvatbaar is." 38. Meester Nadine Maes: "In mijn ogen is De Gelder een gefrustreerde nobody die zich in de kijker wou werken. Hij zei het zelf: 'Mijn leven heeft geen waarde meer' Hoe jammer." 39. Quinten Blindeman, zoon van verzorgster Marita Blindemn: "23 januari 2009 is er een stuk van mezelf overleden. Een ander stuk probeert te overleven." 40. Meester Patrick Van Lembergen: "Ondanks de gruwel, ben ik gecharmeerd geweest door de kracht van de slachtoffers. Dat ze zich niet zouden laten kapotmaken." 41. Kim De Gelder tegen zijn advocaat Haentjens: "Ge moet geen show opvoeren" 42. Meester Patrick Dillen: "Als hij toerekeningsvatbaar is, dan is het zijn fout. Zo niet, dan is het een speling van de natuur. Ik denk dat het duidelijk is dat hij boosaardig is, hij is geen natuurramp." 43. Psychiater van de verdediging: "Met andere woorden, binnen welke context hij ook komt, steeds duikt hetzelfde helse patroon op: moorden of vermoord worden." 44. Meester Jef vermassen: "Thelma heeft hem uniek genoemd. Hij heeft dat gedaan om uniek te zijn. Tegen zijn vader en tegen dokter Cosyns zei hij dat hij het deed om zijn mannelijkheid te bewijzen. Dat is zijn geheim motief." 45. Nic De Gelder: "Iedereen zegt 'Hoe kan je zo'n monster nog verdedigen?' Iedere ouder, iedereen in de zaal... Toen we hem gedoopt hebben, hebben we gezworen dat we voor hem zouden zorgen. Ge laat uw kind niet vallen, als ge dat graag ziet. Die feiten zijn totaal niet goed te praten, maar ge laat uw kind niet vallen. Ik zal dat nooit doen." 46. Meester Jef vermassen: "Hij wil uniek zijn voor zijn vriendinnetje. Hij zegt dat wat hij gedaan heeft, uniek is in de wereld. Zijn Mieke bestaat niet." 47. Maddy Van Peteghem, verantwoordelijke Fabeltjesland: "Wat ik daar gezien heb, ik krijg daar nog rillingen en een koud gevoel van." 48. Meester Filip Van Hende: "De merkwaardige paradox is dat hij denkt 'Ja, doe maar' als we hem veroordelen. Want hij berekent, hij weet dat hij er ook rechten mee krijgt. En mensen als hij putten die uit in de kleinste details. En binnen een aantal jaren zal hij, die vindt dat hij ten onrechte vast zit, vragen om vrij te komen. Het scenario ligt nu al vast." 49. Yves Van Den Berge, procureur: "Dat victimiseren, bovenop zijn psychopathie, maakt hem een van de gevaarlijkste criminelen ooit." 50. Meester Jef Vermassen: "Tien dagen na de feiten hadden ze al hun mening. (...) Een paar jaar later krijgen ze de vraag om als expert op te treden en een kritische analyse te maken. Weet ge wat een expert dan doet? Die zegt neen, want er hangt tenminste een zweem van partijdigheid over hen." (over de psychiaters van de verdediging) 51. Nic De Gelder: "Wij hebben gevraagd om hem te behandelen. (...) Ik wil De Bleeker niet aan de schandpaal nagelen, maar hij heeft geen enkele notie gedaan... Hij heeft het dossier niet opengedaan. Dan heb je zoiets van, allez..." 52. Petra Hanskens: "Voor ons voelde het alsof er in ons hart gestoken was, maar voor Eva en Rafaël moet het gevoeld hebben alsof hun hart eruit werd gerukt." 53. Meester Rosette Buys: "De Gelder liegt en veinst, dat is eigen aan een karakterstoornis. Een geestesgestoorde doet dat niet." 54. Kim De Gelder: "Mag ik u de feiten vertellen, of gaat u ze mij voorkauwen?" (tegen de voorzitter) 55. Joyce De Landsheer, stagiaire in Fabeltjesland: "Hij kwam naar buiten en zag dat wij er waren, hij had naar ons gekeken. Hij trapte naar een kindje, stak een ander neer en trapte nog een kind. Hij keek naar mij met een lege blik in zijn ogen, alsof ik de volgende zou zijn." 56. Meester Nina Van Eeckhaut: "Doet u dat steeds, eerst een diagnose stellen en dan het onderzoek doen?" (over de psychologen die tien dagen na de feiten een interview in Humo gaven.) 57. OCMW-medewerkster in Dendermonde Martina Van Rien: "De angst in de ogen van die ouders die toekomen, dat vergeet je nooit." 58. Katia D'Haese, moeder van Kim De Gelder: "Als ouders hebben wij geprobeerd hem uit de maatschappij de halen, maar dat is jammer genoeg niet gelukt." 59. Meester Nina Van Eeckhaut: "Het ergste is dat Fabeltjesland per definitie een tedere, snoezige wereld is. Waar geen stilte voor de storm heerste, maar een vrolijk gekwetter. En dan kwam de man met het donker hart, de donkere ziel. Gekomen onder de mensen om de hel te brengen, u zei het goed meester (Vermassen, red.)." 60. Filip Mannaert, vrijwillig verpleger: "Als die verzorgsters niet zo rustig gereageerd, konden wij ook ons werk niet doen. Zij mogen met alle lof gaan lopen." en brandweerman 61. Meester Rosette Buys: "Hij kan details geven, hij corrigeert de reconstructie waaraan hij niet wilde meewerken, ... Zijn voorbereidingen wijzen op we overdachte overwegingen." 62. Meester Patrick Dillen: "Ofwel is er dwang en geen controle, ofwel controle en geen dwang. Je moet kiezen." 63. Meester Filip Van Hende: "Het is geen zaak van zwart-wit. Het is een zaak met een merkwaardige paradox. Al deze slachtoffers spelen ongewild in de kaart van De Gelder. Ze willen dat hij veroordeeld wordt, omdat ze weten dat hij wist wat hij deed, maar ook dat hun buikgevoel zegt dat een internering iets is voor zieken en dat hij probeert te ontsnappen via internering. De paradox is dat hij zelf ook veroordeeld wil worden. Hij speelt het handig, hij speelt het perfect." 64. Meester Jaak Haentjens: "Het is niet omdat De Gelder zijn waarheid gekleurd is door zijn paranoïde schizofrenie, dat ze minder waarde heeft dan die van derden. Ze toont een schizofrene waarheid." 65. Kim De Gelder: "ik wil daar liever niet over praten in deze rechtszaal. Je kan zoveel gevoelens hebben. [...] Ik zit al zolang in opsluiting. Ik wilde mij excuseren, maar ik heb het moeilijk." 66. Psychiaters van de verdediging: "Hij is een krankzinnige persoonlijkheid die de impact en de waarde van zijn handelingen totaal niet kan inschatten." 67. Meester Nina Van Eeckhuat: "Daarom moest hij zich wreken op de maatschappij, omdat zijn genie ontkend werd." 68. Bart Van Den Langenbergh, psycholoog in de gevangenis in Brugge: "Als ik al spijt gezien heb, is het al naar zijn ouders. Hij heeft spijt wel verbaal geuit, maar dat was nooit doorleefd. Ik heb absoluut niet veel gevoelens gezien bij hem." 69. Meester Jef Vermassen: "Na zo'n moord naar een plezante avond? Proficiat man. Ik, ik, ik..." 70. Meester Nina Van Eeckhaut: "Psychoses of wanen? Neen, het zijn kleine, gemene leugens van een verwend kind." 71. Psychiaters van de verdediging: "Motief en verklaring moeten we scheiden. Typisch is dat hij geen uitleg heeft. Hij heeft geen waansysteem om een motief uit te halen." 72. Kathleen Basyn, moeder Joyce De Landsheer: "Het is hier nog al beschreven. Hoe blij je bent als je je eigen kind in je armen hebt en tegelijk weten dat er doden zijn, dat klinkt zo egoïstisch. (...) Die schreeuw van haar toen ik ze zag, die vergeet ik nooit meer." 73. Cipier Vicky Houckx: "De Gelder zei niet bang te zijn. 'Denk je dat die zware gedetineerden er een probleem van gaan maken dat ik die kinderen vermoord heb?'" 74. Meester Jef Vermassen: "super georganiseerde seriemoordenaars, die worden niet gepakt, tenzij ze een fout maken. Zijn fout was een massamoord plegen." 75. Kim De Gelder: "Ik wil die mensen ook veel zeggen, zodat die een beeld van mij hebben. Ik wil die mensen nu al een kans geven, zeker als ze met dringende vragen zitten. Want ik denk niet alleen aan mezelf, ik denk ook aan wat ik andere mensen aangedaan heb. Ik denk ook aan andere mensen." 76. Psychiaters van de verdediging: "Hij had zelf veel geleden tijdens zijn depressie, en wou dat de anderen ook eens zouden lijden." 77. Joran Smet, zoon van Rita Geyte: "ik wil geen vraag stellen aan De Gelder. Hij lacht toch maar." 78. Sabrina Lissens: "Als hij in een isolatieregime zit, dan wij ook. Want niets is nog als ervoor. Ik ga mij pas weer gelukkig voelen, als hij er niet meer is. Voor mijn part mogen ze hem morgen..." 79. Kim De Gelder: "Mensen vermoorden is niet leuk, het is heel kwetsend. Niet alleen voor de burgerlijke partijen, ook voor mij. Ik ken die mensen niet. Ik hoop meer te weten te komen over die mensen. Ik hoor nu iemand zuchten, maar dat is zo." 80. Frank De Wolf, echtgenoot van Hilde De Bondt: "Ik wil meneer De Gelder danken voor die schone cadeau, die rugzak die wij meegekregen hebben. Die is zwaar, soms te zwaar. Daar zitten twee moeders in, die er niet meer zijn voor hun kinderen en kleinkinderen. Met twee kinderen in, die zich niet mogen bewijzen, met tientallen kleine kindjes die neergestoken zijn, die littekens hebben voor de rest van hun leven. Ge zijt bedankt meneer De Gelder. Ik ben niet bang van u. Misschien zou jij dat moeten zijn, maar ik verlaag mij niet tot uw niveau. De maatschappij moet bang zijn van u, en u wegsteken voor de rest van uw leven. Waar wij het spel eens controleren. Ge moogt mij ook in de ogen kijken, maar ge zijt te laf. Ge zijt in mijn ogen crapuul." 81. Kim De Gelder: "Dit doet mij evenveel als de procureur die ook zit te lachen." 82. Meester Nadine Maes: "Hij is erin geslaagd om vanaf het begin van de feiten tot nu, alle poppetjes rond zijn persoontje te doen dansen. Ik heb nog nooit zoveel verdriet, ellende, immens veel leed gezien in een dossier." 83. Meester Nina Van Eeckhaut: "Ik ga niet voorbij aan de geestesstoornis, geen geestesziekte, die hem zeker zal gekweld hebben. Maar er is ook zoiets als een basiskarakter. (...) Het zijne is slecht." 84. Kim De Gelder: "Ik heb daar geen bezwaar tegen, zolang het proces eerlijk verloopt." (na het opnieuw toelaten van fotografen) 85. Rudy Moreel, slachtofferbejegening: "Maar dat schuldgevoel is het eerste aspect van een trauma. Wonden in de huid en in het vlees helen, maar wonden op de ziel blijven altijd open." 86. Psychiaters van de verdediging: "Kim De Gelder was in een staat van krankzinnigheid tijdens de feiten, en stond hij niet in voor zijn daden. Hij is nog steeds in die staat van krankzinnigheid. Hij is nog steeds een gevaar voor de maatschappij." 87. Meester Nina Van Eeckhaut: "De Gelder veinst, of minstens: hij overdrijft." 88. Jorn Lampers, vader van een van de slachtoffers: "Je wou wraak nemen op de maatschappij, maar je hebt het je wel gemakkelijk gemaakt: baby's, een oude vrouw. Je zou met mij wel andere dingen meegemaakt hebben." 89. Kim De Gelder: "Dat (het leed van de nabestaanden, red.) was niet wat ik wou bereiken." 90. Meester Jef Vermassen: "De Gelder is een moordenaar die heel weinig voorkomt: een mengeling van een seriemoordenaar en een massamoordenaar." 91. Cipier Ivan Ballegeer: "Hij verklaarde zijn feiten door te zeggen dat hij dat gedaan had omdat die kindjes ongelukkig waren en ze nog ongelukkiger gingen worden. Hij zei dat de stemmen begonnen waren op zijn 15 jaar." 92. Kim De Gelder: "Ik probeer daar niet naar te kijken." (Gevraagd naar wat de foto's van de slachtoffers met hem doen) 93. Nic De Gelder: "Ik herhaal nog eens: toen wilden we hem uit de maatschappij halen, en ik vind nog altijd dat hij eruit moet gehaald worden." 94. Rudy Moreels: "Allen hadden een zeer intense angst, ze voelden zich hulpeloos. Ze lieten zowel verbaal als fysiek hun afschuw blijken als ze over de feiten spraken. [...]Ze noemde het ondraaglijk dat ze een kind dat naar de dader stapte had zien neersteken. Allen hadden ze een groot schuldgevoel. Ongeloof, verbijstering, woede en angst waren de overheersende gevoelens." 95. Kim De Gelder: "Ik kan de confrontatie met die plaatsen niet aan." (gevraagd waarom hij niet wil meewerken aan een reconstructie van de feiten) 96. André Smet, echtgenoot van Rita Geyte: "Om zo'n dingen te doen, daarvoor moet ge een echte smeerlap zijn. Ge zit naar mij te kijken hé, maar ge moogt tot hier komen ook ze. Nu kijkt ge weg, hé. Maar daar moet ge ne smeerlap voor zijn, ze. En dan heb ik het alleen nog maar over ons Rita, en niet over de kinnekes dat ge vermoord hebt. Daar moet ge ne smeerlap voor zijn... Nu zit ge u te concentreren op een papierke ofzo. Maar ge moogt hier nekeer komen ook ze. 't Is dat ze het mij verbieden, of ik kom bij u. Eens zien wat ge dan te zeggen zou hebben." 97. Meester Patrick Van Lembergen: "De Gelder is in staat om in het extreme te manipuleren." 98. Meester Filip Van Hende: "Ik zie het beeld weer voor mij, dat hij recht springt en zegt tegen de voorzitter: 'Ik ben uw gedrag beu.' Ook een mijlpaal in de geschiedenis van assisen." 99. Psychiaters van de verdediging: "Bij De Gelder is de aandrang om iemand te doden en de dreiging om door iemand gedood te worden, gelijktijdig en constant aanwezig." 100. Kim De Gelder: "ik wist wat ik deed, maar ik wilde het niet. Ik was ook in de war, ik wist wat er ging gebeuren, maar ik kon er niets aan doen." (LS)