Het Europees parlementslid heeft vooral uitspraken slecht verteerd die de staatssecretaris deed tijdens een Europese vergadering over asiel en migratie. Het ging over de invulling van de jurisprudentie van Straatsburg over artikel 3 van het Europees Verdrag over de Rechten van de Mens, dat de onmenselijke en vernederende behandeling verbiedt, om een Australisch migratiemodel mogelijk te maken. "Dat was een fout van Francken. Dat staat niet in het regeerakkoord. Dat was de staatssecretaris die sprak", benadrukt Deprez. Deze week staat in Brussel een Europese top over het migratievraagstuk op de agenda. Aan tafel nemen de staats- en regeringsleiders plaats - voor ons land dus premier Charles Michel. "Tijdens die vergadering, waar de fundamentele beslissingen zullen worden genomen, zal de premier aanwezig zijn. Hij zal niet het discours van Theo Francken hanteren, maar dat van het regeerakkoord". Het Nieuwsblad publiceert vandaag een peiling waaruit moet blijken dat twee derde van de Vlamingen het beleid van Francken steunt. (Belga)

Het Europees parlementslid heeft vooral uitspraken slecht verteerd die de staatssecretaris deed tijdens een Europese vergadering over asiel en migratie. Het ging over de invulling van de jurisprudentie van Straatsburg over artikel 3 van het Europees Verdrag over de Rechten van de Mens, dat de onmenselijke en vernederende behandeling verbiedt, om een Australisch migratiemodel mogelijk te maken. "Dat was een fout van Francken. Dat staat niet in het regeerakkoord. Dat was de staatssecretaris die sprak", benadrukt Deprez. Deze week staat in Brussel een Europese top over het migratievraagstuk op de agenda. Aan tafel nemen de staats- en regeringsleiders plaats - voor ons land dus premier Charles Michel. "Tijdens die vergadering, waar de fundamentele beslissingen zullen worden genomen, zal de premier aanwezig zijn. Hij zal niet het discours van Theo Francken hanteren, maar dat van het regeerakkoord". Het Nieuwsblad publiceert vandaag een peiling waaruit moet blijken dat twee derde van de Vlamingen het beleid van Francken steunt. (Belga)