'Sinds de invoering van het M-decreet is de instroom van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs enorm toegenomen', zegt Fatima Hajou, leerlingenbegeleidster aan de Antwerpse Spectrumschool. 'Als de overheid het signaal geeft dat jongeren overal les mogen volgen, stappen velen natuurlijk naar een gewone school over. In de praktijk zorgt dat voor schrijnende toestanden, want op een gewone school krijgen leerlingen nooit de zorg en ondersteuning die ze in het buitengewoon onderwijs gewend waren. Wij moeten van nul beginnen met een traject op hun maat uit te tekenen terwijl ze perfect op hun plaats zaten in hun vorige school. Veel van die jongeren krijgen het heel moeilijk en stevenen op een grote teleurstelling af.'

Daarbij komt volgens de leerlingenbegeleiders nog dat die jongeren in het buitengewoon onderwijs beter op de arbeidsmarkt worden voorbereid. 'Aan het eind van het traject krijgen ze een getuigschrift waarmee ze naar een werkgever kunnen stappen. Wat kunnen wij hun bieden? Niet veel meer dan een stoel', zegt Anna-Lena Van der Meynsbrugge (GO! Atheneum Hoboken).'Leerlingen voor wie wij een individueel leertraject uittekenen, krijgen geen diploma. Als ze van school komen, hebben ze alleen een attest van verworven bekwaamheden. We houden hun en hun ouders dus een wortel voor.'

De leerlingenbegeleiders hebben nochtans niets tegen inclusie. Integendeel. Maar het doel van dat decreet, dat elk kind in het gewoon onderwijs moet kunnen meedraaien, klopt volgens hen niet. 'Elke leerling moet op een plek zitten waar hij thuishoort en zich goed voelt. Of dat nu in een gewone school of in het buitengewoon onderwijs is', klinkt het. 'De beleidsmakers zien inclusie als een wondermiddel om alle jongeren bij het onderwijs te betrekken. Ze hebben het M-decreet ingevoerd zonder na te gaan wat dat in de praktijk echt betekent. Achteraf zijn ze dan verbaasd dat het niet zo vlot loopt als ze hadden verwacht.'

'Sinds de invoering van het M-decreet is de instroom van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs enorm toegenomen', zegt Fatima Hajou, leerlingenbegeleidster aan de Antwerpse Spectrumschool. 'Als de overheid het signaal geeft dat jongeren overal les mogen volgen, stappen velen natuurlijk naar een gewone school over. In de praktijk zorgt dat voor schrijnende toestanden, want op een gewone school krijgen leerlingen nooit de zorg en ondersteuning die ze in het buitengewoon onderwijs gewend waren. Wij moeten van nul beginnen met een traject op hun maat uit te tekenen terwijl ze perfect op hun plaats zaten in hun vorige school. Veel van die jongeren krijgen het heel moeilijk en stevenen op een grote teleurstelling af.'Daarbij komt volgens de leerlingenbegeleiders nog dat die jongeren in het buitengewoon onderwijs beter op de arbeidsmarkt worden voorbereid. 'Aan het eind van het traject krijgen ze een getuigschrift waarmee ze naar een werkgever kunnen stappen. Wat kunnen wij hun bieden? Niet veel meer dan een stoel', zegt Anna-Lena Van der Meynsbrugge (GO! Atheneum Hoboken).'Leerlingen voor wie wij een individueel leertraject uittekenen, krijgen geen diploma. Als ze van school komen, hebben ze alleen een attest van verworven bekwaamheden. We houden hun en hun ouders dus een wortel voor.'De leerlingenbegeleiders hebben nochtans niets tegen inclusie. Integendeel. Maar het doel van dat decreet, dat elk kind in het gewoon onderwijs moet kunnen meedraaien, klopt volgens hen niet. 'Elke leerling moet op een plek zitten waar hij thuishoort en zich goed voelt. Of dat nu in een gewone school of in het buitengewoon onderwijs is', klinkt het. 'De beleidsmakers zien inclusie als een wondermiddel om alle jongeren bij het onderwijs te betrekken. Ze hebben het M-decreet ingevoerd zonder na te gaan wat dat in de praktijk echt betekent. Achteraf zijn ze dan verbaasd dat het niet zo vlot loopt als ze hadden verwacht.'