'Er zijn tal van mogelijkheden om de zorg voor je geliefden op te vangen terwijl u, die intensief de zorg draagt voor uw familielid, geniet van een welverdiende vakantie,' zo reageert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) op het opiniestuk van Knack-redactrice Ann Peuteman.

'Het klopt niet dat bejaarden die niet mee kunnen op vakantie slechter af zijn dan huisdieren'

Het stemt me tevreden dat huisdieren van de beste zorgen kunnen genieten in allerlei huisdierenhotels terwijl de baasjes op vakantie zijn. Althans, dat las ik in het opiniestuk 'Je kunt toch niet wachten om op reis te gaan tot je oude moeder is overleden?' dat op deze site verscheen. Zeggen dat er veel minder opvangmogelijkheden zijn voor ouderen, terwijl de kinderen een weekje in het buitenland vertoeven, zoals in datzelfde opiniestuk stond, is echter te kort door de bocht. Sterker: het is zelfs onjuist.

Buren, vrienden, kinderen, kleinkinderen... Heel veel mensen dragen in Vlaanderen dagelijks een steentje bij aan een warme samenleving. In Vlaanderen zijn er meer dan 142.000 unieke mantelzorgers. Zij geven de vermaatschappelijking van de zorg een gelaat.

We beseffen zeer goed dat dagdagelijks zorg dragen voor een familielid een verregaand engagement vraagt en dat men als mantelzorger ook tijd en ruimte moet krijgen én nemen om de eigen batterijen op te laden - zodat de mantelzorg een haalbaar perspectief blijft. De Vlaamse overheid heeft hiervoor reeds tal van voorzieningen uitgebouwd.

1. Kortverblijf

Een eerste mogelijkheid is om aan te kloppen bij een centrum voor kortverblijf, een tussenschakel tussen thuis blijven wonen met thuisverzorging en een permanent verblijf in een assistentiewoning of woonzorgcentrum. Dat is een voorziening waar aan personen van 65 jaar of ouder ofwel gedurende een beperkte periode dag en nacht ofwel alleen 's nachts huisvesting en ouderenzorg wordt aangeboden. Ze zijn verbonden aan een woonzorgcentrum, soms ook aan een centrum voor herstelverblijf. Men krijgt er de nodige verzorging, gezins- en huishoudelijke hulp, revalidatie, activering, ontspanningsactiviteiten en sociale contacten met de andere bewoners.

Jo Vandeurzen © Lies Willaert

In de periode 2015-2025 investeert de Vlaamse overheid in deze centra voor kortverblijf. Zo komen er 1.157 woongelegenheden bij. Vandaag zijn er reeds 2.038 plaatsen.

2. Dagverzorgingscentrum

Een tweede optie is om een beroep te doen op een dagverzorgingscentrum (DVC): een voorziening die de gebruiker (65 jaar of ouder) dagverzorging, alsook de gebruikelijke persoonsverzorging en huishoudelijke hulp te bieden. Een DVC biedt opvang en verzorging overdag. Het centrum neemt dus tijdelijk de opvang en zorg over. In Vlaanderen zijn er reeds 182 erkende centra, verspreid over alle provincies en Brussel.

3. Oppashulp

Ten derde zijn er ook de diensten voor oppashulp: dat is hulp- en dienstverlening om tijdens de dag of tijdens de nacht de zorgvrager gezelschap te bieden en toezicht op hem te houden bij afwezigheid of ter ondersteuning van de mantelzorg. In 2014 waren niet minder dan 3.797 Vlamingen vrijwillig bereid oppashulp te bieden.

4. Gastopvang

Om af te sluiten is er ook nog de gastopvang. Dat kan een voorziening zijn of een persoon of gezin die in de verblijfswoning of de eigen aangrenzende woning opvang biedt aan een zorggebruiker gedurende een korte periode.

U mag niet aarzelen contact op te nemen met uw ziekenfonds of sociale dienst van het OCMW. Zij kunnen u over deze opvangmogelijkheden uitgebreid informeren.

Met andere woorden, er zijn tal van mogelijkheden om de zorg voor je geliefden op te vangen terwijl u, die intensief de zorg draagt voor uw familielid, geniet van een welverdiende vakantie.

Het stemt me tevreden dat huisdieren van de beste zorgen kunnen genieten in allerlei huisdierenhotels terwijl de baasjes op vakantie zijn. Althans, dat las ik in het opiniestuk 'Je kunt toch niet wachten om op reis te gaan tot je oude moeder is overleden?' dat op deze site verscheen. Zeggen dat er veel minder opvangmogelijkheden zijn voor ouderen, terwijl de kinderen een weekje in het buitenland vertoeven, zoals in datzelfde opiniestuk stond, is echter te kort door de bocht. Sterker: het is zelfs onjuist.Buren, vrienden, kinderen, kleinkinderen... Heel veel mensen dragen in Vlaanderen dagelijks een steentje bij aan een warme samenleving. In Vlaanderen zijn er meer dan 142.000 unieke mantelzorgers. Zij geven de vermaatschappelijking van de zorg een gelaat.We beseffen zeer goed dat dagdagelijks zorg dragen voor een familielid een verregaand engagement vraagt en dat men als mantelzorger ook tijd en ruimte moet krijgen én nemen om de eigen batterijen op te laden - zodat de mantelzorg een haalbaar perspectief blijft. De Vlaamse overheid heeft hiervoor reeds tal van voorzieningen uitgebouwd.Een eerste mogelijkheid is om aan te kloppen bij een centrum voor kortverblijf, een tussenschakel tussen thuis blijven wonen met thuisverzorging en een permanent verblijf in een assistentiewoning of woonzorgcentrum. Dat is een voorziening waar aan personen van 65 jaar of ouder ofwel gedurende een beperkte periode dag en nacht ofwel alleen 's nachts huisvesting en ouderenzorg wordt aangeboden. Ze zijn verbonden aan een woonzorgcentrum, soms ook aan een centrum voor herstelverblijf. Men krijgt er de nodige verzorging, gezins- en huishoudelijke hulp, revalidatie, activering, ontspanningsactiviteiten en sociale contacten met de andere bewoners.In de periode 2015-2025 investeert de Vlaamse overheid in deze centra voor kortverblijf. Zo komen er 1.157 woongelegenheden bij. Vandaag zijn er reeds 2.038 plaatsen.Een tweede optie is om een beroep te doen op een dagverzorgingscentrum (DVC): een voorziening die de gebruiker (65 jaar of ouder) dagverzorging, alsook de gebruikelijke persoonsverzorging en huishoudelijke hulp te bieden. Een DVC biedt opvang en verzorging overdag. Het centrum neemt dus tijdelijk de opvang en zorg over. In Vlaanderen zijn er reeds 182 erkende centra, verspreid over alle provincies en Brussel.Ten derde zijn er ook de diensten voor oppashulp: dat is hulp- en dienstverlening om tijdens de dag of tijdens de nacht de zorgvrager gezelschap te bieden en toezicht op hem te houden bij afwezigheid of ter ondersteuning van de mantelzorg. In 2014 waren niet minder dan 3.797 Vlamingen vrijwillig bereid oppashulp te bieden.Om af te sluiten is er ook nog de gastopvang. Dat kan een voorziening zijn of een persoon of gezin die in de verblijfswoning of de eigen aangrenzende woning opvang biedt aan een zorggebruiker gedurende een korte periode.U mag niet aarzelen contact op te nemen met uw ziekenfonds of sociale dienst van het OCMW. Zij kunnen u over deze opvangmogelijkheden uitgebreid informeren. Met andere woorden, er zijn tal van mogelijkheden om de zorg voor je geliefden op te vangen terwijl u, die intensief de zorg draagt voor uw familielid, geniet van een welverdiende vakantie.