"Tijdens de pandemie werden niet-essentiële sectoren niet gesloten", zeggen de betogers. "De economie moest immers draaien, ook al leidde dat tot vele besmettingshaarden. In de eerste golf werkten mensen zonder maskers en met een gebrek aan ontsmettingsmiddelen, maar ook vandaag nog vertikt het patronaat het in al te veel sectoren en bedrijven om de veiligheidsmaatregelen voor het personeel te respecteren. Onderwijskrachten en leerlingen hebben nooit voldoende middelen gekregen voor een veilig direct onderwijs, noch voor de overgang naar afstandsonderwijs." "De productie en verdeling van de vaccins zijn een ander staaltje van kapitalistische wanorde", klinkt het verder. "Concurrentie tussen farmagroepen, in het onderzoek en de patentering van producten en processen, ondermaatse industriële productie, totaal onevenwichtige verdeling op wereldschaal ten koste van de landen van het Zuiden. De hele sector blijft gekenmerkt door de winst, ook al zijn er miljoenen doden." Volgens de betogers moeten de patenten op vaccins opgeheven worden: "De ontwikkeling ervan gebeurde grotendeels met publiek geld. Daarnaast moet alles in het werk gesteld worden voor een massale productie en distributie op wereldschaal, onder andere door een sociale controle op de sector." (Belga)

"Tijdens de pandemie werden niet-essentiële sectoren niet gesloten", zeggen de betogers. "De economie moest immers draaien, ook al leidde dat tot vele besmettingshaarden. In de eerste golf werkten mensen zonder maskers en met een gebrek aan ontsmettingsmiddelen, maar ook vandaag nog vertikt het patronaat het in al te veel sectoren en bedrijven om de veiligheidsmaatregelen voor het personeel te respecteren. Onderwijskrachten en leerlingen hebben nooit voldoende middelen gekregen voor een veilig direct onderwijs, noch voor de overgang naar afstandsonderwijs." "De productie en verdeling van de vaccins zijn een ander staaltje van kapitalistische wanorde", klinkt het verder. "Concurrentie tussen farmagroepen, in het onderzoek en de patentering van producten en processen, ondermaatse industriële productie, totaal onevenwichtige verdeling op wereldschaal ten koste van de landen van het Zuiden. De hele sector blijft gekenmerkt door de winst, ook al zijn er miljoenen doden." Volgens de betogers moeten de patenten op vaccins opgeheven worden: "De ontwikkeling ervan gebeurde grotendeels met publiek geld. Daarnaast moet alles in het werk gesteld worden voor een massale productie en distributie op wereldschaal, onder andere door een sociale controle op de sector." (Belga)