U herinnert zich nog wel de Pano-reportage van enkele maanden geleden over de schuldindustrie. Meer zelfs, we kunnen ons zo enkele gezinnen voor de geest halen die hetzelfde meemaakten. In ons OCMW kwamen zo elke maand wel enkele gezinnen over de vloer. Allemaal verschillend maar met eenzelfde probleem: oplopende kosten die zij noch onze hulpverleners de baas konden.

Schulden komen snel

Onlangs bleek dat de Belgen meer lenen dan ooit. Waarom? Ze hebben vertrouwen in de toekomst en lenen voor grotere investeringen: een huis of auto kopen, een grote renovatie, de start van een eigen zaak ... Goed nieuws voor hen en voor onze economie dus. Hoewel waakzaamheid geboden blijft dat leningen niet te eenvoudig worden toegekend, bijvoorbeeld op de hypotheekmarkt en de draagkracht van gezinnen niet aangetast wordt.

Een probleem wordt het pas als je afbetalingen of rekeningen niet langer kan betalen. Dan worden schulden wel problematisch. Het gaat soms sneller dan je denkt: ziekte, jobverlies of een echtscheiding leiden tot een lager inkomen of hogere kosten. Plots stel je vast dat er geen geld meer is aan het einde van de maand.

Het kan niet dat schulden oplopen tot een veelvoud van het oorspronkelijke bedrag.

Hasselts burgemeester Nadja Vananroye en OCMW-voorzitter van Brugge Dirk De Fauw

Andere mensen kunnen moeilijk weerstaan aan de verleiding van (te agressieve) reclame, kopen die nieuwe smartphone toch maar met dat dure abonnement of gaan te veel consumentenkredieten aan om toch die nieuwe tv te kopen of een reis te kunnen maken. Ze stellen vast dat al die kleine afbetalingen samen een te grote hap uit hun (soms erg klein) inkomen nemen.

Schulden zijn cijfers, bedragen, rekeningen, aanmaningen ... Zo blijkt uit cijfers van de nationale bank dat er in Brugge 2.250 kredietnemers met minstens één achterstallig krediet zijn op 118.000 inwoners, in Hasselt zijn dat er 1.649 op 77.000 inwoners. Maar als je lokaal beleid maakt, dan veranderen een rapport van de nationale bank of een studie over de schuldproblematiek bij onze gezinnen in echte gezichten uit je gemeente, uit je buurt. Dan worden die cijfers een verhaal van pech, van een minder slimme aankoop, van een te laag inkomen.

Wij proberen er alles aan te doen om mensen duidelijk te maken dat we er voor hen zijn. Ons OCMW en Sociaal Huis zetten in op drempelverlagend werken. Onderschat nooit hoeveel het van mensen vraagt, om hun trots opzij te zetten en hulp te vragen. In de schuldhulpverlening zitten mensen die het soms al heel hun leven financieel moeilijk hebben, maar evengoed gezinnen die zich een jaar voordien nooit hadden kunnen voorstellen dat ze in een situatie van overmatige schuldenlast zouden terechtkomen.

Schulden verdwijnen traag

Schulden moeten terugbetaald worden. De hoogoplopende kosten die gepaard gaan met een schuld zorgen ervoor dat dit op de achtergrond verdwijnt. Op termijn ben je enkel maar kosten aan het terugbetalen, hoe hard je ook je best doet, je initiële schuld raak je niet vanaf. Het kan niet dat schulden oplopen tot een veelvoud van het oorspronkelijke bedrag, tot een berg die je nooit meer kan beklimmen. Gelukkig kan een collectieve schuldenregeling soms wat soelaas brengen. Maar dan nog blijft het bedrag aan schulden vaak een moeilijk te overzienbare berg.

Ook voor onze hulpverleners bij het OCMW is dat perspectief belangrijk. Zij zetten zich tenslotte dag in dag uit in om mensen vooruit te helpen. In plaats van bezig te zijn met de schade te beperken kunnen zij dan werken aan oplossingen en voorkomen dat mensen in diepe armoede belanden. Overmatige schuldenlast zal hierdoor niet verdwijnen als probleem. Een preventieve aanpak blijft onontbeerlijk. Het aanpakken van te agressieve promotie van consumentenkrediet, zorgen dat mensen tijdig de weg vinden naar hulpverlening, de financiële geletterdheid die voortaan deel zal uitmaken van de eindtermen in het onderwijs, uitkeringen boven de armoedegrens ...

Wij hopen oprecht voor al wie kampt met overmatige schulden, dat we met nieuwe regels werk kunnen maken van een snellere afbouw van hun schulden, zonder onmogelijke extra kosten. Wij zullen blij zijn voor onze gemotiveerde hulpverleners, omdat ze mensen perspectief kunnen bieden en echt vooruit helpen. En wij zullen ook blij zijn voor onze stad want schuldoverlast legt een hypotheek op de levenskwaliteit van te veel mensen. En wij gaan voor een stad waar iedereen mee is.

Nadja Vananroye (CD&V) is burgemeester Hasselt

Dirk De Fauw (CD&V) is OCMW-voorzitter Brugge

U herinnert zich nog wel de Pano-reportage van enkele maanden geleden over de schuldindustrie. Meer zelfs, we kunnen ons zo enkele gezinnen voor de geest halen die hetzelfde meemaakten. In ons OCMW kwamen zo elke maand wel enkele gezinnen over de vloer. Allemaal verschillend maar met eenzelfde probleem: oplopende kosten die zij noch onze hulpverleners de baas konden.Onlangs bleek dat de Belgen meer lenen dan ooit. Waarom? Ze hebben vertrouwen in de toekomst en lenen voor grotere investeringen: een huis of auto kopen, een grote renovatie, de start van een eigen zaak ... Goed nieuws voor hen en voor onze economie dus. Hoewel waakzaamheid geboden blijft dat leningen niet te eenvoudig worden toegekend, bijvoorbeeld op de hypotheekmarkt en de draagkracht van gezinnen niet aangetast wordt. Een probleem wordt het pas als je afbetalingen of rekeningen niet langer kan betalen. Dan worden schulden wel problematisch. Het gaat soms sneller dan je denkt: ziekte, jobverlies of een echtscheiding leiden tot een lager inkomen of hogere kosten. Plots stel je vast dat er geen geld meer is aan het einde van de maand. Andere mensen kunnen moeilijk weerstaan aan de verleiding van (te agressieve) reclame, kopen die nieuwe smartphone toch maar met dat dure abonnement of gaan te veel consumentenkredieten aan om toch die nieuwe tv te kopen of een reis te kunnen maken. Ze stellen vast dat al die kleine afbetalingen samen een te grote hap uit hun (soms erg klein) inkomen nemen. Schulden zijn cijfers, bedragen, rekeningen, aanmaningen ... Zo blijkt uit cijfers van de nationale bank dat er in Brugge 2.250 kredietnemers met minstens één achterstallig krediet zijn op 118.000 inwoners, in Hasselt zijn dat er 1.649 op 77.000 inwoners. Maar als je lokaal beleid maakt, dan veranderen een rapport van de nationale bank of een studie over de schuldproblematiek bij onze gezinnen in echte gezichten uit je gemeente, uit je buurt. Dan worden die cijfers een verhaal van pech, van een minder slimme aankoop, van een te laag inkomen. Wij proberen er alles aan te doen om mensen duidelijk te maken dat we er voor hen zijn. Ons OCMW en Sociaal Huis zetten in op drempelverlagend werken. Onderschat nooit hoeveel het van mensen vraagt, om hun trots opzij te zetten en hulp te vragen. In de schuldhulpverlening zitten mensen die het soms al heel hun leven financieel moeilijk hebben, maar evengoed gezinnen die zich een jaar voordien nooit hadden kunnen voorstellen dat ze in een situatie van overmatige schuldenlast zouden terechtkomen. Schulden moeten terugbetaald worden. De hoogoplopende kosten die gepaard gaan met een schuld zorgen ervoor dat dit op de achtergrond verdwijnt. Op termijn ben je enkel maar kosten aan het terugbetalen, hoe hard je ook je best doet, je initiële schuld raak je niet vanaf. Het kan niet dat schulden oplopen tot een veelvoud van het oorspronkelijke bedrag, tot een berg die je nooit meer kan beklimmen. Gelukkig kan een collectieve schuldenregeling soms wat soelaas brengen. Maar dan nog blijft het bedrag aan schulden vaak een moeilijk te overzienbare berg.Ook voor onze hulpverleners bij het OCMW is dat perspectief belangrijk. Zij zetten zich tenslotte dag in dag uit in om mensen vooruit te helpen. In plaats van bezig te zijn met de schade te beperken kunnen zij dan werken aan oplossingen en voorkomen dat mensen in diepe armoede belanden. Overmatige schuldenlast zal hierdoor niet verdwijnen als probleem. Een preventieve aanpak blijft onontbeerlijk. Het aanpakken van te agressieve promotie van consumentenkrediet, zorgen dat mensen tijdig de weg vinden naar hulpverlening, de financiële geletterdheid die voortaan deel zal uitmaken van de eindtermen in het onderwijs, uitkeringen boven de armoedegrens ...Wij hopen oprecht voor al wie kampt met overmatige schulden, dat we met nieuwe regels werk kunnen maken van een snellere afbouw van hun schulden, zonder onmogelijke extra kosten. Wij zullen blij zijn voor onze gemotiveerde hulpverleners, omdat ze mensen perspectief kunnen bieden en echt vooruit helpen. En wij zullen ook blij zijn voor onze stad want schuldoverlast legt een hypotheek op de levenskwaliteit van te veel mensen. En wij gaan voor een stad waar iedereen mee is.Nadja Vananroye (CD&V) is burgemeester HasseltDirk De Fauw (CD&V) is OCMW-voorzitter Brugge