De klimaathype is een geval van verstandsverbijstering, zegt de Britse ex-minister van financiën Nigel Lawson. Maar door de placebo's van de wind- en zonneaanbidders zal ons land volgens het Europees Energie Agentschap niet in zijn energiebehoefte kunnen voorzien als het in 2025 definitief de kerncentrales sluit. De profeten van de klimaatkerk weten nochtans dat kernenergie geen CO2 uitstoot. Het zorgt er zelfs voor dat de uitstoot van 30 miljoen ton CO2 per jaar vermeden wordt, dat is het equivalent van het volledige Belgische autopark.

Behalve elektriciteit levert kernenergie ook medische isotopen voor diagnose en behandeling van kanker. Het is efficiënt en goedkoop. Frankrijk bijvoorbeeld heeft de goedkoopste elektriciteit van Europa omdat het drie vierde van zijn capaciteit uit kernsplitsing haalt. Onze zuiderburen zijn de grootste elektriciteitsexporteurs van de wereld. In landen met de grootste "vergroening" van de energieproductie is elektriciteit het duurst: in Denemarken kost een kWh voor het huishouden 0.307 euro, in Duitsland 0.295, bij ons 0.213 en in Frankrijk 0.162.

'Het is tijd om onze kerncentrales te vernieuwen. Ik houd mijn achtertuin ter beschikking'

Volgens de Italiaanse kernfysicus Roberto May wringt er geen enkele techniek zo veel energie uit zo weinig brandstof als kernenergie. Het is miljoenen keren efficiënter dan fossiele verbranding. Een kilo hout verbranden levert één kWh elektriciteit op, een kilo kolen 3 kWh , en een kilo olie 4. Een kilo uranium in een moderne reactor zorgt voor 400.000 kWh, en wanneer het uranium nog eens gerecycleerd wordt zelfs 7 miljoen. De meest geavanceerde nucleaire installaties zoals de WAMSR (Waste annihilating molten salt reactor) kunnen 98% van al het huidige nucleaire afval verwerken.

Ecologische verdwazing

We subsidiëren echter de minst efficiënte verbrandingsvorm: 50 % van alle hernieuwbare energie in de Europese Unie is hout, het equivalent van 620 miljoen vaten olie. Ecologische verdwazing. Een kolencentrale van duizend megawatt stoot zelfs honderd keer meer radioactiviteit in het milieu dan een kerncentrale met hetzelfde vermogen. Toch verbranden de Duitsers volop bruinkool om hun Energiewende te financieren.

Gelukkig kan het verkeren. Kilmaatkanselier en doctor in de fysica Angela Merkel, heeft eindelijk ook de heilige graal van de kernfysica ontdekt. Na negen jaar bouwen mocht ze op 4 februari ll. in Greifswald de startknop indrukken van de kernfusiereactor "W7-X".

Energie uit kernfusie is onuitputtelijk. Bij kernsplitsing van een zware kern komt een massa energie vrij. Bij kernfusie van twee lichte kernen tot een zwaardere kern gebeurt net hetzelfde, maar honderd keer meer. Kernfusie is het meest verspreide energieproces in ons heelal. Het ligt aan de basis van de immense energieproductie in de zon en de sterren. Bij de kernfusie die voor gebruik in fusiereactoren toegepast wordt, worden een deuteriumkern (waterstof met 1 neutron) en een tritiumkern (waterstof met 2 neutronen) omgezet in een heliumkern, energie en een neutron.

De brandstoffen deuterium en tritium zijn zo overvloedig aanwezig dat ze voor miljoenen jaren energie kunnen zorgen. Deuterium bijvoorbeeld vindt men onder meer in zeewater. De samenvoeging van een kilo waterstof komt overeen met de verbranding van 20.000 ton steenkool en er blijft ook geen langlevend radioactief afval achter. Het duurt nog eventjes tot men het plasma kan verhitten tot 100 miljoen graden voor de samensmelting (i.p.v. de huidige 80 in de W7-X), maar binnen enkele jaren hebben we geen gas, steenkool of olie meer nodig. Samen met een consortium van westerse landen investeert ons land ook in dergelijke reactor, het Franse kernfusieproject ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Tegen 2027 worden de eerste resultaten verwacht. Tegen dat de windmolens weggeroest zijn, schijnen er meerdere zonnen.

Gelukkig kan het verkeren. Kilmaatkanselier en doctor in de fysica Angela Merkel heeft eindelijk ook de heilige graal van de kernfysica ontdekt.

In de kernwetenschap dondert het nog meer in Keulen. Thorium (TH 90) een radioactief metaal, ontdekt door de Zweedse chemicus Berzelius in 1828 en genoemd naar de dondergod Thor (net zoals donderdag), kan de wereld van energie voorzien voor de komende 10.000 jaar. Het zit bijvoorbeeld in zwart zand op de stranden van India, Australië , de VS en Noorwegen. Eén ton produceert evenveel energie als 200 ton uranium en 3.5 miljoen ton steenkool. Het produceert nagenoeg geen restafval en heeft een korte halfwaardetijd.

Donderslag bij heldere hemel

Het Noorse bedrijf Aker Solutions bouwt met de patenten van Nobelprijswinnaar Carlo Rubia (CERN) een testreactor in Groot Brittannië. Een 600 MW reactor kost 2 miljard euro en het bedrijf NUscale werkt er ook aan de bouw van 50 MW reactoren. Het is zelfs een oude technologie en geen donderslag bij heldere hemel. Volgens Pofessor Egil Lillestol (CERN) werd het onderzoek verdrongen door uranium, omdat de VS plutonium nodig hadden voor kernwapens. Plutoniumproductie is onmogelijk met Thorium. De groene vredesduiven worden dus op hun wenken bediend. Een herhaling van Tsjernobyl en Fukushima is uitgesloten want het werkt met een gesmolten zoutreactor.

Groene experten van bordkarton kappen al jaren een mestwagen vol leugens uit over de gevaren van civiele kernenergie.

Er zijn in de wereld 438 kerncentrales, gespreid over een dertigtal landen. Daarnaast zijn er ook nog 45 in aanbouw en een 300-tal in bestelling. Reactoren worden voortdurend geperfectioneerd en geoptimaliseerd. Enerzijds zijn er de "evolutionaire" reactoren, verbeterde versies van de bestaande watergekoelde centrales. Drukwaterreactoren die veiliger en krachtiger zijn dan hun voorgangers. Deze worden volop gebouwd op wereldschaal. Anderzijds zijn er de 'revolutionaire' reactoren zoals de Pebble Bed Reactor en de Gas Turbine Modular Helium Cooled Reactor. Ze functioneren op nieuwe types splijtstof, bolletjes of splijtstofelementen samengesteld uit kleine kogels splijtbaar materiaal (uraniumkogels) en ze gebruiken een semi-inert gas als koelstof. Ongecontroleerde kettingreacties zoals het 'China Syndrome' zijn compleet uitgesloten.

Mestwagen vol leugens

Groene experten van bordkarton kappen al jaren een mestwagen vol leugens uit over de gevaren van civiele kernenergie. Energy Safety berekende het aantal doden per Terrawattuur geproduceerde energie. Nucleair had de laagste score met 0.04 slachtoffers, gevolgd door wind (0.15), zonne-energie (0.4), Hydro (1.4), gas (4), biofuel (12), olie (36) en kolen (161). Bij de bouw van de Hooverdam vielen meer dan 100 doden en de slachtoffers van dambreuken werden nooit geteld. Er sterven op een paar jaar meer kompels in de mijnen dan er geschatte kankerpatiënten waren na Tsjernobyl (zo'n 9.000). Volgens Jean-Marie Noterdaeme, professor in kernreactortheorie en specialist in kernfusie, vallen er bij het opwekken van stroom met steenkool 1.000 keer meer doden dan bij kerncentrales, nl. 0.1 per miljoen kWh tegenover 0.0001.

Kerncentrale Doel , BELGA
Kerncentrale Doel © BELGA

Het spook van de radioactieve afvalverwerking is nu ook al onder controle en vroeg of laat kan men de afbraak van de duizendjarige radioactiviteit versnellen. Bij het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol (SCK) is het MYRRHA-project in werking. Dit is gebaseerd op een loodgekoelde snelle reactor met ADS-technologie (deeltjesversneller). Daardoor kunnen langlevende radioactieve stoffen omgezet worden in kortlevende elementen, wat zal toelaten de hoeveelheid hoogradioactief afval drastisch te beperken. Wat de opslag betreft stemt het volume hoogradioactief afval overeen met amper één of twee tennisballen per persoon. Dit kan allemaal opgestapeld worden op een site ter grootte van een basketbalterrein!

Driearmige jackpotten op zee

Europa spendeerde al 1.000 miljard euro aan wind- en zonneprojecten en krijgt daar een schamele 3.8 procent van haar elektriciteitsbehoefte uitgeperst. We moeten hier al 25 miljard ophoesten om de groenestroomcertificaten van die subsidieslurpers draaiend en stralend te houden: een kleine 10 miljard aan Turteltaks en nog 14 tot 16 miljard om de woekerwinsten van de windmolenboeren met hun driearmige jackpotten op zee te financieren. Onze huidige centrales in Doel en Tihange komen stilaan in de palliatieve zorgen. Het is tijd om ze te euthanaseren en te vervangen door nieuwe performante nucleaire sites, zoals hierboven beschreven.

Ik hou mijn achtertuin ter beschikking. Als we de zon kunnen nabootsen met kernfusie en de donder controleren met Thorium kunnen we de middeleeuwse windmolens op de schroothoop gooien. Durf en creativiteit zijn de drijvende krachten achter ontwikkeling en moderniteit. Waar onwetendheid heerst, heeft de fantasie het voor het zeggen. Vandaar mijn onwrikbaar geloof in de wetenschap.

De klimaathype is een geval van verstandsverbijstering, zegt de Britse ex-minister van financiën Nigel Lawson. Maar door de placebo's van de wind- en zonneaanbidders zal ons land volgens het Europees Energie Agentschap niet in zijn energiebehoefte kunnen voorzien als het in 2025 definitief de kerncentrales sluit. De profeten van de klimaatkerk weten nochtans dat kernenergie geen CO2 uitstoot. Het zorgt er zelfs voor dat de uitstoot van 30 miljoen ton CO2 per jaar vermeden wordt, dat is het equivalent van het volledige Belgische autopark. Behalve elektriciteit levert kernenergie ook medische isotopen voor diagnose en behandeling van kanker. Het is efficiënt en goedkoop. Frankrijk bijvoorbeeld heeft de goedkoopste elektriciteit van Europa omdat het drie vierde van zijn capaciteit uit kernsplitsing haalt. Onze zuiderburen zijn de grootste elektriciteitsexporteurs van de wereld. In landen met de grootste "vergroening" van de energieproductie is elektriciteit het duurst: in Denemarken kost een kWh voor het huishouden 0.307 euro, in Duitsland 0.295, bij ons 0.213 en in Frankrijk 0.162.Volgens de Italiaanse kernfysicus Roberto May wringt er geen enkele techniek zo veel energie uit zo weinig brandstof als kernenergie. Het is miljoenen keren efficiënter dan fossiele verbranding. Een kilo hout verbranden levert één kWh elektriciteit op, een kilo kolen 3 kWh , en een kilo olie 4. Een kilo uranium in een moderne reactor zorgt voor 400.000 kWh, en wanneer het uranium nog eens gerecycleerd wordt zelfs 7 miljoen. De meest geavanceerde nucleaire installaties zoals de WAMSR (Waste annihilating molten salt reactor) kunnen 98% van al het huidige nucleaire afval verwerken. We subsidiëren echter de minst efficiënte verbrandingsvorm: 50 % van alle hernieuwbare energie in de Europese Unie is hout, het equivalent van 620 miljoen vaten olie. Ecologische verdwazing. Een kolencentrale van duizend megawatt stoot zelfs honderd keer meer radioactiviteit in het milieu dan een kerncentrale met hetzelfde vermogen. Toch verbranden de Duitsers volop bruinkool om hun Energiewende te financieren.Gelukkig kan het verkeren. Kilmaatkanselier en doctor in de fysica Angela Merkel, heeft eindelijk ook de heilige graal van de kernfysica ontdekt. Na negen jaar bouwen mocht ze op 4 februari ll. in Greifswald de startknop indrukken van de kernfusiereactor "W7-X". Energie uit kernfusie is onuitputtelijk. Bij kernsplitsing van een zware kern komt een massa energie vrij. Bij kernfusie van twee lichte kernen tot een zwaardere kern gebeurt net hetzelfde, maar honderd keer meer. Kernfusie is het meest verspreide energieproces in ons heelal. Het ligt aan de basis van de immense energieproductie in de zon en de sterren. Bij de kernfusie die voor gebruik in fusiereactoren toegepast wordt, worden een deuteriumkern (waterstof met 1 neutron) en een tritiumkern (waterstof met 2 neutronen) omgezet in een heliumkern, energie en een neutron. De brandstoffen deuterium en tritium zijn zo overvloedig aanwezig dat ze voor miljoenen jaren energie kunnen zorgen. Deuterium bijvoorbeeld vindt men onder meer in zeewater. De samenvoeging van een kilo waterstof komt overeen met de verbranding van 20.000 ton steenkool en er blijft ook geen langlevend radioactief afval achter. Het duurt nog eventjes tot men het plasma kan verhitten tot 100 miljoen graden voor de samensmelting (i.p.v. de huidige 80 in de W7-X), maar binnen enkele jaren hebben we geen gas, steenkool of olie meer nodig. Samen met een consortium van westerse landen investeert ons land ook in dergelijke reactor, het Franse kernfusieproject ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Tegen 2027 worden de eerste resultaten verwacht. Tegen dat de windmolens weggeroest zijn, schijnen er meerdere zonnen.In de kernwetenschap dondert het nog meer in Keulen. Thorium (TH 90) een radioactief metaal, ontdekt door de Zweedse chemicus Berzelius in 1828 en genoemd naar de dondergod Thor (net zoals donderdag), kan de wereld van energie voorzien voor de komende 10.000 jaar. Het zit bijvoorbeeld in zwart zand op de stranden van India, Australië , de VS en Noorwegen. Eén ton produceert evenveel energie als 200 ton uranium en 3.5 miljoen ton steenkool. Het produceert nagenoeg geen restafval en heeft een korte halfwaardetijd. Het Noorse bedrijf Aker Solutions bouwt met de patenten van Nobelprijswinnaar Carlo Rubia (CERN) een testreactor in Groot Brittannië. Een 600 MW reactor kost 2 miljard euro en het bedrijf NUscale werkt er ook aan de bouw van 50 MW reactoren. Het is zelfs een oude technologie en geen donderslag bij heldere hemel. Volgens Pofessor Egil Lillestol (CERN) werd het onderzoek verdrongen door uranium, omdat de VS plutonium nodig hadden voor kernwapens. Plutoniumproductie is onmogelijk met Thorium. De groene vredesduiven worden dus op hun wenken bediend. Een herhaling van Tsjernobyl en Fukushima is uitgesloten want het werkt met een gesmolten zoutreactor.Er zijn in de wereld 438 kerncentrales, gespreid over een dertigtal landen. Daarnaast zijn er ook nog 45 in aanbouw en een 300-tal in bestelling. Reactoren worden voortdurend geperfectioneerd en geoptimaliseerd. Enerzijds zijn er de "evolutionaire" reactoren, verbeterde versies van de bestaande watergekoelde centrales. Drukwaterreactoren die veiliger en krachtiger zijn dan hun voorgangers. Deze worden volop gebouwd op wereldschaal. Anderzijds zijn er de 'revolutionaire' reactoren zoals de Pebble Bed Reactor en de Gas Turbine Modular Helium Cooled Reactor. Ze functioneren op nieuwe types splijtstof, bolletjes of splijtstofelementen samengesteld uit kleine kogels splijtbaar materiaal (uraniumkogels) en ze gebruiken een semi-inert gas als koelstof. Ongecontroleerde kettingreacties zoals het 'China Syndrome' zijn compleet uitgesloten. Groene experten van bordkarton kappen al jaren een mestwagen vol leugens uit over de gevaren van civiele kernenergie. Energy Safety berekende het aantal doden per Terrawattuur geproduceerde energie. Nucleair had de laagste score met 0.04 slachtoffers, gevolgd door wind (0.15), zonne-energie (0.4), Hydro (1.4), gas (4), biofuel (12), olie (36) en kolen (161). Bij de bouw van de Hooverdam vielen meer dan 100 doden en de slachtoffers van dambreuken werden nooit geteld. Er sterven op een paar jaar meer kompels in de mijnen dan er geschatte kankerpatiënten waren na Tsjernobyl (zo'n 9.000). Volgens Jean-Marie Noterdaeme, professor in kernreactortheorie en specialist in kernfusie, vallen er bij het opwekken van stroom met steenkool 1.000 keer meer doden dan bij kerncentrales, nl. 0.1 per miljoen kWh tegenover 0.0001. Het spook van de radioactieve afvalverwerking is nu ook al onder controle en vroeg of laat kan men de afbraak van de duizendjarige radioactiviteit versnellen. Bij het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol (SCK) is het MYRRHA-project in werking. Dit is gebaseerd op een loodgekoelde snelle reactor met ADS-technologie (deeltjesversneller). Daardoor kunnen langlevende radioactieve stoffen omgezet worden in kortlevende elementen, wat zal toelaten de hoeveelheid hoogradioactief afval drastisch te beperken. Wat de opslag betreft stemt het volume hoogradioactief afval overeen met amper één of twee tennisballen per persoon. Dit kan allemaal opgestapeld worden op een site ter grootte van een basketbalterrein! Europa spendeerde al 1.000 miljard euro aan wind- en zonneprojecten en krijgt daar een schamele 3.8 procent van haar elektriciteitsbehoefte uitgeperst. We moeten hier al 25 miljard ophoesten om de groenestroomcertificaten van die subsidieslurpers draaiend en stralend te houden: een kleine 10 miljard aan Turteltaks en nog 14 tot 16 miljard om de woekerwinsten van de windmolenboeren met hun driearmige jackpotten op zee te financieren. Onze huidige centrales in Doel en Tihange komen stilaan in de palliatieve zorgen. Het is tijd om ze te euthanaseren en te vervangen door nieuwe performante nucleaire sites, zoals hierboven beschreven. Ik hou mijn achtertuin ter beschikking. Als we de zon kunnen nabootsen met kernfusie en de donder controleren met Thorium kunnen we de middeleeuwse windmolens op de schroothoop gooien. Durf en creativiteit zijn de drijvende krachten achter ontwikkeling en moderniteit. Waar onwetendheid heerst, heeft de fantasie het voor het zeggen. Vandaar mijn onwrikbaar geloof in de wetenschap.