In elke religie staan verzen die kunnen aangegrepen worden om fout te doen

Wat hem verontrust als hij naar de wereld kijkt? Lang moet bisschop Johan Bonny niet nadenken. 'De gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Ik merk daar een ongrijpbaar spook van geweld. En de internationale gemeenschap staat er machteloos toe te kijken. Het Westen speelt er geen mooie rol, daar moeten we eerlijk in zijn. Wij willen vooral die landen te vriend houden die over het meeste olie en gas beschikken. Ook al zijn dat geen propere regimes. Dat getuigt niet van een eerlijke koers. En wie is telkens weer het slachtoffer? De eenvoudige burger. De christelijke gemeenschap bijvoorbeeld, een minderheid in die landen, zit in de hoek waar de klappen vallen.'

Johan Bonny, Belga
Johan Bonny © Belga

L'histoire se répète.

(knikt) Het Midden-Oosten is de bakermat van ons geloof. En uitgerekend daar worden wij, christenen, voor de zoveelste keer in de geschiedenis verdreven. Dat verontrust mij zeer. Ik betreur ook dat dat hier onderbelicht blijft. Er was geen eeuw zo bloedig voor de christenen als de twintigste eeuw. En het blijft maar duren.

Heel wat terreur gebeurt in naam van een religie. Hoe verklaart u dat?

De conflicten in het Midden-Oosten draaien in wezen om sociale en etnische tegenstellingen, niet om religie. Maar de religie wordt ervoor misbruikt. Wie een hond wil slaan, vindt altijd wel een religieuze stok. In elke religie staan verzen die kunnen aangegrepen worden om fout te doen. De wijsheid bestaat erin het verzoenende uit een godsdienst naar boven te halen.Wij, de leiders van de verschillende religies, zouden ook meer signalen moeten uitsturen dat wij wel degelijk met elkaar in vrede willen samenleven. De gezamenlijke optocht in Brussel was een goed voorbeeld.

Wat met het Vaticaan dat oproept tot geweld tegen IS?

Als IS onschuldige burgers het hoofd afhakt, dan is het de plicht van de internationale gemeenschap om in te grijpen, desnoods militair, maar alleen als alle politieke en diplomatieke middelen opgebruikt zijn. Dwaas geweld moet beteugeld worden.

Moeten religies zichzelf sneller durven vernieuwen?

Elke levensbeschouwing denkt na over vernieuwing. Voldoende? Dat zal wel voor verbetering vatbaar zijn. Ik ga akkoord dat bijvoorbeeld de islam, en zeker de Westerse islam, in een versneld tempo zou moeten nadenken over een nieuwe lectuur van de Koran. Maar het is historisch gezien niet juist om de godsdienst als verantwoordelijke voor terreur en vervolgingen aan te wijzen. De problemen zitten dieper. Er zijn er natuurlijk die dat graag doen en zo hun eigen handen in onschuld wassen.

Paul Cobbaert / De Zondag

Wat hem verontrust als hij naar de wereld kijkt? Lang moet bisschop Johan Bonny niet nadenken. 'De gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Ik merk daar een ongrijpbaar spook van geweld. En de internationale gemeenschap staat er machteloos toe te kijken. Het Westen speelt er geen mooie rol, daar moeten we eerlijk in zijn. Wij willen vooral die landen te vriend houden die over het meeste olie en gas beschikken. Ook al zijn dat geen propere regimes. Dat getuigt niet van een eerlijke koers. En wie is telkens weer het slachtoffer? De eenvoudige burger. De christelijke gemeenschap bijvoorbeeld, een minderheid in die landen, zit in de hoek waar de klappen vallen.'L'histoire se répète.(knikt) Het Midden-Oosten is de bakermat van ons geloof. En uitgerekend daar worden wij, christenen, voor de zoveelste keer in de geschiedenis verdreven. Dat verontrust mij zeer. Ik betreur ook dat dat hier onderbelicht blijft. Er was geen eeuw zo bloedig voor de christenen als de twintigste eeuw. En het blijft maar duren.Heel wat terreur gebeurt in naam van een religie. Hoe verklaart u dat?De conflicten in het Midden-Oosten draaien in wezen om sociale en etnische tegenstellingen, niet om religie. Maar de religie wordt ervoor misbruikt. Wie een hond wil slaan, vindt altijd wel een religieuze stok. In elke religie staan verzen die kunnen aangegrepen worden om fout te doen. De wijsheid bestaat erin het verzoenende uit een godsdienst naar boven te halen.Wij, de leiders van de verschillende religies, zouden ook meer signalen moeten uitsturen dat wij wel degelijk met elkaar in vrede willen samenleven. De gezamenlijke optocht in Brussel was een goed voorbeeld.Wat met het Vaticaan dat oproept tot geweld tegen IS?Als IS onschuldige burgers het hoofd afhakt, dan is het de plicht van de internationale gemeenschap om in te grijpen, desnoods militair, maar alleen als alle politieke en diplomatieke middelen opgebruikt zijn. Dwaas geweld moet beteugeld worden.Moeten religies zichzelf sneller durven vernieuwen?Elke levensbeschouwing denkt na over vernieuwing. Voldoende? Dat zal wel voor verbetering vatbaar zijn. Ik ga akkoord dat bijvoorbeeld de islam, en zeker de Westerse islam, in een versneld tempo zou moeten nadenken over een nieuwe lectuur van de Koran. Maar het is historisch gezien niet juist om de godsdienst als verantwoordelijke voor terreur en vervolgingen aan te wijzen. De problemen zitten dieper. Er zijn er natuurlijk die dat graag doen en zo hun eigen handen in onschuld wassen.Paul Cobbaert / De Zondag