Maximumfactuur basisonderwijs

Sinds het schooljaar 2008-2009 geldt een maximumbedrag dat scholen per schooljaar voor uitstappen en extra activiteiten aan ouders mogen vragen (20 euro voor kleuters en 60 euro in de lagere school). Na een recente evaluatie is voor dit najaar een aanpassing beloofd.

Inschrijving in basis- en secundair onderwijs

Om wachtrijen te voorkomen en de sociale mix bij de leerlingen te vergroten komt er vanaf het schooljaar 2012-2013 een nieuw inschrijvingsrecht (met voorrang voor broers en zussen, kansarme leerlingen, kinderen van onderwijspersoneel en Nederlandstalige leerlingen in Brussel). Het Vlaams Parlement moet het decreet van Smet dit najaar goedkeuren.

Kleinere klassen in het basisonderwijs

In juli viel de beslissing over 1300 extra leerkrachten (kostprijs: 52,7 miljoen euro per jaar) om kleuterklassen en klassen in de lagere school te verkleinen. De maatregel gaat in vanaf het schooljaar 2012-2013, maar vergt nog veel voorbereiding (middelen verdelen, leerkrachten zoeken, enzovoort).

Lerarenloopbaan

In december 2010 sloot Smet een collectieve arbeidsovereenkomst voor twee jaar. Sindsdien wordt overlegd over een 'lerarenloopbaanpact' (onder meer om de uitstroom van jonge leerkrachten en het voortijdig afhaken van oudere leerkrachten tegen te gaan). Dat pact zou er in juni 2012 moeten zijn.

Talenbeleid

Smet gaat aan de slag met een talennota, die van drietaligheid (Standaardnederlands, Frans en Engels) in het onderwijs de norm maakt. Er volgen nu adviesrondes en een debat in het Vlaams Parlement. De concretisering is aangekondigd voor het schooljaar 2013-2014.

Vernieuwing deeltijds kunstonderwijs

In maart stelde Smet een nota over een grondige vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs voor. Het overleg is bezig. Een timing voor de uitvoering is er niet.

Hervorming secundair onderwijs

Al bijna een jaar wordt met alle betrokkenen gepraat over de nota 'Mensen doen schitteren' om het secundair onderwijs te hervormen (brede algemene vorming in de eerste graad; studiekeuze op 14 jaar voor 'belangstellingsgebieden' in plaats van de opdeling tussen aso, tso, kso en bso). Smet werkt ook aan teksten over minder studierichtingen (van 800 naar 200) en over het personeel. Begin 2012 moet er een nieuwe visienota zijn. Er wordt getwijfeld of dat haalbaar is. De hervorming zou moeten ingaan in september 2014.

Leerzorg

Kinderen met een beperking of stoornis moeten terechtkunnen in het buitengewoon én het gewoon onderwijs. Voor die 'leerzorg' vond voorganger Frank Vandenbroucke (SP.A) geen draagvlak. Smet wil in fasen werken, maar het debat in 'resonantiegroepen' sleept aan. Concrete stappen worden niet verwacht vóór 2014.

Inhaaloperatie scholenbouw

Sinds juni 2010 is een inhaaloperatie, in samenwerking met privéfinanciers, voor de scholenbouw (200 dossiers met een 'projectwaarde' van 1,5 miljard euro) eindelijk uit de startblokken geraakt. Voor 150 dossiers is een voorcontract getekend en worden er architecten gezocht. In 2014 moeten de vergunningen er zijn en in 2016, elf jaar na de start van de hele operatie, zouden alle bouwplannen uitgevoerd moeten zijn. (PAM)

Maximumfactuur basisonderwijs Sinds het schooljaar 2008-2009 geldt een maximumbedrag dat scholen per schooljaar voor uitstappen en extra activiteiten aan ouders mogen vragen (20 euro voor kleuters en 60 euro in de lagere school). Na een recente evaluatie is voor dit najaar een aanpassing beloofd. Inschrijving in basis- en secundair onderwijs Om wachtrijen te voorkomen en de sociale mix bij de leerlingen te vergroten komt er vanaf het schooljaar 2012-2013 een nieuw inschrijvingsrecht (met voorrang voor broers en zussen, kansarme leerlingen, kinderen van onderwijspersoneel en Nederlandstalige leerlingen in Brussel). Het Vlaams Parlement moet het decreet van Smet dit najaar goedkeuren. Kleinere klassen in het basisonderwijs In juli viel de beslissing over 1300 extra leerkrachten (kostprijs: 52,7 miljoen euro per jaar) om kleuterklassen en klassen in de lagere school te verkleinen. De maatregel gaat in vanaf het schooljaar 2012-2013, maar vergt nog veel voorbereiding (middelen verdelen, leerkrachten zoeken, enzovoort). Lerarenloopbaan In december 2010 sloot Smet een collectieve arbeidsovereenkomst voor twee jaar. Sindsdien wordt overlegd over een 'lerarenloopbaanpact' (onder meer om de uitstroom van jonge leerkrachten en het voortijdig afhaken van oudere leerkrachten tegen te gaan). Dat pact zou er in juni 2012 moeten zijn. Talenbeleid Smet gaat aan de slag met een talennota, die van drietaligheid (Standaardnederlands, Frans en Engels) in het onderwijs de norm maakt. Er volgen nu adviesrondes en een debat in het Vlaams Parlement. De concretisering is aangekondigd voor het schooljaar 2013-2014. Vernieuwing deeltijds kunstonderwijs In maart stelde Smet een nota over een grondige vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs voor. Het overleg is bezig. Een timing voor de uitvoering is er niet. Hervorming secundair onderwijs Al bijna een jaar wordt met alle betrokkenen gepraat over de nota 'Mensen doen schitteren' om het secundair onderwijs te hervormen (brede algemene vorming in de eerste graad; studiekeuze op 14 jaar voor 'belangstellingsgebieden' in plaats van de opdeling tussen aso, tso, kso en bso). Smet werkt ook aan teksten over minder studierichtingen (van 800 naar 200) en over het personeel. Begin 2012 moet er een nieuwe visienota zijn. Er wordt getwijfeld of dat haalbaar is. De hervorming zou moeten ingaan in september 2014. Leerzorg Kinderen met een beperking of stoornis moeten terechtkunnen in het buitengewoon én het gewoon onderwijs. Voor die 'leerzorg' vond voorganger Frank Vandenbroucke (SP.A) geen draagvlak. Smet wil in fasen werken, maar het debat in 'resonantiegroepen' sleept aan. Concrete stappen worden niet verwacht vóór 2014. Inhaaloperatie scholenbouw Sinds juni 2010 is een inhaaloperatie, in samenwerking met privéfinanciers, voor de scholenbouw (200 dossiers met een 'projectwaarde' van 1,5 miljard euro) eindelijk uit de startblokken geraakt. Voor 150 dossiers is een voorcontract getekend en worden er architecten gezocht. In 2014 moeten de vergunningen er zijn en in 2016, elf jaar na de start van de hele operatie, zouden alle bouwplannen uitgevoerd moeten zijn. (PAM)