De Nationale Arbeidsraad, met daarin vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties en de vakbonden, moet in september klaar zijn met een evaluatie van het Generatiepact. De conclusies kunnen de voorstellen aanvullen, die formateur Elio Di Rupo (PS) heeft gedaan om meer oudere werknemers aan het werk te houden.

Het in 2005 gesloten Generatiepact heeft de loopbaaneisen voor het brugpensioen strenger gemaakt. Het zou ook paal en perk stellen aan allerlei pseudoregelingen op dat vlak. Maar het pact ligt voortdurend onder vuur. Volgens gouverneur Luc Coene van de Nationale Bank heeft het meer gekost dan opgebracht (het Generatiepact voerde ook een welvaartsaanpassing van de sociale uitkeringen in en verhoogde de overheidsbijdrage voor de ziekteverzekering). Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vindt dat het weinig heeft uitgehaald.

In een zomerblog voor het internetmedium DeWereldMorgen geeft nationaal secretaris Ann Van Laer van de christelijke vakbond ACV tegengas. 'Dat het Generatiepact geen zoden aan de dijk zet, is een bekend liedje. Maar het pact is helemaal geen fiasco', aldus Van Laer. Ze verwijst naar het aantal 50-plussers met een baan. Dat is sinds 2005 met 217.000 toegenomen (of 43.000 per jaar). De werkgelegenheidsgraad bij 55-plussers (37,3 procent) is al een procent hoger dan de doelstelling van het Generatiepact. Voorts is het aantal oudere werklozen beneden 58 jaar, die niet beschikbaar voor werk hoeven te zijn, van ruim 53.000 gezakt naar 2294. Het aantal 'vrijgestelde' bruggepensioneerden van minder dan 58 jaar is bijna gehalveerd tot 13.141. De daling van het aantal bruggepensioneerden beneden de 60 jaar is ook niet gestopt, ondanks de crisis en spraakmakende akkoorden bij onder meer Carrefour en Opel.

Wat Van Laer niet vertelt, is dat het aantal bruggepensioneerden nog altijd meer dan 120.000 bedraagt en vooral toeneemt bij vrouwen vanaf 60 jaar. De pseudoregelingen (een combinatie van werkloosheid of tijdkrediet met een toeslag van de werkgever) blijven volgens het jongste jaarverslag van de RVA terrein winnen (7644 in 2010). En de werkgelegenheidsgraad in de groep 54-65 jaar zit 10 procent onder het Europese gemiddelde. De nationaal secretaris van het ACV stelt daartegenover dat meer 55-plussers aan het werk zullen blijven omdat het Generatiepact de regels voor het brugpensioen in de komende jaren verder verstrengt en omdat de werkgeversbijdragen voor een (pseudo)brugpensioen van jonge 50-plussers intussen aanzienlijk verhoogd zijn.

Het ACV wil een tandje bijsteken, maar dan na 'een serener debat' dat ook oog heeft voor de werkonzekerheid van jongeren, allochtonen en mensen met een handicap, en voor het te snel opbranden van werknemers in hun loopbaan. Daarbij krijgt het VBO een sneer van Van Laer: 'Ook de werkgevers moeten meer voor hun verantwoordelijkheid worden geplaatst. Want als het Generatiepact nagenoeg niets veranderd heeft, dan is het vooral op dat punt.'

Patrick Martens

De Nationale Arbeidsraad, met daarin vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties en de vakbonden, moet in september klaar zijn met een evaluatie van het Generatiepact. De conclusies kunnen de voorstellen aanvullen, die formateur Elio Di Rupo (PS) heeft gedaan om meer oudere werknemers aan het werk te houden. Het in 2005 gesloten Generatiepact heeft de loopbaaneisen voor het brugpensioen strenger gemaakt. Het zou ook paal en perk stellen aan allerlei pseudoregelingen op dat vlak. Maar het pact ligt voortdurend onder vuur. Volgens gouverneur Luc Coene van de Nationale Bank heeft het meer gekost dan opgebracht (het Generatiepact voerde ook een welvaartsaanpassing van de sociale uitkeringen in en verhoogde de overheidsbijdrage voor de ziekteverzekering). Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vindt dat het weinig heeft uitgehaald. In een zomerblog voor het internetmedium DeWereldMorgen geeft nationaal secretaris Ann Van Laer van de christelijke vakbond ACV tegengas. 'Dat het Generatiepact geen zoden aan de dijk zet, is een bekend liedje. Maar het pact is helemaal geen fiasco', aldus Van Laer. Ze verwijst naar het aantal 50-plussers met een baan. Dat is sinds 2005 met 217.000 toegenomen (of 43.000 per jaar). De werkgelegenheidsgraad bij 55-plussers (37,3 procent) is al een procent hoger dan de doelstelling van het Generatiepact. Voorts is het aantal oudere werklozen beneden 58 jaar, die niet beschikbaar voor werk hoeven te zijn, van ruim 53.000 gezakt naar 2294. Het aantal 'vrijgestelde' bruggepensioneerden van minder dan 58 jaar is bijna gehalveerd tot 13.141. De daling van het aantal bruggepensioneerden beneden de 60 jaar is ook niet gestopt, ondanks de crisis en spraakmakende akkoorden bij onder meer Carrefour en Opel. Wat Van Laer niet vertelt, is dat het aantal bruggepensioneerden nog altijd meer dan 120.000 bedraagt en vooral toeneemt bij vrouwen vanaf 60 jaar. De pseudoregelingen (een combinatie van werkloosheid of tijdkrediet met een toeslag van de werkgever) blijven volgens het jongste jaarverslag van de RVA terrein winnen (7644 in 2010). En de werkgelegenheidsgraad in de groep 54-65 jaar zit 10 procent onder het Europese gemiddelde. De nationaal secretaris van het ACV stelt daartegenover dat meer 55-plussers aan het werk zullen blijven omdat het Generatiepact de regels voor het brugpensioen in de komende jaren verder verstrengt en omdat de werkgeversbijdragen voor een (pseudo)brugpensioen van jonge 50-plussers intussen aanzienlijk verhoogd zijn. Het ACV wil een tandje bijsteken, maar dan na 'een serener debat' dat ook oog heeft voor de werkonzekerheid van jongeren, allochtonen en mensen met een handicap, en voor het te snel opbranden van werknemers in hun loopbaan. Daarbij krijgt het VBO een sneer van Van Laer: 'Ook de werkgevers moeten meer voor hun verantwoordelijkheid worden geplaatst. Want als het Generatiepact nagenoeg niets veranderd heeft, dan is het vooral op dat punt.' Patrick Martens