Het is een ongeziene prestatie in de politieke geschiedenis van dit land: zeven keer op rij won de N-VA elke verkiezing. In het begin gebeurde dat nog met kartelpartner CD&V, sinds 2008 op eigen kracht. Hoe kon de N-VA zo snel uitgroeien van 'de eenmanspartij van Geert Bourgeois' tot 'het gele fabriekje'?

Knack neemt u mee achter de schermen van de N-VA. Lees deze week in Knack: Het geheim van de N-VA

N-VA in cijfers

Sinds een paar jaar is ook de organisatie van de N-VA even spectaculair gegroeid als het politieke succes. De partij werd een kmo, en gaat stilaan nog een stap verder.

Het geld. Voor 25 mei was de N-VA al de rijkste van alle partijen, en dat blijft zo. De oude partijdotatie van 8.141.211 euro per jaar stijgt na de verkiezingen tot 12.107.823 euro, een groei van bijna 49 procent en dus aanzienlijk meer dan de electorale winst. Samen met andere inkomsten zoals de afdrachten van de mandatarissen (7,5 procent voor wie geen ander mandaat of beroep heeft, anders stijgt dat tot 11 procent) is dat de basis van de flinke oorlogskas van de N-VA. Die bedraagt al zo'n 14 miljoen euro. Dat geld staat op spaar- en zichtrekeningen bij KBC, en een deel is belegd in een KBC-fonds.

Het voetvolk. De echte basis van de partij vormen de 38.000 leden. Zij betalen 12,5 euro lidgeld per jaar. Piet De Zaeger: 'Dat dekt maar een klein deel van de echte onkosten. Maar voor de partij is elk lid dat we aanwerven de best denkbare investering.' Uit die leden dient zich een klein leger van ongeveer 6000 vrijwilligers aan. Die zijn vooral in de lokale partijorganen actief. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 is de N-VA lokaal geboomd. De partij telt nu al 2500 lokale mandatarissen. En waar er schepenen, burgemeesters of OCMW-voorzitters zijn, zijn er ook kabinetsmedewerkers. Dat is de eerste, zeer heterogene groep van N-VA-'beroepspolitici'.

De medewerkers. Volgens de eerste berekeningen zal de N-VA straks meer dan 110 parlementaire medewerkers hebben. Dat zijn persoonlijke medewerkers (die het parlementaire werk op zich nemen), maar ook universitaire fractiemedewerkers, waarvan de meesten 'gepoold' worden volgens expertise, bijvoorbeeld in de studiedienst. Maar hoeveel van die top level-medewerkers de N-VA kan aantrekken, staat nog niet vast.

De aanwervingen. Op het partijsecretariaat aan de Brusselse Koningsstraat werken nu 53 personeelsleden. Piet De Zaeger schat dat het er over een jaar 10 meer zullen zijn. Meer niet. 'We willen lean and mean blijven.'

De aanwas. De Zaeger, met inhouden trots: 'Elk uur komen er 45 leden bij.' Op Facebook is het aantal volgers omhooggeschoten van 35.000 naar meer dan 50.000. Het gele fabriekje werkt vandaag met een lopende band.

Lees het volledige verhaal over de succesformule van N-VA deze week in Knack

Het is een ongeziene prestatie in de politieke geschiedenis van dit land: zeven keer op rij won de N-VA elke verkiezing. In het begin gebeurde dat nog met kartelpartner CD&V, sinds 2008 op eigen kracht. Hoe kon de N-VA zo snel uitgroeien van 'de eenmanspartij van Geert Bourgeois' tot 'het gele fabriekje'?Sinds een paar jaar is ook de organisatie van de N-VA even spectaculair gegroeid als het politieke succes. De partij werd een kmo, en gaat stilaan nog een stap verder. Het geld. Voor 25 mei was de N-VA al de rijkste van alle partijen, en dat blijft zo. De oude partijdotatie van 8.141.211 euro per jaar stijgt na de verkiezingen tot 12.107.823 euro, een groei van bijna 49 procent en dus aanzienlijk meer dan de electorale winst. Samen met andere inkomsten zoals de afdrachten van de mandatarissen (7,5 procent voor wie geen ander mandaat of beroep heeft, anders stijgt dat tot 11 procent) is dat de basis van de flinke oorlogskas van de N-VA. Die bedraagt al zo'n 14 miljoen euro. Dat geld staat op spaar- en zichtrekeningen bij KBC, en een deel is belegd in een KBC-fonds.Het voetvolk. De echte basis van de partij vormen de 38.000 leden. Zij betalen 12,5 euro lidgeld per jaar. Piet De Zaeger: 'Dat dekt maar een klein deel van de echte onkosten. Maar voor de partij is elk lid dat we aanwerven de best denkbare investering.' Uit die leden dient zich een klein leger van ongeveer 6000 vrijwilligers aan. Die zijn vooral in de lokale partijorganen actief. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 is de N-VA lokaal geboomd. De partij telt nu al 2500 lokale mandatarissen. En waar er schepenen, burgemeesters of OCMW-voorzitters zijn, zijn er ook kabinetsmedewerkers. Dat is de eerste, zeer heterogene groep van N-VA-'beroepspolitici'. De medewerkers. Volgens de eerste berekeningen zal de N-VA straks meer dan 110 parlementaire medewerkers hebben. Dat zijn persoonlijke medewerkers (die het parlementaire werk op zich nemen), maar ook universitaire fractiemedewerkers, waarvan de meesten 'gepoold' worden volgens expertise, bijvoorbeeld in de studiedienst. Maar hoeveel van die top level-medewerkers de N-VA kan aantrekken, staat nog niet vast.De aanwervingen. Op het partijsecretariaat aan de Brusselse Koningsstraat werken nu 53 personeelsleden. Piet De Zaeger schat dat het er over een jaar 10 meer zullen zijn. Meer niet. 'We willen lean and mean blijven.'De aanwas. De Zaeger, met inhouden trots: 'Elk uur komen er 45 leden bij.' Op Facebook is het aantal volgers omhooggeschoten van 35.000 naar meer dan 50.000. Het gele fabriekje werkt vandaag met een lopende band.Lees het volledige verhaal over de succesformule van N-VA deze week in Knack