Als wij in het buitenland ons federaal systeem proberen uit te leggen, alsook de politieke spanningen die daar het gevolg van zijn, bekijken ze ons met een verbaasde blik. "Don't you have real problems?", klinkt het dan.

We moeten inderdaad vaststellen dat wij in verschillende domeinen zeer verwend zijn: wij kennen een gematigd klimaat, een uitstekende - zelfs strategische - geografische ligging, we hebben drinkbaar water in overvloed, geen of weinig overstromingen of aardbevingen... Een systeem van sociale zekerheid dat ruime dekking geeft, een medische zorgverlening die behoort tot de besten van de wereld, geen malaria, een goede opleiding die voor iedereen toegankelijk is,...

En bovendien mochten wij tot begin 2016 ervan uitgaan dat onze maatschappij en onze manier van leven gebaseerd op de "Belgische compromissen" ervoor gingen zorgen dat de samenleving in ons land naar behoren ging blijven functioneren. Maar op 22 maart hebben wij een verschrikkelijke wake-up call gekregen: dit soort aanslagen kon bij ons ook gebeuren.

Deze tragische gebeurtenissen herinneren er ons aan in welke mate onze democratieën onderhevig kunnen zijn aan brutale aanvallen die moeilijk te voorspellen zijn. Een gemakkelijk antwoord op dergelijke bedreiging bestaat er niet, maar een koelbloedige reactie en het vinden van gepaste maatregelen op korte, middellange en lange termijn, zijn noodzakelijk. Opdat deze repressie- of preventiemaatregelen zin zouden hebben, moet het kader waarin ze ontwikkeld worden zo duurzaam en zo efficiënt mogelijk zijn.

Teken aan de wand

Het ligt niet in onze bedoeling om wat er in Zaventem en Brussel eind maart 2016 gebeurd is te "recupereren", maar toch geloven wij dat het hier om een teken aan de wand gaat: het doet ons inderdaad beseffen dat de uitdagingen die ons in de wereld van morgen te wachten staan, van een gans andere aard zijn dan diegenen die we tot op de dag van vandaag gekend hebben. Om deze uitdagingen aan te gaan en om de gepaste antwoorden te vinden, moet er op een resultaatgerichte en krachtdadige manier kunnen gewerkt worden.

100 % veiligheid garanderen is onmogelijk: denk maar aan wat een paar dagen geleden in Japan (een super "veilig" land) is gebeurd: negentien minder valide mensen zijn omgekomen bij een mesaanval door een 26-jarige man in een tehuis voor mentaal gehandicapten in de Japanse stad Sagamihara. De man heeft blijkbaar geen spijt van wat hij gedaan heeft, en de aanval heeft niets met islamitische ideologie te maken, maar eerder met zware psychologische problemen (dit was waarschijnlijk ook het geval voor het eiland van Uteoya in 2011).

Wat wij wel kunnen doen voor de grootste meerderheid van de bevolking is een stabiel en efficiënt kader creëren, want mensen die geen toekomst meer zien of het noorden helemaal kwijtgeraakt zijn vrij gemakkelijk gaan beginnen luisteren naar sirenes met kwalijke bedoelingen.

De wereld van morgen

De wereld verandert enorm snel, en de maatschappij ook. De toekomstige manier van leven van de volgende generaties zal weinig te maken hebben met wat wij vandaag kennen. Robotten onder verschillende vormen zullen in de toekomst hoe dan ook een deel van de (repetitieve) jobs vervangen, misschien komt er een basisinkomen, meer aandacht voor het milieu, voor meer kwaliteit in plaats van de huidige obsessie voor economische groei, voor meer solidariteit en dialoog tussen de mensen.

Hier ook zal een stabiel kader een belangrijk element worden om deze transitie naar de wereld van morgen op een vlotte manier te laten verlopen.

Het ogenblik is dus gekomen om de controle over onze toekomst opnieuw in handen te nemen en naar een nieuw België, een nieuw Vlaanderen, een nieuw Wallonië en een nieuw Brussel te evolueren: deelstaten in evenwicht die een efficiënt geheel zullen vormen, conditio sine qua non om zijn houdbaarheid te garanderen.

De limieten van de "Belgische compromissen" die ons tot de huidige situatie geleid hebben zijn bereikt. Andere artikels van B Plus in deze zomerreeks van de Knack-reeks 'Doordenkers' zullen focussen op concrete voorstellen om ons systeem efficiënter te maken. Waarschijnlijk zullen wij ook binnenkort met enige bescheidenheid naar goed functionerende federale landen moeten kijken en zien op welke manier hun voorbeelden kunnen gevolgd worden.

Samen met iedereen die het wenst, met de politieke partijen en/of met gelijkaardige bewegingen zoals de onze, zullen wij in deze richting werken om de communautaire vrede en een federaal, solidair, efficiënt, ondernemend en dynamisch België, ten dienst van alle Belgen, zo snel mogelijk tot stand te brengen.

Bertrand Waucquez is voorzitter van het directiecomité van B Plus

Als wij in het buitenland ons federaal systeem proberen uit te leggen, alsook de politieke spanningen die daar het gevolg van zijn, bekijken ze ons met een verbaasde blik. "Don't you have real problems?", klinkt het dan. We moeten inderdaad vaststellen dat wij in verschillende domeinen zeer verwend zijn: wij kennen een gematigd klimaat, een uitstekende - zelfs strategische - geografische ligging, we hebben drinkbaar water in overvloed, geen of weinig overstromingen of aardbevingen... Een systeem van sociale zekerheid dat ruime dekking geeft, een medische zorgverlening die behoort tot de besten van de wereld, geen malaria, een goede opleiding die voor iedereen toegankelijk is,...En bovendien mochten wij tot begin 2016 ervan uitgaan dat onze maatschappij en onze manier van leven gebaseerd op de "Belgische compromissen" ervoor gingen zorgen dat de samenleving in ons land naar behoren ging blijven functioneren. Maar op 22 maart hebben wij een verschrikkelijke wake-up call gekregen: dit soort aanslagen kon bij ons ook gebeuren. Deze tragische gebeurtenissen herinneren er ons aan in welke mate onze democratieën onderhevig kunnen zijn aan brutale aanvallen die moeilijk te voorspellen zijn. Een gemakkelijk antwoord op dergelijke bedreiging bestaat er niet, maar een koelbloedige reactie en het vinden van gepaste maatregelen op korte, middellange en lange termijn, zijn noodzakelijk. Opdat deze repressie- of preventiemaatregelen zin zouden hebben, moet het kader waarin ze ontwikkeld worden zo duurzaam en zo efficiënt mogelijk zijn.Het ligt niet in onze bedoeling om wat er in Zaventem en Brussel eind maart 2016 gebeurd is te "recupereren", maar toch geloven wij dat het hier om een teken aan de wand gaat: het doet ons inderdaad beseffen dat de uitdagingen die ons in de wereld van morgen te wachten staan, van een gans andere aard zijn dan diegenen die we tot op de dag van vandaag gekend hebben. Om deze uitdagingen aan te gaan en om de gepaste antwoorden te vinden, moet er op een resultaatgerichte en krachtdadige manier kunnen gewerkt worden.100 % veiligheid garanderen is onmogelijk: denk maar aan wat een paar dagen geleden in Japan (een super "veilig" land) is gebeurd: negentien minder valide mensen zijn omgekomen bij een mesaanval door een 26-jarige man in een tehuis voor mentaal gehandicapten in de Japanse stad Sagamihara. De man heeft blijkbaar geen spijt van wat hij gedaan heeft, en de aanval heeft niets met islamitische ideologie te maken, maar eerder met zware psychologische problemen (dit was waarschijnlijk ook het geval voor het eiland van Uteoya in 2011). Wat wij wel kunnen doen voor de grootste meerderheid van de bevolking is een stabiel en efficiënt kader creëren, want mensen die geen toekomst meer zien of het noorden helemaal kwijtgeraakt zijn vrij gemakkelijk gaan beginnen luisteren naar sirenes met kwalijke bedoelingen. De wereld verandert enorm snel, en de maatschappij ook. De toekomstige manier van leven van de volgende generaties zal weinig te maken hebben met wat wij vandaag kennen. Robotten onder verschillende vormen zullen in de toekomst hoe dan ook een deel van de (repetitieve) jobs vervangen, misschien komt er een basisinkomen, meer aandacht voor het milieu, voor meer kwaliteit in plaats van de huidige obsessie voor economische groei, voor meer solidariteit en dialoog tussen de mensen. Hier ook zal een stabiel kader een belangrijk element worden om deze transitie naar de wereld van morgen op een vlotte manier te laten verlopen. Het ogenblik is dus gekomen om de controle over onze toekomst opnieuw in handen te nemen en naar een nieuw België, een nieuw Vlaanderen, een nieuw Wallonië en een nieuw Brussel te evolueren: deelstaten in evenwicht die een efficiënt geheel zullen vormen, conditio sine qua non om zijn houdbaarheid te garanderen.De limieten van de "Belgische compromissen" die ons tot de huidige situatie geleid hebben zijn bereikt. Andere artikels van B Plus in deze zomerreeks van de Knack-reeks 'Doordenkers' zullen focussen op concrete voorstellen om ons systeem efficiënter te maken. Waarschijnlijk zullen wij ook binnenkort met enige bescheidenheid naar goed functionerende federale landen moeten kijken en zien op welke manier hun voorbeelden kunnen gevolgd worden. Samen met iedereen die het wenst, met de politieke partijen en/of met gelijkaardige bewegingen zoals de onze, zullen wij in deze richting werken om de communautaire vrede en een federaal, solidair, efficiënt, ondernemend en dynamisch België, ten dienst van alle Belgen, zo snel mogelijk tot stand te brengen.Bertrand Waucquez is voorzitter van het directiecomité van B Plus