Iets meer dan een week nadat N-VA uit de federale coalitie stapte, lijkt de doorstart van de regering een snel einde beschoren. Premier Charles Michel staat nog maar eens voor een cruciale week, waarin door de oppositie bepaald zal worden hoeveel de regering de komende maanden nog kan realiseren.
...

Iets meer dan een week nadat N-VA uit de federale coalitie stapte, lijkt de doorstart van de regering een snel einde beschoren. Premier Charles Michel staat nog maar eens voor een cruciale week, waarin door de oppositie bepaald zal worden hoeveel de regering de komende maanden nog kan realiseren. Het hachelijke parcours start vandaag in een plenaire vergadering van de Kamer, waar de eerste minister zal moeten uitleggen wat hij zelf nog van plan is en met wie hij daarvoor wil samenwerken. Vorige week schaarde het parlement zich achter een zogenaamde ordemotie die de regering aanmaande een regeringsverklaring af te leggen en een vertrouwensstemming te vragen. Het parlement kan Michel weliswaar niet dwingen dat te doen, maar politiek gezien is de vraag wel moeilijk te negeren.Toch is de regering precies dat van plan: CD&V-voorzitter Wouter Beke en CD&V-vicepremier Didier Reynders gaven de afgelopen dagen al aan dat ze het vertrouwen niet zullen vragen. Strikt genomen hoeft dat ook niet volgens de grondwet, ook al heeft de huidige coalitie maar een derde van de zetels in het parlement. SP.A kondigde op haar beurt aan dat ze vandaag een motie van wantrouwen zal indienen als de regering niet zelf het vertrouwen vraagt. Of zo'n motie van wantrouwen kans op slagen heeft, is onduidelijk. De socialisten voerden vanmorgen nog overleg met onder meer Groen, maar zonder steun van N-VA is de benodigde meerderheid onhaalbaar. Ook niet onbelangrijk: de grondwet bepaalt dat de regering enkel uit het zadel gelicht kan worden door een constructieve motie van wantrouwen, waarbij het parlement meteen een alternatieve regering voorstelt. Ook dat lijkt een erg moeilijke oefening.Woensdag moet Michel opnieuw op eieren door de Wetstraat lopen - dan bespreekt de Kamer de begrotingsplannen van de regering. N-VA zat mee aan de knoppen bij de ontwerpfase, maar kan nu vanuit de oppositie de premier laten zweten. De Vlaams-nationalisten legden de afgelopen dagen Charles Michel hun prijs voor: vier eisen waar de regering mee in moet stemmen als ze wil dat N-VA de begroting goedkeurt. 'Chantage', zo noemde Michel het eisenpakket. Vooral de vraag om de grondwet voor herziening vatbaar te verklaren en zo een eventuele staatshervorming mogelijk te maken in de volgende regeerperiode, valt zwaar op de maag. N-VA voelt er van haar kant weinig voor om een begroting te steunen wanneer ze de maatregelen zelf niet meer mee vorm kan geven. Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wees er onder meer op dat de beleidskeuzes van zijn vervangster, minister Maggie De Block (Open VLD), heel wat extra kosten met zich meebrengen. De begroting zou daardoor 'niet meer realistisch' zijn.Naast N-VA kunnen uiteraard ook de andere partijen de begroting steunen, maar na vier jaar oppositie voelen maar weinigen zich geroepen om Michel in het laatste half jaar voor de verkiezingen te depanneren. Vindt de premier geen meerderheid voor zijn begroting, dan is zijn regering de facto aan handen en voeten gebonden en kan ze maar weinig meer klaarspelen in de komende maanden. Vanaf donderdag kan het parlement ook daadwerkelijk stemmen over het vertrouwen in de regering, want na een motie van wantrouwen moet minstens 48 uur gewacht worden. Langer kan ook: in dat geval kan Michel eventueel tijd kopen tot aan het kerstreces, de brug naar 2019 slaan en ondertussen een uitweg zoeken. Maar zonder toegift aan N-VA lijkt de kans op een oplossing ook dan bijzonder klein.