Het leek de zorgcoördinator van een Gents seniorencomplex een goed idee om de bewoners van de serviceflats en andere ouderen uit de buurt eens per maand samen te brengen om hun bankzaken te regelen. Plaatselijke bankfilialen zouden dan om beurten een medewerker kunnen afvaardigen om hen daarbij te helpen. Maar dat was buiten de banken gerekend. Die hadden geen interesse. In een tijd dat bankbazen de mond vol hebben van service op maat en hun cliënten te pas en ten onpas uitnodigen voor een persoonlijk gesprek over hun spaar- en ander geld, kunnen bescheiden grijze spaarders hen dus gestolen worden.
...