Ducarme wil een audit naar de controles en controleprocessen bij het FAVV en die zal gevolgen hebben voor de manier waarop het agentschap controleert en informatie doorspeelt naar de politiek.

Sinds hij minister van Landbouw is geworden, heeft de minister naar eigen zeggen tekortkomingen bij het FAVV vastgesteld.

'Maffiapraktijken'

Minister Ducarme schuwt de grote woorden niet. Zo noemde hij de praktijken bij Veviba en moederbedrijf Verbist 'fraude op grote schaal', die hij 'als maffiapraktijken blijft bestempelen'.

Zowat 70 procent van de paletten vlees die eind februari bij de huiszoeking in het bedrijf werden gecontroleerd, bleek om uiteenlopende redenen niet in orde met de regelgeving, luidde het.

Imagoschade

Volgens Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, 'dreigen de frauduleuze praktijken van enkelingen het imago van de hele sector aan te tasten', zo reageert de organisatie. Fevia spreekt over een 'vorm van concurrentievervalsing voor de vele Belgische voedingsbedrijven die dagelijks investeren in kwaliteit en voedselveiligheid'.

De Belgische voedingsindustrie investeerde de voorbije jaren aanzienlijk in voedselveiligheid en heeft op dat vlak een sterke reputatie opgebouwd, wat zich internationaal vertaalt in meer export, aldus Fevia. 'Vanuit andere landen kijkt men op naar het Belgische systeem om voedselveiligheid te bewaken, met de combinatie van autocontrole, meldingsplicht en controle door het onafhankelijke FAVV.'

Maar volgens directeur-generaal Chris Moris is niemand '100 procent immuun voor fraude door een partij die bewust de regels omzeilt'. Fevia zegt mee te willen nadenken over hoe dergelijke individuele fraude in de toekomst beter te vermijden.

Ontslag

Oppositiepartij SP.A vroeg vanochtend het ontslag van de topman van het FAVV, Herman Diricks. Het voedselagentschap had kordater moeten optreden en beter moeten communiceren, zeker omdat het niet de eerste voedselcrisis is, zo zei SP.A-Kamerlid Annick Lambrecht op Radio 1.

In het Laatste Nieuws en De Morgen bijt Louis Verbist, topman van de in opspraak geraakte slachthuisgroep Verbist, waar Veviva onderdeel van uitmaakt, intussen van zich af. 'Ik bén geen deugniet of bedrieger,' zegt hij. 'We doen hier de beste beesten van heel België dood voor Delhaize en Colruyt. Ze weten dat, want ze komen in onze slachthuizen verdorie zélf de beste runderen uitkiezen én afstempelen.'

Ducarme wil een audit naar de controles en controleprocessen bij het FAVV en die zal gevolgen hebben voor de manier waarop het agentschap controleert en informatie doorspeelt naar de politiek. Sinds hij minister van Landbouw is geworden, heeft de minister naar eigen zeggen tekortkomingen bij het FAVV vastgesteld. Minister Ducarme schuwt de grote woorden niet. Zo noemde hij de praktijken bij Veviba en moederbedrijf Verbist 'fraude op grote schaal', die hij 'als maffiapraktijken blijft bestempelen'. Zowat 70 procent van de paletten vlees die eind februari bij de huiszoeking in het bedrijf werden gecontroleerd, bleek om uiteenlopende redenen niet in orde met de regelgeving, luidde het. Volgens Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, 'dreigen de frauduleuze praktijken van enkelingen het imago van de hele sector aan te tasten', zo reageert de organisatie. Fevia spreekt over een 'vorm van concurrentievervalsing voor de vele Belgische voedingsbedrijven die dagelijks investeren in kwaliteit en voedselveiligheid'. De Belgische voedingsindustrie investeerde de voorbije jaren aanzienlijk in voedselveiligheid en heeft op dat vlak een sterke reputatie opgebouwd, wat zich internationaal vertaalt in meer export, aldus Fevia. 'Vanuit andere landen kijkt men op naar het Belgische systeem om voedselveiligheid te bewaken, met de combinatie van autocontrole, meldingsplicht en controle door het onafhankelijke FAVV.' Maar volgens directeur-generaal Chris Moris is niemand '100 procent immuun voor fraude door een partij die bewust de regels omzeilt'. Fevia zegt mee te willen nadenken over hoe dergelijke individuele fraude in de toekomst beter te vermijden.Oppositiepartij SP.A vroeg vanochtend het ontslag van de topman van het FAVV, Herman Diricks. Het voedselagentschap had kordater moeten optreden en beter moeten communiceren, zeker omdat het niet de eerste voedselcrisis is, zo zei SP.A-Kamerlid Annick Lambrecht op Radio 1.In het Laatste Nieuws en De Morgen bijt Louis Verbist, topman van de in opspraak geraakte slachthuisgroep Verbist, waar Veviva onderdeel van uitmaakt, intussen van zich af. 'Ik bén geen deugniet of bedrieger,' zegt hij. 'We doen hier de beste beesten van heel België dood voor Delhaize en Colruyt. Ze weten dat, want ze komen in onze slachthuizen verdorie zélf de beste runderen uitkiezen én afstempelen.'