De woonbonus was vroeger een federale belastingaftrek. Dat betekent dat je een bepaald bedrag mocht aftrekken van je belastbaar inkomen, waardoor dat inkomen dus naar beneden ging. Maar nu de woonbonus door de staatshervorming naar het Vlaamse niveau is gebracht, is hij een belastingvermindering geworden. Er wordt geen bedrag meer afgetrokken van het belastbaar inkomen, maar je krijgt een korting op de belastingen. Een gezin dat evenveel verdient als vroeger, heeft door die nieuwe procedure dus wel een hoger belastbaar inkomen.

Omdat het recht op een studietoelage afhankelijk is van de hoogte van het belastbaar inkomen, zijn er dus veel gezinnen die vanaf het volgende schooljaar hun studietoelage dreigen te verliezen. Om hoeveel gezinnen het gaat, is niet duidelijk. Hostekint vindt de regeling "onwaarschijnlijk". Ze verwijt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) dat ze weigert de toelage aan te passen aan de nieuwe regels. "Dit is nog maar eens een verdoken besparing op de kap van altijd weer dezelfde gezinnen."

SP.A zal in het parlement een eigen voorstel neerleggen over het dossier. (Belga/NSK)

De woonbonus was vroeger een federale belastingaftrek. Dat betekent dat je een bepaald bedrag mocht aftrekken van je belastbaar inkomen, waardoor dat inkomen dus naar beneden ging. Maar nu de woonbonus door de staatshervorming naar het Vlaamse niveau is gebracht, is hij een belastingvermindering geworden. Er wordt geen bedrag meer afgetrokken van het belastbaar inkomen, maar je krijgt een korting op de belastingen. Een gezin dat evenveel verdient als vroeger, heeft door die nieuwe procedure dus wel een hoger belastbaar inkomen.Omdat het recht op een studietoelage afhankelijk is van de hoogte van het belastbaar inkomen, zijn er dus veel gezinnen die vanaf het volgende schooljaar hun studietoelage dreigen te verliezen. Om hoeveel gezinnen het gaat, is niet duidelijk. Hostekint vindt de regeling "onwaarschijnlijk". Ze verwijt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) dat ze weigert de toelage aan te passen aan de nieuwe regels. "Dit is nog maar eens een verdoken besparing op de kap van altijd weer dezelfde gezinnen." SP.A zal in het parlement een eigen voorstel neerleggen over het dossier. (Belga/NSK)