Hervorming wegcode: Gilkinet wil nieuwe definitie voor ‘berijdbaar fietspad’

Fietsen in Oudergem. © Belga

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) werkt aan een hervorming van de wegcode en wil daarin meer plaats geven aan de actieve weggebruikers. Een element is dat in de toekomst al vanaf tien personen over een groep kan gesproken worden.

Gilkinet reageert hiermee op commotie die is ontstaan nadat zondag de politiezone Hageland bij een controleactie 65 wielertoeristen een boete oplegde van 58 euro omdat ze niet op het fietspad reden. In Kortenaken werd onder meer een groepje van elf wielertoeristen aan de kant gezet voor die inbreuk. De wegcode zegt nu dat groepen van minder dan vijftien fietsers op het fietspad moeten rijden.

Minister Gilkinet preciseert dat al langer aan de hervorming werd gewerkt. ‘Bedoeling is om tot een beter evenwicht te komen tussen weggebruikers en meer plaats te bieden aan actieve weggebruikers’, licht zijn woordvoerster toe.

In de hervormde wegcode zal ook de definitie van ‘berijdbare fietspaden’ verfijnd worden. Die beperkt zich niet enkel tot gaten in de weg of infrastructuur in slechte staat, maar het kan dan bijvoorbeeld ook gaan over dode bladeren of aarde op het fietspad. De gebrekkige staat van de fietspaden wordt door veel fietsgroepen ingeroepen om op de weg te rijden in plaats van op het fietspad, om materiaalpech te ontlopen. ‘Fietsers kunnen dan voor hun veiligheid op de weg fietsen. Daarnaast blijft het cruciaal dat de wegbeheerders investeren in goede fietsinfrastructuur’, benadrukt minister Gilkinet. Volgens de huidige planning gaat de hervorming in mei naar de Raad van State.

(Lees verder onder de preview)

Verkeersinstituut VIAS kan zich vinden in het voorstel om een groep fietsers te definiëren vanaf tien fietsers. ‘Het cijfer van 15 fietsers om ‘een groep’ te vormen is eerder arbitrair gekozen geweest. Veel fietsers samen op het fietspad kunnen hinderijk zijn voor de fietsers die er alleen op rijden. Een fietsersgroep van tien vormt op zich een volume dat vergelijkbaar is met dat van een motorvoertuig’.

Over de definiëring van wat een ‘berijdbaar’ fietspad is, is VIAS niet overtuigd dat dit verder in detail moet gespecifieerd worden. ‘Dat gaat in de praktijk alleen maar tot meer discussies leiden. Je kan onmogelijk alle omstandigheden opsommen wanneer een fietspad berijdbaar of niet berijdbaar is’, zegt woordvoerder Stef Willems. De wegbeheerder legt fietspaden aan omwille van een welbepaalde reden, namelijk het scheiden van fiets- en gemotoriseerd verkeer.

VIAS blijft voorstander van een volledig vernieuwde wegcode die helder en leesbaar is. Die wegcode is al jaren aangekondigd, maar laat nog steeds op zich wachten. Het is beter om die zo snel mogelijk in te voeren, dan continu kleine wijzigingen en aanpassingen te doen, luidt het.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters vindt het positief dat minister Gilkinet bereid is de wegcode te herzien wat betreft fietsen in groep. ‘Ik kijk ernaar uit de suggesties verder te bespreken en snel concreet te maken. Er wordt vandaag veel meer gefietst dan enkele jaren geleden, de regels voor fietsers moeten die nieuwe realiteit volgen. We doen er alles aan om de kwaliteit van onze fietspaden in Vlaanderen versneld te verbeteren – met 1,4 miljard euro aan investeringen deze legislatuur – maar waar die kwaliteit nog onvoldoende is, moet het toegestaan zijn voor groepen om op de rijbaan te fietsen. De verkeersveiligheid van de fietser komt altijd op de eerste plaats’, aldus minister Peeters.

Partner Content