Eind 2016 kondigde Geens aan dat 29 vredegerechten de deuren moesten sluiten. Dat zou een besparing opleveren en de efficiëntie van het gerecht verbeteren. Op dat moment telde ons land 229 zetels van vredegerechten voor 187 gerechtelijke kantons. Enkele kantons hadden dus meerdere zetels, en dat wou Geens inperken. "Op dit moment zijn al een twintigtal gebouwen gesloten", zegt Marie Landsheere, woordvoerster van minister Geens. "De eerste fase van de hervorming van de vredegerechten is dus nog aan de gang. De tweede fase, waarbij de griffies worden samengevoegd, vooral in stedelijke kantons, treedt vanaf begin dit jaar gefaseerd in werking." Een derde fase, de eigenlijke hertekening van de kaart van gerechtelijke kantons, moet nog besproken worden binnen de regering. Ook dat zou begin dit jaar gebeuren. De hele operatie zou de nabijheid van justitie voor de burger niet in het gedrang mogen brengen. Bert Janssens, woordvoerder van het Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politierechters en zelf vrederechter in Antwerpen, vindt het positief dat minister Geens zoekt naar manieren om de werklast beter te verdelen. Maar hij waarschuwt ook. "In het verleden werden vredegerechten opgericht tegen de adviezen in, op aangeven van lokale politici. Hun doel, een vredegerecht in de eigen gemeente, was vooral een prestigekwestie. Als er nu vredegerechten sluiten, zou het logisch zijn dat die vredegerechten het eerst sneuvelen, tenminste als ze te weinig werk hebben. Maar we merken nu dat opnieuw lokaal wordt gelobbyd. Het zou onrechtvaardig zijn als daardoor vredegerechten moeten sluiten waar er wel veel werk is." (Belga)

Eind 2016 kondigde Geens aan dat 29 vredegerechten de deuren moesten sluiten. Dat zou een besparing opleveren en de efficiëntie van het gerecht verbeteren. Op dat moment telde ons land 229 zetels van vredegerechten voor 187 gerechtelijke kantons. Enkele kantons hadden dus meerdere zetels, en dat wou Geens inperken. "Op dit moment zijn al een twintigtal gebouwen gesloten", zegt Marie Landsheere, woordvoerster van minister Geens. "De eerste fase van de hervorming van de vredegerechten is dus nog aan de gang. De tweede fase, waarbij de griffies worden samengevoegd, vooral in stedelijke kantons, treedt vanaf begin dit jaar gefaseerd in werking." Een derde fase, de eigenlijke hertekening van de kaart van gerechtelijke kantons, moet nog besproken worden binnen de regering. Ook dat zou begin dit jaar gebeuren. De hele operatie zou de nabijheid van justitie voor de burger niet in het gedrang mogen brengen. Bert Janssens, woordvoerder van het Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politierechters en zelf vrederechter in Antwerpen, vindt het positief dat minister Geens zoekt naar manieren om de werklast beter te verdelen. Maar hij waarschuwt ook. "In het verleden werden vredegerechten opgericht tegen de adviezen in, op aangeven van lokale politici. Hun doel, een vredegerecht in de eigen gemeente, was vooral een prestigekwestie. Als er nu vredegerechten sluiten, zou het logisch zijn dat die vredegerechten het eerst sneuvelen, tenminste als ze te weinig werk hebben. Maar we merken nu dat opnieuw lokaal wordt gelobbyd. Het zou onrechtvaardig zijn als daardoor vredegerechten moeten sluiten waar er wel veel werk is." (Belga)