De hervorming van de Senaat, waardoor het tweekamerstelsel voor een groot deel wordt verlaten, moet gezien worden binnen het geheel van de zesde staatshervorming en was het beste wat politiek haalbaar was, liet de meerderheid weten bij de start van de bespreking van een nieuw luik van de zesde staatshervorming in de Senaatscommissie Institutionele Aangelegenheden.

"Dit is een gemiste kans om België een reële tweede kamer te geven", zei gewezen Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR). Dat Vlaams Belang en N-VA, de twee enige partijen in de Senaat die geen deel uitmaakten van de constitutionele meerderheid, de hervorming van de Senaat afschoten omdat ze pleiten voor de afschaffing van de instelling, was geen grote verrassing.

Maar ook de eerste sprekers van deze institutionele meerderheid - Philippe Moureaux (PS), Bert Anciaux (sp.a), Marcel Cheron (Ecolo) en Armand De Decker (MR) - gaven toe de gekozen oplossing geen erg warm hart toe te dragen. Daarbij werd herhaaldelijk verwezen naar de rol die de Senaat de laatste decennia heeft gespeeld in een aantal ethische dossiers of de tragedie in Rwanda.

Philippe Moureaux, die voor de PS enkele staatshervormingen mee onderhandelde, erkende dat de huidige hervorming niet de beste keuze was. De Senaat had gewoon moeten afgeschaft worden, of zich verder met de ethische en juridische thema's moeten kunnen bezighouden, vond hij.

Bert Anciaux, ook een communautaire oud-strijder, omschreef de hervorming als "dubbel en tegenstrijdig", maar wees erop dat de hervorming zich inschrijft in een confederale logica, waarbij meer macht aan de deelstaten wordt overgedragen. Het is de taak van de toekomstige Senaatsvoorzitter en de senatoren om de rol van de Senaat als ontmoetingsplaats en in de preventie van conflicten tussen de deelstaten in te vullen.

Forum voor interregionale conflicten

De scherpste kritiek vanuit de meerderheid kwam echter van Armand De Decker (MR), die de Senaat gedurende acht jaar voorzat. Hij vond de hervorming een gemiste kans om de deelstaten , "drie of vier als men de Duitstalige gemeenschap meetelt" , een echte stem te geven. België wordt de enige federale staat zonder een tweekamerstelsel. Hij betreurde dat de Senaat geen rol meer zal spelen in het dagelijks bestuur van de staat. Doordat de assemblee ook haar permanent karakter verliest kan ze ook geen ontmoetingsplaats voor de deelstaten zijn, maar enkel nog een forum voor interregionale conflicten.

Vlaams Belang en N-VA herhaalden hun pleidooi voor de afschaffing van de Senaat. Bart Laeremans (Vlaams Belang) hekelde het behoud van de gecoöpteerde senatoren, die belangrijk zijn voor de Franstalige lijsten in Halle-Vilvoorde. Daarnaast drong hij ook aan op hoorzittingen met Vlaams minister-president Kris Peeters en eventueel andere minister-presidenten en met politicologen.

Danny Pieters (N-VA) wees erop dat onder meer groenen en Open VLD voorstander zijn van een afschaffing van de Senaat. Hij drong aan op een grondig debat over het tweekamerstelsel. De rol van de hervormde Senaat kan volgens hem vrij gemakkelijk overgenomen worden door de Kamer en vertegenwoordigers van de deelstaatparlementen. (Belga/AVE)

De hervorming van de Senaat, waardoor het tweekamerstelsel voor een groot deel wordt verlaten, moet gezien worden binnen het geheel van de zesde staatshervorming en was het beste wat politiek haalbaar was, liet de meerderheid weten bij de start van de bespreking van een nieuw luik van de zesde staatshervorming in de Senaatscommissie Institutionele Aangelegenheden. "Dit is een gemiste kans om België een reële tweede kamer te geven", zei gewezen Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR). Dat Vlaams Belang en N-VA, de twee enige partijen in de Senaat die geen deel uitmaakten van de constitutionele meerderheid, de hervorming van de Senaat afschoten omdat ze pleiten voor de afschaffing van de instelling, was geen grote verrassing. Maar ook de eerste sprekers van deze institutionele meerderheid - Philippe Moureaux (PS), Bert Anciaux (sp.a), Marcel Cheron (Ecolo) en Armand De Decker (MR) - gaven toe de gekozen oplossing geen erg warm hart toe te dragen. Daarbij werd herhaaldelijk verwezen naar de rol die de Senaat de laatste decennia heeft gespeeld in een aantal ethische dossiers of de tragedie in Rwanda. Philippe Moureaux, die voor de PS enkele staatshervormingen mee onderhandelde, erkende dat de huidige hervorming niet de beste keuze was. De Senaat had gewoon moeten afgeschaft worden, of zich verder met de ethische en juridische thema's moeten kunnen bezighouden, vond hij. Bert Anciaux, ook een communautaire oud-strijder, omschreef de hervorming als "dubbel en tegenstrijdig", maar wees erop dat de hervorming zich inschrijft in een confederale logica, waarbij meer macht aan de deelstaten wordt overgedragen. Het is de taak van de toekomstige Senaatsvoorzitter en de senatoren om de rol van de Senaat als ontmoetingsplaats en in de preventie van conflicten tussen de deelstaten in te vullen. Forum voor interregionale conflicten De scherpste kritiek vanuit de meerderheid kwam echter van Armand De Decker (MR), die de Senaat gedurende acht jaar voorzat. Hij vond de hervorming een gemiste kans om de deelstaten , "drie of vier als men de Duitstalige gemeenschap meetelt" , een echte stem te geven. België wordt de enige federale staat zonder een tweekamerstelsel. Hij betreurde dat de Senaat geen rol meer zal spelen in het dagelijks bestuur van de staat. Doordat de assemblee ook haar permanent karakter verliest kan ze ook geen ontmoetingsplaats voor de deelstaten zijn, maar enkel nog een forum voor interregionale conflicten. Vlaams Belang en N-VA herhaalden hun pleidooi voor de afschaffing van de Senaat. Bart Laeremans (Vlaams Belang) hekelde het behoud van de gecoöpteerde senatoren, die belangrijk zijn voor de Franstalige lijsten in Halle-Vilvoorde. Daarnaast drong hij ook aan op hoorzittingen met Vlaams minister-president Kris Peeters en eventueel andere minister-presidenten en met politicologen. Danny Pieters (N-VA) wees erop dat onder meer groenen en Open VLD voorstander zijn van een afschaffing van de Senaat. Hij drong aan op een grondig debat over het tweekamerstelsel. De rol van de hervormde Senaat kan volgens hem vrij gemakkelijk overgenomen worden door de Kamer en vertegenwoordigers van de deelstaatparlementen. (Belga/AVE)