De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft daarvoor maandag een wetsvoorstel goedgekeurd. Concreet zullen de initiatiefnemers achter verzoekschriften die voldoende steun krijgen, het recht krijgen te worden gehoord in de Kamer.

Het is de bedoeling van het wetsvoorstel om het zogenaamde petitierecht om te vormen tot een volwaardig burgerinitiatief. De achterliggende gedachte is dat burgers en jongeren meer bij het beleid worden betrokken.

Het thema zit al langer in de wachtkamer. Het vloeide voort uit de werkgroep politieke vernieuwing die in de loop van de legislatuur aan de slag ging, maar een eerste poging om de hervorming door te voeren via het Kamerreglement, botste bijna een jaar geleden op fundamentele bedenkingen van N-VA.

en nieuwe worp om het petitierecht aan te scherpen, ditmaal via een wetswijziging, kreeg maandag wel groen licht. Enkel N-VA stemde tegen in commissie.

Om ontvankelijk te zijn, moet een verzoekschrift een concrete vraag formuleren die op een federale bevoegdheid slaat en die bovendien niet mag indruisen tegen de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. Het verzoekschrift moet ook de steun krijgen van minstens 25.000 burgers vanaf 16 jaar, van wie er minstens 14.500 hun woonplaats hebben in Vlaanderen, 2.500 in het Brussels gewest en 8.000 in Wallonië.

Muren slopen

Om effectief ingang te krijgen, moet de plenaire Kamer volgende week nog het voorstel goedkeuren. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) reageert tevreden. 'Dit is politieke vernieuwing. Het maakt van de Kamer een meer open huis', vindt hij. 'Het is een belangrijke stap om de muren tussen parlement en burgerinitiatieven te slopen.'

CD&V'ers Vincent Van Peteghem en Franky Demon merken op dat het voorstel ons land in een reeks van landen onderbrengt waar duidelijk is dat ze rond bepaalde maatschappelijk relevante thema's een dynamiek op gang kunnen brengen.

N-VA uitte een jaar geleden een reeks bezwaren bij de hervorming. Eén daarvan was de drempel die per gewest wordt ingevoerd. De partij vreest dat die drempel het moeilijker zal maken bepaalde dossiers die meer spelen in een bepaalde regio op de agenda te krijgen, dan bijvoorbeeld een kwestie die leeft in het centraal gelegen Vlaams-Brabant.

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft daarvoor maandag een wetsvoorstel goedgekeurd. Concreet zullen de initiatiefnemers achter verzoekschriften die voldoende steun krijgen, het recht krijgen te worden gehoord in de Kamer.Het is de bedoeling van het wetsvoorstel om het zogenaamde petitierecht om te vormen tot een volwaardig burgerinitiatief. De achterliggende gedachte is dat burgers en jongeren meer bij het beleid worden betrokken. Het thema zit al langer in de wachtkamer. Het vloeide voort uit de werkgroep politieke vernieuwing die in de loop van de legislatuur aan de slag ging, maar een eerste poging om de hervorming door te voeren via het Kamerreglement, botste bijna een jaar geleden op fundamentele bedenkingen van N-VA. en nieuwe worp om het petitierecht aan te scherpen, ditmaal via een wetswijziging, kreeg maandag wel groen licht. Enkel N-VA stemde tegen in commissie. Om ontvankelijk te zijn, moet een verzoekschrift een concrete vraag formuleren die op een federale bevoegdheid slaat en die bovendien niet mag indruisen tegen de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. Het verzoekschrift moet ook de steun krijgen van minstens 25.000 burgers vanaf 16 jaar, van wie er minstens 14.500 hun woonplaats hebben in Vlaanderen, 2.500 in het Brussels gewest en 8.000 in Wallonië. Om effectief ingang te krijgen, moet de plenaire Kamer volgende week nog het voorstel goedkeuren. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) reageert tevreden. 'Dit is politieke vernieuwing. Het maakt van de Kamer een meer open huis', vindt hij. 'Het is een belangrijke stap om de muren tussen parlement en burgerinitiatieven te slopen.' CD&V'ers Vincent Van Peteghem en Franky Demon merken op dat het voorstel ons land in een reeks van landen onderbrengt waar duidelijk is dat ze rond bepaalde maatschappelijk relevante thema's een dynamiek op gang kunnen brengen. N-VA uitte een jaar geleden een reeks bezwaren bij de hervorming. Eén daarvan was de drempel die per gewest wordt ingevoerd. De partij vreest dat die drempel het moeilijker zal maken bepaalde dossiers die meer spelen in een bepaalde regio op de agenda te krijgen, dan bijvoorbeeld een kwestie die leeft in het centraal gelegen Vlaams-Brabant.