Oppositiepartijen Groen en SP.A stemden tegen, Vlaams Belang onthield zich.

Basisbedrag

Bij de zesde staatshervorming werd de kinderbijslag overgeheveld van het federale niveau naar de deelstaten. Vlaanderen werkte daarop een eigen systeem uit.

Vanaf 2019 komt er een basisbedrag van 160 euro per kind. De bestaande rangorde- en leeftijdstoelagen verdwijnen.

Er komt wel een systeem van sociale toelagen voor gezinnen met lagere inkomens en participatietoeslagen om de deelname aan de kinderopvang en het onderwijs te stimuleren, die het basisbedrag kunnen aandikken.

Discussie

Over de hervorming is al erg veel gezegd en geschreven, met name over het effect van de hervormde kinderbijslag (of het 'Groeipakket') op het armoederisico. Volgens oppositiepartijen Groen en SP.A had het budget van 3 miljard euro anders kunnen ingezet worden om de kinderarmoede beter te bestrijden.

De meerderheid is het niet eens met die kritiek en is ervan overtuigd dat de hervorming wél zal zorgen voor een daling van het armoederisico.

Eén speler

Het is met de hervorming ook de bedoeling om het bestaande landschap aan kinderbijslagfondsen te stroomlijnen en tegen 2019 te komen tot één publieke speler en vier private. De vier private uitbetalers hebben onlangs een vergunning gekregen van Kind & Gezin. Die vier private uitbetalers moeten samen met de publieke uitbetaler (FONS) vanaf 2019 zorgen voor een vlotte en correcte uitbetaling van de kinderbijslag.

Het nieuwe systeem treedt op 1 januari 2019 in werking. Er viel al vaker te horen dat die timing erg krap is, maar de Vlaamse regering bevestigde recent nog dat Vlaanderen 'juridisch, inhoudelijk, op het vlak van ICT en van organisatie op schema zit'.

Oppositiepartijen Groen en SP.A stemden tegen, Vlaams Belang onthield zich.Bij de zesde staatshervorming werd de kinderbijslag overgeheveld van het federale niveau naar de deelstaten. Vlaanderen werkte daarop een eigen systeem uit. Vanaf 2019 komt er een basisbedrag van 160 euro per kind. De bestaande rangorde- en leeftijdstoelagen verdwijnen. Er komt wel een systeem van sociale toelagen voor gezinnen met lagere inkomens en participatietoeslagen om de deelname aan de kinderopvang en het onderwijs te stimuleren, die het basisbedrag kunnen aandikken. Over de hervorming is al erg veel gezegd en geschreven, met name over het effect van de hervormde kinderbijslag (of het 'Groeipakket') op het armoederisico. Volgens oppositiepartijen Groen en SP.A had het budget van 3 miljard euro anders kunnen ingezet worden om de kinderarmoede beter te bestrijden. De meerderheid is het niet eens met die kritiek en is ervan overtuigd dat de hervorming wél zal zorgen voor een daling van het armoederisico. Het is met de hervorming ook de bedoeling om het bestaande landschap aan kinderbijslagfondsen te stroomlijnen en tegen 2019 te komen tot één publieke speler en vier private. De vier private uitbetalers hebben onlangs een vergunning gekregen van Kind & Gezin. Die vier private uitbetalers moeten samen met de publieke uitbetaler (FONS) vanaf 2019 zorgen voor een vlotte en correcte uitbetaling van de kinderbijslag. Het nieuwe systeem treedt op 1 januari 2019 in werking. Er viel al vaker te horen dat die timing erg krap is, maar de Vlaamse regering bevestigde recent nog dat Vlaanderen 'juridisch, inhoudelijk, op het vlak van ICT en van organisatie op schema zit'.