De geplande hervorming van de ondersteuning van groene stroom is goedgekeurd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. De hervormingsplannen gaan nu naar de plenaire vergadering, waar ze wellicht volgende week al gestemd zullen worden. Als dat het geval is, dan daalt de steun voor zonnepanelen al vanaf augustus tot 90 euro.

Eind mei bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de hervorming van de ondersteuning van groene stroom. De doelstelling voor de productie van groene stroom wordt opgetrokken van 13 tot 20,5 procent tegen 2020 (nu is dat zo'n 7 procent).

Met het akkoord wil de regering de bestaande oversubsidiëring aanpakken, investeerders meer zekerheid bieden en komen tot een correcte verdeling van de kosten tussen gezinnen en bedrijven. De eerder geplande afbouw van de subsidies voor zonnepanelen wordt versneld. Die steun zakt wellicht al in augustus van 230 tot 90 euro.

Naast de zonnepanelen wordt ook de steun voor andere technologieën voor groene stroom (onder meer wind, biomassa) hervormd. Bedoeling is dat elke technologie op de juiste manier ondersteund wordt. Investeringen kunnen en mogen nog rendabel zijn, maar de grote winsten zouden tot het verleden moeten behoren, zo luidt de redenering.

Observatorium

Om het bestaande ondersteuningsmechanisme minder 'statisch' te maken, komt er een Observatorium dat het steunniveau permanent bijstuurt. De hoogte van de steun zal bijvoorbeeld mee afhankelijk worden van de kostprijs van de technologie en van de elektriciteitsprijs.

Nieuw is ook dat de steun beperkt wordt in de tijd, ook voor bestaande installaties, behalve voor zonnepanelen (waar de steun al in de tijd begrensd is). De steun zal beperkt worden tot de afschrijvingstermijn van de installatie.

De kosten voor het systeem worden verdeeld over gezinnen en bedrijven. Circa 2.200 grote en energie-intensieve bedrijven krijgen wel een (gedeeltelijke) vrijstelling om hun concurrentiekracht te waarborgen. (Belga/INM)

De geplande hervorming van de ondersteuning van groene stroom is goedgekeurd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. De hervormingsplannen gaan nu naar de plenaire vergadering, waar ze wellicht volgende week al gestemd zullen worden. Als dat het geval is, dan daalt de steun voor zonnepanelen al vanaf augustus tot 90 euro. Eind mei bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de hervorming van de ondersteuning van groene stroom. De doelstelling voor de productie van groene stroom wordt opgetrokken van 13 tot 20,5 procent tegen 2020 (nu is dat zo'n 7 procent). Met het akkoord wil de regering de bestaande oversubsidiëring aanpakken, investeerders meer zekerheid bieden en komen tot een correcte verdeling van de kosten tussen gezinnen en bedrijven. De eerder geplande afbouw van de subsidies voor zonnepanelen wordt versneld. Die steun zakt wellicht al in augustus van 230 tot 90 euro. Naast de zonnepanelen wordt ook de steun voor andere technologieën voor groene stroom (onder meer wind, biomassa) hervormd. Bedoeling is dat elke technologie op de juiste manier ondersteund wordt. Investeringen kunnen en mogen nog rendabel zijn, maar de grote winsten zouden tot het verleden moeten behoren, zo luidt de redenering. Observatorium Om het bestaande ondersteuningsmechanisme minder 'statisch' te maken, komt er een Observatorium dat het steunniveau permanent bijstuurt. De hoogte van de steun zal bijvoorbeeld mee afhankelijk worden van de kostprijs van de technologie en van de elektriciteitsprijs. Nieuw is ook dat de steun beperkt wordt in de tijd, ook voor bestaande installaties, behalve voor zonnepanelen (waar de steun al in de tijd begrensd is). De steun zal beperkt worden tot de afschrijvingstermijn van de installatie. De kosten voor het systeem worden verdeeld over gezinnen en bedrijven. Circa 2.200 grote en energie-intensieve bedrijven krijgen wel een (gedeeltelijke) vrijstelling om hun concurrentiekracht te waarborgen. (Belga/INM)