Met de uitspraak van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) dat 'in een nieuwe brede eerste graad een B-attest overbodig wordt' is in het debat over de hervorming van het secundair onderwijs de stop uit de fles.

Smet oogst veel verzet, met voorop voorzitter André Oosterlinck van de associatie rond de KU Leuven en ook coalitiepartner N-VA. Een brede eerste graad (het eerste en tweede jaar van het secundair) zal volgens hen leiden tot een kwaliteitsnivellering naar beneden. In de hogere jaren houden ze vast aan de klassieke onderwijsvormen: het algemeen, technisch, kunst- en beroepssecundair onderwijs (aso, kso, tso en bso).

B-attest

'Een B-attest raakt niet de kern van de zaak', zegt Georges Monard. Hij is voormalig topambtenaar en leidde in de vorige Vlaamse regeerperiode een commissie die in april 2009 klaar was met een eerste nota over een hervorming van het secundair onderwijs. 'Het verdwijnen ervan kan een gevolg van die hervorming zijn, maar daar begin je niet mee.'

Monard knippert met de ogen bij alle kritiek op de geplande hervorming. 'In plaats van een breuk tussen het basis- en secundair onderwijs - vooral door de stap van één leraar die de hele tijd voor de klas staat naar meerdere leerkrachten die maximaal twee vakken geven, moeten we naar een soepele overgang van de lagere school naar een brede eerste graad.

Studiekeuze

De opmerkingen over een mogelijke nivellering naar beneden neem ik ernstig: de trein mag niet rijden in het tempo van de traagste wagon', aldus Monard. 'Een studiekeuze op 12 jaar komt veel te vroeg. Ouders maken dan voor hun kinderen een schoolkeuze en die bepaalt meteen de studierichting waar ze zullen terechtkomen. Een studiekeuze moet geleidelijk worden opgebouwd: na de eerste graad, na de twee graad, bij de stap naar het hoger onderwijs.'

Herwaardering

Monard begrijpt het vasthouden aan de klassieke onderwijsvormen niet. 'Met hun negatieve bijklank zijn tso en bso voor leerlingen een tweede en vaak negatieve keuze. Over een herwaardering is al zo vaak gesproken, maar zonder resultaat. Dat werkt tegen techniek en technologie, die we net zo nodig hebben. Het verwondert mij dan ook dat een topingenieur als André Oosterlinck toch weer pleit voor een opwaardering van een afzonderlijk tso en bso.'

Voor Smet heeft Monard een advies over de weg van de geleidelijkheid. 'Hij moet de hervorming actief in handen nemen. Anders komt er niets van. Cruciaal is dat er voor een eindvisie op de hervorming een breed gedragen consensus in het onderwijs en in de politiek ontstaat. Maar er moet niet worden gewacht op een grote reshuffle. Die neemt hoe dan ook minstens tien jaar in beslag', meent Monard.

Visie'Als de visie er is, kan men stappen in de goede richting zetten. Leer leerkrachten in de eerste graad al beter omgaan met de verscheidenheid van de leerlingen. Of versoepel de overgang van het basis- naar het secundair onderwijs. Of houd bij de bouw van nieuwe scholen rekening met een aanbod van richtingen in een of meer studiedomeinen. Zo kun je scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen mentaal meekrijgen. Met andere structuren alleen lukt dat niet.' (PM)

Met de uitspraak van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) dat 'in een nieuwe brede eerste graad een B-attest overbodig wordt' is in het debat over de hervorming van het secundair onderwijs de stop uit de fles. Smet oogst veel verzet, met voorop voorzitter André Oosterlinck van de associatie rond de KU Leuven en ook coalitiepartner N-VA. Een brede eerste graad (het eerste en tweede jaar van het secundair) zal volgens hen leiden tot een kwaliteitsnivellering naar beneden. In de hogere jaren houden ze vast aan de klassieke onderwijsvormen: het algemeen, technisch, kunst- en beroepssecundair onderwijs (aso, kso, tso en bso). B-attest 'Een B-attest raakt niet de kern van de zaak', zegt Georges Monard. Hij is voormalig topambtenaar en leidde in de vorige Vlaamse regeerperiode een commissie die in april 2009 klaar was met een eerste nota over een hervorming van het secundair onderwijs. 'Het verdwijnen ervan kan een gevolg van die hervorming zijn, maar daar begin je niet mee.' Monard knippert met de ogen bij alle kritiek op de geplande hervorming. 'In plaats van een breuk tussen het basis- en secundair onderwijs - vooral door de stap van één leraar die de hele tijd voor de klas staat naar meerdere leerkrachten die maximaal twee vakken geven, moeten we naar een soepele overgang van de lagere school naar een brede eerste graad. Studiekeuze De opmerkingen over een mogelijke nivellering naar beneden neem ik ernstig: de trein mag niet rijden in het tempo van de traagste wagon', aldus Monard. 'Een studiekeuze op 12 jaar komt veel te vroeg. Ouders maken dan voor hun kinderen een schoolkeuze en die bepaalt meteen de studierichting waar ze zullen terechtkomen. Een studiekeuze moet geleidelijk worden opgebouwd: na de eerste graad, na de twee graad, bij de stap naar het hoger onderwijs.' Herwaardering Monard begrijpt het vasthouden aan de klassieke onderwijsvormen niet. 'Met hun negatieve bijklank zijn tso en bso voor leerlingen een tweede en vaak negatieve keuze. Over een herwaardering is al zo vaak gesproken, maar zonder resultaat. Dat werkt tegen techniek en technologie, die we net zo nodig hebben. Het verwondert mij dan ook dat een topingenieur als André Oosterlinck toch weer pleit voor een opwaardering van een afzonderlijk tso en bso.' Voor Smet heeft Monard een advies over de weg van de geleidelijkheid. 'Hij moet de hervorming actief in handen nemen. Anders komt er niets van. Cruciaal is dat er voor een eindvisie op de hervorming een breed gedragen consensus in het onderwijs en in de politiek ontstaat. Maar er moet niet worden gewacht op een grote reshuffle. Die neemt hoe dan ook minstens tien jaar in beslag', meent Monard. Visie'Als de visie er is, kan men stappen in de goede richting zetten. Leer leerkrachten in de eerste graad al beter omgaan met de verscheidenheid van de leerlingen. Of versoepel de overgang van het basis- naar het secundair onderwijs. Of houd bij de bouw van nieuwe scholen rekening met een aanbod van richtingen in een of meer studiedomeinen. Zo kun je scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen mentaal meekrijgen. Met andere structuren alleen lukt dat niet.' (PM)