In het Zwin in Knokke zijn de eerste werken gestart in het kader van het project Ztar, wat staat voor Zwin Tidal Area Restauration. Daarbij wil het Agentschap Natuur en Bos in samenwerking met de provincie Zeeland het bestaande Zwin herstellen en zelfs uitbreiden met 120 hectare. De onderhandelingen voor die uitbreiding lopen momenteel nog en wellicht kan in 2013 gestart worden met deze werken. De herstellingswerken die vandaag zijn gestart hebben te maken met de aanleg van enkele zoete en brakwater poelen, de aanleg van twee zoetwaterpoelen die als geschikte biotoop moeten dienen voor waterplanten en dieren en de ophoging van de bestaande dienstweg voor de verdere herstelacties. Daarnaast worden in het Zwin ook onder meer de broedeilanden voor vogels hersteld en de Zwingeul verbreed. Die laatste werken zijn pas gepland in 2014-2015. (COR 103)

In het Zwin in Knokke zijn de eerste werken gestart in het kader van het project Ztar, wat staat voor Zwin Tidal Area Restauration. Daarbij wil het Agentschap Natuur en Bos in samenwerking met de provincie Zeeland het bestaande Zwin herstellen en zelfs uitbreiden met 120 hectare. De onderhandelingen voor die uitbreiding lopen momenteel nog en wellicht kan in 2013 gestart worden met deze werken. De herstellingswerken die vandaag zijn gestart hebben te maken met de aanleg van enkele zoete en brakwater poelen, de aanleg van twee zoetwaterpoelen die als geschikte biotoop moeten dienen voor waterplanten en dieren en de ophoging van de bestaande dienstweg voor de verdere herstelacties. Daarnaast worden in het Zwin ook onder meer de broedeilanden voor vogels hersteld en de Zwingeul verbreed. Die laatste werken zijn pas gepland in 2014-2015. (COR 103)