Bij een inspectie in 2012 werden in de kernreactorwanden van zowel Doel 3 als Tihange 2 scheurtjes aangetroffen. De kernreactoren werden daarop stilgelegd, maar heropend in 2015. Volgens de eisers hadden die scheurtjes al ontdekt kunnen worden bij de bouw ervan tussen 1975 en 1983 - aangezien de technologie daarvoor in die periode al bestond - en had het materiaal dat voor de bouw van de reactorwanden gebruikt werd, nooit gebruikt mogen worden. Ook is volgens de eisers nog steeds niet duidelijk hoe die scheurtjes er zijn gekomen, en of ze er al van in het begin waren of ontstaan zijn door de exploitatie van de kernreactor. De eisers zien ook een probleem met de veiligheidscultuur in sommige kerncentrales en vinden dat het FANC te weinig openheid toont. Als de rechtbank beslist dat het FANC Doel 3 en Tihange 2 niet had mogen laten heropstarten, zou dat de onmiddellijke stopzetting van de exploitatie van de kerncentrales tot gevolg kunnen hebben. Maar volgens het FANC kan de rechtbank een dergelijke beslissing niet nemen, omdat ze zo de scheiding der machten niet zou respecteren. Bovendien tonen de eisers geen fout, schade of causaal verband aan. "Toen de scheurtjes ontdekt werden, heeft het FANC aan Electrabel de opdracht gegeven om aan te tonen dat die scheurtjes geen impact hadden op de integriteit van het reactorvat. Dat onderzoek heeft 3,5 jaar geduurd en daaruit bleek dat beide kerncentrales voldoende veilig waren", klonk het nog. (Belga)

Bij een inspectie in 2012 werden in de kernreactorwanden van zowel Doel 3 als Tihange 2 scheurtjes aangetroffen. De kernreactoren werden daarop stilgelegd, maar heropend in 2015. Volgens de eisers hadden die scheurtjes al ontdekt kunnen worden bij de bouw ervan tussen 1975 en 1983 - aangezien de technologie daarvoor in die periode al bestond - en had het materiaal dat voor de bouw van de reactorwanden gebruikt werd, nooit gebruikt mogen worden. Ook is volgens de eisers nog steeds niet duidelijk hoe die scheurtjes er zijn gekomen, en of ze er al van in het begin waren of ontstaan zijn door de exploitatie van de kernreactor. De eisers zien ook een probleem met de veiligheidscultuur in sommige kerncentrales en vinden dat het FANC te weinig openheid toont. Als de rechtbank beslist dat het FANC Doel 3 en Tihange 2 niet had mogen laten heropstarten, zou dat de onmiddellijke stopzetting van de exploitatie van de kerncentrales tot gevolg kunnen hebben. Maar volgens het FANC kan de rechtbank een dergelijke beslissing niet nemen, omdat ze zo de scheiding der machten niet zou respecteren. Bovendien tonen de eisers geen fout, schade of causaal verband aan. "Toen de scheurtjes ontdekt werden, heeft het FANC aan Electrabel de opdracht gegeven om aan te tonen dat die scheurtjes geen impact hadden op de integriteit van het reactorvat. Dat onderzoek heeft 3,5 jaar geduurd en daaruit bleek dat beide kerncentrales voldoende veilig waren", klonk het nog. (Belga)