Tot nu toe sprak Brussels Airport zelf altijd van "in de loop van de maand mei", maar vandaag werd die communicatie bijgesteld naar "begin mei". Over een concrete heropstartdatum laat de luchthaven zich niet uit, omdat er nog heel wat stappen moeten worden gezet. De herstellingen zijn bijna afgerond, waarna onder meer politie, brandweer en het directoraat-generaal Luchtvaart de nodige attesten en goedkeuringen moeten afleveren. De bedoeling is de vertrekhal in een eerste fase gedeeltelijk te heropenen, met 100 (van de ongeveer 180) check-inbalies. Aan de ingangen van de vertrekhal komt er een extra veiligheidscontrole. In de eerste fase zal ook de tijdelijke check-instructuur in gebruik blijven. (Belga)

Tot nu toe sprak Brussels Airport zelf altijd van "in de loop van de maand mei", maar vandaag werd die communicatie bijgesteld naar "begin mei". Over een concrete heropstartdatum laat de luchthaven zich niet uit, omdat er nog heel wat stappen moeten worden gezet. De herstellingen zijn bijna afgerond, waarna onder meer politie, brandweer en het directoraat-generaal Luchtvaart de nodige attesten en goedkeuringen moeten afleveren. De bedoeling is de vertrekhal in een eerste fase gedeeltelijk te heropenen, met 100 (van de ongeveer 180) check-inbalies. Aan de ingangen van de vertrekhal komt er een extra veiligheidscontrole. In de eerste fase zal ook de tijdelijke check-instructuur in gebruik blijven. (Belga)