Wat is voor u de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen? De inzet van de gemeenteraadsverkiezingen is voor mij stemmen voor de politieke partij en voor de kandidaten die ook op lokaal vlak opkomen voor een meer sociale en meer rechtvaardige samenleving.

Daarom is het noodzakelijk dat ideologische verschillen duidelijk zichtbaar zijn en dat partijpolitieke verschillen altijd voldoende accent krijgen.

Daarom ook mogen deze gemeenteraadsverkiezingen niet in de eerste plaats een strijd worden tussen personen.

Wie worden de winnaars, wie de verliezers?

In deze context zouden de winnaars de linkse partijen moeten worden, want zij ijveren ondermeer ook voor de vele mensen die beperkingen hebben meegekregen van moeder natuur, hetzij op geestelijk hetzij op lichamelijk vlak, opdat ook zij deelachtig zouden zijn van onze welvaart.

We mogen immers zij die niet meekunnen in onze hedendaagse sneldraaiende wereld, niet uitstoten en achterlaten want niet iedereen kan voldoen aan de hoge eisen van vandaag.

Daarom moeten we ons ook inzetten om op lokaal vlak arbeidsmogelijkheden te scheppen voor degenen die niet op de vrije markt terecht kunnen.

Rechtse partijen zouden aldus de verliezers moeten worden want zij hebben helemaal geen aandacht voor deze bevolkingsgroep.

Als die bovendien aan de macht zouden komen, dreigen onze sociale verworvenheden, die als voorbeeld kunnen gesteld worden voor de ganse wereld, te worden afgebouwd.

Nochtans maak ik mij zorgen over de om ons heen grijpende verrechtsing van onze samenleving, waarbij alle maatschappelijke problemen verengd worden tot problemen met een bevolkingsgroep.

Wat is van belang in uw gemeente?
Dat we evolueren naar een meer solidaire en verdraagzame samenleving, waarin het toenemend individualisme een halt wordt toegeroepen.

Dat de mensen zich gelukkig voelen en dat we er alles aan doen om te voorkomen dat we in een duale maatschappij terechtkomen, waarbij geprivilegieerden het steeds beter hebben en er steeds meer mensen uit de boot vallen.

Dat we er in slagen om binnenkort ons nieuw brandweergebouw en binnen afzienbare tijd ons cultureel en ons administratief centrum te kunnen inhuldigen.

Dat we ook ons masterplan i.v.m. de vernieuwing van de stadskern en de stationsomgeving in de beste verstandhouding met alle Zottegemnaren kunnen realiseren.

Politici moeten dicht bij het volk staan, niet om hen naar de mond te praten, wel om te luisteren.

Niettemin moeten zij durven echte keuzes maken en verdedigen, al zijn die niet altijd populair.

Zij moeten zich trouwens afkeren van populisme. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en u wil onze drie vragen ook beantwoorden?

Laat dat weten aan simon.demeulemeester@knack.be.

Wat is voor u de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen? De inzet van de gemeenteraadsverkiezingen is voor mij stemmen voor de politieke partij en voor de kandidaten die ook op lokaal vlak opkomen voor een meer sociale en meer rechtvaardige samenleving. Daarom is het noodzakelijk dat ideologische verschillen duidelijk zichtbaar zijn en dat partijpolitieke verschillen altijd voldoende accent krijgen. Daarom ook mogen deze gemeenteraadsverkiezingen niet in de eerste plaats een strijd worden tussen personen. Wie worden de winnaars, wie de verliezers? In deze context zouden de winnaars de linkse partijen moeten worden, want zij ijveren ondermeer ook voor de vele mensen die beperkingen hebben meegekregen van moeder natuur, hetzij op geestelijk hetzij op lichamelijk vlak, opdat ook zij deelachtig zouden zijn van onze welvaart. We mogen immers zij die niet meekunnen in onze hedendaagse sneldraaiende wereld, niet uitstoten en achterlaten want niet iedereen kan voldoen aan de hoge eisen van vandaag. Daarom moeten we ons ook inzetten om op lokaal vlak arbeidsmogelijkheden te scheppen voor degenen die niet op de vrije markt terecht kunnen. Rechtse partijen zouden aldus de verliezers moeten worden want zij hebben helemaal geen aandacht voor deze bevolkingsgroep. Als die bovendien aan de macht zouden komen, dreigen onze sociale verworvenheden, die als voorbeeld kunnen gesteld worden voor de ganse wereld, te worden afgebouwd. Nochtans maak ik mij zorgen over de om ons heen grijpende verrechtsing van onze samenleving, waarbij alle maatschappelijke problemen verengd worden tot problemen met een bevolkingsgroep. Wat is van belang in uw gemeente? Dat we evolueren naar een meer solidaire en verdraagzame samenleving, waarin het toenemend individualisme een halt wordt toegeroepen. Dat de mensen zich gelukkig voelen en dat we er alles aan doen om te voorkomen dat we in een duale maatschappij terechtkomen, waarbij geprivilegieerden het steeds beter hebben en er steeds meer mensen uit de boot vallen. Dat we er in slagen om binnenkort ons nieuw brandweergebouw en binnen afzienbare tijd ons cultureel en ons administratief centrum te kunnen inhuldigen. Dat we ook ons masterplan i.v.m. de vernieuwing van de stadskern en de stationsomgeving in de beste verstandhouding met alle Zottegemnaren kunnen realiseren. Politici moeten dicht bij het volk staan, niet om hen naar de mond te praten, wel om te luisteren. Niettemin moeten zij durven echte keuzes maken en verdedigen, al zijn die niet altijd populair. Zij moeten zich trouwens afkeren van populisme. (SD)