In de Kamer ligt momenteel een PS-wetsvoorstel voor dat stevig snoeit in de bonussen bij beursgenoteerde en overheidsbedrijven, onder meer door het variabele deel te beperken tot dertig procent van het vaste loon. Het wetsvoorstel is al ten dode opgeschreven bij gebrek aan steun van N-VA, CD&V, Open Vld, MR en LDD, maar de commissie Handelsrecht organiseert dezer dagen toch nog een reeks hoorzittingen. Daems maande de parlementsleden dinsdag aan tot voorzichtigheid. Te strikte beperkingen dreigen toptalent af te schrikken, bedrijven weg te houden van de beurs en de grip van aandeelhouders op hun managers te verkleinen. Speelt België bovendien soloslim, dan vreest hij ook een bedrijvenvlucht richting onze buurlanden. Eigenlijk is er geen dringende nood aan nieuwe wetgeving, oordeelde Daems. De wet van vorig jaar is voor hem al "logisch en coherent". Nieuwe initiatieven kunnen natuurlijk, maar dan enkel in EU-verband. Bedrijven moeten bonussen dan weer duidelijker koppelen aan effectief behaalde resultaten. Enkel zo kunnen de onverdiende bonussen de wereld uit. Volgens Daems kent de Belgische bonuscultuur "gemiddeld genomen" hoe dan ook geen echte excessen. "De situatie is relatief onder controle." Al pleitte hij toch voor een observatorium dat de topvergoedingen systematisch kan vergelijken met die in het buitenland, omdat een duidelijk beeld nog ontbreekt. (KAV)

In de Kamer ligt momenteel een PS-wetsvoorstel voor dat stevig snoeit in de bonussen bij beursgenoteerde en overheidsbedrijven, onder meer door het variabele deel te beperken tot dertig procent van het vaste loon. Het wetsvoorstel is al ten dode opgeschreven bij gebrek aan steun van N-VA, CD&V, Open Vld, MR en LDD, maar de commissie Handelsrecht organiseert dezer dagen toch nog een reeks hoorzittingen. Daems maande de parlementsleden dinsdag aan tot voorzichtigheid. Te strikte beperkingen dreigen toptalent af te schrikken, bedrijven weg te houden van de beurs en de grip van aandeelhouders op hun managers te verkleinen. Speelt België bovendien soloslim, dan vreest hij ook een bedrijvenvlucht richting onze buurlanden. Eigenlijk is er geen dringende nood aan nieuwe wetgeving, oordeelde Daems. De wet van vorig jaar is voor hem al "logisch en coherent". Nieuwe initiatieven kunnen natuurlijk, maar dan enkel in EU-verband. Bedrijven moeten bonussen dan weer duidelijker koppelen aan effectief behaalde resultaten. Enkel zo kunnen de onverdiende bonussen de wereld uit. Volgens Daems kent de Belgische bonuscultuur "gemiddeld genomen" hoe dan ook geen echte excessen. "De situatie is relatief onder controle." Al pleitte hij toch voor een observatorium dat de topvergoedingen systematisch kan vergelijken met die in het buitenland, omdat een duidelijk beeld nog ontbreekt. (KAV)