Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Alle vragen zijn gesteld

De mondelingen vragen zijn gesteld. Bedankt om onze LIVE te volgen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Sp.a vraagt maatregelen na dodelijke aanrijding zesjarige door vrachtwagen

David Geerts (sp.a) herinnert het parlement aan het tragische ongeluk in Brugge waarbij een zesjarig fietsertje van de weg gereden werd door een vrachtwagen, vlakbij zijn school. Critici werpen op dat vrachtverkeer steeds meer in de stadskom terecht komt, omdat zij op de snelwegen moeten tolheffing moeten betalen.

David Geerts vraagt om dit probleem bovenaan de politieke agenda te zetten.

Mobiliteitsminister François Bellot (MR) betuigt zijn medeleven aan de familie van het jongetje. Hij zegt een herziening van de wegcode te vragen bij een werkgroep, om zo het vrachtverkeer uit de schoolomgeving te weren.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Wordt Zuhal Demir nieuwe staatssecretaris?

N-VA-voorzitter Bart De Wever zal vanavond Kamerlid Zuhal Demir voordragen als nieuwe staatssecretaris, als vervanging van Elke Sleurs. Dat bericht Het Belang Van Limburg.

De grote vraag zal zijn of Demir genoeg steun krijgt binnen de partij, want ook anderen liggen op de loer om met de post aan de haal te gaan.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Geen enkelband voor radicaliserenden

De regering heeft in alle stilte het idee afgevoerd om radicaliserenden te volgen met een enkelband.

Georges Dallemagne (cdH): 'Dit is een goeie zaak. Wij hebben in het begin al gezegd dat deze maatregel juridisch onmogelijk was en ook onuitvoerbaar was.' Het Kamerlid vraagt de bevoegde minister woe radicaliserenden wel opgevolgd worden.

Minister Koen Geens: 'De opvolging van geradicaliseerden gebeurt nu door de Staatsveiligheid. De juridische opvolging is pas mogelijk als men overstapt van radicalisering naar criminele feiten.'

'Alle mensen die momenteel in Syrië zijn of terugkomen, vormen het voorwerp van een onderzoek maar worden ook voorlopig aangehouden wanneer ze terugkomen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Liberalen vragen veilige wielerwedstrijden

Carina Van Cauter (Open Vld) vraagt een update over de reglementering van wielerwedstrijden. Ze herinnert aan de sportieve successen van onder meer Jolien D'Hoore en Greg Van Avermaet. 'Het originele KB is ingehaald door de bezemwagen van de wielerwedstrijden.' Ze vraagt dan ook dat de wetgeving in overeenstemming wordt gebracht met de noden op het terrein.

Minister Jan Jambon (N-VA): 'Ik denk dat Michel Wuyts een serieuze concurrentie heeft aan u wat wielerkennis betreft.'

Jambon stelt dat een nieuwe tekst over een maand verwacht wordt, en dat die dan door het parlement geloodst moet worden.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Socialisten willen meer zekerheid voor toeleveranciers bij ontslagen

Sp.a en PS herdenken 20 jaar Wet-Renault.

Hans Bonte (sp.a): 'Dag op dag 20 jaar terug riep de toenmalige premier Dehaene mij en enkele anderen bij zich om te zeggen dat er een groot drama zat aan te komen in Vilvoorde. Er ging een schokgolf van verontwaardiging door ons land, omwille van de brutaliteit waarmee arbeiders die nog aan de band stonden op de radio hoorden dat ze ontslagen waren.'

'Dat heeft uiteindelijk ook een ambitieus sociaal akkoord opgeleverd, en de Wet-Renault - ook een Europese richtlijn trouwens. Ik wil de verjaardag daarvan aangrijpen om te zeggen dat de wet tegen het licht moet gehouden worden. We moeten vandaag iets rechtzetten: de wet geldt nooit automatisch voor de onderaannemers en de toeleveranciers.'

'Ook onderaannemers en toeleveranciers moeten structureel inbegrepen worden in de Renault-procedure.'

Ook Eric Massin (PS) herdenkt het tewerkstellingsbloedbad bij Renault. 'Het sociale geweld wordt steeds harder. Caterpillar, ING, Blokker, AXA: men wil enkel dividenden op korte termijn. De aandeelhouders hebben nooit genoeg, en er gaat geen maand voorbij zonder dat er een nieuw sociaal drama gebeurt.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Neem Staatssecretariaat voor Armoedebestrijding serieus, of schaf het af'

KristofCalvo (Groen) neemt het Staatssecretariaat van Elke Sleurs op de korrel.

'De voorbije week hebben we gemerkt dat er collega-plitici gezien die het niet merken als er 30.000 euro meer of minder op hun rekening staat. Er zijn burgers die elke dag moeten kijken of ze nog 30 euro op hun rekening hebben moeten staan. Dat zijn de 1,6 miljoen armen in Vlaanderen. Hun staatssecretaris heette de afgelopen jaren Elke Sleurs. Een staatssecretaris met een pover bilan, in een land waar het leefloon nog altijd 250 euro onder de armoedegrens ligt.'

'Een samenleving herken je aan hoe ze met haar zwaksten omspringt. Mevrouw Sleurs heeft voor hen de afgelopen tweeënhalf jaar niks gedaan. Gaat u haar post invullen? Een staatssecretaris voor Armoedebestrijding die de armoede niet kan en mag bestrijden, dat is geldverspilling. Als u haar gaat vervangen, wat ik goed vind, moet u de bevoegdheden serieus nemen.'

Premier Charles Michel haalt verwezenlijking van de regering aan, zoals de jobcreatie. 'Dat is ook armoedebestrijding. Maar we weten: dat is niet genoeg.'

'Simplisme is nooit een goede manier om aan politiek te doen, mijnheer Calvo.'

'Als eerste minister ben ik met de ploeg in overleg over de opvolging. Wees gerust: zo snel mogelijk zullen we de informatie communiceren.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

PVDA neemt hoge vergoedingen bij overheidsbedrijven in het vizier

Marco Van Hees (PTB-GO!) trekt de kaart van het geld:

'Premier, de koning is niet tevreden met zijn loon. Hoe zit het met de CEO van Proximus? Dat is gebetonneerd op 3x uw eigen loon, maar eigenlijk ligt dat nog veel hoger: op 840.000 euro. En ondertussen leven veel andere mensen op een miserabel loon, onder meer door de indexsprong.'

'De CEO van Proximus klaagt nu over haar bonus. CD&V en N-VA willen haar loonplafond zelfs wegwerken. Wat denkt u daarvan?'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Al wat binnenkort nog uit Zaventem vliegt, zijn de duizenden jobs'

Barbara Pas betwijfelt in haar repliek of het compromismodel de juiste uitweg biedt. 'Het samenwerkingsfederalisme is een tegenwerkingsfederalisme geworden. Het enige wat binnenkort nog uit Zaventem weg vliegt, zijn duizenden jobs.'

Tim Vandenput (Open Vld): 'Ik stel vast dat sommige fracties de ernst van de situatie nog niet snappen. Ik ben blij, premier, dat u weg gaat van de emotie. Enkel met de werkgroepen kan een onderhandelde oplossing op korte termijn tot stand komen. Maar ik blijf erbij: uiteindelijk wijst het kompas op lange termijn naar herfederalisering.'

Bert Wollants (N-VA): 'Laten we niet vergeten dat mevrouw Onkelinckx een van de negen excellenties was die hun tanden stukbeten op dit dossier. En laten we niet vergeten dat de Kanaalroute ooit de Onkelinckx-route werd genoemd.'

Eric Van Rompuy (CD&V): 'Indien u een clash wilt tussen Vlaanderen en Wallonië, indien u de luchthaven in de afgrond wil storten, dan brengt u in gevaar wat u altijd wilt: de pacificatie tussen de mensen en het oplossen van problemen.'

Hendrik Vuye (Vuye&Wouters) herinnert eraan dat het tweede belangenconflict orgineel een idee van zijn fractie was. 'En u kan er zelf nog een derde en vierde inroepen. Ter gelegener tijd zal ik hier vertellen hoe u dat moet doen,' klinkt het nog mysterieus, net voor zijn spreektijd afloopt.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Nood aan objectivering in het luchthavendossier'

De premier geeft een stand van zaken van het dossier, want: 'Ik ben niet van plan om een polemiek te starten vanop het spreekgestoelte. Zo moeten we het dossier niet behandelen.'

'Ten eerste: de belangenconflicten. Ik heb meteen adviezen ingewonnen, en die zijn duidelijk: het is wel degelijk mogelijk om vanuit het Vlaams gewest en de Vlaamse regering een belangenconflict in te dienen.'

Laurette Onkelinckx (PS) kan zich niet vinden in de woorden van de premier, en werpt hem enkele verwensingen naar het hoofd. 'Een beetje waardigheid, alsjeblieft,' roept een andere PS'er naar het spreekgestoelte.

De premier gaat voort over de werkgroepen. Zij krijgen nu de tijd om het dossier te objectiveren. 'Mijn besluit van de laatste weken is dat er een dovendialoog was tussen de actoren, zonder objectiviteit over het dossier.'

'Na de objectivering, zullen we een politieke arbitrage moeten maken. Dat zal niet evident zijn, maar we zullen rustig moeten blijven en moed moeten tonen. We zullen geen nee moeten zeggen, maar ja: ja voor een intelligent compromis.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Premier, u gaat gebukt onder het dictaat van N-VA'

De verschillende sprekers doen hun best om elk een klemtoon te leggen in het dossier. Is het een milieukwestie, een communautair dossier, of een probleem van volksgezondheid? Iedereen denkt er het zijne van.

Eric Van Rompuy (CD&V): 'Toen ik het nieuws vernam dat de regering en de gewesten het dossier willen objectiveren, vond ik dat het eerste positieve signaal in dit dossier in maanden.'

'Het is een probleem van werkgelegenheid, maar ook de lawaaihinder is een probleem waardoor de mensen getroffen worden.'

Catherine Fonck (cdH): 'Het is een milieukwestie, het gaat om volksgezondheid. Duizenden gezinnen zijn betrokken omdat hun slaap zwaar wordt verstoort, en hun gezondheid heeft daaronder de te lijden.'

Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): 'We zouden misschien voorstellen kunnen vragen van de adviesraad van Telenet?' sneert Hendrik Vuye.

'Ik richt mij tot alle Vlaamse partijen. U roept jobs, jobs, jobs. Maandag vindt u ons wetsvoorstel over Zaventem in uw mailbox. Daarmee kunnen we die 60.000 jobs redden. Ofwel tekent u dat wetsvoorstel, ofwel speelt u mee met de verborgen agenda van de Franstaligen om de luchthaven te fnuiken en die jobs te verhuizen naar onder meer Charleroi.'

Karine Lalieux (PS): 'Premier, u lijdt aan het Antwerpensyndroom, zozeer gaat u gebukt onder het N-VA-dictaat. Wanneer zal u nog met een evenwichtige oplossing kunnen komen?'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Liberalen willen geluidsnormen herfederaliseren

Het vragenuurtje begint met een lange reeks vragen over het luchthavendossier. Geen enkele fractie wil de kans laten schieten om de premier hierover op het matje te roepen of met scherp te schieten op Brussel.

Barbara Pas (VB): 'Het gewest dat zichzelf niet kan onderhouden kiest voor de sloop van Zaventem. Wat CD&V hier straks komt verkondigen, dat staat diametraal tegenover wat ze doet in de Brusselse regering. Hier bestaan medicijnen voor: het is wel heel schizofreen om een belangenconflict tegen jezelf in te dienen en dan nog te zeggen dat het niet rechtgeldig is.'

'Iedereen weet dat de 60 dagen overleg wel heel krap zijn om tot een structurele oplossing te komen. Wat als die 60 dagen verstreken zijn? Wat is uw plan-B?'

Véronique Caprasse (DéFi): 'Het dossier blijft slecht beheerd, en u en uw regering zijn daarvoor verantwoordelijk.' Ze schetst een korte geschiedenis van het dossier, waaruit moet blijken dat de regering haar verantwoordelijkheid niet neemt.

Tim Vandenput (Open Vld): 'Het gaat over de tewerkstellig van 60.000 mensen op en rond de luchthaven. U hebt uw nek uitgestoken in dit dossier, en uw verantwoordelijkheid genomen, premier.'

'Maar dit is ook een veiligheidsdossier: de veiligheid van de mensen in het vliegtuig en de mensen op de grond. Nu is er tijd voor een onderhandelde oplossing, met een groep van experts. Zij moeten in alle objectiviteit de beste voorstellen doen over de vliegroutes.'

'We mogen ook niet blind zijn voor het echte probleem: dat er op een paar kilometer van Zaventem twee verschillende geluidsnormen gelden. Als we een structurele oplossing willen, moeten we dat durven herfederaliseren.'

Benoit Hellings (Ecolo-Groen): 'Een dialoog is begonnen, en dat is ene goeie zaak. Maar een duurzame oplossing is enkel mogelijk als de regering van werkwijze en software zou veranderen. Dit is geen communautair probleem, maar een milieuprobleem.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Neem Staatssecretariaat serieus, of schaf het af'

Groen Kamerlid Evita Willaert stelt in een opiniestuk op Knack.be dat het tijd wordt om de functie van Staatssecretaris serieus te nemen. 'Neem bevoegdheden au sérieux of schaf staatssecretariaat af', klinkt het.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Wie wordt nieuwe staatssecretaris?

Vanavond duidt N-VA een vervanger aan voor staatssecretaris Elke Sleurs. Zij verlaat de regering om zich te kunnen focussen op het lijsttrekkerschap in Gent. Normaal zou Siegfried Bracke bovenaan de lijst staan, maar na de storm rond zijn mandaat bij Telenet was dat niet meer houdbaar voor de partij. Zijn functie als Kamervoorzitter behoudt Bracke wel.

Voor de opvolging van Sleurs wordt vooral gekeken naar enkele vrouwelijke sterkhouders: Sarah Smeyers, Zuhal Demir, Valerie Van Peel of Helga Stevens.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Luchthavendossier bereikt hoogtepunt

Het grootste politieke obstakel van het moment zijn de geluidsnormen rond de nationale luchthaven. Vlaanderen diende deze week voor de tweede keer een belangenconflict in tegen de geluidsnormen. De eerste keer was dat tegen de verstringen van de normen in Wallonië, nu is het belangenconflict gericht tegen de in 1999 vastgelegde geluidsniveaus.

De vrees bestaat dat luchtvaartmaatschappijen snel weg zullen trekken uit Zaventem wanneer Brussel boetes begint te innen voor te luide vluchten. Maar zolang Vlaanderen, Brussel en Wallonië geen compromis bereiken, blijft de impasse duren. En dat legt een hypotheek op de toekomst van de luchthaven, en de duizenden mensen die er tewerkgesteld zijn.