Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jan Herregods
door Jan Herregods

Einde liveblog

Nu het vragenuurtje erop zit, beëindigen we ook deze liveblog. Bedankt om te volgen, graag tot volgende week.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vragenuurtje afgelopen

Na een discussie over de organisatorishe uitdagingen van het kleuteronderwijs en de moeilijkheden van kleuters die nog niet zindelijk zijn, is het vragenuurtje afgelopen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Gatz: 'Ik hoop dat ik de twijfels heb kunnen wegnemen'

Gatz: 'Informatie en cultuur zijn de kernopdrachten. Sport en entertainment zijn aanvullend.'

'De vraag is hoe alles zich tot elkaar moet verhouden? We zullen dat de komende maanden bekijken. Ik hoop dat ik daarmee de twijfel die daarover bestaat, heb weggenomen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Ontspanning behoort tot de basisopdrachten van de VRT'

Katia Segers (SP.A) heeft een vraag over de kernopdrachten van de VRT en het uitzenden van sportuitzendingen. 'Ontspanning behoort tot de basisopdrachten.'

'OP welke cijfers baseert u zich om het over een scheefgetrokken verhouding te hebben?'

Wilfried Vandaele: 'Hoe veel aandacht moet de openbare omroep nog besteden aan sport?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Gatz: 'Ik zal u helpen, u zal mij helpen'

Sven Gatz: 'Er zijn wel degelijk een aantal instrumenten om dit positief debat te voeren. Als wij ons petje van lokaal politicus ophebben, dan genieten we veel meer vertrouwen. Ik zal u helpen, u zal mij helpen.'

Idrissi: 'U klinkt als een minister van Lokale Besturen, niet als een van Cultuur. U moet ervoor zorgen dat de juiste middelen naar cultuur gaan, dat is uw verantwoordelijkheid.'

Bart Caron: 'Is cultuur geen basisrecht waar we een omkadering voor kunnen verplichten?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Gatz: 'Stijgende bezoekersaantallen voor bibliotheken'

Na het opstootje kunnen Yamila Idrissi (SP.A) en Bart Caron (Groen) hun vraag stellen over de lokale bibliotheken.

Sven Gatz legt opnieuw uit wat hij de voorbije dagen al zei, dat de beslissing gaat over het feit om lokale besturen verantwoordelijk te maken.

'In Vlaanderen zien we de afgelopen jaren dat er bibliotheken zijn bijgekomen. En in het Frans gewest zijn de lokale besturen al verantwoordelijk.' Hij verwijst ook naar de stijgende bezoekersaantallen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vergadering geschorst na tumult op publiekstribune

De vergadering is even geschorst nadat Guido Sauwens van op de publiekstribune op een fluitje begon te blazen. 'Om aandacht te vragen voor het kleuteronderwijs.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Enorm complex dossier'

Freya Van den Bossche (SP.A) is niet tevreden met het antwoord. Ze roept op tot meer actie. 'Zorg ervoor dat u de bedden die er al zijn, voorzien zijn van personeel.'

Anseeuw verwijt CD&V dat ze er een partijpolitiek spel van wil maken. 'Dit is een enorm complex dossier.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vandeurzen laat zich niet uit zijn lood slaan

Vandeurzen laat zich niet uit zijn lood slaan: hij herhaalt de plannen voor overleg met het federaal niveau en de twee miljoen euro die extra begroot staat om op Vlaams niveau het dossier aan te pakken.

Hij stelt ook dat het een verbetering zal zijn wanneer de zesde staatshervorming op dat vlak volledig uitgevoerd zal zijn.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Geen geld is geen excuus in dit dossier'

Björn Anseeuw is opvallend scherp voor Vandeurzen: 'Ik heb geen enkel concreet engagement gehoord over het resultaat dat u wil bereiken.'

'U moet daar samen werk van maken, en u engageren'

Elke Van den Brandt (Groen): 'Het kan niet dat we van crisis naar crisis gaan. Geen geld is geen excuus in dit dossier. Ik roep u op om niet nog meer te besparen op de kap van deze kinderen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'U kan zich niet snel genoeg van uw bevoegdheid ontdoen'

Freya Van den Bossche: 'U zou beter een voorbeeld nemen aan Liesbeth Homans en Kris Peeters en meteen het gesprek aangaan. 'Nu kan u zich niet snel genoeg van uw bevoegdheid ontdoen. U steekt zich weg achter de staatshervorming en zou bter uw verantwoordelijkheid nemen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vandeurzen: 'Overleg met federale overheid'

Jo Vandeurzen: 'Er zijn noden die we op Vlaams niveau moeten invullen. Het gaat om jongeren met meervoudige complexe problemen. Maar als het gaat over psychiatrie, dan moeten we overleg plegen met de federale overheid.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vandeurzen: 'Jongeren met psychiatrische problemen horen niet thuis in gemeenschapsinstellingen'

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V): 'Er moeten een paar dingen uit elkaar gehaald worden. Ik denk niet dat mensen met zware psychiatrische problemen onder te brengen in de gemeenschapsinstellingen.'

'Jongeren met zware psychiatrische problemen horen thuis in een ziekenhuis. Daarnaast staat ook de capaciteit van onze gemeenschapsinstellingen onder druk. We zijn daarmee bezig. We hebben een staatshervorming gehad, en daardoor hebben we een nieuw initiatief in Wingene.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Plaatstekort voor jongeren met psychische problemen: 'Onze samenleving onwaardig'

Freya Van den Bossche (SP.A) vraagt aan minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) hoe het zit met de beloofde opvangplaatsen voor jongeren. Aanleiding is onder meer het 17-jarig meisje met psychische problemen die in een politiecel terecht kwam.

Björn Anseeuw (N-VA): 'De voorvallen van de afgelopen weken zijn onze samenleving onwaardig. Maar zoals we helaas weten: dit zijn geen uitzonderingen. Er is een tekort in de crisisopvang en in de langdurige opvang. Het is onze verdomde plicht om te voorzien in voldoende geestelijke gezondheidszorg. Wat gaat u vandaag doen dat we morgen niet opnieuw met dergelijke gevallen worden geconfronteerd.'

Martine Taelman (Open VLD) wil weten wat de stand is van de leegstaande infrastructuur van de gemeenschapsinstelling in Wingene.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Weyts: 'Ik volg alleen de procedures'

Ben Weyts herhaalt dat hij het voortouw genomen heeft in de gesprekken met het Brssels gewest. Hij benadrukt dat hij alleen maar de procedures volgt.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Oppositie heeft vragen bij 'beperkte betrokkenheid'

Vanuit de oppositie komen verschillende opmerkingen over de 'beperkte betrokkenheid' van Weyts.

'Vorige week stond u nog enthousiast te doen over Uplace', zegt An Moerenhout (Groen). Ze wil weten hoe Weyts de leefbaarheid en de mobiliteit van de regio wil waarborgen.

Katia Segers (SP.A) wil weten wat de hele zaak zal kosten aan de belastingsbetaler.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'De Ring zal op een bepaald moment vol zitten'

Michel Doomst: 'We moeten nu de eindafrekening ook van Uplace maken. Want anders dreigen de sporen op een bepaald moment vol te zitten op dat heel erg druk bereden stuk van de Ring.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Weyts: 'Mijn betrokkenheid is beperkt'

Ben Weyts: 'Dit dossier maakt mij bezorgd, ik heb nog maar weinig gehoord over het project, als dat project er al komt.'

Weyts heeft al contact opgenomen met de bevoegde Brusselse minister Pascal Smet (SP.A). 'Mijn betrokkenheid is beperkt. Passen de plannen die ze daar hebben in de ruimtelijke planning van Vlaanderen? Dat zullen we moeten bekijken.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Voetbalstadion in Grimbergen: wat met de mobiliteit?

Michel Doomst (CD&V) wil van Ben Weyts weten wat de gevolgen zullen zijn voor de mobiliteit als gevolg van de aanleg van een nieuw nationaal voetbalstadion in Grimbergen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Weyts: 'Ik houd mij gewoon aan de wet'

Ben Weyts: 'Wij nemen het voortouw in de samenwerking tussen de gewesten. Maar ik ben gebonden aan de wet op de overheidsaanbestedingen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Hoe zit het met de samenwerking tussen de gewesten?'

Keulen stelt zich vragen over de manier waarop dat zal gebeuren. 'De autosnelwegen stoppen niet aan de grenzen van de gewesten.' Ook over de aanbestedingen door de verschillende gewesten, heeft hij nog vragen.

Parys verdedigt de uitspraken van Weyts en benadrukt het belang van het naleven van de procedure. Hij vraagt hoe het staat met het overleg met de gewesten.

Ook Christiaens wil weten hoe het zit met het overleg met de gewesten.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Ben Weyts: 'We willen het BOB-concept behouden'

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA): 'We willen het BOB-concept behouden. Dat geldt ook voor de andere gewesten. Op het niveau van de adminstraties is er een akkoord. Er wordt een aanbesteding uitgewerkt.'

'Als het aan mij ligt blijft BOB bestaan, hetzij met het BIVV als uitvoerder, hetzij met een andere uitvoerder. We zullen de regels voor die uitbesteding volgen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Wanneer komt er duidelijkheid?'

An Christiaens (CD&V): 'Wanneer komt er duidelijkheid, en wat is de oorzaak van de afwachtende houding van Vlaanderen?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'BOB moet blijven, maar tegen welke prijs?'

Lorin Parys: 'De mogelijke afschaffing van de BOB-campagne hangt samen met de zesde staatshervoming. We zijn ervoor dat Bob blijft bestaan, maar ook dat de staatshervorming correct wordt uitgevoerd.'

Hij pleit voor een openbaren uitbesteding en focust op het financiële plaatje. 'Hoe kan het BVV verzekeren dat de prijs voor de belastingsbetaler laag blijft.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'BOB is populairder dan Kuifje en Hergé ooit zijn geweest.

De eerste drie vragen gaan over het mogelijk einde van de BOB-campagne:

Marino Keulen: 'Bob is een icoon. Hij is populairder dan Kuifje en Hergé ooit zijn gemaakt.' Hij vraagt dat de BOB-campagne ook in de toekomst blijft bestaan.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vergadering is geopend

Voorzitter Jan Peumans opent het vragenuurtje.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Waarom een bibliotheek ook in de 21ste eeuw nodig is'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Bibliotheken worden niet afgeschaft, ze hoeven alleen niet meer'

Ook de beslissing van minister van Cultuur Sven Gatz om de bibliotheekplicht af te schaffen, komt aan bod. Waarom zijn gratis openbare bibliotheken geen prioriteit meer, en lage roamingtarieven wel, vraagt Walter Pauli zich af.

Jan Herregods
door Jan Herregods

17-jarige in politiecel: 'Misschien kaartten medische sector en justitie bewust structureel probleem aan?'

Twee vragen vanmiddag hebben te maken met het voorval waarbij een 17-jarig meisje met psychische problemen de nacht moest doorbrengen in een politiecel.

Dit doet denken aan de weigering van Jonathan Jacob', zegt justitiewatcher Jan Nolf aan Knack.be.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Welkom + agenda

Welkom bij onze liveblog. Hieronder vindt u alvast de agenda van het vragenuurtje van deze namiddag in het Vlaams Parlement.