Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jan Herregods
door Jan Herregods

Vragenuurtje is afgelopen

Het vragenuurtje is afgelopen. Bedankt om bij ons te volgen. Graag tot volgende week.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Stemming resolutie erkenning slachtoffers gedwongen adoptie

Tot slot wordt een resolutie gestemd van Katrien Schryvers (CD&Và-) over de erkenning van de slachtoffers van gedwongen adoptie. Die wordt kamerbreed goedgekeurd, zoals was aangekondigd.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Zelfrijdende auto's: samenwerking op twee fronten'

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) antwoordt op een vraag van Mathias De Clercq (Open VLD) over zelfrijdende auto's.

'We werken mee aan een Europees project en gaan samenwerken met een Nederlands project. We werken op twee fronten: de communicatie tussen voertuigen en de communicatu tussen de voertuigen en de infrastructuur.'

'Tegen eind februari wordt daaromtrent een beslissing genomen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Kabinetchef in raad van bestuur moet voldoen aan objectieve criteria'

Wouter Van Besien (Groen) en Jan Bertels (SP.A) hebben vragen over de benoeming van de kabinetschef an Philippe Muyters in de raad van bestuur van KBC.

'Kandidaat moet de revu passeren en doorgelicht worden', geeft Bourgeois aan, en stelt dat de kandidaat voldoet aan de juiste criteria.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Opvolger mag geen promopraatje zijn'

Bart Caron herhaalt zijn pleidooi dat de opvolger geen promopraatje mag zijn. 'Dat was met het huidige programma vaak wel het geval.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Er komt een vervolg op Vlaanderen Vakantieland'

Sven Gatz (Open VLD): 'Er komt een vervolg in primetime op één. Dus er blijft een programma met toeristische invalshoek.'

'Ik ben zelf niet bevoegd om te programmeren, maar ik ben er gerust in dat de VRT haar taak op dat vlak zal verderzetten.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Verdwijning 'Vlaanderen Vakantieland' beroert de gemoederen

Na een vraag over de ondertekening van het 'burgemeestersconvenant' volgen er drie vragen over het afvoeren van 'Vlaanderen Vakantieland'. Minister van Media Sven Gatz (Open VLD) beantwoordt de vrage.

Stefaan Sintobin: 'Hoe kan u garanderen dat in de toekomst ok aandacht zal zijn voor toeristische programma's?'

Cathy Coudyser (N-VA) is benieuwd naar de nieuwe invulling. 'Blijft de merknaam van Toerisme Vlaanderen al dan niet behouden?'

Bart Caron: 'Het is een programma waarbij de overheid als sponsor optreedt. Hoe zit het met de financiering.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Gekletter op het dak van het parlement

Ondertussen is het vragenuurtje begonnen.

Bij het antwoord van Jo Vandeurzen op een vraag van Sabine De Bethune (CD&V) over de aanpak van intrafamiliaal geweld barst een regen of hagelbui los boven Brussel.Door het gekletter op het dak van het Vlaams Parlement, is het antwoord van de minsiter moeilijk verstaanbaar.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Actualiteitsdebat afgelopen

Het actualiteitsdebat is ondertussen afgelopen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Onenigheid over Vlaamse verwezenlijkingen

Bij de vraag van Anke Van dermeersch is opnieuw onenigheid over de verwezenlijkingen van de regering. Volgens de Vlaams Belang-politica haalt Vlaanderen de Europese normen op dat vlak niet. 'Er zijn nog veel problemen'

Vandeurzen is niet onder de indruk: 'We halen de Barcelona-norm al jaren.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Discussie zit wat op slot

De discussie lijkt wat op slot te zitten. De meeste argumenten zijn ondertussen zo een keer of drie gehaald.

De regering benadrukt dat er geen sprake is van verschillende circuits, en dat iedereen alle kansen moet krijgen op toegang tot de kinderopvang.

De oppositie laakt het aantal plaatsen en wil weten wat de plannen zijn om een groeipad te realiseren.

Vandeurzen kondigt aan dat wanneer die cijfers er zijn, die meegedeeld zullen worden in het parlement.

Jan Herregods
door Jan Herregods

CD&V: 'Decreet bewaakt functies van kinderopvang'

Katrien Schryvers (CD&V): 'Het decreet bewaakt de verschillende functies van kinderopvang.'

'Er moet voor iedereen voldoende kinderopvang beschikbaar zijn. Dit is een en-en-verhaal.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Waarom verhoogt u de prijs voor de lage inkomens'

'Van het terrein krijgen we veel signalen dat er te veel regels zijn', maar dat neemt niet weg dat we de minister steunen in zijn zoektocht naar middelen voor een groeipad de komende jaren', legt Bart Somers uit na een vraag van John Crombez.

'Waarom verhoogt u dan de prijs voor de lage inkomens', kaatst John Crombez de bal terug.

Vandeurzen legt uit dat er sociale correcties zijn op de prijzen voor de laagste inkomens.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Meer nodig dan het aanscherpen van de ondernemerszin'

'We zullen middelen nodig hebben om de sector meer levensvatbaar te maken', stelt Vandeurzen. Hij geeft toe dat de ondernemerszin daar een factor kan zijn, maar dat er meer zal nodig zijn.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Ook ouders ontsnappen niet aan de regelneverij'

'We laten een enorm potentieel aan opvangplaatsen liggen', vindt Saeys. 'Ook ouders ontsnappen niet aan de regelneverij.'

'Kinderopvang zou moeten inzetten op flexibiliteit.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Echte probleem is de schaarste in de opvang'

Freya Saeys (Open VLD: 'Het echte probleem in Vlaanderen is schaarste in de kinderopvang. En daardoor worden zowel ouers als kinderen kansen ontnomen.'

Ze pleit voor minder voorschriften voor mensen die een kinderopvang willen openen. Open VLD denkt dat een eenvoudige regelgeving meer mensen kan aanzetten om een kinderopvang te openen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Zaaide de meerderheid ook onrust?'

'Stop nu eens met dat onnozel riedeltje van onrust zaaien', werpt John Crombez Piet De Bruyn voor de voeten. 'Vindt u dat de andere meerderheidspartijen onrust zaaien? Of de professoren en de experten?'

Applaus van de oppositie.

De Bruyn verwijst nog naar berichten op de website van SP.A en herhaalt het engagement van de Vlaamse regering. Voor hem is er applaus voor de meerderheid.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Cynisch om onrus te zaaien op de kap van mensen die het moeilijk hebben'

Ook De Bruyn probeert de stelling te verdedigen dat het interview op zondag 'passeerde' en dat de reacties pas maandag losbarstten. Er weerklinkt gemor bij de oppositie.

'Stop met het onnodig onrust zaaien op de kap van mensen die het moeiijk hebben. Dat is cynisch.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Overbodig debat'

Het debat kabbelt wat verder. Momenteel is nog maar de derde partij aan het woord. Dat lokt bij Willy Segers de volgende bedenking uit.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Piet De Bruyn: 'Geen pleidooi voor gescheiden circuits'

Piet De Bruyn (N-VA) heeft in het interview niets anders gelezen dan wat al maandenlang verkondigd wordt. Namelijk dat de toegang tot de kinderopvang voor kwetsbare groepen verzekerd moet worden.

Volgens De Bruyn denkt dat er vooral op de sociale media gereageerd werd op de uitspraken van Homans.

'Er is nooit een pleidooi geweest voor gescheiden circuits.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Van den Bossche: 'Welke vooruitgang is er gepland?'

Freya Van den Bossche: 'Dat u geen inschatting kan maken van de vooruitgang die u jaar per jaar wil realiseren tot 2020, dat is verontrustend.'

Van den Bossche vreest dat de drempel om naar de kinderopvang te stappen, alsmaar groter wordt.

'Als de gesubsidieerde opvang er in de eerste plaats is voor mensen die werken, dan lijkt dat alsof mensen die in armoede opgroeien niet in het gewone circuit kunnen worden opgevangen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Het debat op Twitter is om te huilen'

Even tussendoor: SP.A-medewerker Matthias Somers (van wie in de vorige update een tweet geciteerd werd) staat deze week samen met N-VA-medewerker Michael Devoldere in Knack. 'Het debat op Twitter is om te huilen' is de kop boven het dubbelinterviem met deze twee fervente twitteraars.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Uitbouw kinderopvang, maar met welk geld?'

In het publiek worden vragen gesteld over de cijfers.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Crombez: 'Discussie over uitbouw kinderopvang'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Zou het kunnen dat u uw woorden soms onzorgvuldig kiest?'

Freya Van den Bossche: 'Als al die mensen dat interview zo hebben begrepen, zou het dan niet kunnen dat u zich fout heeft uitgedrukt. U kan toch niet blijven begrijpen dat als iedereen u verkeerd heeft begrepen, dat het aan al die mensen ligt en u die woorden soms onzorgvuldig kiest?'

'De volgende keer dat u nog een uitspraak doet met de subtiliteit van een tifo zal u dezelfde commotie veroorzaken.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Homans: 'Er moeten voldoende mensen zijn die bijdragen aan het systeem'

'Een sociaal systeem blijft niet overeind als er niet genoeg mensen zijn die bijdragen zijn aan het systeem', zegt Homans. 'Dat lijkt u te vergeten. Maar voor de rest ben ik het met de meeste van uw opmerkingen eens.'

Homans sluit af met een sneer naar Bart Van Malderen en ze citeert een passage uit de gesprekken in de commissie waarbij de beleidsnota besproken werd.Daaruit moet blijken dat Homans toen en nu hetzelfde beweert.

'Ik vraag me af of de commotie op de kap van de allerzwaksten nu wel nodig is.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Freya Van den Bossche: 'Kan u mensen in armoede met even veel respect benaderen als elk ander mens?'

Freya Van den Bossche (SP.A) nam de uitspraken van Homans eerder deze week al stevig onder vuur. Hier stelt ze Homans en Vandeurzen drie vragen:

'Erkent u dat de kinderopvang en onderwijs kansengelijkmakers bij uitstek zijn?'

'Gaat u de toegang tot de kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang garanderen voor alle kinderen, en zeker voor kwetsbare kinderen?'

'Kan u mensen die in armoede leven met even veel respect benaderen als elk ander mens?'

Bij de laatste vraag laakt Van den Bossche het woordgebruik dat Homans gebruikte in het bewuste interview.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vandeurzen: 'aan de voorrangsregels wordt er niets gewijzigd'

Jo Vandeurzen en Liesbeth tonen zich allebei strijdvaardig. Letterlijk schouder en schouder verdedigen ze hun beleid. 'Het decreet is duidelijk, en aan de voorrangsregels wordt niets gewijzigd', stelt Vandeurzen.

Van den Brandt verwijst naar steden waar CD&V en N-VA zelf in de meerderheid zitten, om te bewijzen dat de voorrangsregels niet goed worden toegepast.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Discussie mondt uit in tekstanalyse

De discussie gaat even in detail in over welke uitspraken door welk medium geciteerd zijn. Heel even lijkt het meer tekstanalyse dan een inhoudelijk debat.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Ik vrees dat we ons als parlement belachelijk aan het maken zijn'

'Ik vrees dat we ons als parlement belachelijk aan het maken zijn', zegt Liesbeth Homans na haar uitleg over de krantenartikels. 'We zouden ons beter wat minder laten leiden door de waan van de dag.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Homans: 'Ik ben niet verkeerd geciteerd'

Liesbeth Homans neemt voor het eerst het woord. 'Ik ben niet verkeerd geciteerd', zegt ze over het interview in De Zondag. Ze vindt dat de heisa pas ontstaan is nadat een krant maandag een paar zinnen uit het interview heeft gehaald en daar een artikel over heeft geschreven.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vandeurzen verdedigt zijn beleidsnota en zet Homasn uit de wind

Jo Vandeurzen pareert als collega van Homans de eerste opmerkingen van Van den Brandt.

'De nieuwe regelgeving is een grote opgave, en ik hoop dat dit debat over de inhoud mag gaan', sneert Vandeurzen naar Groen.

Toch zet SP.A-medewerker Matthias Somers vanuit de tribune vraagtekens bij de woordkeuze van Vandeurzen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vandeurzen: 'Decreet sluit aan op wetenschappelijk onderzoek'

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) legt nog eens uit wat er in het decreet over kinderopvang staat. Hij overloopt de uitzonderingsmaatregelen waarbij mensen voorrang kunnen krijgen.

'We hebben tijdens de vorige legislatuur enorm geïnvesteerd en inggezet op de transitie die de sector moet maken. Het decreet sluit aan op wetenschappelijk onderzoek.'

'Daarin is aandacht voor kwetsbare groepen, en staat ook zo in het nieuwe regeerakkoord.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'U rukt de quote uit zijn context'

Piet De Bruyn (N-VA) schiet Homans alvast te hulp en onderbreekt Van den Brandt. Hij vindt dat ze foute quotes uit het interview haalt.

Letterlijk citeren als uit een interview geciteerd moet worden, het is goed voor de eerste kleine discussie.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Welke boodschap geeft u aan mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen'

Elke Van den Brandt (Groen) vraagt excuses voor de uitspraken van Homans. Ze noemt ze kwetsend voor mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vergadering is geopend

Voorzitter Jan Peumans opent de vergadering met het overlopen van de afwezigen. Heel wat parlementsleden zijn er niet omwille van gezondheidsredenen. De griep heeft blijkbaar ook het Vlaams Parlement in zijn greep.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Opnieuw clichébeeld over werklozen'

In haar bijdrage voor het Schaduwparlement gaat Lies Corneillie (Groen) verder in op de zaak. 'Met het beeld van de werkloze op café is opnieuw een cliché neergezet van een kwetsbare groep'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Homans: 'Geen pleidooi voor gescheiden circuits'

Liesbeth Homans liet na alle commotie weten dat ze niet begrijpt hoe het bewust e interview gelezen kon worden 'een pleidooi voor gescheiden circuits'. 'Aanvullend op de Vlaamse kunnen we op zoek gaan naar lokale initiatieven.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Overzicht reacties op het voorstel van Homans

Na de publicatie van het interview kwam er al snel kritiek op de woorden van Homans. Niet alleen van de oppositie (herlees hier de reactie van Freya Van den Bossche (SP.A), die het had over 'een gruwelijk idee'), ook de meerderheidspartijen waren niet enthousiast.

Bij Open VLD werd gepleit voor 'minder refgeltjes'. (Herlees hier de reactie van Bart Somers.)

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) reageerde op Twitter met een tekst naar zijn website. 'Kinderopvang is in het belang van alle kinderen'.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Herlees het bewuste interview met Liesbeth Homans

Aanleiding van het actualiteitsdebat was een interview met Liesbeth Homans in de zondag. Ze pleitte er voor een apart circuit van kinderopvang voor kinderen die in armoede leven. Hier kan u het interview met Liesbeth Homans integraal herlezen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Overzicht actuele vragen

Jan Herregods
door Jan Herregods

Welkom + agenda

Vandaag zijn er maar een beperkt aantal vragen tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement.

Eerst is er een actualiteitsdebat over kinderopvang. Aanleiding daarvan is een interview van Vlaams minister voor Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) waarop nogal wat reactie kwam.

Welkom bij onze liveblog.