Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jan Herregods
door Jan Herregods

Alle mondelinge vragen zijn gesteld

Jan Herregods
door Jan Herregods

Sluiten opvangcentra: wat met minderjarigen die naar school gaan?

Twee vragen voor staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) over de afbouw van opvangplaatsen en schoollopende kinderen.

Nahima Lanjri (CD&V): 'Wanneer gaan we plaatsen moeten afbouwen, dan is het logisch dat getracht wordt om kinderen naar dezelfde school te blijven laten gaan. Het is niet goed om kinderen van Vlaanderen naar Wallonië te verhuizen.'

'Voorziet u overleg met de bevoegde ministers van de gemeenschappen?'

Wouter De Vriendt (Groen): 'Er is een carrousel op gang aan het komen door de manier waarop u opvangplaatsen aan het sluiten bent.'

'U rukt ze los uit hun vertrouwde omgeving, maar die kinderen zijn geen conservenblikken die u van het ene rek op het andere kan zetten. Voorzichtigheid is hier gepast.'

'Hoe is het mogelijk dat die jongeren uit Overijse net nu verplaatst moeten worden naar een ander centrum.'

Theo Francken: 'Op voorwaarde dat de instroom laag blijft, gaan we een aantal centra proberen te sluiten. Er komt een buffercapaciteit van 7.500 plaatsen. Daar zal ik normaal niet mee moeten improviseren.'

'We proberen de continuïteit van onderwijs te garanderen. Fedasil probeert een overplaatsing tijdens het schooljaar zo veel mogelijk te beperken.'

'We spelen zeer kort op de bal, en samen proberen we dat goed aan te pakken.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Nog veel onduidelijkheid over oorzaak treinbotsing'

David Geerts (SP.A) heeft een vraag over de onvolledige installatie van het noodremsysteem TBL1+ op de treinen.

'Er is onduidelijkheid over de oorzaak van het ongeluk. We dachten dat al onze lijnen en treinen uitgerust zijn met noodsystemen.'

'Kan u duidelijkheid geven? En op welke timing?'

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) : 'Ik ben diep bedroefd door het tragisch onderzoek van zondagnacht. Het onderzoek moet duidelijkheid brengen.'

'Alle treinen van NMBS die voor binnenlands reizigersvervoer ingezet worden, zijn uitgerust met TBL1+.' Verder verwijs Bellot ook naar de cijfers van Infrabel.

'Ik steun de vraag van de Kamerleden naar meer duidelijkheid hierover.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Drie vragen over rijsttaart

Even iets dat in de Vlaamse media minder is opgepikt: In Wallonië is er opschudding over rijsttaartjes, en de richtlijnen voor de manier waarop die bewaard moeten worden. La Libre Belgique heeft het zelfs over 'een rijsttaartcrisis'.

Het FAVV heeft vragen over de manier waarop deze lekkernij uit Verviers gemaakt wordt, namelijk met rauwe melk.

Er heerst wat ongerustheid of bakkers hun taarten zullen kunnen blijven maken op traditionele wijze.

Minister voor Zelfstandigen Willy Borsus (MR) moet antwoorden op drie vragen over dit thema.

In La Libre gaf Borsus al te kennen 'dat de rijsttaart niet in gevaar is'.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Extra ondersteuning voor lokale politie in kustgemeenten?'

Franky Demon (CD&V) heeft een vraag over de ondersteuning van de lokale politie tijdens de zomermaanden.

'Er is opnieuw een stijging van de transmigratieproblematiek. We merken dat het aantal transmigranten opnieuw aan het stijgen is. Er zijn signalen dat er weer meer in vrachtwagens wordt ingebroken.'

'Maar er is te weinig capaciteit om alle noden aan onze kust aan te kunnen.'

'Kunt u terugkeren op de beslissing dat er dit jaar geen extra mensen aan de kustgemeenten worden toebedeeld. Of kan u iets doen om deze problemen aan te pakken.

Jan Jambon: 'Ik zal het niet dulden dat er tentenkampen met transmigranten ontstaan aan de kust.'

'Op 7 juni is er een vergadering geweest met alle betrokkenen aan de kust. Dat was de basis om te zien welke aanpak er nodig is. Op 16 juni zullen de beslissingen genomen worden. We moeten de situatie aan de kust onder controle houden.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Namen van jihadisten doorgeven aan de banken?

Jan Penris (Vlaams Belang) verwijst voor zijn vraag aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon naar Nederland. Daar is beslist dat de namen van jihadisten aan banken kunnen meegedeeld worden, om verdachte transacties op te sporen.

'Weet u of er interesse is bij ons om onze politiediensten om namen van jihadisten en hun omgeving door te geven aan banken om een grondig risico te kunnen bepalen.'

Jan Jambon: 'Onze banken beschikken niet over die lijsten, maar we zetten wel in op de drooglegging van die netwerken. Het OCAD geeft die namen door aan het CFI en de sociale diensten.'

'We hebben de banken daar nog niet in betrokken, maar ik ga daar morgen over praten met mijn Nederlandse collega.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Hoe moet het verder met de gevangenis van Vorst'

Özlem Özen (PS) heeft een vraag over de toestand van de gevangenis van Vorst.

'Vindt u dat de gevangenis nog kan gebruikt worden, dat ze nog veilig is? Gaat u de nodige middelen vrijmaken om alle problemen daar het hoofd te bieden. Hier moet onmiddellijk gehandeld worden.'

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA): 'Er is een veroudering van de hele constructie. Daarom wordt de sluiting voorzien zodra de nieuwe gevangenis in Haren open gaat.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Wanneer doorbraak in dossier nachtarbeid in e-commerce'

Patricia Ceysens (Open VLD) heeft een vraag over de nachtarbeid in de e-commerce.

'Het goede nieuws is dat de Belg vaker en meer koopt via het internet. Het pijnpunt is wat dat betekent voor de Belgische bedrijven.'

'Voorlopig luiden handelaars de alarmbel dat er nog geen doorbraak is op het terrein.'

'Heeft u al weet van bedrijven waar in dat dossier geland wordt. Wat zijn de concrete struikelblokken? En hoe moet het nu verder?'

Kris Peeters: 'We zijn het altijd eens geweest dat e-commerce alle kansen moet krijgen, en daar kunnen veel jobs gecreëerd worden. Het debat ging altijd over de manier waarop we dat mogelijk zouden maken.'

'Ik geloof meer in overleg dan ineens de wet aan de passen.'

'Ik denk dat elke blokkering die nachtarbeid onmogelijk maakt, opgeruimd moet worden.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Jobcreatie: 'Vakbonden moeten leden correct informeren'

Zuhal Demir (N-VA) heeft een vraag voor Peeters over de jobcreatie door deze regering.

Demir heeft een pamflet mee van de vakbonden waarin ze aankondigen dat ze gaan staken. Volgens haar staan daar zeven leugens op.

Ze verwijst naar uitspraken over loonbrieven en de sociale correcties.

'Volgens de Nationale Bank gaan er tegen 2018 180.000 jobs bijkomen. In de vorige regering zijn 4.000 jobs verloren gegaan.'

'Wat gaat u doen om de informatie over de jobcreatie en de koopkracht mee te geven aan de vakbonden.'

Kris Peeters: 'Ik deel uw bezorgdheid wanneer foute informatie de wereld wordt ingestuurd.'

'De Nationale Bank wordt door vriend en vijand beschouwd als een instelling die grondig werkt, en als er twijfels zijn, kan er op niveau gedebatteerd worden.'

'Ik hoop dat de vakbonden het zonlicht niet miskennen en hun leden correcte informatie bezorgen. Ik heb hen dat al meegegeven. Mensen ophitsen heeft geen enkele toegevoegde waarde.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Welke religieuze symbolen kunnen op welke werkvloer?'

Patrick Dewael heeft een vraag over de zaak bij het Europees Hof van Justitie over een hoofddoekverbod op de werkvloer.

Dewael: 'Wie neutraal wil zijn, moet dat kunnen zijn. Dat hangt af van bedrijf tot bedrijf.'

'Een verbod is aanvaardbaar als dat een als dat opgesteld is binnen de schoot van dat bedrijf.'

Dewael is ongerust dat België een advocaat naar het hof stuurt om het omgekeerde te bepleiten. Hij wil van Peeters de houding van de regering kennen.

Peter De Roover (N-VA): 'Het advies van het hof is lovenswaardig. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de godsdienstvrijheid en wat de manier is om die te uiten, en in welke omstandigheden.'

De Roover wijst op de rol van Unia in deze zaak. 'Zij zijn niet neutraal.'

'Indien alles verlopen is volgens de regels van de huidige kunst, moeten we dan niet dringend naar een systeem waar dergelijke gevoelige thema's niet administratief worden afgehandeld, maar deel uitmaken van de politieke besluitvorming.'

Kris Peeters overloopt eerst de hele procedure voor dergelijke zaken. 'Die wordt administratief afgehandeld. De ministers zijn hier niet bij betrokken.'

'Hier zijn twee partijen die via de Belgische overheid vertegenwoordigd zijn. De Belgische staat en Unia.'

Peeters benadrukt dat de situatie nu volledig administratief is afgehandeld, en niet politiek gevalideerd. Over het specifieke standpunt van ons land blijft hij op de vlakte.

'Daarom moet in gevoelige zaken een politieke validatie komen. Hier moeten zo snel mogelijk afspraken over gemaakt worden.'

'Het is nu wijs om de uitspraak van het Europees Hof af te wachten, en eventueel in de toekomst het systeem aan te passen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Van Overtveldt saboteert fiscale rechtvaardigheid'

De volgende drie vragen gaan over de speculatietaks:

Marco Van Hees (PVDA): 'U hebt vandaag buitenspel gefloten voor uw collega Van Overtveldt over de speculatietaks. Die had u nodig om de tax shift te verkopen aan uw publiek.'

'Vandaag is het zo dat de N-VA die symbolische taks wil afschaffen. Hij bracht al niets op, en nu zal hij nog minder opbrengen.'

'Neemt men u uw symbool af? Gaat u die speculoos-taks blijven verdedigen? Wanneer gaan we die rijkste 1% nu belasten?'

Peter Vanvelthoven (SP.A): 'Het noodlot slaat wat toe voor u. We hebben al veel gedebatteerd over eerlijke belastingen. En nu is er de minister van Financiën die zegt dat de opbrengsten van de speculatietaks ondermaats zijn. Ook de Kaaimantaks en de Karaattaks zullen ook niet opbrengen wat ingeschreven staat in de begroting.'

'Dat wat de regering verkocht heeft als bijdragen van grote vermogens, daar blijft vandaag niets van overeind.'

'Bent u akkoord met de analyse van Johan Van Overtveldt dat de speculatietaks moet afgeschaft worden?'

Kristof Calvo (Groen): 'Er zijn fracties in het halfrond die ongelijkheid een goede zaak vinden. Wij zijn het daarmee oneens.'

'Wie saboteert het dat grote vermogens zouden bijdragen? Dat is de minister van Financiën. Normaal gezien de man die zou moeten voor rechtvaardige belastingen.'

'Wat is het standpunt van de regering? En hoe zit het met de schuchtere pogingen van de vermogenswinstbelasting. Komt die op de agenda?'

Antwoord van Kris Peeters: 'Debat over gelijkheid en ongelijkheid is zeer interessant.'

'Laat een aantal dingen duidelijk zijn. We hebben de speculatietaks ingevoerd om de tax shift te financieren. Er zijn sociale partners die de speculatietaks toen hebben verdedigd. Als die niet voldoet aan de opbrengst die daarvoor voorzien is, dan moeten we dat bekijken.'

'Als daar bijsturingen moeten gebeuren, dan zullen we kijken naar de voorstellen.'

'Ik ga ervan uit dat iedereen hier voor rechtvaardige fiscaliteit is. Hoe dat concreet wordt omgezet, dat zal bij de begrotingsopmaak aan bod zal komen. Dat start in juli, en zal eindigen in september, en in de schoot van de regering zullen we kijken hoe we dat gaan aanpakken.'

'U bent mild en soft voor uw N-VA-collega's', stelt Calvo in zijn repliek. Hij blikt ongerust vooruit naar de begrotingsbesprekingen. 'We zijn heel bezorgd dat de regering opnieuw zal aankloppen bij de middenklasse. Wie dat écht wil, maakt een vermogenswinstbelasting die de middenklasse spaart. Dat is wat deze regering zou moeten doen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Gevangenissen: 'Brutale keuze om te stoppen met onderhandelen'

Olivier Maingain (DéFI) heeft een vraag over de weigering om te blijven onderhandelen over de toestand in de gevangenissen.

Maingain: 'Dat is een brutale keuze van de eerste minister. Hoe kijkt de regering hiernaar?'

Volgens Maingain wordt hier 'een confederale logica' gevolgd.

Peeters: 'Vier op de zes vakbonden hadden hun akkoord al gegeven. Hierop terugkomen zou oneerlijk zijn. We nodigen de anderen uit om te kijken wat erop de tafel ligt.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Hoe zit het met het recht op werken?'

Kamervoorzitter Siegfried Bracke opent de zitting:

De eerste vragen worden gesteld aan vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Hij antwoordt in plaats van premier Charles Michel (MR).

Aldo Carcaci (PP) vindt dat het stakingsrecht vandaag autoritaire trekjes krijgt. 'Wanneer gaat u een wet indienen om die syndicale acties tegen te gaan?'

Kris Peeters: 'Ik denk dat het heel wijs is om te wachten op de resultaten van het debat binnen de commissie.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Laat de rijken betalen: 3 suggesties

De regering-Michel denkt aan een rijkentaks. Hoe die er moet uitzien, is niet duidelijk. Knack doet deze week drie suggesties.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Karaattaks bestaat enkel in de begroting'

De regering voorspelt dat het haar dit jaar zal lukken om een extra 50 miljoen euro op te halen dankzij de karaattaks. 'Een verkooppraatje', oordeelt SP.A'er Peter Vanvelthoven deze week in Knack.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Wat met onveilige treinen op Belgische spoorwegen?'

De treinbotsing in Wallonië waarbij drie mensen om het leven kwamen, heeft de discussie over de veiligheid op het spoor opnieuw doen oplaaien. Verwacht wordt dat het thema vanmiddag ook aan bod komt.

Het sein nabij de plek van het ongeluk bleek niet uitgerust te zijn met het noodremsysteem TBL1+. De werken waren aanbesteed, maar niet uitgevoerd, zegt N-VA-kamerlid Wouter Raskin. Infrabel benadrukt dat alles volgens de regels is verlopen.

De NMBS heeft ook nog altijd negen niet-beveiligde treinen rondrijden tussen Antwerpen en Brussel, de belangrijkste spoorlijn van het land. Het gaat om Beneluxtreinen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Groen: 'Speculatietaks niet begraven'

Oppositiepartij Groen reageerde al verbaasd op de uitspraken van Van Overtveldt. 'De minister begraaft de facto de speculatietaks en roept allerlei excuses in om vooral geen vermogenswinstbelasting in te voeren', reageerde fractieleider Kristof Calvo in een persbericht. 'In feite zegt hij dus nu al dat de regering bij de volgende begroting opnieuw gaat aankloppen bij de gewone mensen.'

De partij stelt voor om de speculatietaks inderdaad te herbekijken, maar niet te begraven.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Van Overtveldt stelt speculatietaks opnieuw ter discussie

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) stelde deze week de onlangs ingevoerde speculatietaks opnieuw ter discussie. De taks lijkt niet alleen minder op te brengen dan verwacht, maar zou ook de beurstaks naar beneden halen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Welkom

Om 14u15 gaat in de Kamer het wekelijkse vragenuurtje van start. Volg het hier live.