Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jan Herregods
door Jan Herregods

Vragenuurtje afgelopen

Alle mondelinge vragen zijn gesteld: het vragenuurtje is afgelopen. Bedankt om bij ons te volgen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Voorlopig document dat technici gebruiken'

Minister van Mobiliteit Jacqeline Galant (MR): 'De pers neemt niet de nodige sereniteit in acht, en doet aan desinformatie. Dit is een basisdocument dat door de technici gebruikt worden, en zijn allerminst politiek bekrachtigd.'

De gesprekken over de nieuwe beheersovereenkomst tussen de verschillende kabinetten moeten nog aangevat worden, meldt Galant.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Wat mag de reiziger verwachten van nieuwe NMBS-beheersovereenkomst?'

De volgende vragen zijn voor minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR):

Gwenaëlle Grovonius (PS): 'U vraagt de reizigers om meer te betalen voor minder. moet stoppen om ons voor onnozelaars te nemen.'

David Geerts (SP.A): 'Afschaffen van stations, lijnen, loketten, vroege en late lijnen, maar wel duurdere tickets. Begrijpe wie kan. We zijn wereldkampioen in het aantal files. Welke visie heeft deze regering op Mobiliteit.

Jef Van den Bergh (CD&V): 'De NMBS krijgt heel wat middelen om zijn taak uit te voeren. We mogen daar wel wat van verwachten. Die verwachtingen staan in die beheersovereenkomst. We zien dat er ruim wordt ingegaan op een aantal vragen van Jo Cornu. We lezen daar weinig tegenover. Wat mag de reiziger verwachten van de NMBS? Daar schieten de teksten voorlopig tekort. Zijn die teksten richtinggevend voor de aankomende beheersovereenkomst?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Wat met BBI-dossier van Electrabel'

Peter Vanvelthoven (SP.A) heeft een vraag over het BBI-dossier over Electrabel. 'Wat gaat u ondernemen? Het wetboek inkomstbelasting voorziet niet alleen administratieve sancties, maar ook over de mogelijkheid om een strafklacht in te dienen.'

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA): 'Over individuele dossiers kan ik geen uitspraken doen. U vraagt om extra stappen inzake de sanctionering van Electrabel. Dat kan niet zomaar.'

'De wetgeving is zoals ze is, en zoals ze was, en die ik uiteraard niet retroactief kan wijzigen. Deze zaak is wat mij betreft nog niet afgerond. We zullen ten gepaste tijd beslissen welke stappen er nog gezet zullen worden in dit dossier.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Wat met reclamestunts door ziekenfondsen?'

Jan Vercammen (N-VA) heeft een vraag aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block over reclamestunts van ziekenfondsen op kosen van sociale zekerheid. Op die manier zouden bepaalde consultaties gratis worden.

'Wie wordt hier beter van? De gezondheidszorg in België zijn qua bereikbaarheid en service de beste ter wereld.'

'Wat gaat u doen om dit soort reclamestunts tegen te gaan?'

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD): 'Ik ben hier geen voorstander van. Remgeld, dat heeft ook een doel en een betekenis. Dat moet de overconsumptie van de zorg te ontmoedigen. Daarom is het lager bij een huisarts,dan bij een specialist.'

'We zijn in gesprek met de ziekenfondsen om een meerjarenkader uit te werken. We gaan daar proberen naar een toegevoegde waarde te gaan voor de aanvullende verzekering. We zien nu dat daar een wedloop ontstaat.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Uitstap Vampier van Muizen? Hoe zit het met scheiding der machten?'

Filip Dewinter (Vlaams Belang) vindt het niet kunnen dat Minister van Justitie Koen Geens 'een dag pentitentiair verlof' aan Staf van Eyken, 'de Vampier van Muizen'. Hij vraagt zich af hoe het zit met de scheiding der machten.

Koen Geens: 'Ik heb verslag gekregen en de strikte voorwaarden waaraan ik de uitstap had onderworpen, zijn nageleefd.'

'Ik ben niet over één nacht ijs gegaan. Ik beschikte over een goed onderbouwd positief advies van de gevangenisdirectie. Ik heb dus die beslssing genomen omwille van sociale en morele redenen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Extra agenten voor kustregio: 'Dweilen met de kraan open'

Franky Demon (CD&V) heeft een vraag over extra politieagenten voor de kustregio. 'Het water staat de politie aan de lippen.'

'We moeten er alles aan doen om een onderscheid te maken tussen transitmigranten en oorlogsvluchtelingen', vindt Demon.

'Het is dweilen met de kraan open. Ze worden opgepakt en meteen weer vrijgelaten om de weg naar Engeland te zoeken.'

'Ik ben bang dat de beloftes van extra agenten op de lange baan zullen worden geschoven. In 2015 kreeg u 25 miljoen euro om extra personeel aan te werven. Zullen de 80 beloofde agenten aangenomen en opgeleid te worden. Wij aan de kust hopen daarop.'

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA): 'De aanwervingen zijn gestart. Er zijn er al 177 van de 244 aangeworven. De 80 personen waar u naar verwijst, vallen daarbuiten.'

'De 80 zijn er nog niet, maar dat zal gradueel opgevolgd worden.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Kamer als klas stoute kinderen'

Even tussendoor: In de Kamer heeft voorzitter Siegfried Bracke aan het begin van de zitting nog een keer de parlementsleden opgeroepen om hun mond te houden als collega's op het spreekgestoelte vragen stellen of beantwoorden. Wetstraatwatcher Carl Devos vergeleek de parlementsleden met een klas stoute kinderen.

Beelden: Villa Politica

Jan Herregods
door Jan Herregods

Peeters: 'Alles doen om sociaal akkoord mogelijk te maken'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Michel: 'Niemand betwist stakingsrecht, maar evenmin vrijheid om te werken'

Premier Charles Michel: 'We moeten werk maken van de sociale vrede. Dat is een element om investeringen aan te trekken.'

'De regering heeft discreet en informeel de werkzaamheden opgevolgd binnen de Groep van Tien.'

Volgens Michel krijgt het sociaal overleg binnen de Groep van Tien nog een laatste kans. 'We gebruiken de volgende dagen om vast te stellen of er binnen de Groep van Tien nog een akkoord bereikt kan worden.'

'In de naam van de regering: het stakingsrecht betwist niemand, maar tegelijk is er ook de vrijheid om te werken en zich te verplaatsen. Ook die dienen gevrijwaard te worden, we zullen er alles aan doen dat het sociale overleg sereen kan verlopen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

CD&V: 'Meer tijd geven aan sociale partners'

De volgende vragen gaan over het sociaal overleg over stakingsrecht, en de actualisering van het Herenakkoord tussen werkgevers en de vakbonden.

Olivier Maingain (DéFi): 'Gaat de regering initiatief nemen om het sociaal overleg nieuw leven in te blazen?'

Zuhal Demir (N-VA): 'We hebben het afgelopen jaar maandelijks stakingen gehad, terwijl de regering toch werk heeft gemaakt van jobs.'

'Minister Peeters zei toen dat het Herenakkoord best eens herbekeken zou worden. Nu smeken de werkgeversorganisaties om een oplossing. Wat nu?'

'Dit debat gaat niet over de afschaffing van het stakingsrecht, wel ervoor zorgen dat mensen die willen gaan werken, kunnen gaan werken. Zal de regering dit dossier naar zich toe trekken?

Egbert Lachaert: 'Het Herenakkoord, voor zover het al duidelijk was, is veel met de voeten getreden.'

'Bedrijven afzetten heeft niets te maken met stakingsrecht.'

Lachaert herhaalt zijn voorstel om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Stefaan Vercaemer (CD&V): 'De wetten moeten toegepast worden, wanneer stakingen ontsporen.'

'In het zicht van de meet is er blijkbaar iets fout gelopen. Zoiets opleggen door een wetgever en zonder de sociale partners, dat ligt niet voor de hand.'

'De beste manier om de afspraken te laten respecteren, is dat de betrokken partijen ze zelf onderhandelen.'

Vercaemer roept op om de osicale partners nog wat extra tijd te geven. 'Wat wil u doen om de sociale partners weer rond de tafel te krijgen?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Wouter Beke: 'Taxshift werkt'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Michel: 'Voorstellen voor betere fiscaliteit zijn welkom'

Premier Charles Michel: 'We kregen te horen dat de VS beslist hebben om een nieuw kader uit te werken voor de belastingsovereenkomst. We zijn officieel nog niet op de hoogte dat zij de bestaande overeenkomst in vraag stellen.'

'We hebben een paar maand geleden de taxshift doorgevoerd. De afschaffing van de loonkosthandicap, dat is het doel, samen met meer koopkracht voor de mensen die werken.'

'We hebben ook de prioriteit van de sanering van de publieke financiën. Uiteraard kunnen we op de ministerraad verbeteringen voortsellen wat de fiscaliteit en de vennootschapsbelasitng betreft. Alle voorstellingen zijn welkom.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Steeds meer mensen vragen zich af: waarom betaal ik netjes mijn belastingen?'

Kamervoorzitter Siegfried Bracke opent de zitting.

De eerste vragen zijn van Marco Van Hees (PVDA) en Kristof Calvo (Groen) en gaan over de vennootschapsbelasting.

Van Hees begint met een uithaal naar de notionele interestaftrek. 'De Amerikanen zijn er nu ook tegen, een gelukkig toeval.' Vanochtend bleek dat minister van Economie Kris Peeters niet geneigd is om de maatregel af te schaffen.

'Wat is uw visie op de notionele interestaftrek. Staat dit op de agenda van de komende ministerraden? Volgt u de minister van Financiën die gewonnen is voor sterkere financiële concurrentie binnen de EU?'

Kristof Calvo: 'Veel landgenoten vragen zich af: waarom betaal ik netjes mijn belastingen? En dat geldt ook voor de vennootschapsbelasting. Vorige week hoorden we de verhalen van fiscale shopping van Ikea. Electrabel ontsnapt aan een miljoenenboete... Het zijn signalen om onze fiscaliteit aan te passen, meer op maat van kmo's.'

Calvo vraagt zich af hoe het nu zit met de vennootschapsbelasting, na de uitspraken van de verschillende coalitiepartners in de afgelopen weken.

'Moet er nu een vereenvouding komen in de vennootschapsbelasting?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Terugbetaling medicijnen: 'Levensstijl gevaarlijke graadmeter'

Het Riziv wil een duur geneesmiddel tegen longfibrose alleen terugbetalen als de patiënt bewijst dat hij niet rookt. Anders moet de patiënt de volle pot betalen. Artsen spreken van een afstraffing voor mensen met een ongezonde levensstijl. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block vindt het echter gevaarlijk om enkel rekening te houden met de levensstijl van mensen.

Dat zei ze in VTM Nieuws.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Tarieven NMBS: Peeters vraagt Galant snel duidelijkheid te scheppen

Voor de regering mag de NMBS de ticketprijzen lichtjes verhogen, want hier in België betalen we per kilometer een pak minder dan in het buitenland. Vicepremier Kris Peeters roept z'n collega Jacqueline Galant in het VTM Nieuws wel op om snel duidelijkheid te scheppen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

U zit met vragen over de Turteltaks?

De Vlaamse Ombudsman Bart Weekers heeft de domeinnaam www.turteltaks.be gekocht. Dat lijkt misschien een vreemd maneuver voor een ombudsman, maar Weekers heeft er een heel goede uitleg voor. "We willen burgers zo snel mogelijk naar objectieve informatie leiden. Mensen die nu op zoek zijn naar informatie over de verhoogde bijdrage energiefonds doen dat bijna allemaal via de de term 'Turteltaks', maar komen dan terecht op (politiek) gekleurde informatie. Dat willen we vermijden. We moeten als overheid de strijd op Google zien te winnen", legt Weekers aan Belga uit.

Er was de voorbije maanden veel te doen over de verhoogde Bijdrage Energiefonds van de Vlaamse regering. Die hogere energieheffing werd door tegenstanders bestempeld als de 'Turteltaks', een term - verwijzend naar minister van Energie Annemie Turtelboom - die snel een eigen leven ging leiden. Bij de Vlaamse Ombudsdienst heeft men de voorbije maanden 37 mails over de maatregel gekregen.

Geen overrompeling dus. "Het valt inderdaad nog mee. Maar we verwachten wel dat de grote golf van vragen pas zal komen wanneer energieleveranciers de herberekening van hun facturen aan hun klanten zullen sturen", legt ombudsman Weekers uit. Maar er is een ander probleem. Mensen die op Google op zoek zijn naar informatie doen dat vaak via de term 'Turteltaks'. Weekers: "Maar zij komen dan uit op pagina's met gekleurde informatie, bijvoorbeeld een petitie van een partij (PVDA, red.) en nieuwsberichten met discussie over de maatregel. Dat moeten we als overheid proberen te vermijden. We moeten de strijd om Google zien te winnen. Eigenlijk zou daar bovenaan bij de resultaten een link moeten zijn naar neutrale informatie vanuit de overheid, bijvoorbeeld via de portaalsite vlaanderen.be".

"Ik kon het niet meer aanzien", aldus Weekers. En om het bestaande gat te vullen, heeft hij zelf een advertentie gekocht bij Google. Wie nu de zoekterm 'Turteltaks' invoert, ziet eerst een advertentie van de Ombudsdienst. Nadien kan je doorklikken naar een uitgebreid document met vragen en antwoorden over de verhoogde energiebijdrage.

Maar de ombudsman gaat nog een stapje verder en heeft ook de domeinnaam www.turteltaks.be gekocht. Ook daar kom je terecht op het document met veelgestelde vragen. Op die manier wil hij de burger die met vragen zit snel naar de juiste (en ongekleurde) informatie leiden.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'CDH is klaar om Joëlle Milquet te laten vallen'

De Franstalige minister van Onderwijs werd verhoord door Justitie, maar zal enkel opstappen als ze in verdenking gesteld wordt. Of als haar de deur wordt gewezen. Maar ze is een last geworden voor haar partij, die er slecht aan toe is, schrijft Olivier Mouton. 'Vroeg of laat zal Milquet in de steek gelaten worden'.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Agenda

Jan Herregods
door Jan Herregods

Joëlle Milquet urenlang ondervraagd in onderzoek naar 'fictieve jobs'

De minister van Binnenlandse Zaken in de vorige federale regering, Joëlle Milquet (CDH) is urenlang ondervraagd in het onderzoek naar de als verdacht geziene aanwervingen op haar kabinet, net voor de verkiezingen van 2014.

Dat meldt Le Vif/L'Express.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Overheid neemt maar helft van verplichte aantal jongeren in dienst'

Hoewel ze de regel in 1999 zelf in het leven heeft geroepen, slaagt de federale overheid er niet in om de 'Jongerenverplichting' (minstens 3 procent werknemers jonger dan 26 jaar) na te komen.

De federale overheid komt maar aan de helft van haar verplichting.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Regering trekt geld uit voor 80 nieuwe imams 'in strijd tegen radicalisering'

De afgelopen maanden kwamen vanuit de Vlaamse en Brusselse regering heel wat aanvragen voor de officiële erkenning van nieuwe moskeeën. De federale regering trok daarom 3,3 miljoen euro uit om het loon van 80 bijkomende imams te kunnen betalen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Herenakkoord: 'Kris Peeters wil bemiddelen, maar wie gelooft er nog in?'

Vakbonden en werkgevers hebben geen akkoord bereikt over de over een modernisering van het Herenakkoord, waarin de grenzen van het stakingsrecht zijn vastgelegd. 'Wie had anders verwacht', vraagt Ewald Pironet zich af.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Welkom

Om 14u15 gaat het vragenuurtje van start in de Kamer. Welkom.