Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jan Herregods
door Jan Herregods

Einde liveblog

Lees hier het verslag van het vragenuurtje van vandaag.

Bedankt om bij ons te volgen. Graag tot volgende week.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Alle mondelinge vragen gesteld

Alle vragen zijn gesteld.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Opheffing beroepsgeheim van OCMW-werkers

Ondertussen krijgt staatssecretaris voor de bestrijding van sociale fraude Bart Tommelein (Open VLD) twee vragen over de opheffin van het beroepsgeheim van maatschappelijke OCMW-werkers bij ernstige vermoedens van fraude.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Annick De Ridder dook in de archieven (2)

Aanleiding van De Ridder haar tweet is niet ver te zoeken. Gisteren toonde Somers zich in het Vlaams Parlement bijzonder scherp voor 'de polariserende uitspraken' van Bart De Wever.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Annick De Ridder dook in de archieven

Ondertussen nog even terug naar het racismedebat: Vlaams parlementslid Annick De Ridder dook in de archieven en vond een uitspraak van Open Vld-fractieleider en Mechels burgemeester Bart Somers terug.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Van Overtveldt 'Verhoging accijnzen op diesel is een mogelijkheid'

Murielle Gerkens (Ecolo) vraagt aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) over de accijnzen op diesel, en het fijn stof dat gepaard gaat met de verbranding van diesel. 'U kan maatregelen die goed zijn voor onze gezondheid, en voor de planeet.'

Van Overtveldt: 'In de tax shift is een verhoging van de accijnzen een mogelijkheid. Aangezien de lage prijzen en de impact van diesel op de gezondheid kunnen we daar over praten. Dat staat ook in het regeerakkoord.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Koen Geens: 'Ik betreur dit voorval ten zeerste'

Koen Geens (CD&V) legt uit dat de eerste gevangene (in Hasselt) door een foute communcatie was vrijgelaten en twee dagen later weer gevat.

In Vorst werd een gevangene vrijgelaten omdat het te lang duurde om in beroep een uitspraak te doen.

'Ik betreur dat ten zeerste, en ik heb mij boos gemaakt. ik vraag alleen om de zaken in perspectief te bekijken. Ik kom erop terug als ik mer informatie heb.'

Bonte is nog niet te weten gekomen wie de politieke verantwoordelijkheid draagt, en vraagt wat hij aan zijn politiediensten moet zeggen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Dit is geklungel van Justitie'

Hans Bonte (SP.A) tot minister van Justitie Koen Geens (CD&V): 'Justitie klungelt. Dit is ongezien. Twee Syriëstrijders die vrijgelaten worden uit de gevangenis van Hasselt en Vorst.'

'Als we zo omspringen met de veiligheid , vraag ik mij af wie de verantwoordelijkheid neemt?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Demir: 'Zoeken naar een werkbaar voorstel'

Zuhal Demir wil een breed draagvlak voor het voorstel van Peeters. 'Ik vind het betreurenswaardig dat u uw voorstel nu al doet. We moeten zoeken naar een werkbaar voorstel.'

Nahima Lanjri: 'We zijn de vrijblijvendheid voorbij. Het is tijd voor actie. Het is tijd dat de administratie instrumenten krijgt om het probleem aan te pakken. In de economische inspectie worden ze al gebruikt, waarom dan niet door de sociale inspectie.'

Vincent Van Quickenborne: 'U heeft het niet op de meest handige manier aangepakt. Ik heb de indruk dat dit niet is doorgesproken met de rest van de regering. We moeten een oplossing vinden waar iedereen kan achter staan.'

Meyrame Kitir: 'We zien al lang een haat-liefdeverhouding tussen N-VA en CD&V. Ik heb het gevoel dat de profileringsdrang nu in de weg staat van een oplossing.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Peeters: 'Nultolerantie tegen discriminatie op arbeidsmarkt'

Kris Peeters: 'De discussie over de indexsprong heeft wat langer geduurd dan voorzien.'

Peeters kaatst de bal terug naar Dewael: 'De regering heeft gezegd dat discriminatie op de arbeidsmarkt een serieus probleem is.'

'Er zijn op tal van vlakken hervormingen nodig.'

'Maar het regeerakkoord stelt dat de strijd tegen disriminatie wordt aangescherpt. We willen een nultolerantie voeren, en we zullen stappen zetten.'

'Maar wanneer zelfregulering en preventie niet volstaan, dan moeten we een stap verder zetten, in de richting van Mystery Calls.'

Volgens Peeters zou dat vooral het geval zijn in de uitzendsector. 'Ik heb mijn mening over hoe die strijd gevoerd moet worden.'

'Samen met de administratie hebben we daar een kader voor uitgewerkt, en er moet nog overlegd worden.'

'Ik denk dat als dit geen deel uitmaakt van de oplossing, dat de oplossing niet volledig voldragen zal zijn.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Meryame Kitir: 'Nu is meerderheid plots voor sociaal overleg'

Meryame Kitir (SP.A): 'Belangrijk om een oplossing te komen. Ik vind het raar dat de meerderheid nu oproept tot sociaal overleg. Dat was bij de bespreking van de indexsprong wel anders.'

'Wanneer start u met uw mystery calls?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Om zo'n delicaat dossier op te lossen, moeten bruggen worden gebouwd'

Vincent Van Quickenborne (Open VLD): 'We hebben een aangename nacht gehad, mijnheer de minister. We zouden er nog over praten, en daarom ben ik geschrokken toen ik uw voorstel hoorde op de radio.'

'Om zo'n delicaat dossier op te lossen, moeten bruggen worden gebouwd.'

'We staan niet ver van een consensus, ik vind het jammer dat u dat voorstel nu lanceert. Het is de overheid die het goede voorbeeld moet geven, maar in de privé moet dat probleem natuurlijk ook aangepakt worden, in de eerste plaats met zelfregulering. Daarna met instrumenten van de overheid.'

'Heeft u uw voorstel doorgepraat? Met Elke Sleurs, met de sociale partners?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Mystery Calls: 'Hoe staat het met de uitvoering van het regeerakkoord?'

Nahima Lanjri: 'We bengelen helemaal onderaan het Europees lijstje. We weten dat discriminatie daar een belangrijke rol bij speelt.'

'De regering houdt vast aan een nultolerantie.'

'We moeten de privé een signaal geven om engagement te tonen.'

'Hoe staat het met de uitvoering van het regeerakkoord en de streefcijfers bij de overheid?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Mystery calls: 'Zijn cijfers wake up call of mystery call?'

Zuhal Demir (N-VA) stelt de eerste vraag aan minister van Werk Kris Peeters (CD&V) over mystery calls:

'40% van de allochtonen zijn tewerkgesteld. Zijn deze cijfers een wake up call en geen mystery call? Deze cijfers zijn nergens slechter dan in BelgiË'

'Volgens de linkerzijde is dat het gevolg van discriminatie op de arbeidsmarkt, maar is dat altijd het geval?'

'Er is discriminatie, en we gaan dat aanpakken. Maar met respect voor alle belanghebbenden.'

'Ik denk dat dit een thema is waar de sociale partners ook iets over te zeggen hebben, want het is een zaak van aanwervingen. Ik denk dat de vakbonden daar veel expertise over hebben.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Cliëntelisme is onaanvaardbaar'

Charles Michel (MR): 'Gelijke behandeling is fundamenteel in een rechtstaat. Dergelijke vormen van cliëntelisme uit het verleden zijn onaanvaardbaar.'

Michel wil het thema op de agenda zetten.

'In apenlanden wordt het principe van de scheiding der machten met voeten getreden. Ik hoop dat we allemaal willen bewijzen dat we niet in een apenland wonen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Sarah Smeyers: 'Alles is relatief, ook tussenkomsten van oppositie'

Sarah Smeyers (N-VA) 'Alles is relatief, ook de uit de context gerukte tussenkomsten van de oppositie, maar dat debat is daarnet gevoerd.'

Haar vraag gaat over de scheiding der machten naar aanleiding van de uitspraken van Freddy Roosemont van DVZ. Die zei dat de administratie soms telefoons krijgt van verkozenen om 'aanvragen nog eens met aandacht te bekijken'.

'Burgers mogen vragen stellen, en politici moeten bugers helpen en wegwijs maken, maar het is hun plicht om ver weg te blijven van dat soort praktijken.'

'Bent u bereid om actie te ondernemen tegen dit soort praktijken?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Regeringsploeg moet zich bezighouden met uitvoeren van regeerakkoord'

Patrick Dewael (Open VLD): 'Een tegensprekelijk debat veronderstelt de aanwezigheid van alle spelers.'

'Uw regeerakkoord is een schitterend kompas, maar u moet de leden van uw ploeg diets maken dat ze hun handen vol hebben met de uitvoering van het regeerakkoord, maar let erop dat zij zich houden aan de tekst van de regering. NIet een opmerking voor één lid, maar algemeen, wie het schoentje past, trekke het aan.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Ik vraag me af welke vernederingen de N-VA de regering nog zal aandoen?'

Vanessa Matz (cdH): 'Zijn alle partijen nu hysterisch, aangezien iedereen gereageerd heeft?'

Olivier Maingain (FDF): 'Ik vraag me af welke vernederingen de N-VA de regering nog zal aandoen.'

'Wat zal u nog allemaal doen om de N-VA tevreden te stellen? Het begint een probleem te worden.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Valerie Van Peel zoekt 'pilletjes voor nuance'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Waar is Bart De Wever'

Raoul Hedebouw (PVDA): 'Waar is Bart De Wever? Heeft hij het te druk met de 200 mensen die opgepakt zijn gisteravond tijdens een vreedzame betoging?'

'Ik kan niet begrijpen dat u als premier de uitspraken niet veroordeelt.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'U hebt de moed niet'

Ahmed Laaouej (PS): 'U hebt een kans gemist om duidelijk afstand te nemen.'

Karin Temmerman (SP.A): 'We horen woorden, we zien geen daden.'

'U hebt de moed niet om hen terecht te wijzen. U weigert om die duizenden mensen hulp te bieden, mensen die dat van u verwachten.'

'Dit is een donkere wolk die boven uw regering hangt en de indruk blijft geven dat de schaduwpremier premier is en niet Charles Michel.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Put your money where your mouth is'

Meyrem Almaci: 'Put your money where your mouth is', werpt ze Michel voor de voeten.

'Vandaag hebt u bewezen dat u er niets aan kan veranderen', aldus Almaci, die Michel verwijt niet op te treden tegen De Wever.

Ze vindt ook dat Michel in zijn antwoord niet genoeg over Francken heeft gesproken, die de uitspraken van De Wever had bevestigd.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Michel: 'Racisme is een onaanvaardbaar misdrijf'

Premier Charles Michel (MR): 'Alle burgers zijn gelijk. Dat zijn de basiswaarden van de rechtstaat.'

'In het publiek debat kan er geen enkel taboe bestaan.'

'Racisme is een misdrijf en de strijd tegen discriminatie is cruciaal. Dat is geen algemene bepaling.'

'Het regeerakkoord is duidelijk als het gaat over de strijd tegen haat en discriminatie.'

'We moeten ons bezighouden met de integratiediscussies. Ik zal mij houden aan de realiteit. Er bestaan enorm veel goede voorbeelden van integratie.'

'Er zijn er ook negatieve waar op verschillende niveaus verantwoordelijken voor zijn.'

'We zullen de strijd voeren omdat ze burgers zijn, en niet omdat ze deel uitmaken van de ene of de andere gemeenschap.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Open VLD: 'Geschiedenis herinnert ons aan gevaar van groepsdenken'

Patrick Dewael benadrukt dat Open VLD zich verzet tegen alle vormen van groepsdenken. Hij herhaalt wat Bart Somers gisteren al zei in het Vlaams Parlement.

'De geschiedenis is een goed hulpmiddel om ons daar blijvend aan te herinneren.'

Dewael krijgt luid applaus, van zijn eigen fractie, maar ook van de oppositie.

'We moeten uitgaan van het individu, daar zijn rechten en vrijheiden aan verbonden waar we lang voor gestreden hebben.'

Nu klapt ook de N-VA mee.

'Ministers en staatssecretarissen moeten boven het gewoel staan. Een minister houdt zijn mond of neemt ontslag.'

Opnieuw applaus van de oppositie.

'Staatssecretarissen moeten zich niet bezighouden met het duiden van uitspraken van partijvoorzitters.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

MR: 'Strijd tegen racisme moet alle dagen worden gevoerd'

Philippe Goffin (MR): 'Alle vormen van discriminatie zijn onaanvaardbaar.'

'Ik ben ervan overtuigd dat de strijd tegen racisme alle dagen moet worden gevoerd.'

'Hoe wilt u uw engagement op dat vlak uit het regeerakkoord concreet verwezenlijken.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

FDF: 'N-VA is extreem-rechtse partij'

Olivier Maingain (FDF): 'N-VA is een extreem-rechtse partij.'

'De partij doet denken aan het Vlaams Belang, met dat verschil dat N-VA in de meerderheid zit.'

'De thema's en politieke keuzes zijn overduidelijk. Zal in de komnde weken de N-VA van standpunten wijzigen of wordt u meegesleurd door de partij?', vraagt Maingain aan Michel.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Ook cdH richt pijlen op Francken

Vanesse Matz (cdH): 'Dergelijke slogans zijn onaanvaardbaar. Integratie, racisme, inburgering, De Wever gooit alles op een hoopje en vervalt in stereotypes en veralgemeningen.'

'Francken noemde de reacties op de uitspraken van De Wever 'hysterisch'.'

'Ik begrijp niet hoe je racisme relatief kan noemen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

PVDA: 'Racisme is niet relatief'

Raoul Hedebouw (PVDA): 'Racisme is niet relatief, ga maar eens kijken naar de hashtag #DailyRacism. Wij zijn in een land waar veel discriminatie heerst. Dergelijke uitspraken kunnen we niet aanvaarden. Ze zijn een groen licht om door te gaan met discriminatie op de arbeids- en huurmarkt.'

'Neemt u afstand van de uitpraken?', vraagt ook hij aan Michel.

Jan Herregods
door Jan Herregods

SP.A: 'Uitspraken De Wever zijn een voedingsbodem voor racisme'

Ook Ahmed Laaouej (PS) stelt vragen bij de uitspraken van Theo Francken van deze week, en brengt de bewuste statusupdate uit 2011 terloops in herinnering. 'Wat zijn de plannen van de regering?'

Karin Temmerman (SP.A) kreeg 'koude rillingen' van de uitspraken van De Wever. 'Dergelijke uitspraken zijn een voedingsbodem voor racisme.'

'Het is niet de eerste keer dat we discussiëren over mijnheer Francken. Ik heb drie vragen: Wil u de uitspraken van De Wever veroordelen? Ik hoop dat u dat als premier zal doen.''Wat zal u aan Theo Francken vragen. De vorige keer vroeg u excuses. Wat nu?'

'Wat gaat u in de toekomst doen om zo'n verdelende uitspraken te vermijden?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Almaci: 'Uitspraken van De Wever zijn grof, stigmatiserend en pijnlijk onjuist'

Meyrem Almaci (Groen) verwijst naar #DailyRacism aan de start van haar vraag: 'Dat de voorzitter van de grootste partij racisme als relatief bestempeld is grof, stigmatiserend en pijnlijk onjuist.'

Ze overloopt de uitspraken van De Wever.

Daarna haalt ze uit naar staatssecretaris Theo Francken, die zich bij die uitspraken aansloot. Staat de regering aan de kant van de slachtoffers van racisme? Welke acties zal u ondernemen?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vragenuurtje gaat van start

De vergadering is geopend door voorzitter Siegfried Bracke. De eerste vragen zijn gericht aan premier Charles Michel (MR).

'Ik stel voor dat we goed naar elkaar luisteren', geeft Bracke de parlementsleden mee.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Acht vragen over racisme aan premier Charles Michel

Jan Herregods
door Jan Herregods

Standpunt regering racisme en discriminatie

Jan Herregods
door Jan Herregods

Discriminatie op de arbeidsmarkt

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vijf vragen aan Charles Michel over Bart De Wever

In het vragenuurtje dat binnen 20 minuten van start gaat, zouden minstens vijf vragen over Bart De Wever gericht zijn aan premier Charles Michel.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Debat index volgende week woensdag om 10u

Bij CD&V valt te horen dat het debat over de indexsprong op woensdag om 10 uur van start gaat. Die vergadering kan verlengd worden. Eventueel wordt er op donderdag nog op doorgegaan.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Debat indexsprong is voor volgende week

Ondertussen is er meer duidelijkheid over de werkzaamheden in verband met de indexsprong.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Groen pant verderzetten racismedebat

Het racismedebat zal naar alle waarschijnlijkheid ook in de Kamer gevoerd worden. Onder meer Kristof Calvo van Groen gaf in De Standaar te kennen dat hij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil ondervragen over de kwestie.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Gezocht: een burgemeester voor Antwerpen'

De uitspraken van Bart De Wever lokten de afgelopen dagen heel wat reactie uit.

Sinds N-VA voorzitter Bart De Wever in stoet naar het Schoon Verdiep in Antwerpen trok, zetelt er in Vlaanderens grootste stad een voorzitter in plaats van een burgemeester, schrijft Ikrame Kastit (Groen). 'Eigenlijk voel ik mij als Antwerpenaar nog veel meer geviseerd door De Wever dan als vrouw van allochtone afkomst die wel wat gewoon is als het aankomt op jezelf moeten verdedigen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Peeters: 'Er blijft een probleem van discriminatie'

In hetzelfde interview verdedigt Peeters het gebruik mystery calls tegen de kritiek van N-VA en Unizo. 'Er blijft een probleem van discriminatie. Mystery calls moeten we kunnen als preventie en zelfregulering ondoeltreffend zijn.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Kris Peeters: 'Indexsprong die jobs creëert'

De oppositie belooft vurig weerwerk, en wellicht loopt de vergadering lang uit. 'Het zal inderdaad een lange discussie worden. Maar dit is de enige indexsprong die we deze legislatuur plannen, dus daar mag lang over gediscussieerd worden', zei Kris Peeters vanmorgen in De Ochtend.

'Wij gaan er van uit dat die indexsprong jobs creëert en behoudt,' aldus nog Peeters, die hoopt op een definitieve goedkering van het wetsontwerp volgende week.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Welkom

Welkom bij onze liveblog. Vanmiddga staat er een lange discussie gepland over de indexsprong. Eerder deze week werd er in de commissie al 15 uur over gedebateerd.