Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Alle mondelingen vragen gesteld

Alle mondelinge vragen zijn gesteld. Bedankt om onze live te volgen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Minister Sleurs, u maakt ons land en ons poolstation belachelijk'

De laatste vraag van vandaag gaat over het poolstation Prinses Elisabeth op Antarctica. Minister van Wetenschapsbeleid Elke Sleurs (N-VA) is al verschillende keren geclasht met wetenschapper Alain Hubert, die ze uit het poolstation zette - onterecht volgens de Raad van State.

Georges Dallemagne (cdH): 'We weten wat er vorige winter gebeurd is in Antarctica. Met dezelfde partijen en actoren komen we zeker weer in de problemen.' Hij stelt dat de minister zichzelf in moeilijkheden brengt door bepaalde adviezen naast zich neer te leggen.

'Wat ik vraag is op te houden België belachelijk te maken. Het poolstation moet rationeel en rustig beheerd worden opdat de wetenschap kan bedreven worden.

Marcel Cheron (Ecolo): 'Het poolstation Prinses Elisabeth is echt een pareltje voor België en wordt internationaal erkend - wat uitzonderlijk is. Het is ook een erkend onderzoekscentrum in verband met klimaatverandering. Maar we zijn daar een lelijk nummertje aanhet voeren.'

'Vandaag hebt u zich in een juridische strijd gestort. Ik weet niet hoeveel zaken u begonnen bent, maar u bent ze allemaal aan het verliezen in uw strijd met Alain Hubert. De Raad van State heeft gesteld dat u de Poolstichting het beheer niet mag afnemen.'

'U maakt België belachelijk in een dossier waarin we aan de spits stonden.'

Daniel Senesael (PS): 'We moeten vaststellen dat we nu in juridische onzekerheid zitten.

Elke Sleurs: 'Wij blijven conform wat er in het regeerakkoord staat.' De minister verdedigt haar beleid en stelt dat de regering voor de toekomst van het poolstation een vzw wil oprichten met een samenwerking tussen privé en overheid.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Over enkele weken nieuwe CEO NMBS

Isabelle Poncelet (cdH) vraagt minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wanneer er een nieuw meerjarencontract wordt afgewerkt voor de NMBS, en wanneer de nieuwe CEO wordt aangesteld. Ze vraagt zich ook af of de keuze wordt ingegeven door partijpolitieke kleur.

François Bellot: 'Er zijn al heel wat beslissingen genomen. Binnen enkele weken is het dossier rond over de verdeling van dotaties bij Infrabel, daarna kunnen we het meerjarencontract voor de investering afronden.'

'Over de nieuwe CEO: de shortlist is eind september afgesloten. Het dossier ligt nu bij de regering, die het heel druk heeft gehad met de begrotingsonderhandelingen. Over twee à drie weken zullen we beslissen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

België in top-3 duurste belastingsadministraties in de OESO-landen

Luk Van Biesen (Open Vld): 'Wij zitten nog steeds in de top-3 van duurste belastingsadministraties in de OESO-landen: te weinig vernieuwende technologie, te veel versnipperingen. We moeten nog altijd rekening houden met een leger aan ambtenaren - 20.000 ambtenaren die de controles moeten uitvoeren.'

Financiënminister Johan Van Overtveldt (N-VA): 'Na Defensie is FOD Financiën nog steeds het grootste departement. De vakbond koppelt nu de dalende inkomsten uit de belastingscontroles aan het dalende personeelsbestand, maar die analyse klopt niet echt.' Door datamining - voor de belastingsaangiftes ingevuld worden - en vereenvoudigde aangiftes wordt heel wat controlewerk vermeden.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Schadevergoeding voor ziekte door bloedtransfusie met besmet bloed

Er komt mogelijk een schadevergoeding voor de naar schatting 1.284 Belgen die voor 1985 een bloedtransfusie hebben gekregen met bloed dat besmet was met HIV of Hepatitis C. Dat blijkt uit een advies van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) aan minister De Block (Open Vld).

Daniel Senesael (PS): 'Eindelijk zijn de conclusies van het KCE kenbaar gemaakt. Deze mensen kunnen nu eindelijk vergoed worden. Maar mensen die voor 1 augustus 1985 besmet raakten, moeten nergens op rekenen. Totale discriminatie.'

Damien Thiéry (MR) spreekt eveneens van discriminatie. 'Het gaat over een bedrag van 84 miljoen euro over 15 jaar. Hoe kan deze aanbeveling tot schadevergoeding geconcretiseerd worden?'

Maggie De Block: 'Ik heb aan het KCE een studie gevraagd over de verruiming naar alle transfusieslacchtoffers, die is nu binnen. Maar ik zal ook moeten zien wat redelijk is op budgettair vlak. In het kader van het Hepatitis C-plan gaat de prioriteit nu naar de behandeling van patiënten.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Vuye: 'Als Reynders CETA tekent, treedt hij buiten grondwet'

In Villa Politica verduidelijkt Hendrik Vuye zijn standpunten over CETA.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

De Block: 'U verwijt mij goed bestuur'

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld): 'Ook de medische huizen moeten zo doeltreffend mogelijk met de middelen omgaan. Aangezien het om een budget van 150 miljoen euro gaat, is het normaal dat we een evaluatie doen over wat er met die grote som gebeurt.'

'De voorbije jaren stegen de kosten voor die medische huizen met meer dan 10 procent per jaar. De besparing van 7 miljoen komt bovenop een stijging van de kosten met 18 miljoen - we blijven dus nog investeren, voor 11 miljoen euro. Ze gaan er dus niet op achteruit.'

'Wij gaan kijken naar de kostenstructuur van de medische huizen. Degene die goed werk leveren, hebben niks te vrezen. Dat is goed bestuur, en dat verwijt u mij.'

Karin Jiroflée (sp.a) wijst erop dat het logisch is dat de kosten blijven stijgen, aangezien steeds meer mensen gebruik maken van de medische huizen. Ook Raoul Hedebouw (PTB-GO!) haalt die stijging aan.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Wat met de wijkgezondheidscentra?

De besparingen in de gezondheidszorg levern ook problemen op voor wijkgezondheidscentra. Wijkgezondheidscentra maken deel uit van de meest laagdrempelige eerstelijnszorg, en werken met een forfaitair betalingssysteem.

Raoul Hedebouw (PTB-GO!): 'Er komen voorlopig geen wijkgezondheidscentra meer bij. En wij zien dat het budget van de wijkgezondheidscentra nog zal verlagen. Dat begrijpen wij niet. Net daar zitten de mensen die de moeilijkste toegang hebben tot geneeskunde, en die het niet kunnen betalen. Wat ik niet begrijp, is deze beslissing om deze centra niet meer te ondersteunen en ook niet meer te laten uitbreiden.'

'U geeft een beetje het idee dat de wijkcentra duurder zouden zijn. Maar uit een rapport blijkt dat de uitgaven minder hoog zijn.'

'Altijd cadeaus voor de rijken, en niks voor de zwakkeren. Wanneer komt u op deze beslissing terug?

Karin Jiroflée (sp.a): 'De erkenning van de medische huizen wordt on hold gezet, en 7 miljoen euro wordt bespaard op de rug van de zwaksten in onze samenleving.

Anne Dedry (Groen): 'De centra zijn laagdrempelig, innovatief, uniek in hun model qua samenwerking. Ze worden gelauwerd in het buitenland, het is bijna een exportproduct.'

'Waar is uw belofte dat de patiënt de besparing niet zal voelen? Dit is geen precisiewerk van een scalpel - het lijkt meer op de botte kracht van een amputatie.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Ontruiming Calais: 'Geen tentenkampen of no-go zones in ons land'

Brecht Vermeulen (N-VA) en Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) vragen verduidelijking over de ontruiming van het vluchtelingenkamp in Calais.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA): 'Wij zijn door de Franse overheid al even in kennis gesteld dat zijn zo snel mogelijk willen overgaan tot de ontmanteling. Dat wil zeggen dat zij die vele duizenden mensen wil overbrengen naar andere plaatsen in Frankrijk.'

'Wij houden er rekening mee dat een aantal mensen richting Zeebrugge of andere Belgische havens zou komen, want zij hebben maar een intentie: naar Engeland gaan. Niet asiel aanvragen in Frankrijk of België, maar naar Engeland gaan.'

'Er zullen geen tentenkampen of no-go zones in ons land ontstaan.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Na Ruslanddiscussie: 'Poetin is bondgenoot' (Dewinter)

Nu volgen twee vragen over de terugkeer van jihadisten.

Filip Dewinter (VB): 'Ik heb de indruk dat onze vijand Ruslans is, en niet langer Islamitische Staat. Mijn vijand is de leider van IS, Poetin is eerder een bondgenoot.'

'Geweld zit in DNA van de islam. IS roept op wraak te nemen op Europa voor de coalitie in Mosoel.'

'Een aanslag kan zich op elk moment voordoen. Gaat u de grenzen sluiten voor mensen komende uit die regio?'

Aldo Carcaci (PP): 'De internationale coalitie laat uitschijnen dat Mosoel bevrijd zal worden. Wij hopen dit ook. Indien Mosoel valt, vreest de Eurocommisaris dat heel wat jihadisten zullen willen terugkeren om hier aanslagen te plegen.'

Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA): 'Ik denk niet dat ik ooit de uitdaging geminimaliseerd heb. Op dit moment zien we geen bewegingen van terugkerende strijders, maar onze diensten zijn in opperste staat van alertheid. Wij hadden dit nauwgezet in het oog, of die beweging in gang komt.'

'En wij wapenen ons daar ook tegen, mocht die stroom op gang komen. Op het nationale niveau heeft collega Francken bewezen dat we dat aankunnen - op een humane manier, of op een harde manier waar dat nodig is.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Peeters garandeert: nettominimumloon jongeren niet omlaag

Georges Gilkinet (Ecolo) valt de regering opnieuw aan op de verlaging van het minimumloon voor jongeren, zoals opgenomen in het begrotingsakkoord: 'Wat hebben jullie tegen jonge mensen? Wat gaan de gevolgen zijn voor de jongeren? Hoe kan zo'n laag brutoloon 1.200 euro nettoloon geven? En wat zijn de gevolgen voor de pensioenrechten - want de sociale zekerheid wordt berekend op basis van het brutoloon.'

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V): 'Wat hebben wij tegen de jongeren? Niks, integendeel: wij doen alles om jongeren zo snel mogelijk aan een job te helpen. En wij hebben een maatregel genomen om het brutoloon te verlagen. De regeringzal de impact neutraliseren en de jongeren zullen geen vermindering van het nettoloon krijgen. Daar willen wij alles aan doen.'

'Dat zal 1.000 banen opleveren.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Reynders wil Waalse CETA-bezwaren snel wegmasseren

Buitenlandminister Didier Reynders: 'Ik zal de wet respecteren, en de verdeling van de bevoegdheden. 27 lidstaten hebben zich ondubbelzinnig uitgesproken voor CETA. Ik heb ook uitgelegd dat we eigenlijk met 27,6 waren als we kijken naar de verdeling van de bevoegdheden in Vlaanderen.'

'Gisteren heb ik meer dan 2 uur gepraat met Magnette en Malmström. Er waren nog vier punten waarop zij verduidelijking wouden, en we hebben de Commissie gevraagd bijkomende teksten over te maken. Ik zal straks mijn Canadese collega's ontmoeten, zij willen uiteraard vooruit.'

'Tijden veranderen. Soms zat ik in situaties van 27 tegen 1, maar ik heb nog nooit de ervaring gehad om bij die 1 te zitten. Nu is er zo'n ruime meerderheid - ik denk dat we er dan alles aan moeten doen om iedereen te overtuigen die nog voorbehoud heeft.'

Hendrik Vuye: 'Het probleem is structureel. Europa moet een Europa van de regio's worden. Het is ook structureel in België: Vlaanderen werkt niet, en Vlaanderen en Wallonië moeten elk aan de tafel kunnen schuiven - en 10 jaar communautaire stilstand gaat dat niet oplossen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

CETA: 'De Crem had nu eens een bevoegdheid, en dan zien we hem niet'

Ook het CETA-handelsverdrag zorgt voor ophef. De Waalse blokkering zint veel parlementsleden niet.

Hendrik Vuye: 'We zien dat Wallonië Vlaanderen vergrendelt. Wie zien we niet: de staatssecretaris voor buitenlandse handel. Meneer De Crem had nu eens een bevoegdheid, en dan zien we hem niet. Het gaat nochtans over buitenlandse handel, zijn bevoegdheid.'

'En wat hoor ik ook? Voka - dat was ooit de baas van N-VA, dacht ik - wil buiten de Grondwet treden. Nu horen we N-VA niet, op een paar tweets na. En nog straffer, Open VLD wil nu ook buiten de Grondwet treden: Karel De Gucht, Gwendolyn Rutten en Patrick Dewael.'

'Wat kan u doen? Niks, gewoon omdat België niet werkt. Maar ik zal het toch vragen: wat kan u doen?'

Richard Miller (MR): 'Wat is nu nog mogelijk? Wat kunnen we nog doen om het standpunt van het Waals gewest in dit dossier te laten evolueren? CETA is TTIP niet - TTIP is nog niet rijp. Maar CETA is vergevorderd. We moeten onderhandelen, maar dit dossier blokkeren is geen optie. Het is van cruciaal belang voor het herstel van onze economie.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Onrust in de Kamer over Russische 'bewijzen'

De Russische beweringen zorgen voor onrust in de Kamer. Terwijl de replieken gegeven worden is op alle banken rumoer en geroep te horen.

Dirk Van der Maelen laat dat verwijt niet over zijn kant gaan: 'We zitten met een serieus probleem. Er is inderdaad een persbericht: Rusland blijft erbij dat België gebombardeerd heeft. Zij beweren radarbeelden te hebben waaruit blijkt dat ze opgestegen zijn in Jordanië en in de lucht bijgetankt zijn door de VS.'

'Alsnog steun ik u. Maar hierbuiten zijn er mensen die u misschien niet gaan geloven. Dus: in het belang van onze eigen binnenlandse veiligheid, bewijs zo snel mogelijk dat België er niks mee te maken heeft.'

Veli Yüksel (CD&V): 'Ik denk dat we in deze kwestie heel duidelijk moeten zijn: we moeten Rusland een krachtig signaal geven dat we dit niet pikken.'

Peter Buysrogge (N-VA): 'Ik kijk uit naar de opvolgingscommissie, waar we de bewijzen kunnen krijgen dat België er niks mee te maken heeft.'

Marco Van Hees (PTB-GO!): 'U zegt het is niet mogelijk om te bewijzen dat u er niet was. Maar u gaat het toch moeten bewijzen, want Rusland beweert radarbeelden te hebben.'

Wouter De Vriendt (Groen): 'We gaan toch niet in de val lopen die Rusland voor ons spant? Het imago van ons land wordt besmeurd, dus ik denk dat er geen ander alternatief is dan de informatie vrij te geven zonder de veiligheid van onze piloten in het gedrang te brengen. Als Canada en VS het kunnen, dan wij ook.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Reynders en Vandeput unisono: 'Rusland heeft geen bewijzen'

Buitenlandminister Didier Reynders (MR): 'Ik herhaal: deze beschuldigingen zijn volkomen leugens.' Hij heeft Rusland ook gevraagd om de beschuldigingen in te trekken.

'Het gesprek met de Russische ambassadeur duurde een uur en was nogal teleurstellend. Er werd geen bewijs geleverd dat de Russische bewering zou steunen.'

'Ik zie het als een poging om hun eigen collateral damage in een beter daglicht te plaatsen. Ik zal die boodschap ook overmaken aan mijn Russische collega Sergei Lavrov.'

De EU is heel duidelijk over Aleppo: ze hebben gevraagd de bombardementen stop te zetten. Ik wil bevestigen: we willen naar humanitaire hulp toe.

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA):

Ik wil mijnheer Van der Maelen feliciteren.' Volgens Vandeput laat die zich voor de Russische kar spannen. 'Op het moment dat ik spreek zijn er zogezegde radarbeelden die bewijzen wat de Russen zeggen.'

'Opnieuw herhaal ik dat onze F16's in het gebied niet aanwezig waren op het moment waarvan sprake. Deze morgen is op een gesprek aan de Russische ambassadeur gevraagd bewijs te leveren, hij heeft dat nagelaten.'

'Hoe ga ik dat weerleggen? Het is natuurlijk moeilijk te bewijzen dat je ergens niet geweest bent?'

'Op vlak van transparantie heb ik van niemand lessen te leren.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Rusland herhaalt beschuldigingen en heeft bewijzen

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Parlement veroordeeldt Russische leugens over Belgisch optreden in Syrië

De eerste vragenreeks is voor buitenlandminister Didier Reynders (MR) en minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). Zij krijgen 6 gebundelde vragen over de Belgische interventie in de Syrische burgeroorlog voorgeschoteld.

Dirk Van der Maelen (sp.a): 'We zitten met een probleem. Rusland beschuldit België dat twee F16's met een bombardement burgerslachtoffers hebben gemaakt. Als ik moet kiezen wie ik moet geloven - Poetin of Vandeput - dan kies ik voor Vandeput.'

'Toch zitten we met een probleem. Er blijven mensen geloven dat België verantwoordelijk is, en dit zou hen wel eens op slechte plannen kunnen brengen.'

Stéphane Crusnière (PS): 'Aleppo in Syrië en Mosoel in Irak - twee namen van steden waar veel bloed is gevloeid. We hebben de verklaringen van Rusland ook gelezen.'

'Achter deze koude militaire realiteit, zijn er ook stille burgerslachtoffers die vaak aan hun lot worden overgelaten door de internationale gemeenschap. De strijd tegen Daesh moet gevoerd worden met respect voor het internationaal recht.'

'Kunnen we een balans krijgen van de actie in ons land in Syrië en Irak? Hoe gaan we de toekomst van Irak voorbereiden?

Veli Yüksel (CD&V): 'De reactie van de minister was heel duidelijk: die dag vlogen er geen Belgische F16's over Aleppo. Hij noemde het desinformatie die waarschijnlijk bedoeld is om de coalitie tegen IS uit elkaar te spelen.'

'Dit incident toont aan hoe slecht de relaties tussen Rusland, het Westen, en de Europese Unie op dit moment zijn.'

'Is de Belgische betrokkenheid in deze kwestie volledig uitgeklaard, minister? Ik denk dat dat belangrijk is. Welke gevolgen zal dit hebben op onze buitenlandse relaties? Welk signaal gaat u geven aan Moskou?'

Peter Buysrogge (N-VA): 'Het is vandaag niet alleen Zuiddag, het is ook een beetje Oost-Westdag. De Russen waren er als de kippen bij om de Belgen te beschuldigen. Op dat vlak hebben we van de Russen niks te leren. Het is gewoon een flagrante leugen, dat stelde de minister in zijn duidelijk antwoord.'

'Wat mij vooral stoort is dat onze piloten in een slecht daglicht worden geplaatst. Internationaal worden zij geroemd: checken en dubbelchecken, no collateral damage. Net daarom is het zo erg dat Rusland op de kap van dat menselijk leed politieke spelletjes speelt.'

Marco Van Hees (PTB-GO!): 'Ik wil graag formele bewijzen krijgen om te zien dat België inderdaad niet verantwoordelijk is. Op dit moment is er een probleem van intransparantie. Enkel Bahrein is in de coalitie minder transparant.'

Wouter De Vriendt (Groen) wil eveneens transparantie zien, maar feliciteert ook minister Vandeput met zijn duidelijke reactie:

'Het lijkt wel alsof de koude oorlog terug is. De beschuldiging van Rusland is grotesk en gruwelijk - uitgerekend het land dat zoveel burgerdoden op zijn geweten heeft. Wij wilden een ferme reactie, en die hebt u gegeven. Als fractie staan wij daarin achter u.'

'Maar we moeten voor meer duidelijkheid en transparantie zorgen.' Ook hij wijst erop dat enkel Bahrein het slechter doet.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Besparingen in de wijkgezondheidscentra treffen meest kwetsbare patiënt'

Wijkgezondheidscentra zijn de laatste jaren aan een sterke groei bezig, maar die groei wordt nu geblokkeerd. Nieuwe aanvragen tot erkenning worden uitgesteld tot minstens juni 2017. Volgens Veerle Piessens van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra zal dat 'voor ernstige problemen zorgen, die vooral de maatschappelijk zwakkeren zullen raken.'

Wijkgezindheidscentra maken deel uit van de meest laagdrempelige eerstelijnszorg, en werken met een forfaitair betalingssysteem. Patiënten betalen iedere maand een vast bedrag aan het ziekenfonds, en betalen geen extra's meer voor consultaties bij bv. aangesloten huisartsen of kinesisten.

Met de besparingsmaatregel treft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) volgens sp.a 'de meest kwetsbare patiënt'.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Federale topambtenaren moeten binnenkort tweetalig zijn

Binnenkort moeten topambtenaren van de Federale Overheidsdiensten aantonen dat ze zowel het Nederlands als het Frans machtig zijn. Slagen ze daar niet in, dan verliezen ze hun functie.

Die functionele tweetaligheid lag al sinds 2002 op tafel, maar pas 14 jaar later is er ook een goedgekeurd wetsvoorstel uit voortgekomen, dat vanmorgen op de ministerraad gestemd werd.

Federale topambtenaren moeten binnenkort tweetalig zijn.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Topfunctie bij NMBS bepaald door politieke kleur?

Vervoersmaatschappij NMBS is naarstig op zoek naar een opvolger voor huidig CEO Jo Cornu, die al langere tijd heeft aangegeven zijn functie te willen verlaten. Cornu blijft aan tot er een opvolger is aangeduid, maar dat leidt intussen tot politieke steekspelletjes.

N-VA wil alleszins niet dat ex-Electrabel-topvrouw Sophie Dutordoir de positie inneemt, want zij heeft een christendemocratische stempel. Stefaan Van Hecke (Groen) zal de premier vandaag een duidelijke vraag stellen in de Kamer: wat zijn de criteria die gehanteerd worden, politieke kleur of capaciteit van de kandidaat?

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Rutten: Reynders moet CETA gewoon ondertekenen

Op Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten maakt de Waalse blokkering van het CETA-verdrag. Zij stelde gisteren dat Buitenlandminister Didier Reynders (MR) het verdrag gewoon moet ondertekenen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

CETA-deadline nadert

Ons land heeft nog tot vrijdag de tijd om het CETA-vrijhandelsakkoord met Canada te ondertekenen, maar de Waalse 'nee' blijft voorlopig overeind. Gisteren verhitte dat de gemoederen al in het Vlaams parlement, en ook in het federaal parlement steekt het thema vandaag weer de kop op.

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) klonk gisteren evenwel niet ongerust. Normaal gezien zal het Waals parlement wel ondertekenen, zei hij.