Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jan Herregods
door Jan Herregods

Vragenuurtje afgelopen

Ondertussen zijn de actuele vragen allemaal gesteld.

Het belangrijkste nieuws van deze plenaire veragdering was de aankondiging van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon van een grootschalige politie-actie aan de Belgische kust: 'Ik zal geen tentenkampen dulden zoals in Calais.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Galant: 'Ik ben ook tegen duurdere abonnementen tijdens de spits'

David Geerts (SP.A): 'Het ontbreekt de regering aan visie als het gaat over mobiliteit en ecologie.' Hij richt zijn pijlen op de besparingen bij de NMBS, die minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) wil voorstellen.

Hij heeft een vraag over de duurdere treintickets in de spits. 'Blijft de regering bij dat standpunt, goed wetende welke impact die zal hebben op de economie en de mobiliteit.'

Jacqueline Galant (MR): 'Het tariefbeleid van de NMBS hangt samen met haar commercieel beleid. Dit moet samen hangen met de dienstverlening.'

'Laat ons vandaag duidelijk de kop indrukken: het werd nooit voorzien om de prijs van de abonnementen tijdens de spits te verhogen. Ik ben daar ook tegen. Ik deel het advies van de vakbonden.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Plafond in de contractuele pensioenen?

Vincent Van Quickenborne (Open VLD): 'U bent niet de meest spraakzame minister, maar u toont wel daadkracht. Het is belangrijk dat de mensen de resultaten zien.'

'Ik lees dat u plannen heeft om de pensioenen van de middenklasse aan te pakken. De mensen die sinds 1997 op een maximumbedrag geplaffoneerd zitten. 1670 euro netto is dat. Dat is een bescheiden pensioen.'

'Er moet loon naar werk zijn, ook in het pensioen dat men krijgt. Wanneer wil u uw plan doorvoeren? Zullen de maatregelen die u voorstelt, ook gelden voor de zelfstandigen.'

Daniel Bacquelaine (MR): 'De maatregelen passen binnen het regeerakkoord, namelijk de link tussen de werktijd en het pensioenbedrag.'

'Ik stel voor om dit loonplafond aan te passen om de evolutie van de lonen te volgen. Het verschil tussen het minimumpensioen en het maximumpensioen wordt zo kleiner.'

'Voor de zelfstandigen zullen gelijkaardige maatregelen worden uitgewerkt om de link tussen de loopbaan en het pensioen te versterken.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Sociale correctie op minimumpensioenen?

Karin Temmerman (SP.A): 'De gepensioneerden zijn niet zo vriendelijk behandeld door deze regering.'

'Wie zal er kunnen genieten van de sociale correcties? Zij die een 45-jarige loopbaan hebben, maar u wil ook morrelen aan de gelijkgestelde periodes. Dit is onrechtvaardig voor de vrouwen, zij geraken heel moeilijk aan die periode.'

'Slechts één op de tien vrouwen zal hier van kunnen genieten. Ook de CD&V heeft hier al op gealludeerd.'

'Bent u bereid om in te gaan op het voorstel van het gemeenschappelijk vakbondsfront? Op welke manier gaat u de vrouwonvriendelijkheid in uw voorstel vermijden?'

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR): 'De regering stelt voor om de laagste pensioenen met 1% te verhogen. Dat is niet discriminerend ten opzichte van de vrouwen. Integendeel zelfs: het gaat om 69% vrouwen en 31% mannen. Dit is in feite een nieuwe pensioenbonus.'

'De bestaande discriminatie tussen mannen en vrouwen moeten we aanpakken aan de bron: de loopbaan. De pensioenen zijn hier een gevolg van.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Wist staatsveiligheid van terreurcel in Brussel?'

Barbara Pas (Vlaams Belang) komt terug op de berichten dat de Belgische staatsveiligheid al jaren op de hoogte zou zijn geweest van het bestaan en de plannen van een terreurcel in Brussel. Die zou achter de aanslagen van Parijs zitten.

'Het netwerk is niet opgerold, maar is kunnen groeien en was een spil in de gebeurtenissen in Parijs. Hoe kon dit gebeuren? Is dit schuldig verzuim?'

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V): 'De staatsveiligheid heeft al gereageerd. De berichten deze week gingen over een vonnis, dus justitie is zeker met de zaak bezig geweest. U kan dus niet zeggen dat de inlichtingendiensten er niets mee hebben gedaan.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Reynders: 'Geschokt door nieuwe Deense wetgeving'

In antwoord op een vraag van Richard Miller (MR) benadrukt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders dat ook hij geschokt is door de nieuwe wetgeving in Denemarken waarin beslist is dat de overheid bezittingen van vluchtelingen in beslag kan nemen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Jambon: 'Ik zal niet dulden dat in Zeebrugge tentenkampen ontstaan'

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon beantwoordt een vraag van Franky Demon (CD&V) over de vluchtelingen die van Calais en Duinkerke bij ons terechtkomen: 'De druk op onze politiemensen is groot, maar ik zal niet dulden dat er bij ons, in Zeebrugge, tentenkampen zullen ontstaan zoals in Calais. De acties beginnen as we speak.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Nederlands voorstel is gedaan in informele sfeer'

Premier Charles Michel: 'Wat de verklaringen van de Griekse minister betreft: hij nam het woord na een informele raad. Er kwam onmiddellijk een ontkenning van Theo Francken. Wij als regering willen de waardigheid en de menselijkheid eerbiedigen, en tegelijk zijn we vastberaad en voeren we de beslissingen over de terugkeer uit.'

'De staatssecretaris voert zijn beleid uit in een moeilijke context.'

'Ik heb de indruk dat een paar maanden na de eerste Europese top over de vluchtelingen, er de aanzet is van een consensus over de bewaking van de buitengrenzen en het opstellen van hotspots.'

'Dit verloopt niet snel genoeg, en het is nog niet operationeel genoeg. We moeten een samenwerking met Turkije opzetten, zonder naïef te zijn.'

'Het Nederlandse voorstel is gedaan in de informele sfeer, maar is tot nu toe nog niet officieel. Maar we moeten onderzoeken of het wettelijk en haalbaar is.'

'Niemand betwist de meerwaarde van de Schengenzone. Maar we weten dat ze in gevaar is, als we op korte termijn geen betere bewaking van de buitengrenzen kunnen organiseren.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Gemak waarmee we Griekenland met de vinger wijzen, is onaanvaardbaar'

Julie Fernandez Fernandez (PS) heeft voor de premier een vraag over de bewering van een Griekse minister die zei dat Theo Francken in het kader van gesprekken over een pushbackbeleid gezegd zou hebben dat de vluchtelingen op zee zouden moeten verdrinken.

'Heeft Theo Francken dat gezegd? Of liegt de Griekse minister, dan is dat een diplomatieke kwestie. Deze kwestie raakt de integriteit van België.'

Wouter De Vriendt (Groen): 'Welk standpunt heeft ons land ingenomen op de laatste Europese top, en de voorstellen die door Nederland zijn gedaan.'

'Het recht op asiel bestaat, en ik hoop dat u en ik er nooit van moeten gebruikmaken. Maar dat mensen in bootjes teruggestuurd worden naar Turkije -een land waar je zelfs geen asiel kan aanvragen- dat is onwaardig.'

'Ik vind het gemak waarmee we naar Griekenland wijzen onaanvaardbaar. Griekenland is een arm land, dus Europa zal moeten helpen, of we dat willen of niet.'

Sarah Smeyers (N-VA): 'We moeten vermijden dat er opnieuw een ongecontroleerde instroom is binnen de Schengenzone. De doden zijn het ergst. Nu al zijn er meer dan 170 mensen gestorven op de Middellandse Zee.'

'Deze waanzin moet stoppen. Er moet een einde komen aan de winstgevende business van mensensmokkelaars. We zijn blij dat Nederland een constructief plan op tafel legt om daar een einde aan te maken. Wat is uw mening over dat plan? Zal de Belgische regering zich hier achter scharen?'

Sarah Claerhout (CD&V): 'Mijn vraag gaat over de toekomst van Schengen. Europa staat onder druk.'

'Schengen is de praktische uitwerking van onze Europese verwevenheid. Maar hierop terugkomen heeft niet enkel concrete gevolgen, maar vooral: zetten we hier geen hoeksteen van het Europees project op losse schroeven?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Niet Charles Michel is verantwoordelijk'

In zijn repliek neemt Hendrik Vuye (N-VA) nog eens Laurette Onkelinx op de korrel. 'Het is niet premier Charles Michel die politiek verantwoordelijk is. Uw partij zit daar al sinds 1989 bijna onafgebroken in de regering.'

'Het is Pascal Smet die politiek verantwoordelijk is. Het kan niet dat Vlaanderen nu weer met geld over de brug moet komen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Groen: 'Mobiliteitsvisie meerderheid even rot als de tunnels zelf'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Michel: 'We moeten allemaal een tandje bijsteken'

Charles Michel: 'We moeten allemaal een tandje bijsteken om te komen tot een goede werking van het Overlegcomité.'

'Bij moeilijke dossiers leidt dat soms tot spanningen. Er zijn vaak verschillende visies wanneer het gaat over deze delicate dossiers op de tafel van het Overlegcomité.'

'Mobiliteit in Brussel is een cruciale uitdaging voor de toekomst. We moeten duurzame oplossingen vinden. Onmiddelijk heeft de federale regering een initiatief genomen om via Beliris een steun te geven. Maar we moeten een globale aanpak steunen, met aandacht voor MIVB, NMBS en de tunnels.'

'Ik wil geen nieuwe polemiek op gang brengen. De studies zijn aan de gang, maar er is nog geen kalender voor de werkzaamheden. Er is momenteel een probleem van onderfinanciering.'

'We doen er alles aan om oplossingen te vinden en reiken de hand naar de deelstaten om voor alle inwoners en pendelaars een oplossing te vinden. Dat is cruciaal voor de geloofwaardigheid van Brussel.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Tijd inhalen door federaal niveau dit dossier te laten begeleiden?'

Catherine Fonck (cdH): 'De bevolking verwacht iets anders dan dit trieste schouwspel. U heeft ervoor gekozen de polemiek aan te gaan buiten het comité. Nochtans bent u verantwoordelijk voor de goede werking ervan. Gisteren was een gemiste kans om oplossingen te zoeken voor de pendelaars.'

Hendrik Vuye (N-VA) trekt de communautaire kaart: 'We zien dat het niet lukt, ook na de zesde staatshervorming, om Brussel extra geld te geven voor het vervullen van zijn rol als hoofdstedelijk gewest.'

Philippe Pivin (MR): 'Ik schaam mij als Brusselaar. Zeven jaar geleden heb ik de gewestelijke minister van Brussel hierover al aangesproken.'

'Vandaag schuift het gewest een idee van een tol naar voren, maar parkeren wordt al zwaar belast in Brussel.'

'Heeft de Brusselse regering een vraag gekregen tot een termijn om de werken aan te vatten, en zou het mogelijk zijn om de verloren tijd in te halen door dit dossier op het federaal niveau te begeleiden?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Overlegcomité is een plaats geworden van wederzijds wantrouwen'

De eerste vijf vragen gaan over het Overlegcomité over mobiliteit van gisteren, en worden gesteld aan premier Charles Michel (MR).

Marcel Cheron (Groen): 'Jammer genoeg is er niet veel gebeurd. Dit is een slecht feuilleton. Wij willen dat een groene mobiliteit opnieuw opgenomen wordt in de gesprekken tussen de verschillende niveaus.'

'In 2030 zullen alle wegen naar de hoofdstad dichtslibben. Er zijn gevolgen voor de bevolking op het vlak van gezondheid en welzijn. Nochtans zijn er op de Klimaatconferentie engagementen ondertekend op het vlak van milieu.'

'Gaat er nu een echte prioriteit komen voor het Gewestelijk Express Net? Gaat u een ambitieus plan ontwikkelen, dat dit een samenwerkingscomité wordt?'

Laurette Onkelinx (PS): 'Er is altijd gezegd dat dit comité noodzakelijk was voor de samenwerking in dit land. Jammer genoeg moeten we vaststellen dat er niet veel gebeurd, en dat het een plaats is van wederzijds wantrouwen.'

'België en Brussel komen er niet goed uit. Denkt u dat dit comité nog zin heeft in zijn huidige vorm?'

Marco Van Hees (PTB): 'De mobiliteit in Brussel toont aan dat de institutionele hervormingen ervoor gezorgd hebben dat we gevangen zitten in een lasagne van bevoegdheden.'

'In de huidige situatie worden mensen verplicht om de wagen te nemen. Brussel is nu al de kampioen van de files. En ondertussen worden bij de treinen lijnen en stations gesloten.'

'Gaat deze regering eindelijk een echt mobiliteitsbeleid uitwerken, en de besparingen bij de NMBS terugdraaien?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vergadering geopend

Kamervoorzitter Siegfried Bracke feliciteert in naam van de Kamer de premier met de geboorte van zijn dochter.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'We hebben vluchtelingen waardig opgevangen, maar zijn niet naïef geweest'

Wie onze gastvrijheid misbruikt, kan geen bescherming krijgen. Die boodschap gaf premier Charles Michel donderdag mee in zijn toespraak voor de gestelde lichamen. De eerste minister wees er op dat elke vluchteling de plicht heeft onze democratische waarden te onderschrijven, maar dat ook wij geen amalgamen mogen maken.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Elke Sleurs: 'Familieleden moeten toegang krijgen tot collaboratiedossiers'

Het beheer van de Belgische "collaboratiedossiers" is formeel overgedragen aan het Rijksarchief. Dat maakte staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs (N-VA) vanmorgen bekend op een persconferentie. Toch blijft het College van procureurs-generaal verantwoordelijk voor de toegang tot de gevoelige dossiers. Sleurs vindt dat niet enkel wetenschappers maar ook familieleden van collaborateurs inzage moeten krijgen in de documenten.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Michel bezorgd om veiligheid en gezondheid in Duinkerke en Calais

Premier Charles Michel wil dat de Franse regering maatregelen neemt om de veiligheids- en gezondheidssituatie in de vluchtelingenkampen in Calais en Duinkerke te verbeteren. Michel heeft daarover een brief gestuurd naar zijn Franse collega Manuel Valls en wil dat maandag in Brussel prioritair met hem bespreken.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Brusselse tunnels: een bewogen week

De toestand van de Brusselse tunnels kwam ook al aan bod in het Vlaams Parlement. Daart liet Open VLD verstaan dat het niet kan dat er een tolheffing zou komen om de werkzaamheden aan de tunnels te financieren. Brussels minister Guy Vanhengen -nochtans ook Open VLD- had eerder deze week die piste geopperd.

Gisterochtend kwam het Overlegcomité samen over de kwestie. Een oplossing kwam niet uit de bus. Wel gingen er na afloop een aantal verwijten over en weer tussen Brussels minister-president Rudi Vervoort en de federale regering.

Vandaag komt de kwestie aan bod in de Kamer. Verwacht wordt dat de oppositie vandaag om meer investeringen in het openbaar vervoer zal vragen, net omdat de herstellingswerken aan de tunnels veel hinder zullen betekenen voor het autoverkeer.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Welkom

Om 14u15 gaat het vragenuurtje van start in de Kamer. Volg het hier live.