Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Vragenuurtje afgelopen

Alle mondelinge vragen zijn gesteld, bedankt om bij ons te volgen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Marghem wil van Energie weer volwaardig federale bevoegdheid maken

Federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) pleitte er vorige week voor de bevoegdheid Energie weer helemaal te herfederaliseren. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) ziet dat niet zitten.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Schauvliege: 'Vlaanderen levert veruit meeste inspanningen in reductie van broeikasgassen'

Joke Schauvliege (CD&V), minister van Leefmilieu: 'Vlaanderen levert de meeste inspanningen van gans België in de reductie van broeikasgassen. Doen alsof we onderhandeld hebben om toch maar niks te moeten doen, is dus onwaar.'

'Een aantal mensen rond de tael zien wel heel graag geld komen, maar willen liever wat minder inspanningen doen. Maar tegenover geld moeten ook inspanningen staan. Wij hebben daar niet op gewacht: wij zijn al lang bezig met het invoeren van maatregelen.'

Bart Tommelein (Open Vld), minister van Energie: 'Het grootste knelpunt zat bij hernieuwbare energie. Hoe bereken je de prijs daarvan, als die in elk gewest verschillend is?'

'Als we de doelstellingen halen, moeten we niet eens betalen, zoals voorzien in het akkoord. Dan hebben we zelfs een overschot.'

Bruno Tobback (sp.a) roept in zijn repliek op om de nodige investeringen niet uit te laten, om zo de aansluiting met de technologische vernieuwing niet te missen. 'Zowel deze middelen als het akkoord zijn nog maar een begin. Nu moet het werk pas beginnen. Ik wil toch nog eens warm oproepen: wanneer we te weinig investeren in hernieuwbare energie, dan verliezen we ook een massa jobs, dan verliezen we in termen van technologie.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Parlement vraagt uitleg over eindeloze onderhandelingen voor klimaatakkoord

Na zeven jaar onderhandelen bereikten de Belgische deelstaten eindelijk een akkoord over de verdeling van de klimaatinspanningen. De 450 miljoen euro uit de verkoop van emissierechten kan daardoor weldra verdeeld worden aan de hand van de beloofde inspanningen.

Johan Danen (Groen): 'Vorig jaar was er witte rook, want er was consensus over de klimaatinspanningen. Minister Bourgeois kondigde naar eigen zeggen een "historisch akkoord" aan.'

'Nu is er blijkbaar wel een echt klimaatakkoord. Welke lessen kunnen we trekken uit de onderhandelingen van de voorbije zeven jaar, zodat we zulk een schouwspel nooit meer moeten meemaken?'

Bruno Tobback (sp.a) begint met felicitaties voor Joke Schauvliege, voor het bereikte akkoord. 'Laat ons eerlijk zijn, het heeft wel 7 jaar geduurd. Dat is ongelooflijk lang, en dit is niet voor herhaling vatbaar.'

Ook Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) wil weten waarom het zo lang geduurd heeft.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Vlaams Parlement kan zelf beslissen over verhoging pensioenleeftijd'

Als de parlementen het niet eens raken over een verhoging van de parlementaire pensioenleeftijd tot 67 jaar, dan moet het Vlaams Parlement die verhoging maar zelf forceren. Dat zei voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans (N-VA) vandaag in Villa Politica.

Volgens Peumans liggen nog enkele belangrijke pionnen dwars. 'Voor mij ligt het allemaal niet zo moeilijk, voor anderen blijkbaar wel. Sommigen willen uitzonderingen. Vraag is dan dewelke. We moeten proberen tot een redelijk compromis te komen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Vijfjarige autistische jongen geweigerd in 12 instellingen

Vera Jans (CD&V) haalt het verhaal aan van een vijfjarige, zwaar autistische jongen die nergens terecht kon voor de nodige opvang en begeleiding. De jongen werd door maar liefst 12 instellingen geweigerd.

'Dat autisme een complexe aandoening is, hoef ik u niet te zeggen. Die komt ook vaak voor in combinatie met andere aandoeningen. Dat was nu ook het geval bij die jongen. Maar ondanks een ruim beschikbaar budget kreeg hij niet de zorg die hij nodig had.'

Martine Taelman (Open Vld): 'Geen enkele voorziening wou het kind opnemen; Als ik het goed begrepen heb, zijn er niet minder dan 200 mensen met hetzelfde probleem. Er is wel geld voor die mensen, omdat ze een erg zware handicap hebben, maar geen enkele voorziening wil hen opnemen.'

Minister Jo Vandeurzen (CD&V) toont begrip voor de bezorgdheid van de parlementairen. 'Het zal je maar overkomen dat het geld er is, maar dat er geen aangepast aanbod beschikbaar is. Ik breng wel een nuance aan: het gaat om een bijzonder complexe situatie, en expertise die nodig is op verschillende vlakken.

Volgens de minister is er wel een uitweg voor de situatie van de jongen: 'In het decreet voorzien we dat we een opname kunnen afdwingen, en dat er daar ook extra financiering voor kan komen. Die procedure is nu bezig.'

'De middelen zijn er, de procedure is lopende. We hebben steeds meer succes in eht ondersteunen van jongeren met complexe problemen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Vlaams Belang wil task force voor ontmanteling van vluchtelingenkamp Calais

Minister Liesbeth Homans (N-VA) beantwoordt de volgende vraag voor minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) maakt zich zorgen over de nakende ontmanteling van het vluchtelingenkamp in Calais. Die kan voglens hem onder andere een negatieve impact hebben op de haven van Zeebrugge, want veel vluchtelingen zullen via Zeebrugge naar Engeland willen raken.

Liesbeth Homans: 'Als Vlaamse regering zijn we ons bewust dat op 17 oktober het vluchtelingenkamp ontruimd wordt. We volgen die situatie van nabij op, en zullen onze verantwoordelijkheid nemen. Ik kan u meegeven dat de Vlaamse regering constant in nauw overleg staat met de autoriteiten.'

'Onze permanenten vertegenwoordiger in Frankrijk houdt de Vlaamse regering ook goed op de hoogte over de ontwikkelingen.'

Stefaan Sintobin: 'Het gaat hier niet om vluchtelingen of asielzoekers, maar om illegalen die er bewust voor kiezen om in deze omstandigheden te leven.'

'Ik zou een stap verder durven gaan en pleiten voor de oprichting van een task force. Ik vind dat u assertiever kan zijn. Nu al zijn er mensensmokkelaars bezig mensen te ronselen om naar Engeland te brengen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Vandeurzen: 'Actieplan staat in de steigers'

Minister Vandeurzen (CD&V) antwoordt dat er duchtig aan een nieuwe aanpak gesleuteld wordt: 'Er komt inderdaad een actieplan. Dat is in volle opmaak. Het zal u niet verwonderen dat dat zal bestaan uit meerdere componenten. De eerste is preventie, en onder meer inzetten op begeleiding.'

'Er zal ook een hoofdstuk zijn over het verminderen van chronische dakloosheid. We gaan ook meer inzetten op begeleiding in een vertrouwde woonomgeving in plaats van ons te concentreren op alternatieve opvang van daklozen.'

An Moerenhout (Groen) vindt het ontstellend dat er nu pas aan een plan gewerkt wordt. Dit is eigenlijk de bevoegdheid van 2 ministers, zegt ze: minister van Welzijn Vandeurzen (CD&V) en minister van Wonen Liesbeth Homans. (N-VA). 'Dan zouden de minderjarigen twee keer zoveel aandacht moeten krijgen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

1 op 3 daklozen is minderjarig 'schandvlek voor een rijke regio als Vlaanderen'

Uit een nieuw rapport blijkt dat maar liefst een op drie daklozen minderjarig is. Open Vld, Groen, N-VA, en CD&V vragen daarover minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) uit.

Gwenny De Vroe (Open Vld): '800 kinderen worden elk jaar uit hun huis gezet. Ieder zulk kind is er een te veel. Dit vergt een preventieve aanpak en een goeie sociale omkadering. In de vorige plenaire vergadering werd het overhevelen van de huurwetgeving naar het Vlaamse niveau als een hefboom gezien.'

An Moerenhout (Groen) omschrijft de cijfers als een ware 'schandvlek'. 'Vlaanderen moet ervoor zorgen dat er vandaag geen enkel kind nog op straat moet slapen. Daartegenover moet een eficient en daadkrachtig beleid staan. De bouwstenen zijn er, de urgentie is er al jaren, maar het beleid is er nog niet. Waar blijft dat?

Katrien Partyka (CD&V) stelt dat er niet eens juiste cijfers zijn. Gisteren zei kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen al dat er pas sinds 2014 cijfers over minderjarigen worden geregistreerd.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Steeds meer schoolgaande jongeren spreken thuis geen Nederlands

Ook Vera Celis (N-VA) voelt onderwijsminister Crevits aan de tand, over de blijvende toename van het aantal kinderen in het onderwijs dat thuis geen Nederlands spreekt.

'Welke specifieke beleidsintenties heeft u nog om die cijfers niet te laten verhogen?'

Hilde Crevits (CD&V): 'U weet dat we met deze regering gezorgd hebben voor een vesterking van het onderwijs voor nieuwkomers.' Ze wijst op initiatieven van de regering om anderstalige leerlingen te ondersteunen en in verschillende fasen van het onderwijs te kunnen ingrijpen.

Caroline Gennez (sp.a) komt tussen en stelt dat voor dit onderwerp hetzelfde geldt als voor de financiering van de kleuterscholen: 'kijk niet naar de woorden van de minister, maar naar de daden.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Minsiter Crevits belooft gelijkschakeling

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Sp.a vraagt extra investeringen voor kleuteronderwijs

De eerste vraag komt van Caroline Gennez (sp.a). Zij wil meer weten over de ingebrekestelling van de minister van Onderwijs door twee kleuterscholen, omwille van de onderfinanciering.

'Ik kan me niet voorstellen dat u de eerste Vlaamse onderwijsminister wil zijn die gedagvaard wordt door het onderwijsveld. Omdat u de kleuterscholen echt boos hebt gekregen. Het is een bedenkelijke eer die ik u van harte niet toewens, omdat u die kan voorkomen.'

'De vorige regering investeerde 54 miljoen euro extra om 1.200 kleuterleiders aan te werven. Deze regering bespaart 2.3 procent op dat kleuteronderwijs.'

Gennez wijst op de historische onderfinanciering omdat kleuters vroeger minder naar school gingen. Door moderne gezinnen met tweeverdieners is die tendens nu weg.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V): 'Het klopt inderdaad dat er een verschillende financiering is. Het klopt dat die historisch gegroeid is. Het verschil is 60 miljoen euro, ik heb die vandaag niet. Maar ik wil die kloof de komende jaren wel verkleinen. Het klopt ook dat we bespaard hebben, maar we hebben intussen ook meer dan 5 miljoen euro extra geïnvesteerd in anderstalige kleuters.'

Gennez repliceert dat de minister 35 euro per kleuter per schooljaar bespaart. 'Dat is een desinvestering. Maar de kosten stijgen wel in het kleuteronderwijs. Dan zeg ik: u bent gewoon fout bezig. De goeie weg was ingeslagen door de vorige regering, u breekt dat weer af. Ik weet niet waarom dat u dat doet.'

Gennez wijst erop dat er een investering van 600 miljoen ingepland staat in de Vlaamse begroting, maar dat geen euro daarvan naar onderwijs gaat.

Crevits: 'Ik zou toch 2 opmerkingen willen maken. Van die 600 miljoen euro gaat er niks naar onderwijs, maar er is wel 200 miljoen euro extra voor onderwijs in de begroting. Het is ook deze regering die voor de allereerste keer een bedrag van meer dan 900 euro uitgeeft voor alle kleuters.'

Gennez besluit: 'De besparingsdrang van deze regering dendert verder, en het kwaliteit van ons onderwijs staat op de helling.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Overzicht mondelinge vragen

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Een dakloze op drie is minderjarig

Maar liefst een op drie daklozen is jonger dan 18 jaar, zo blijkt uit een studie die gisteren besproken werd in de commissie Wonen. Volgens kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen is het daklozenbeleid amper gericht op kinderen, omdat tot 2014 geen cijfers over minderjarige daklozen werden bijgehouden. Dat zegt Vanobbergen in Metro.

Volgens Vanobbergen moet vooral de preventieve woonbegeleiding een grotere rol spelen. 'De ondersteuning doet het aantal uithuiszettingen drastisch dalen en de kosten verbonden aan de dak- en thuisloosheid liggen zeven keer lager.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Kleuterscholen dreigen met rechtszaak tegen onderfinanciering

Twee kleuterscholen dreigen naar de rechtbank te stappen om zo meer middelen voor het kleuteronderwijs los te weken. Volgens de directeurs is er een systematische onderfinanciering bij de kleuterscholen in vergelijking met de andere onderwijsgraden.

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) erkent er een historische scheeftrekking van de budgetten heeft plaatsgevonden. Tegelijk stipt ze aan dat de afgelopen jaren al een aantal belangrijke inhaalbewegingen gebeurd zijn. Zo gingen er in 2012 voor 60 miljoen extra middelen naar het basisonderwijs. 'Die kwamen voornamelijk ten goede aan de omkadering van het kleuteronderwijs.'