Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jan Herregods
door Jan Herregods

Einde liveblog

Ondertussen is ook de stemming achter de rug. Het lijkt erop dat de parlementairen pas na de herfstvakantie het zwaar geschut zullen bovenhalen. Het vuur waarmee er vorige week gedebatteerd werd, ontbrak vandaag een beetje.

Met dit bericht eindigen we onze liveblog. Bedankt om bij ons te volgen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Ook MR in de aanval op internet: #çacestfait

In Franstalig België draaien de communicatieafdelingen van de politieke partijen op volle toeren. Nadat de PS eerder uitpakte met een reeks filmpjes tegen de indexsprong, heeft de MR nu ook een campagne gelanceerd. Onder de hashtag #çacestfait zet de partij de verwezenlijkingen van de regering-Michel in de verf.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Volgende week: Herfstvakantie

Volgende week is het Herfstvakantie, dan is er geen zitting voorzien. Maar verwacht wordt dat het debat dan in volle hevigheid zal losbarsten. Dan komen de eerste hervormingen eraan, en kan er gedebatteerd worden over de begroting. Wellicht zal het debat dan wel vonken geven.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Mondelingen vragen zijn afgelopen

De mondelinge vragen zijn afgelopen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Sleurs wil efficiëntiewinstens op wetenschapsbeleid

Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs (N-VA): 'Ik zal onderzoeken hoe er efficiëntiewinsten en synergien gerealiseerd kunnen worden', antwoordde ze op een vraag van Karine Lalieux (PS).

Zij heeft ook nog een vraag voor minister van Financiën over de besparingen bij de federale culturele instellingen zoals Bozar.

Jan Herregods
door Jan Herregods

VTM-journalist nieuwe woordvoerder van premier Charles Michel

In de marge van het debat in de Kamer hier kunnen we ook nog meegeven dat VTM-journalist Barend Leyts de nieuwe woordvoerder wordt van premier Charles Michel (MR). Leyts was op de VTM-nieuwsdienst onder meer gespecialiseerd in het koningshuis.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'U kan niet garanderen dat de reizigers van de NMBS uw besparingen niet zullen voelen'

Marcel Cheron (Ecolo): 'U spreekt niet over de tewerkstelling, maar over de kwaliteit van de tewerkstelling. Ik vrees voor de gevolgen.'

Dat vindt ook David Geerts (SP.A): 'U spreekt over kwaliteit, niet over kwantiteit van de tewerkstelling. De ongerustheid van de reizigers is dus terecht.'

Inez De Coninck (N-VA) kreeg geen antwoord op haar vraag, maar wenst Jacqueline Galant veel succes bij haar besparingsopdracht. Ze hoopt alleen dat de belastingbetaler niet zal moeten opdraaien voor de kosten van de eventuele treinen op de extra stakingsdag.

Stefaan Vanhecke: 'U kan niet garanderen dat de reizigers uw besparingen niet zullen voelen.'

Gilles Foret (MR) mag 'zijn' minister nog even een hart onder de riem steken en is er zeker van dat Galant het goed zal doen. Enkel op de MR-banken weerklnkt applaus.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'U kent beter de cijfers van de vorige regering dan nu'

'U antwoordt niet op mijn vragen', vindt Laurent Devin. 'U zegt dat het de fout is van de vorige regering, maar ik hoor niets over de gevolgen voor het personeel, het aanbod, het aantal stations.'

Vanessa Matz (CDH): 'U kent beter de cijfers van de vorige regering dan die van nu.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Ik heb alle begrip voor de ontevredenheid van de klanten van de NMBS'

Jacqueline Galant heeft de kans om haar verhaal uiteen te zetten, en somt meteen de cijfers op. 'Er wordt 188 miljoen euro in 2015, en 118 miljoen elk jaar van 2016 tot 2019.'

Ik wil meteen communiceren. Dat cijfer ligt vast. 'Ik ben gebonden aan maatregelen die door de vorige regering werden doorgevoerd.'

De besparingen mogen geen invloed hebben op de veiligheid en de kwaliteit van de dienstverlening, aldus Galant. Over de tewerkstelling zelf zei ze niets.

'Ik heb alle begrip voor de ontevredenheid van de klanten van de NMBS.'

'We zullen moeten samenwerken. Mijn deur staat altijd open voor de vakbonden. Er wordt een protocol voor wilde stakingen op te nemen in een sociaal akkoord. Ik heb gevraagd aan de vakbonden om een voorstel gevraagd. Deze bepalingen doen geen afbreuk aan het stakingsrecht.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Kunnen besparingen doorgevoerd waren zonder te raken aan de dienstverlening?'

Stefaan Vanhecke (Groen) wil weten wat de effecten van de besparingen bij het spoor zullen zijn.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Zullen er extra treinen zijn op de nationale actiedag?'

Inez De Coninck wil in haar eerste vraag aan minister Galant weten of er extra treinen worden ingelegd op de actiedag van 6 november.

Ook Gilles Foret (MR) mag zijn eerste vraag stellen, en wil weten wat er beslist is op het overleg tussen Galant en de spoorvakbonden.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Mevrouw de ministers, u heeft geen cijfers en geen kabinet. Wij kunnen u helpen.'

'U heeft geen cijfers, geen kabinet, wij kunnen u helpen', stelde Laurent Devin (PS) zijn vraag aan minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR). 'Ik hoorde gisteren een MR-lid zeggen: 'er zijn steeds meer pendelaars, dus ik ben zeer verontrust over de toestand bij de NMBS.' Wel, wij zijn ook ongerust.'

Ook van bij Ecolo, CDH en SP.A komen vragen over de geplande besparingen bij de NMBS.

Galant keek tijdens de vragen vooral op haar laptop.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Maatregel om tot 67 te werken, treft vooral vrouwen'

Raoul Hedebouw (PVDA) heeft een vraag voor minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine. 'Een van de manieren om niet tot 67 jaar werken, is een carrière hebben van 42 jaar.'

Hij verwijst naar de situatie van drie vrouwen op vier in België, die getroffen worden door die maatregel.

Bacquelaine: 'Het regeerakkoord verhoogt de leeftijd in fases van 65 naar 67. Het zal nog altijd mogelijk zijn om vervroegd pensioen te nemen. Ik voeg eraan toe dat we de loopbaanvoorwaarden niet hebben verscherpt. Er bestonden zo'n voorstellen, maar die hebben we niet doorgevoerd.'

'Wij hebben blijkbaar niet dezelfde cijfers', verwijst hij naar Hedebouw. 'Ik geloof niet dat de meerderheid van de mensen verplicht zal zijn om tot 67 jaar te werken.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Waarom voert Brussels Airlines nog steeds vluchten uit naar ebola-gebied?'

Philip Dewinter blijft op zijn honger zitten. Hij vraagt zich af waarom Brussels Airlines nog steeds vluchten uitvoert naar landen die getroffen werden door ebola.

Opvallend: vorige week was Dewinter als enige van de drie Vlaams Belangers in de Kamer niet aanwezig bij het debat over de regeerverklaring.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Sommigen willen paniek zaaien, heb ik de indruk'

Philip Dewinter en Valerie Van Peel hebben vragen over de maatregelen die ons land neemt om de verspreiding van ebola tegen te gaan.

Maggie De Block: 'We hebben een coördinator aangesteld. Er is een plan van aanpak voor de veiligheid van het personeel op de luchthaven. Zo zijn er ook temperatuurscontroles.' Ze somt ook de ander maatregelen op, maar plaatst ook het besmettingsgevaar in zijn context. 'Sommigen willen paniek zaaien, heb ik de indruk.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'We mogen studenten geneeskunde niet de kans ontnemen om hun beroep uit te oefenen'

Maggie De Block: 'Ik heb een stand van zaken gevraagd om zo snel mogelijk te geven om het probleem van het aantal geregistreerde artsen op te lossen. Ik wil het stelsel hervormen. We voorzien in de regering een kadaster van alle gezondheidsberoepen.'

De Block antwoordt daarmee op een vraag van Catherine Fonck (cdH) over de Riziv-nummers.

'De stand van zaken is nochtans duidelijk', repliceert zij. 'We mogen de studenten geneeskunde niet ontnemen om hun beroep uit te oefenen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Rustige start van de zitting

Voorzichtige vaststelling: voorlopig gaat het debat er een pak rustiger aan toe dan vorige week. Ook weinig rumoer op de oppositiebanken.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Operationele bezetting luchtaven is verzekerd'

Franky Demon (CD&V) in zijn eerste tussenkomst: 'Wat zijn de maatregelen om de uittocht op de luchthaven van Zaventem vlot te laten verlopen?'

Jambon: 'Er loopt een stakingsaanzegging van de luchtvaartpolitie. Voorlopig worden alle afspraken daar goed uitgevoerd. De operationele bezetting is verzekerd. Er is geen reële stakingsactie aangekondigd.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Dit is het meest prioritaire dossier'

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA): 'Dit dossier heeft mijn grootste prioriteit. Binnen de contouren van het regeerakkoord kan er nog onderhandeld worden over de modaliteiten.'

Begin november is er nieuw overleg voorzien. 'Ik wil voor het einde van het jaar een oplossing hebben voor dit dossier.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Doorbraak overleg met de vakbonden politie over pensioenen'

Sabine Lahaye-Battheu: 'Bij de politie heerst onrust over de pensioenregeling. Die moet er komen op korte termijn. Wat was de doorbraak van het overleg met de vakbonden?'

'Is er aangepast werk voor politiemensen vanaf 58 jaar? Hoe wordt vermeden dat ze met vervroegd pensioen zullen gaan.'

'Hoe ziet uw agenda voor de komende weken eruit?

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Een win-win-winsituatie'

Kris Peeters: 'Mensen stimuleren om langer te werken is essentieel om het pensioenstelsen gezond te maken. De leeftijd voor brugpensioen wordt opgetrokken, daar wordt niet aan geraakt, citeert Peeters het regeerakkoord.'

Hij benadrukt dat het niet de bedoeling was dat mensen zich nog snel zouden laten ontslaan. Hij steeks dan ook een pluim op zijn hoed voor de oplossing die nu op tafel ligt.

'De oplossing nu is een bewijs dat de federale regering bereid is om voor een win-win-win-situatie bij te sturen waar dat nodig is.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'U zet mensen ertoe aan om mensen vroeger te stoppen met werken'

Meryame Kitir heeft een vraag over de overgangsmaatregelen voor het brugpensioen: 'U zet mensen ertoe aan om mensen vroeger te stoppen met werken.'

'Op welke manier wil u mensen ertoe aanzetten om langer te werken?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Niet iedereen zal tot 67 moeten werken'

Peter Dedecker roept de parlementsleden en opiniemakers op om het debat over de pensioenen een ernstige manier te voeren. 'Dat iedereen tot 67 moet werken, is fout. Wie vroeger begonnen is, zal vroeger kunnen stoppen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Deze Vlaamse ... euh ... federale regering'

Kleine misser van Kris Peeters bij het begin van zijn antwoord. Hij verwijst naar de Vlaamse regering in plaats van de federale. 'Kleine lapsus', lacht Peeters. 'Maar de Vlaamse regering is ook met deze zaken bezig', herpakt hij zich snel.

Peeters hamert op het belang van sociaal overleg en de contacten die de komende weken gepland worden. Hij keurt de acties van de afgelopen dag toe. 'Ik ben blij dat ook de syndicale organisaties dat geweld hebben afgekeurd. Vernielingen aanbrengen, dat kan niet.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Oproepen tot geweld is niet democratisch'

'Protest is normaal, iedereen aanvaardt dat', begint Peter Dedecker (N-VA) zijn vraag over het sociaal overleg.

'Oproepen tot geweld is niet democratisch', verwijst Dedecker naar het vandalisme op de gebouwen van de MR. 'Geweld is een misdrijf. En als dat gebeurt, ruilen we democratie in voor terreur.'

Zijn vraag: 'Wat gaat u doen om het recht op protest te vrijwaren? Maar ook om ervoor te zorgen dat iedereen die wil gaan werken, ook kan gaan werken?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Gelden hier de wetten van de Wetstraat of de wetten van de straat?'

De eerste vraag is van Nele Lijnen (Open VLD). 'Gelden in dat land de wetten van de Wetstraat of de wetten van de straat?', vraagt ze zich af.

'Wanneer staat het sociaal overleg gepland. Komt de groep van 10 samen? En kunnen de stakingsdagen nog werden afgewend, vraagt ze aan minister van Werk Kris Peeters (CD&V)

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Het is hier geen apothekerszaak'

De mondelinge vragen gaan van start. Siegfried Bracke vraagt iedereen om de spreektijd te respecteren. 'Ik ga dat niet afwegen op een weegschaaltje, maar houd er rekening mee.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Huldebetoon Flor Van Noppen

Siegfried Bracke leest het huldebetoon voor aan Flor Van Noppen (N-VA). Hij werd twee keer verkozen in de Kamer. Hij overleed in september aan de gevolgen van een slepende ziekte.

'De waardigheid waarmee hij zijn ziekte heeft gedragen, wekte bewondering op', zei Bracke. 'Maar we zullen hem om zo veel meer andere zaken herinneren.'

Jan Jambon namens de regering: 'Zijn laatste zitting zal ons allemaal bijblijven. Hij was groot in zijn eenvoud.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Huldebetoon Marcel Bode

Nadien volgt een huldebetoon aan de West-Vlaamse volksvertegenwoordiger Marcel Bode. Hij zetelde in het parlement van 1954 tot 1965 en van 1968 tot 1978. 'Hij promootte onder meer arbeid in eigen streek', zei kamervoorzitter Siegfried Bracke, die ook zijn inzet op het lokale niveau in de Westhoek loofde. Bode overleed in augustus 2014.

Kris Peeters namens de federale regering. Hij heeft woorden van lof voor de inzet van Bode voor zijn inzet voor het technisch en landbouwonderwijs.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Huldebetoon Jean-Luc Dehaene

De zitting begint met een huldebetoon aan de in mei overleden ex-premier Jean-Luc Dehaene (CD&V). 'Samen iets doen, was essentieel in alles wat ik gedaan heb (...) Het hoort bij mijn definitie van geluk', citeerde Kamervoorzitter Siegfried Bracke de overleden premier.

'Hij was een monument', zei CD&V-voorzitter Wouter Beke nadien. 'Hij zette ons land weer op de kaart.' Beke prees ook zijn werk voor Europa. 'We moeten zijn erfenis koesteren en verderzetten. Hij kon compromissen maken, en een woord is een woord. Hij investeerde in vertrouwen, en in de menselijke relaties in de politiek en daarbuiten.'

Wouter Beke: 'Ik zal zijn leiderschap in tijden van antipolitiek nooit vergeten.'

Kris Peeters namens de federale regering. 'Hij was een groot politicus, op alle politieke niveaus heeft hij fantastisch werk geleverd.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Philippe Moureaux (PS) over collaboratie: 'Amnestie is aanvaardbaar, we moeten bladzijde omdraaien'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Mondelinge vragen over sociaal overleg, optrekken van pensioenleeftijd en besparingen bij de NMBS

Ondertussen komen de Kamerleden het halfrond binnen. De mondelinge vragen vanmiddag zullen vooral gaan over het sociaal overleg, de politiepensioenen, het optrekken van de pensioenleeftijd, maatregelen tegen ebola, en de besparingen bij nmbs.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Politiek maakt me elke dag gelukkig en ongelukkig'

Knack.be stelde een Schaduwparlement samen, waarmee u elke dag van de week een afspraak hebt. Op woensdag: Lies Corneillie (Groen). Lees hier drie vragen aan Lies Corneillie.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'We moeten mensen opnieuw zekerheid geven'

Knack.be stelde een Schaduwparlement samen, waarmee u elke dag van de week een afspraak hebt. Op dinsdag: Saïd El Khadraoui (SP.A). Lees hier drie vragen aan Saïd El Khadraoui.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Ik ben niet geboren om mijn ogen te sluiten'

Knack.be stelde een Schaduwparlement samen, waarmee u elke dag van de week een afspraak hebt. Op maandag: Peter Mertens (PVDA). Lees hier drie vragen aan Peter Mertens.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Ik heb een haat-liefdeverhouding met de politiek'

Knack.be stelde een Schaduwparlement samen, waarmee u elke dag van de week een afspraak hebt. Op zondag: Jean-Marie Dedecker (LDD). Lees hier drie vragen aan Jean-Marie Dedecker.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Door de politiek heb ik een dikkere huid gekweekt'

Knack.be stelde een Schaduwparlement samen, waarmee u elke dag van de week een afspraak hebt. Op zaterdag: Irina De Knop (Open VLD). Lees hier drie vragen aan Irina De Knop.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Politiek hoeft niet gelukkig te maken'

Knack.be stelde een Schaduwparlement samen, waarmee u elke dag van de week een afspraak hebt. Op vrijdag: Liesbet Sommen (CD&V). Lees hier drie vragen aan Liesbet Sommen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Iets kunnen doen voor de mensen was mijn eeuwige drijfveer'

Knack.be stelde een Schaduwparlement samen, waarmee u elke dag van de week een afspraak hebt. Op donderdag: Huub Broers (N-VA). Lees hier drie vragen aan Huub Broers.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Ik heb de indruk dat sommigen de Kamer enkel maar misbruiken ter meerdere eer en glorie van zichzelf'

Omdat u, de kiezer, niet altijd gelijk heeft, stelden we met Knack.be een Schaduwparlement samen. Lees hier de eerste bijdrage van Huub Broers (N-VA). 'Ik heb de indruk dat sommigen de Kamer enkel maar misbruiken ter meerdere eer en glorie van zichzelf'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Knack.be stelde een Schaduwparlement samen omdat u, de kiezer, niet altijd gelijk heeft.

Vlak voor de Kamerleden aankomen geven we u ook graag mee dat we met Knack.be een schaduwparlement hebben samengesteld. Waarom? Omdat u, de kiezer, niet altijd gelijk heeft.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Jan Jambon stond mee aan de wieg van Vlaams Blok in Brasschaat'

Nadat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vorige week al onder vuur kwam te liggen na uitspraken over de collaboratie, pakt de nieuwssite Apache vandaag uit met het bericht dat Jambon eind de jaren '80 mee aan de wieg stond van het Vlaams Blok in Brasschaat. 'Hij ging zelf niet op een lijst staan, maar bleef achter de schermen actief', klinkt het.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Koenraad Degroote speecht op Colloquium Joris Van Severen

Waar vorige week Theo Francken in het oog van de storm stond omdat hij aanwezig was op het verjaardagsfeest van Bob Maes (VMO), duikt vandaag het bericht op dat N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote zaterdag het openingswoord verzorgt op het Colloquium Joris Van Severen. Van Severen was de oprichter van het fascistische Verdinaso (Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen). Niet echt een onbesproken figuur dus.

Volgens Degroote wordt het colloquium Het colloquium georganiseerd door het Studiecentrum Joris Van Severen, waar onder anderen CD&V-parlementslid Ward Kennes lid van is.

Degroote, die weigert om Van Severen te veroordelen, ziet het probleem niet. Wellicht denkt de oppositie daar anders over.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Om racisme te bestrijden, moet iedereen huiswerk maken'

'Iedereen heeft bij deze problematiek een rol te spelen. Jawel, ook de allochtone jongeren die zich vandaag kansloos achten en hun ouders.' Dat schrijft N-VA-kamerlid Zuhal Demir in een opiniestuk voor Knack.be. 'De problemen gaan veel dieper dan het oppervlakkige anti-racismediscours wil laten geloven.'

Demir nam vorige week tijdens het debat over de regeerverklaring samen met Sara Smeyers de verdediging van Theo Francken, de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en ook lid van N-VA. 'Dat u Theo Francken blijft afschilderen als een racist, pik ik niet', beet Demir de oppositie toe.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Dit is een win-winsituatie'

De beslissing houdt ook in dat het zogenaamde "kliksysteem" verder wordt toegepast. Dat houdt in dat wie op een bepaald moment voldoet aan de voorwaarden op het vlak van leeftijd en loopbaan, de huidige brugpensioenregeling meeneemt wanneer hij aan de slag blijft.

De vicepremier had het na afloop van de ministerraad over een "wijze" beslissing, die een "win-winsituatie" met zich meebrengt voor zowel werkgevers en werknemers, als de overheid. Ze zorgt er ook voor dat in de wetgeving niet met terugwerkende kracht moet worden gewerkt, wat voor een duidelijk juridisch kader zorgt, én dat de betrokken werknemers minstens enkele maanden langer aan de slag blijven.

Jan Herregods
door Jan Herregods

We voorkomen dat werkgevers nog deze week mensen moeten ontslaan

Het regeerakkoord van de centrumrechtse regering voert een verstrenging in voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag. Vanaf volgend jaar gaat de algemene leeftijd omhoog van 60 naar 62 jaar, terwijl de leeftijdsvoorwaarde voor de stelsels van 33 jaar beroepsverleden (zware beroepen) en 40 jaar beroepsverleden (lange loopbaan) naar 58 jaar gaan. In 2017 stijgt die nog eens naar 60 jaar.

De huidige voorwaarden zijn nog van toepassing op werknemers die voor 31 oktober van dit jaar in opzeg worden geplaatst. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil daar een versoepeling doorvoeren, waarvoor de ministerraad donderdag het licht op groen zette. De uiterste datum verschuift naar 31 december 2014.

"Door deze aanpassing voorkomen we dat werkgevers nog deze week mensen moeten ontslaan om nog onder de huidige voorwaarden met brugpensioen te kunnen gaan", licht Kris Peeters toe.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Ministerraad bereikt akkoord over soepelere brugpensioenregeling

Werknemers moeten niet meer voor 31 oktober, maar voor 31 december 2014 in opzeg geplaatst zijn om nog onder de huidige regeling met brugpensioen - werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - te kunnen gaan. De ministerraad heeft daar donderdag mee ingestemd. Bovendien zullen werknemers die nu in aanmerking komen voor SWT, dat recht behouden, ook als ze langer aan de slag blijven.

Jan Herregods
door Jan Herregods

available FR items Federale regering verlengt missie F-16's boven Irak tot einde van het jaar

De federale regering houdt de Belgische F-16's nog minstens tot het einde van het jaar actief boven Irak. De ministerraad heeft de verlenging goedgekeurd, bevestigt men op het kabinet van Defensieminister Steven Vandeput (N-VA).

De ontslagnemende regering-Di Rupo besliste op 24 september zes Belgische straaljagers naar Jordanië te sturen om van daaruit deel te nemen aan de internationale coalitie tegen terreurgroep Islamitische Staat in Irak. De deelname gold in eerste instantie voor een maand, maar toen al stond een verlenging in de sterren geschreven. "De huidige beslissing van de regering houdt in dat de opdracht van het F-16 detachement met zes toestellen en 120 manschappen wordt verlengd tot en met 31 december 2014", bevestigt het kabinet-Vandeput nu. "Zoals afgesproken in de bevoegde Kamercommissie zal de verlenging van deze opdracht door de minister van Defensie besproken worden in de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen en Defensie." (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Topman ACOD biedt excuses aan voor foute reactie

Jean Pierre Goossens, voorzitter van het Vlaamse ACOD Spoor, heeft zich verontschuldigd voor zijn 'foute reactie' op het bekladden van het MR-hoofdkwartier. Zo'n 200 mensen van de socialistisch vakbond schoten met paintballgeweren op de gevel. Daarbij raakten ook enkele ramen beschadigd.

In een eerste reactie zei Goossens dat je op 'intellectuele agressie een fysieke reactie kan verwachten'.

Jan Herregods
door Jan Herregods

ACOD vraagt NMBS-directie om geen sancties te treffen tegen wilde stakingen

ACOD Spoor heeft er tijdens een vergadering met de NMBS-directie voor gepleit om geen sancties te treffen tegen de spontane stakers. "We vrezen dat dit een kettingreactie zal veroorzaken", zei Jean-Pierre Goossens van ACOD. ACOD beschouwt de stakingen als 'een emotionele reactie' op aangekondigde besparingen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Hete herfst in zicht?

Een minister van Overheidsbedrijven krijgt doorgaans vroeg of laat te maken met de spoorvakbonden. Dat is bij Jacqueline Galant niet anders. Veel tijd om zich in te werken als minister kreeg ze niet.

Al in haar eerste week werd het spoorverkeer in de war gestuurd door een aantal spontane stakingen. De vakbonden -niet alleen die van het spoor- zijn boos over de aangekondigde besparingen, en het ziet er dan ook naar uit dat de regering nog een hete herfst te wachten staat.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Galant wil eerst 'diepgaande analyse' maken

In een korte persmededeling zegt minister Galant dat ze momenteel iedereen ontmoet die betrokken is bij haar bevoegdheden. "De minister neemt haar tijd om een diepgaande analyse te maken van de dossiers die momenteel op tafel liggen", luidt het. Ze wil "op geregelde basis" dergelijke informele ontmoetingen organiseren. "Sociaal overleg, en dat staat ook duidelijk zo in het regeerakkoord, is voor mij erg belangrijk. Dialoog en vertrouwen staan bij mij centraal", aldus de minister.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Spoorvakbonden blijven met vragen zitten over besparingsronde NMBS

Minister van Overheidsbedrijven Jacqueline Galant (MR) had deze week een kennismakingsgesprek met de spoorvakbonden. Het was naar verluidt een "constructief" en "gemoedelijk" gesprek, maar de bonden blijven wel met vragen zitten. Galant toonde zich bereid om op regelmatige basis overleg te plegen. De vakbonden hebben hun bezorgdheden geuit, onder meer over de besparingsronde die de NMBS te wachten staat. "We hebben de knelpunten toegelicht, onder meer over de personeelsbezetting", zegt Jean Pierre Goossens van de socialistische bond ACOD Spoor. Galant had evenwel nog geen antwoorden klaar. "Ze vraagt geduld", zegt Luc Piens van ACV Transcom. Maar in "een situatie waarin er al teksten zijn", vindt de vakbondsman dat ongepast.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Overgangsmaatregel voor brugpensioen

Het debat over de State of the Union was nog maar net afgelopen, of de nieuwe regering kreeg al meteen enkele zware dossiers voor de kiezen. Zo was er de nieuwe overgansregeling voor de brugpensioenen. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zou daarover vanmorgen een compromis voorstellen op het kernkabinet.