Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jan Herregods
door Jan Herregods

Het actualiteitsdebat is afgelopen

Het actualiteitsdebat is afgelopen, en daarmee ook het vragenuurtje. De parlementsleden gaan nu over tot de stemming van de wetsvoorstellen.

Bedankt om bij ons te volgen, graag tot volgende week.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Het is demagogisch dat u beweert dat BBI fraude wil legaliseren'

Eric Van Rompuy: 'Het is een heel technische materie, maar ik vind het demagogisch dat de oppositie beweert dat de BBI fraude wil legaliseren.'

'U zet uw geloofwaardigheid op het spel met Belgsich belastinggeld'

Marco Van Hees somt een overzicht van de historiek van de wetgeving op. 'Ik kan niet anders dan concluderen dat de wet wordt overtreden.'

Ahmed Laaouej (PS): 'Het is de taak van de administratie om de wet toe te passen, en niet om vooruit te lopen op wat het gerecht zou doen.'

Benoit Dispa (cdH): 'Als de Raad Van State zich hier niet over uitspreekt, zal de zweem van illegaliteit hierover blijven hangen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Van Overtveldt: 'Dit document maakt een einde aan fiscale shopping'

Van Overtveldt: 'Tot nu toe werden verschillende aanpakken gehanteerd. Dat leidde tot fiscale shopping. Met dit document wordt daar een eind aan gemaakt; Ik heb de documenten niet willen tonen om niet de indruk te wekken dat er regularisatie was.'

'Deze instructie heeft het niet over verjaarde kapitalen, maar over spontane aangiften. Zodra een vermoeden van witwassen geldt, dan moet dat gemeld worden. Het Openbaar Ministerie kan dan overgaan tot een vordering.'

Nadien geeft Van Overtveldt een technische uitleg over de wetgeving.

'OP strafrechtelijk vlak wordt er niets gewijzigd. De interne instructie van de BBI verwijst naar de bestaande procedure.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Regering is verslaafd aan fiscale regularisaties'

Stefaan Van Hecke (Groen): 'De regering is verslaafd aan fiscale regularisaties. Dat is misschien eigen aan de fraudecultuur die we kennen in dit land.'

'Wat waren de tarieven van vroeger?'

'Kan de BBI het allemaal nog wel aan? Zijn ze -én justitie- voldoende bemand om alles tot een goed einde te brengen?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Peter Van Velthoven: 'Dit gaat in tegen de wet'

Peter Van Velthoven (SP.A): 'Deze instructie die tegen de wet ingaat, is ongehoord. En ik vraag me af of de minister het daar mee eens is?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Marco Van Hees: 'Waarom kreeg het parlement dit document niet, en de fiscalisten wel?'

Marco Van Hees (PVDA): 'Drie weken wilde u niet reageren om niemand aan te zetten tot fiscale regularisatie. Waarom kregen de parlementsleden geen inzage in de documenten, maar wel de fiscalisten die de fiscale regularisatie moesten regelen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Eric Van Rompuy: 'Wat met de beschuldigingen van illegaliteit tegen de BBI?'

Eric Van Rompuy (CD&V) verdedigt zich als voorzitter van de commissie Financiën tegen de beschuldigingen dat de regeling van de BBI onwettelijk zou zijn.

Zijn vraag aan Van Overtveldt: 'Wat zegt u over die beschuldigingen dat het belangrijkste belastingsorgaan in ons land in de illegaliteit gaat?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Actualiteitsdebat over de fiscale regularisatie

Kamervoorzitter Siegfried Bracke opent het actualiteitsdebat over de wettelijkheide van de fiscale regularisatie. Het gaat hier over een document van de administratie van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) dat eerst niet en dan wel werd vrijgegeven.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Steven Vandeput: 'Belgie is een zeer slechte leerlingk binnen de Navo'

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) antwoordt op een vraag van Jan Penris (Vlaams Belang): 'We staan voor een grote besparing bij Defensie. Ik werk hard aan een strategisch plan om de noodzakelijkheden in kaart te brengen'

Vandeput herhaalde dat 'België is een 'zeer slechte leerling' geworden binnen de NAVO.'

De defensiebudgetten zullen teruggevallen tot 0,5 procent van het bbp tegen 2019, terwijl de NAVO aandringt op 2 procent.

Vandeput voelde zich door hun werk naar eigen zeggen gesterkt in de overtuiging dat Defensie ook in de toekomst een belangrijke rol moet blijven spelen. Maar, vervolgde hij, "dat betekent dat we als samenleving ook de moed moeten durven opbrengen om na decennia van vaak blinde besparingen opnieuw echt te investeren".

Jan Herregods
door Jan Herregods

'We zijn bijzonder ongerust'

Wouter De Vriendt: 'Ik heb geen duidelijke afwijzing van de vraag gehoord om de pensioenen niet te laten afhangen van de beurs.'

Hans Bonte: 'Wij zijn bijzonder ongerust. Pensioencommissies zullen altijd aandringen op een vastgesteld rendement.'

Peter De Roover: 'Er zijn realistische formules die niet geschreven zijn door de studiediensten van de verzekeraars. Ik hoop dat de regering daar ook oog voor heeft.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Bacquelaine: 'Niet reageren zou ons systeem in gevaar brengen'

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR): 'De continue daling van de interestvoeten is een feit. Ik hoop dat de sociale partners hun gesprekken over de garanties op de nieuwe premies, verderzetten.'

'Niet reageren zou ons systeem in gevaar brengen.'

'Bij gebrek aan unaniem advies van de sociale partners, neem ik mijn verantwoordelijkheid terzake op.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Sonja Becq: 'Uitzoeken wat er in het verleden met de hoge rendementen is gebeurd'

Sonja Becq: 'De zekerheid over het rendement, maakt dat de mensen zich inschrijven.'

'We mogen niet te lichtzinnig ingaan op de eisen van de sector. We moeten uitzoeken met de hoge rendementen die in het verleden zijn gehaald.'

'Wat zijn de garanties voor de mensen die in een lopend contract zitten?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Peter De Roover: 'Variabele rentevoet'

Peter De Roover (N-VA): 'De vraag van de sector mag niet verbazen.'

'Een rigide voorwaardeop lange termijn laten oploeegen, komt neer op onverantwoord gedrag. We komen terecht in een roulette-systeem. Bij een hoge of lage inflatie betalen werknemers dan wel werkgevers het gelag.'

'In het regeerakkoord is er sprake van een variabele rentevoet.'

'We hebben de illusie gecreëerd dat we met zo'n rigide systeem de koopkracht op lange termijn kunnen garanderen.'

'Wat gaat de regering doen om het algemeen belang te dienen?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Hans Bonte: 'Sector lanceert regelmatig zo'n aanval'

Hans Bonte (SP.A): 'Tweede pijler was manier om te beschermen tegen de uitholling van het pensioenstelsel. Het was een manier voor werkgevers en vakbonden om te investeren in de toekomst.'

'Aanval van de sector is iets dat altijd terugkomt. DIe stelsels staan of vallen met vertrouwen in de toekomst. De sector doet dat om de zo veel jaren, zo'n lokroep om de perventages te verlagen. Ik hoop van niet.'

'Hier aan raken, is het sociaal overleg meteen op de helling zetten.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Aanvullend pensioen: 'Is de situatie voor de verzekeraars wel zo dramatisch?'

Wouter De Vriendt: 'Sinds deze week ligt het sprookje van het aanvullend pensioen aan diggelen. De sector wil de rendementsgarantie opblazen.'

'Dit is een aanslag op onze pensioenen, het is contractbreuk en onaanvaardbaar. Is de situatie voor de verzekeraars wel zo dramatisch. Aan hun aandeelhouders hebben ze een rendement kunnen geven van meer dan 6%, terwijl dat voor de klanten meer dan 3% niet haalbaar.'

'De traditionele partijen hebben boter op het hoofd. Ze stelden de tweede pijler voor als die reddingsboei, maar die reddingsboei is lek.'

'Wat gaat de regering daar aan doen?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Houdt regering vast aan rendementsgarantie voor aanvullende pensioenen?'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Reynders antwoordt op de vragen over Congo

Didier Reyners heeft in Congo mensen uit oppositie en meerderheid gesproken. Hij vindt dat het vastgelegde verkiezingsproces, de Grondwet en datum van de verkiezingen moeten gerespecteerd worden. 'Tegen M23 boekten we succes op het veld. Terreurdaden zijn volgens ons vergelijkbaar met andere extremisten in andere Afrikaanse landen.'

'De Congolese ontwikkeling moet ook de mensenrechten respecteren: we vragen dat ze toetreden tot het congres van Rome. Centraal-Afrika mag niet in een burgerlijk moeras terechtkomen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Mantelzorg: 'Waarheid verdraaien kan niet'

Ondertussen in Villa Politica:

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vragen over bezoek van Reynders en De Croo aan Congo

Georges Dallemagne (cdH), Stephane Crusnière (PS) en Peter Luykx hebben vragen voor Didier Reynders over het bezoek dat hij deze week bracht aan Congo, samen met minister voor Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD).

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

'Wat met Libische vluchtelingen?'

Aldo Carcaci (PP) vraagt wat Reynders zal doen met de Libische vluchtelingen die in Italië terechtkomen.

Didier Reynders zegt dat de vluchtelingen naar een andere haven gebracht worden, in Italië of een ander veilig gastland Er wordt ook geprobeerd om in Libië een regering van nationale eenheid mogelijk te maken.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Jambon: 'We willen het kerntakendebat afronden'

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zet de timing uiteen om op korte termijn het kerntakendebat af te ronden.

'Ik zie drie sleuteltaken voor de politie, daarnaast taken die ooit belangrijk waren, maar nu niet meer. En dan taken die uitgevoerd kunnen worden door privéfirma's.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Dewael: 'Het kerntakendebat over de politie aanvatten'

Patrick Dewael (Open VLD) tot minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA): 'Wat zijn de consequenties van het voortzetten van het dreigingsniveau 3, kunnen de politie hun dagdakelijkse taken verderzetten?'

'We moeten het kerntakendebat over de politie aanvatten.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Beschikbaarheid van bruggepensioneerden.

Nu volgen een aantal vragen over de beschikbaarheid van bruggepensioneerden.

'Ik probeer de Groep van 10 te stimuleren om zo snel mogelijk een oplossing uit te werken', reageert Kris Peeters.

Op de banken lijken veel parlementsleden meer aandacht te hebben voor de stunt van Zuhal Demir dan voor het parlementaire werk vooraan in het halfrond.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Regering bevestigt dat niet de mantelzorgers in het vizier worden genomen'

Peeters bevestigt daarmee wat de regering al eerder had meegedeeld, namelijk dat de regering niet de bedoeling heeft om werklozen in het vizier te nemen die zorgen voor een ziek familielid.

Het lijkt erop dat het incident daarmee -na een tumultueuze week- gesloten is.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Kris Peeters: 'Spijtig incident'

Kris Peeters benadrukt dat het niet CD&V was die de maatregelen die de mantelzorgers zouden treffen, niet van zijn partij kwam.

'De verzekering van de mantelzorgers wordt binnen de regering verder besproken. Dit is een spijtig incident geweest, en we hebben dat snel rechtgezet.'

Naomi Skoutariotis
door Naomi Skoutariotis

Van Velthoven: "Reacties zijn totaal naast de kwestie"

Peter Van Velthoven: "Het punt is dat Elke Sleurs in de krant zegt dat dit een communicatieplan is en dat er nog een plan gaat komen. Wij hebben er kritiek op omdat er maar 15 punten zijn."

Jan Herregods
door Jan Herregods

Sleurs: 'Die 15 punten zijn mijn prioriteiten'

Elke Sleurs geeft aan dat de kritiek van Van Velthoven niet aan de orde is. 'De 15 punten zijn mijn prioriteiten. Het is een werkdocument.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Document is een aanzet voor het debat'

Terug naar het debat: Eric Van Rompuy (CD&V) neemt de verdediging van Elke Sleurs op zich. Hij stelt dat het document van Elke Sleurs een aanzet is voor het debat morgen.

Nadien wordt het volledig plan in de regering voorgelegd. 'Meer moet mijnheer van Velhoven daar niet achter zoeken.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

P-Magazine circuleert op de banken van CD&V

Nieuws uit de marge: Zuhal Demir staat volgende week in P-Magazine. Het blad circuleert nu al op de banken van de CD&V. En belandt op de bureau van Wouter Beke. Die zit in het halfrond naast Demir, en de twee bespreken samen even de cover.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vanvelthoven vraagt naar de plannen van Sleurs

Peter Van Velthoven (SP.A) steekt voor het vragenuurtje van wal met de vraag naar de plannen van Staatssecretaris voor Fraudebestrijding Elke Sleurs (N-VA).

Jan Herregods
door Jan Herregods

De Croo: 'Dat Kabile niet met mij op de foto wil, maar mij weinig uit'

Straks volgen twee vragen over de missie van Didier Reynders en Alexander De Croo naar Congo.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) verdedigde vandaag al zijn kritiek op de Congolese regering over de mensenrechten - hetgeen volgens hem overigens slechts voor één Belgische krant een groot verhaal was. 'Dat de Congolese president Joseph Kabila niet met mij op de foto wil, maakt voor mij eerlijk gezegd weinig uit.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Welkom

Het vragenuurtje in de Kamer is van start gegaan. Welkom bij onze liveblog.