Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jan Herregods
door Jan Herregods

Zitting is afgelopen

De zitting is afgelopen, het overzichtsstuk kan u hier lezen.

Bedankt om bij ons te volgen, graag tot volgende week.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Hoogdringendheid aangenomen

Ondertussen is meerderheid tegen oppositie toch de hoogdringendheid aangenomen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Debat hoogdringendheid indexsprong

De actuele vragen zijn afgelopen. Ondertussen wordt gedebatteerd over de vraag van de regerign om de indexsprong met hoogdringendheid te behandelen. 'Het is duidelijk dat deze regering die door het parlement en de strot van al die werknemers wil rammen', stelt Kristof Calvo van Groen.

Opvallend: behalve Marie-Christine Marghem is er niemand van de regering aanwezig. De oppositie wil dat toch iemand uitleg komt geven.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Galant: 'Zo snel mogelijk een wetgevend kader voor drones'

Jacqueline Galant (MR): 'Er moet zo snel mogelijk een wetgevend kader komen. Ik leg momenteel de laatste hand aan een tekst. Een evenwicht tussen de vereisten van veiligheid en de kansen voor een bloeiende economie.'

'Aangezien het een luchtvaarttuig is, is heen drone onderwerpen aan de internationale wetgeving. Je kan niet doen wat je wil.'

'Zeer binnenkort zal ik een tekst voorleggen die het resultaat is van overleg tussen alle betrokken partijen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Drones: 'Zal de wetgeving de drone-industrie niet versmachten?'

Veerle Heeren (CD&V) heeft een vraag voor minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) over de aanpassing van de wetgeving omtrent drones: 'Welk overleg heeft u de voorbije maanden georganiseerd met de bloeiende industrie in ons land. Wanneer wilt u landen met de wetgevign?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vandeput: 'Enkel bevoegd voor federale ambtenaren'

Steven Vandeput (N-VA): 'Ik ben enkel bevoegd voor de federale ambtenaren. U zal mij vandaag niet vangen over de vervangingsgraad. We hebben een aantal ambitieuze voorstellen met de regering.'

Raoul Hedebouw (PVDA): 'U wil duidelijk de cijfers niet geven. Ik kan niet begrijpen dat u het over klanten van de openbare diensten hebt, en niet over gebruikers. Op 22 april, zal een duidelijk signaal gegeven worden.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Hoe veel ambtenaren zullen er de komende jaren vervangen worden?'

Raoul Hedebouw (PVDA) heeft een vraag voor minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA): 'Hoe veel ambtenaren gaan er verdwijnen de komende vijf jaar Op die 9052 ambtenaren, hoe veel gaan er vervangen worden?

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Correcte informatie over cholesterolverlagende middelen'

Jan Herregods
door Jan Herregods

De Block: 'Socialisten waren lang bevoegd voor het probleem'

Maggie De Block: 'Ik begrijp dat u beschaamd bent, mevrouw Detiège, uw partij en de socialisten zijn lange tijd bevoegd geweest voor het probleem.'

'Ik werk hard om de schrijnende toestanden aan te pakken. Op het terrein merk ik veel goodwill om vooruitgang te boeken, dat geldt ook voor de regio's.'

'Volgende week komt er een gids voor de intense samenwerking tussen de verschillende overheden en sectoren.'

'Ik ga na hoe middelen vrijgemaakt kunnen worden, en ga overleggen met de deelstaten over de praktische uitvoering.'

'Alleen als we hard en intensief samenwerken kunnen we oplossingen bieden. Ik kan niet op enkele weken rechttrekken wat al jarenlang scheef is gegroeid.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Mevrouw De Block, de kinderen die uw hulp nodig hadden, bleven in de kou staan'

Twee vragen aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) over de opvang van minderjarigen met psychiatrische problemen.

Maya Detiège (SP.A): 'Ik ben verlgen en beschaamd als ik u hoor zeggen dat er geen probleem is met het aantal plaatsen in de opvang. De mensen die uw hulp nodig hadden, bleven in de kou staan.'

'Het is tijd dat u de vragen van de jeugdpsychiaters ernstig neemt. Wat doet u om voldoende opvang te voorzien? Wat doet u om schrijnende gevallen te voorkomen.'

Nathalie Muylle (CD&V): 'Er is de afgelopen twee jaar niets veranderd op het terrein. Wat gaat u doen, ik heb geen zin om hier opnieuw te staan binnen een aantal jaar.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Geens: 'Liever een goed akkoord dan een slecht proces'

Koen Geens: 'Ik ben blij dat collega's op zoek zijn naar de echte minister Geens.'

'Ik verwijs naar eerdere maatregelen die ik genomen heb om de strijd tegen fiscale fraude op te voeren.'

'Ik ben heel erg voor de vervolging van ernstige en georganiseerde fraude. Maar ik ben niet voor straffeloosheid wegens het overschreiden van de termijn.'

'Ik heb liever een goed akkoord dan een slecht proces. We moeten op onze kerntaken letten', aldus Geens.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Hoe dan wel fiscale fraude aanpakken en bestraffen?'

De volgende vragen gaan over de plannen van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) over het voornemen om fraude niet meer strafrechterlijk te behandelen.

Peter Vanvelthoven (SP.A): 'De vorige regerign heeft beslist om financiële en fiscale fraude ernstig aan te pakken. Er zijn heel wat maatregelen genomen om dat op een serieuze manier te doen. Sinds de socialisten uit de regering zijn kregen we heel wat andere signalen, vooral uit N-VA-hoek.'

'Als u het meent dat ernstige fiscale fraude niet meer strafwaardig is, vindt u die dan tegen het maatschappelijk belang? Vanwaar de ommeslag met toen u nog minister van Financiën was?'

Sophie De WIt (N-VA): 'U hebt zich op de markt geplaatst met dit plan. We zijn het nog aan het lezen. Dat is positief bedoeld. In uw plan zit eten en drinken. Kan u voor een goed begrip uitleggen hoe u fiscale fraude wil aanpakken en bestraffen?'

Barbara Pas (Vlaams Belang): 'Uw justitieplan getuigt van naïviteit en is een geschenk voor rondtrekkende dievenbendes.' Ze heeft kritiek op de plannen van Geens om het aantal gedetineerden terug te brengen tot onder de 10.000.

Stefaan Van Hecke (Groen) verwijst naar de beslissingen die al genomen zijn in de strijd tegen de fiscale fraude. 'Wat gebeurt er bij de mensen die fiscale fraude mee mogelijk maken, zoals boekhouders, zullen zijn ook mee vrijuit gaan? Hoe gaat u dat organiseren bij de BBI? Wat zullen de effecten daarvan zijn?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'We gaan tot vanavond moeten wachten voor de cijfers'

Senesael (PS) is ontevreden over het antwoord van Jamar: 'Het zullen weer laffe besparingen zijn. Wat u geeft met de ene hand, neemt u met de andere hand weer weg. Het zullen niet de grote vermogens zijn die zullen bijdragen.'

De PS haalt heel wat decibels boven om Senesael ruggensteun te geven.

'We gaan tot vanavond moeten wachten voor een echt antwoord', stelt Griet Smaers (CD&V) vast. Zij benadrukt het belang van evenwichtige inspanningen voor een verzekerde toekomst.

Van Hees verwijst naar de betoging van de werknemers van de openbare diensten. 'U wil daar besparen maar op dezelfde dag beslist u dat financiële fraudeurs niet meer naar de gevangensi moeten.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Jamar: 'Ik kan geen conclusies trekken'

Hervé Jamar: 'Sommigen laten al uitschijnen dat ik een begroting moet verdedigen.'

'We zullen drie werkgroepen oprichten. 1. fisclae inkomsten, 2. sociale zekerheid en 3. primaire uitgaven. Nu worden al conclusies gevraagd, nog voor het monitoringcomité al volledig heeft beslist. Men vraagt me hier te werken met een glazen bol.'

De minister verspreekt zich even en zegt één miljoen in plaats van één miljard. De PS begint luid te lachen.

Over de andere cijfers die gelekt werden, wil Jamar weinig zeggen. 'Het is moeilijk om die mensen die informatie off the record lekken, te ontmoeten.'

'Na de werkgroepen, de laatste week van maart, voor het paasverlof, komt er een begrotingsconclaaf. We hebben dat altijd zo gedaan', kondigt Jamar aan.

'Er circuleren verschillende cijfers, maar ik kan nog geen conclusies trekken', aldus Jamar.

'In april volgt het stabiliteitsprogramma, dat we bij Europa moeten indienen.'

Jamar is niet gediend met de kritiek van Laurette Onkelinx die zich opnieuw ontpopt tot oppositieleidster zoals we ze zagen in de eerste zittingen van het parlement. 'U bent zelf minister van sociale zaken geweest in de vorige zitting', werpt hij haar voor de voeten.

'Ik wil geen geschiedenislessen over de democratie, ik wil antwoorden op mijn vragen', roept Onkelinx.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Begrotingscontrole: 'Welk bedrag moet er gevonden worden?'

Ondertussen zijn we aanbeland bij de vragen ove rhet rapport van het Monitoringcomité. De vragen zijn gericht aan minister van Begroting Hervé Jamar (MR).

Aldo Carcaci (PP): 'Wie zal bij de begrotingscontrole de broeksriem moeten halen?'

Daniel Senesael (PS): 'Wat is het bedrag dat u zal moeten vinden tijdens het begrotingsconclaaf. Wat is agenda voor de regering en voor het parlement? En welke cijfers zijn er gebruikt? Hoe zit het met de meningsverschillen binnen de regering. De openbare diensten zitten op hun tandvlees.'

Vincent Scourneau (MR) zijn vraag gaat verloren in het geroep van de PS. Onder meer Laurette Onkelinx gooit zich vurig in het debat. De sfeer doet hier even wat denken aan de eerste zittingen van het parlement in oktober. Er is heel wat gejoel en geklap.Uiteindelijk komt Scourneau er toch bovenuit. 'Wat is het tijdspad dat de regering wil aanhouden?'

Griet Smaers (CD&V): 'Wat wordt het nu, om welk bedrag gaat het nu? Wat zijn de inspanningen die geleverd moeten worden. We hebben een traject afgesproken om in 2018 tot een evenwicht te komen. Wat zijn de conclusies die de regerging uit het rapport van het monitoringscomite kan trekken?'

Marco Van Hees (PVDA): 'Waarom wil u uw informatie niet delen?' Hij wijst erop dat volgens hem een strikt soberheid niet de oplossing is en hekelt 'het asociale beleid van de regering'.

'Kan u een definitief cijfer geven voor de extra inpanningen die geleverd moeten worden in 2015? Hoe lang bent u al op de hoogte van de 'rekenfout van 400 miljoen wat de pensioenen betreft?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Michel :'FR en Du kunnen niet in naam van België praten'

Even tussendoor: Charles Michel zou niet blij zijn dat hij er niet bij is op het Europees overleg over Griekenland.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Geen verscherpt reisadvies

Voor de duidelijkheid: het reisadvies wordt dus niet verscherpt, al blijft waakzaamheid wel geboden. Dat kan op goedkeuring rekenen van Open VLD. Nele Lijnen benadrukt nogmaals het belang van toerisme voor de ontwikkeling van de regio.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'De reisadviezen zijn al enkele weken zeer duidelijkheid'

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR): 'We volgen het onderzoek van nabij op. We hebben ons medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Er zijn twee Belgische slachtoffers. Een vrouw is overleden, haar man is gewond.'

'De reisadviezen zijn al enkele weken zeer duidelijk. Omdat ons land meedoet aan de missie in de regio, is verhoogde waakzaamheid geboden.'

'We blijven de strijd op de voet volgen. Afgelopen weken had ik nog contacten waaruit bleek dat de ontwikkelingen in het land gunstig waren.'

'De terroristische aanslagen van de afgelopen maanden hebben ons alleen maar vastberaderen gemaakt om het terrorisme te bestrijden.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Wat zijn de gevolgen van verstrengd reisadvies?'

Nele Lijnen (Open VLD): 'Wat kunnen we als België doen om te vermijden dat terroristen zo driest te werk gaan? Wat zijn de gevolgen van een verstrengd reisadvies? Moeten we er niet voor zorgen dat mensen in Tunesië opnieuw perspectief krijgen?'

George Dallemagne (cdH): 'Wat is de balans van deze barbaarse daad? Hoe zit het met de veiligheid van onze landgenoten en de militairen in Tunesië? Wat weten we over Belgische jihadisten in het land?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Hoe zit het met de landgenoten ter plaatse?'

Françoise Schepmans (MR): 'Dit was een aanslag op het toerisme op het land. Hoe kunnen we de internationale gemeenschap mobiliseren om het land te verdedigen. Hoe kunnen we dit land steunen? Hoe zit het met de landgenoten ter plaatse?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Wat is het advies van Buitenlandse Zaken voor mensen die naar Tunesië willen?'

Nu volgen vier vragen in verband met de aanslagen in Tunis, gericht aan minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR):

Philippe Blanchart (PS): 'Wat zijn de risico's en gevolgen van dergelijke aanslagen op de relatie tussen Europa, ons land en Tunesië. Wat gebeurt er op het vlak van veiligheid. En wat zijn de aanbevelingen van Buitenlandse Zaken voor mensen die er wonen of mensen die naar het land willen afreizen?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Geen reden om terreurdreiging te verhogen in België'

Minister van Veiligheid Jan Jambon (N-VA): 'Ook na de aanslagen in Tunis heb ik vernomen dat er in België geen redenen zijn om de terreurdreiging te verhogen.'

'In april wordt de verbeterde gegevensuitwisseling tussen de verschillende diensten geïmplementeerd.'

'Deze week gaat ook het plan van collega Koen Geens om de radicalisering in de gevangenissen aan te pakken, in werking.'

Volgens Matz werd er eerder beloofd dat in februari teksten klaar zouden zijn. 'Dit blijft maar duren.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

cdH: 'Aanpak van radicalisering?'

Vanessa Matz (cdH) vraagt aan minister van Veiligheid Jan Jambon (N-VA) hoe het zit met de wetsvoorstellen om de radicalisering aan te pakken. 'We wachten op duidelijke concrete acties. Wat is er al gebeurd op Belgisch niveau, en wat zal de invloed zijn op de begroting?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Peeters: 'Uitvoeren van het regeerakkoord staat centraal'

Kris Peeters benadrukt dat hij het regeerakkoord wil uitvoeren, en dat er eerste andere zaken op de plank liggen, zoals de indexsprong.

Wat de Europese richtlijn betreft, stelt dat de sectoren binnenscheepbaart, afbraakwerken van asbest en de verhuissector vrijgesteld zijn van uitzendarbeid, omdat de gezondheid van de arbeidskrachten in gevaar kon worden gebracht.

'Op dit moment is er bij de sociale partners geen intentie om daar terug over te onderhandelen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Van Quickenborne: 'Wat zal u doen met de Europese richtlijn over uitzendarbeid?'

De eerste vraag is van Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en gaat over uitzendarbeid.

'Wat zal u doen met de Europese richtlijn over uitzendarbeid?', vraagt hij aan minister van Werk Kris Peeters (CD&V)

Wie zijn Meerkat-livestream wil volgen, vindt de link hieronder:

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Oppositie vraagt om cijfers'

Ondertussen vraagt de oppositie verduidelijking om de cijfers waarop de begroting gebaseerd is. 'Op zo'n manier is het debat niet mogelijk.'

'Een essentieel onderdeel van de democratie is dat het parlement over de juiste informatie beschikt', zegt Karin Temmerman (SP.A). Ze vindt dat Bracke zich niet hard genoeg opsteld ten opzichte van de ministers.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vincent Van Quickenborne aan het 'Meerkatten'

Vincent Van Quickenborne zit al de hele tijd te Meerkatten.

Met de app Meerkat op je smartphone kan je live 'uitzenden' via twitter. Zijn iPhone doet de ronde in de Open VLD-fractie, waardoor het voor de volgers van Van Quickenborne mogelijk is om de zitting live, van binnenuit te volgen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Aandacht voor de slachtoffers van de aanslag in Tunis

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) vraagt aandacht voor de slachtoffers van de aanslag in Tunis. Hij biedt in naam van het parlement zijn deelnemingen aan.

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) noemt het 'een laffe aanslag op een prille democratie'. Namens de regering biedt hij zijn deelnemingen aan de families van de slachtoffers.

Er volgt een minuut stilte.

Jan Herregods
door Jan Herregods

N-VA: 'Investeer in verpleegkundigen'

Nog een opvallend bericht in aanloop naar de begrotingscontrole. Yoleen Van Camp (N-VA) roept minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) op om meer te investeren in verplegend personeel. 'De werkdruk in België ligt veel te hoog', zei ze in De Ochtend op Radio 1.

De vraag is opvallend omdat de N-VA de afgelopen weken al meermaals liet vallen dat ze extra wil besparen in de sociale zekerheid.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Opvang van jongeren met psychiatrische problemen

Net zoals gisteren in het Vlaams Parlement staan er ook twee vragen op de agenda over de opvang van jongeren met psychiatrische problemen.

Gisteren riep onder meer Vlaams Parlementslid Björn Anseeuw (N-VA) minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) tot de orde. 'Het is onze verdomde plicht om voldoende opvang te voorzien. Ik eis een resultaatverbintenis.'

Eerder deze week bleek dat een minderjarig meisje met psychische problemen de nacht had moeten doorbrengen in een politiecel.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vragen over de aanslag in Tunis

De eerste vragen gaan over de aanslag in Tunis van gisteren. Daarbij kwamen 20 mensen om het leven. Volgens de laatste berichten zou er ook één landgenoot gedood zijn.

Jan Herregods
door Jan Herregods

SP.A heeft kritiek op plannen voor justitie van Koen Geens

Gisteren stelde minister van Justitie Koen Geens een ambitieus plan voor voor de toekomst van Justitie.

Daarin staat onder meer dat hij alle straffen grondig tegen het licht wil houden en de celstraf voorbehouden als ultiem redmiddel voor zware inbreuken. Waar al administratieve sanctionering voorzien is - 'bijvoorbeeld in het sociaal, fiscaal en financieel strafrecht' - overweegt de minister 'de penale sanctionering af te schaffen'.

De oppostie uitte vandaag al felle kritiek. 'Dit gaat compleet in tegen alles waar we al zes jaar mee bezig zijn in het parlement en al wat internationaal gebeurt', hekelt John Crombez.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Welkom

Zodadelijk gaat in de Kamer het vragenuurtje van start. Welkom bij onze liveblog.