Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Einde live

Bedankt voor het volgen, tot volgende week.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vanvelthoven: 'België is enige land zonder meerwaardebelasting op aandelen'

Vanvelthoven: 'In de eerste plaats legde u de nadruk op meer BTW betalen. Alleen in België bestaat nog geen meerwaardebelasting op aandelen. Maar dat belangrijke element vergeet u voortdurend.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Overtveldt: 'Netto meer overhouden dankzij tax shift'

Van Overtveldt: 'Ik wil de doelstelling van een tax shift herhalen: zeer hoge lasten op arbeid verlagen, zodat mensen netto meer overhouden aan hun arbeidsprestaties, aan koopkracht winnen en zo ook meer jobcreatie te verzekeren wat absoluut nodig is.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vanvelthoven: 'meer belasten inkomen uit vermogen'

Peter Vanvelthoven (SP.A): 'Rechtvaardige tax shift betekent dat inkomen uit arbeid minder belast wordt en dat uit vermogen meer. Het standpunt dat u verkondigt over BTW-verhoging, is dat het standpunt van de regering?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Mensen die hard werken niet extra belasten'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Deseyn: 'Slagkracht controles voor hele grondgebied'

Deseyn: 'Meer dan 430 miljoen euro is ondertussen geïnd. Belangrijk dat de fiscus voldoende middelen krijgt in de toekomst. We moeten dezelfde slagkracht voor controles voorzien voor het hele grondgebied.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Temmerman: 'Regering uit geen verontwaardiging'

Temmerman: 'Ik heb geen antwoord gekregen of u de dossiers in Frankrijk hebt opgevraagd. Dus ik ga ervan uit dat u dat niet heeft gedaan. Als het gaat over fiscale fraude: geen verontwaardiging niet van u, niet van de eerste minister, niet van deze regering en dat is gewoon schandalig.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Temmerman: 'Dossiers afgewerkt in vorige regering'

Temmerman: '193 dossiers zijn behandeld. Daarvan waren er in maart 2014 al 182 afgewerkt: binnen de vorige regering. Dus daarmee overtuigt u niemand.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Ducarme: 'Gaan voorbij karikatuur'

Ducarme tot de oppositie: 'Wij gaan voorbij de karikatuur die jullie ervan willen maken.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Hecke: 'Prioriteit van maken'

Van Hecke: 'Geen concrete antwoorden. Er zijn problemen met de controle van de financiering van terrorisme. De problemen bij justitie zijn slechts een element van het groter probleem. Als ik hoor dat er 136 dossiers naar de parketten zijn gestuurd en er komt daar geen versterking, zullen die dreigen te verjaren. Er moet vandaag actie komen. Het komt erop aan van er een echte prioriteit van te maken.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Nollet: 'Gaat u zich nu wel of niet burgerlijke partij stellen?'

Nollet: 'Antwoord toch vandaag: gaat u zich wel of niet burgerlijke partij stellen in naam van België.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Dispa: 'Probleem met geloofwaardigheid'

Benoît Dispa (cdH): 'De overheid heeft een probleem met geloofwaardigheid.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Hees: 'U zegt niets over wat u gaat doen'

Van Hees: 'U heeft niets gezegd over wat u zal doen met betrekking tot Swissleaks.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Laaouej: 'Proactieve politiek nodig'

Ahmed Laaouej (PS): 'Ja de 829 dossiers kennen we al sinds 2010. U moet uit de passiviteit komen. Er is een proactieve politiek nodig.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Overtveldt: 'Intens en intern bespreken kaaimantaks'

Van Overtveldt: 'Kaaimantaks moet juridisch grondig gebeuren. Wordt intens en intern besproken met FOD Financiën en externe experten. We trachten te voorkomen met wetsontwerp te eindigen waar heel wat reparaties nodig zijn.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Overtveldt: 'Witwasrapport is voorlopig verslag'

Van Overtveldt: 'Het witwasrapport is een voorlopig verslag dat nog besproken moet worden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Overtveldt: 'Bankgegevens ontvangen in 2010'

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA): 'We gaan nakijken of die buitenlandse domicilie overeenstemt met de werkelijkheid. Ik kan ook aangeven dat de Belgische fiscus op 7 juli 2010 op officiële wijze heel wat bankgegevens heeft ontvangen van HSBC. Die gegevens werden geanalyseerd. 829 officiële dossiers werden geselecteerd.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Deseyn: 'Vermoedelijk nog meer aan de hand'

Deseyn: 'Dit kwam aan het licht door een informaticus, wat doet vermoeden dat er meer aan de hand is.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Deseyn: 'Op Belgisch grondgebied geronseld'

Roel Deseyn (CD&V): 'Niet enkel in Zwitserland een probleem. Ook hier op Belgisch grondgebied wordt er geronseld. Zulke ronselaars hebben een even negatief effect op onze samenleving als die andere waarover de laatste zo veel sprake is. Het gaat om ernstige fraude. Ook het Belgische luik, waarvoor we in eerste instantie verantwoordelijk zijn, is er voldoende medewerking op de Belgische financiële markt? Waarom worden bepaalde dossiers niet overgemaakt aan het parket?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Temmerman: 'Wanneer krijgen we de kaaimantaks?'

Temmerman: 'Wanneer krijgen we die kaaimantaks waarover u het bij Luxleaks had?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Temmerman: 'Deze regering doet weinig aan fiscale fraude'

Karin Temmerman (SP.A): 'Het gaat hier over 6 miljard om belastingen te ontwijken. De verontwaardiging daarover is zeer groot. Een aantal mensen kan nog altijd in het buitenland een rekening openen om belastingen te ontduiken. We hebben geen premier of staatssecretaris voor Fraudebestrijding gehoord en u hebt een tweet uitgestuurd. Deze regering bewijst rond die fiscale fraude weinig te doen. Hoe gaat u maken dat we kunnen geloven dat u de fraude ernstig neemt?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Ducarme: 'Fiscale fraude berooft onze sociale politiek'

Denis Ducarme (MR): 'Fiscale fraude is diefstal. Het berooft onze sociale politiek.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Hecke: 'Beleid stimuleert witwassen en fraude'

Van Hecke: 'België is gebuisd in de aanpak van witwaspraktijken. België heeft geen strategie. Er zijn keiharde besparingen doorgevoerd, ook in Justitie, waardoor dat in de problemen aan het komen is. 56 procent van de witwasdossiers worden geseponeerd. Het beleid dat de regering voert stimuleert witwassen en fraude.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Hecke: 'Grote vermogens ongemoeid gelaten'

Stefaan Van Hecke (Groen): 'Het gaat niet over de inspanningen waarbij grote vermogens ongemoeid zijn gelaten. We hebben Swissleaks, de afkoopwet, ... Illustraties van één zaak: grote vissen die frauderen komen daarmee weg.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Nollet: 'Regering als burgerlijke partij?'

Jean-Marc Nollet (Ecolo): 'Gaat de regering zich burgerlijke partij stellen zoals we al in 2013 vroegen? Welke maatregelen gaat u treffen? Waar staan we vandaag met de 555 dossiers die als gedurende vijf jaar onderzocht worden?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Marco Van Hees: 'Het gaat hier over multi-recidivisten'

Marco Van Hees (PTB-GO!): 'Het gaat bij Swissleaks niet enkel over kleine fraudeurs, maar ook over diamantairs en andere rijken. Drie families van de twintig rijksten in België zijn ook betrokken. Het gaat over multi-recidivisten.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Luykx: 'Samenwerking met Congo evalueren'

Luykx: 'De verkiezingen van volgend jaar zijn de ultieme toets voor democratie. Zullen die verkiezingen volgend jaar echter correct verlopen? Daarna moeten we onze samenwerking met Congo opnieuw evalueren.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Fiscale en sociale piraterij aanpakken'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Sociale vrede kan je niet opleggen'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Dallemagne: 'Niet enkel geweld veroordelen, ook drang naar macht'

Dallemagne: 'De Congolese autoriteiten zijn doof voor de aanmaningen. Het is duidelijk dat men er tot alles bereid is om de macht te behouden. Niet enkel het geweld moet worden veroordeeld, ook de drang naar macht van de Congolese overheid.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Reynders: 'Vragen naar onderzoek naar protestacties'

Reynders: 'Er zal weer gevraagd worden naar een kalender voor de verkiezingen. Eerst op electoraal vlak: wat zijn de mogelijke initiatieven? De ambassadeur ter plaatse heeft contacten gehad met de overheid. We hameren op respect voor rechten en vrijheden. Ik kan bevestigen dat bij mijn bezoek aan het land ik terug zal komen op het thema van gearresteerde manifestanten en een vraag naar onderzoek naar wat er tijdens de protestacties gebeurd is.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Reynders: 'Verwachtte vragen over Oekraïne, niet Centraal-Afrika'

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR): 'Ik verwachtte veeleer over Oekraïne vragen te krijgen dan over Centraal-Afrika.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Luykx: 'Datum voor verkiezingen'

Peter Luykx (N-VA): 'Er zijn 300 manifestanten die vastzitten zonder enige proces, gsm- en internetverkeer is geblokkeerd. Kabila blijft in de grijze zone tussen democratie en dictatuur. Zal u vragen naar een concrete kalender en datum voor verkiezingen? Kan u bevestigen of Kabila de aangepaste kieswet heeft ondertekend?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

De Vriendt: 'Respect voor fundamentele vrijheden'

De Vriendt: 'Wanneer hebt u aangedrongen tot meer respect voor de fundamentele vrijheden in uw contacten met Congo? U hebt gezegd verdere diplomatieke initiatieven te ondernemen als de situatie er verslechterde. Ik wil weten welke.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

De Vriendt: 'Bezorgdheid uiten'

Wouter De Vriendt (Groen): 'We mogen onze aandacht voor de regio niet laten verslappen. President Kabila wilde een volkstelling organiseren voor de verkiezingen. Gelukkig kwam er protest vanuit de bevolking, maar dat werd gewelddadig neergeslaan. Het is belangrijk, meneer de minister, dat u uw bezorgdheid uit ten aanzien van de Congolese overheid.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Dallemagne: 'Onaanvaardbaar wat zich in Congo afspeelt'

Georges Dallemagne (cdH): 'Het Congolese volk heeft er genoeg van en zal zich niet laten doen. Het land wacht op de beslissing van België, wat de reactie zal zijn. Er is duidelijke taal nodig. Het is onaanvaardbaar wat zich daar afspeelt. De politieke klasse daar moet weten dat hun houding niet kan.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Massin: 'Helft Belgische werknemers niet akkoord'

'Zo'n 50 procent van de Belgische werknemers weigeren uw akkoord', wijst Eric Massin (PS) op het ontbreken van de goedkeuring van de socialistische vakbond en een deel van de ACV.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Gilkinet: 'Woede van arbeiders is legitiem'

Gilkinet: 'In uw antwoord impliceert u dat heel uw regering akkoord gaat. Maar mevrouw Demir interpelleerde u zonet. De indexsprong maakt geen deel uit van het akkoord van de Groep van Tien. Er is daar geen akkoord over. De woede van de arbeiders is legitiem.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Demir: 'Ik geloof in de democratie'

Demir: 'Als ik de vakorganisaties hoor, kondigen die stakingen, acties aan. Ik vrees dat we naar een politieke staking gaan. In het regeerakkoord staan een aantal andere maatregelen, we gaan ervan uit dat allemaal uit te voeren. Ik hoop dat iedereen het sociaal akkoord, maar ook het regeerakkoord zal uitvoeren.' - 'Ik geloof in de democratie', richt Demir zicht tot de oppositie.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Lachaert: 'We pikken gijzeling niet door wie land economisch kapot wil'

Lachaert: 'De clausule over sociale vrede is cruciaal. De indexsprong maakte ook deel uit van de gesprekken en het sociaal akkoord. Het is geen eenzijdig dictaat, maar een dialoog. We zullen niet pikken dat wij gegijzeld worden door diegenen die dit land economisch kapot willen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Peeters: 'Acties kunnen niet gaan over stakingen'

Peeters: 'Die acties kunnen niet gaan over stakingen of het hypothekeren van de bedrijven.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Peeters: 'Laagste lonen netto verhogen'

Peeters: 'Het gaat niet alleen over loonontwikkeling, maar ook over welvaart en de indexsprong. Deze regering heeft beslist een indexsprong te doen. De laagste lonen zullen netto verhoogd worden. De regering heeft 127 miljoen euro voorzien voor die laagste lonen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Peeters: 'Moeilijke oefening'

Peeters: 'Het was een moeilijke oefening om aan de achterban uit te leggen dat ze in moeilijke tijden als sociale partners hun verantwoordelijkheid zouden nemen. Ze zeggen het gesloten akkoord te zullen uitvoeren en op het terrein te doen naleven. 'Dit moet leiden tot stabiliteit en rust in alle sectoren en bedrijven'. De regering gaat akkoord en die passage is heel belangrijk.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Peeters: 'Wie had gedacht dat ik vragen moest beantwoorden over akkoord?'

Kris Peeters (CD&V): 'Wie had twee maanden geleden ooit gedacht dat ik hier vragen zou moeten beantwoorden over een bereikt sociaal akkoord?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vercamer: 'Zo snel mogelijk uitvoeren'

Stefaan Vercamer (CD&V): 'De regering heeft stappen genomen om de koopkracht te versterken. Dit akkoord dat een en ondeelbaar is, moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Welke afspraken zijn er heel concreet gemaakt om dat te doen?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Gilkinet: 'Welke maatregelen voor sociale rechtvaardigheid?'

Georges Gilkinet (Ecolo): 'Er is de indexsprong en vele maatregelen die de zwaksten onder ons raken. De balans is uit evenwicht. Het is normaal dat het verzet zich organiseert en acties aankondigt. Welke nieuwe maatregelen heeft de regering voor ogen voor sociale rechtvaardigheid? Zal er een fiscale shift gerealiseerd worden?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Demir: 'Welke garanties kan u geven dat het land niet wordt lamgelegd?'

Demir: 'Welke garanties kan u aan ons allen geven, dat het land of bedrijven niet worden lamgelegd en dat werknemers gewoon naar hun werk kunnen gaan? Want ik ben het eerlijk gezegd beu.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Zuhal Demir: 'It takes two to tango'

Zuhal Demir (N-VA): 'Het is niet nieuw dat de socialistische vakbond niet heeft meegedaan. De regering heeft 127 miljoen euro voorzien voor de laagste lonen. Jobcreatie is essentieel voor de N-VA. De regering gaat het sociaal akkoord loyaal uitvoeren. Maar it takes two to tango.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Lachaert: 'Vertrouwt u het ACV meneer Peeters?'

Egbert Lachaert (Open VLD): 'Een deel van het akkoord tussen de sociale partners is de sociale vrede. Het is verontrustend dat het ACV ondertussen dreigt met nieuwe acties en dus een deel van het akkoord niet zou uitvoeren. Vertrouwt u het ACV in hun engagement tot sociale vrede, meneer Peeters?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Kris Peeters: 'Regime van transitie'

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V): 'Het is al de vierde keer dat u de kwestie opbrengt. We hebben een regime van transitie voorzien door een wijziging op 30 december 2014. De Groep van Tien vergadert nu om een oplossing te vinden. Als sociale partners een akkoord vinden over een aantal maatregelen, wil ik dat zeker aan de regering voorleggen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Daerden over vervroegd pensioen

Frédéric Daerden (PS) over het actief beschikbaar moeten zijn van wie met vervroegd pensioen is tot de leeftijd van 65. 'Gaat u terugkomen op die maatregel?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vragenronde

Vandaag krijgt de Kamer vragen voorgeschoteld over het sociaal akkoord, de stabilisering van Congo, Swissleaks, de tax shift en BTW-verhoging en de strategische visie op Defensie. LIVE vanaf 14u15.