Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jan Herregods
door Jan Herregods

Vragenuurtje is afgelopen

Alle actuele vragen zijn gesteld. Het vragenuurtje is afgelopen. Bedankt om bij ons te volgen. Graag tot volgende week.

Lees hier: Crevits over lerarenpensioenen: 'Nu al berekeningen maken over verlaging, is voorbarig'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Bos in Limburg: 'Misschien kent u de procedure niet'

Johan Danen (Groen) heeft een vraag aan minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) over de 120 hectare bedreigd bos in Limburg.

'U zei eerder dat er geen dossier was, maar er is wel een dossier', stelt Danen. 'Welke afwegingen heeft u gemaakt om toestemming gegeven voor de ontginning in het domein.'

Joke Schauvliege: 'Misschien kent u de procedure niet die gevolgd wordt in dergelijke dossiers.'

Schauvliege citeert uit de procedure en het openbaar onderzoek.

'Er is dus geen planningsbeslissing en vergunningsbeslissing die op mijn bureau ligt. U hint op achterpoortjes en uitzonderingen, en ik kan herhalen: het is wel degelijk zo dat vergunners moeten compenseren. Dat zijn de feiten, ik zou suggereren dat u daar mee aan de slag gaat, in plaats van zelf de aandacht naar u toe te trekken.'

'We moeten de mileu-effectenrapportage alle kansen geven, en dat zal gebeuren in alle transparantie.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Wat met opvolging van ex-Syriëstrijders met enkelband?'

Minister Crevits beantwoordt de vragen voor minister van Welzijn Jo Vandeurzen over de opvolging van ex-Syriëstrijders met een enkelband.

Ortwin Depoorters (Vlaams Belang): 'Niet alleen politici maken zich hier zorgen over.'

Peter Van Rompuy: 'De Vlaamse justitiehuizen zijn verantwoordelijk voor diegenen die al met het gerecht in aanraking zijn gekomen. We moeten als overheid meer doen dan we vroeger deden. Welke middelen zullen daar voor ingezet worden.'

Yasmine Kherbache (SP.A): 'Hoe komt het dat we nog steeds geen werk hebben gemaakt van een deradicaliseringsprogramma voor terugkeerders.'

Hilde Crevits verwijst naar een resolutie van het Vlaams Parlement: 'De opvolging gebeurt door het Ocad.'

'De justitiehuizen hebben hun taak, maar enkel als zij daartoe een mandaat krijgen van een rechtbank.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Stijgend aantal betwistingen van examens in hoger onderwijs

Het aantal betwistingen van examens in het hoger onderwijs gaat in stijgende lijn. Dat bleek uit het jaarverslag van de Ombudsman Onderwijs.

Tine Soens (SP.A) wil weten of er een procedure komt voor uitwisselingsstudenten. De huidige procedure bestaat enkel in het Nederlands.

Jan Durnez (CD&V) wil weten of het mogelijk is om het systeem te versterken. De raad van examenbetwistingen heeft nu meer werk dan ze aankan.

Hilde Crevits (CD&V): 'We hebben extra middelen gegeven om ervoor te zorgen dat de zaken wat sneller vooruit gaan. De achterstand bij de rechters zou ondertussen weggewerkt zijn.'

'Ik sta open om sommige betwistingen wat administratiever te bekijken.'

'De bestuurstaal is het Nederlands', benadrukt Crevits, die niet de noodzaak ziet om daar verandering in te brengen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Pensioenhervorming: 'Onrust bij leerkrachten is terecht en begrijpelijk'

Caroline Gennez en Koen Daniëls hebben vragen aan Hilde Crevits over de federale pensioenmaatregelen, en hun impact op de pensioenen van de Vlaamse leerkrachten.

Caroline Gennez (SP.A): 'De leerkrachten voelen ongerustheid. Ze zien de pensioenleeftijd opschuiven, maar zij die op pensioen gaan, dreigen morgen minder pensioen te hebben dan vandaag en gisteren.'

'U hebt u tot doel gesteld om de job aantrekkelijker te maken. Daar hoort zowel werkzekerheid als pensioenzekerheid bij.'

'Hoe gaat u de federale beslissingen tegehouden?'

Gennez herinnert er Crevits aan dat ze op Pasen klaar zou zijn met haar lerarenloopbaanpact.

Koen Daniëls (N-VA): 'De leerkrachten hebben zeer terechte vragen. Want momenteel wordt bewust onrust gezaaid. Maar dat neemt niet weg dat er duidelijkheid moet komen.'

'De ingrepen zijn nodig om niet alleen het pensioen van de leerkrachten te betalen, maar ook van de leerlingen waar zij les van zullen hebben.'

'Heef u al contact gehad met de federale regering over dit thema?'

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V): 'Meer details dan die op de persconferentie van de federale regering zijn er nog niet.'

'Er zal overleg zijn met de deelstaten, en met de sociale partners. Alle modaliteiten zoals overgangsperiodes moeten nog uitgewerkt worden.'

'Ik begrijp de onrust van de leerkrachten. Ik heb al uitleg gevraagd aan minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine. Er is nog veel werk om alles op te klaren, en ik zal mij daar tot het uiterste voor inspannen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Is Moslimexecutive wel juiste instantie voor aanstelling én controle islamleerkrachten'

Nadia Sminate (N-VA) komt terug op haar cijfermateriaal over de diploma's van de islamleerkrachten. 'Beeld u in dat iemand die weinig van wiskunde kent, wiskunde zou gaan geven in een klas.'

'Een diploma is misschien niet zaligmakend, maar het is wel één element.'

'Denkt u dat er met de cijfers die u mij bezorgd heeft, mogelijkheid is om kwalitatief onderwijs te geven.'

Minister van Onderwijs Hilde Crevits: 'De vereisten die gesteld worden aan die leerkrachten, komen vanuit de levensbeschouwingen zelf. Er is natuurlijk wel controle. De school heeft vrije keuze om al of niet op het aanbod van de levensbeschouwing in te gaan.'

'Ik heb zelf al alle levensbeschouwingen bij mij geroepen om de interlevensbeschouwenlijke dialoog te versterken. Ik moet mij houden aan het kader waarin ik moet werken.'

Volgens Sminate is het net het probleem dat de minister geen hefboom in handen heeft om het probleem aan te pakken. 'Ik durf me afvragen of het nog een gezonde situatie is dat iemand die beslist dat iemand zonder diploma aan de slag kan, die persoon ook mag controleren. Is de Moslimexecutive wel de juiste instantie om die twee taken uit te voeren.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Strijd tegen radicalisering: Crevits: 'Leerplicht verlagen kan ik niet zomaar'

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) kondigde onlangs onderwijsmaatregelen aan in de strijd tegen radicalisering.

Chris Janssens (Vlaams Belang): 'Zullen we niet de fouten uit het verleden herhalen? Kan u toelichting geven bij uw plannen?'

Jo De Ro (Open VLD): 'Wij geloven dat bij het jongste kind het grootste effect kan worden bereikt. We weten dat nu nog te weinig kinderen naar het kleuteronderwijs gaan. Hoe gaan we dat veranderen?'

Hilde Crevits (CD&V): 'We hebben een actieplan in Vlaanderen. Er is een tekst aangenomen door de verschillende Europese onderwijsministers, die we in Vlaanderen willen gaan testen.'

'Het is nu meer dan nodig om de waarden waar we zo voor hebben gestreden, actief uit te dragen in onze scholen. De reden waarom Vlaanderen mee uitgekozen is om mee te werken, is omdat er zo veel enthousiaste leerkrachten zijn.'

'Wat het kleuteronderwijs betreft, het is een andere zaak om de leerplicht te verlagen. Dat kan ik niet beslissen, en staat ook niet in het federaal regeerakkoord.'

'Het kan nog beter om de participatie te vergroten, en na de zomer zou daar een pakket maatregelen voor klaar zou moeten zijn.'

Of de doelstellingen rond burgerschap uit de vakoverschrijdende eindtermen moeten worden gehaald, daar wil Crevits zich nu nog niet over uitspreken.

Onder meer oppositiepartij SP.A dringt daarop aan. Lees hier het opiniestuk van Caroline Gennez over dit thema.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Invloed acties luchtverkeersleiders op regionale luchthavens?

Marino Keulen (Open VLD) wil weten wat de invloed is van de acties van de luchtverkeersleiders op de regionale luchthavens. 'Kafka is in the house. Dat is het gevoel dat ons bekruipt als we kijken naar de gilde van de luchtverkeersleiding. Hier is geen begrip voor bij de bevolking. Zij staken om hun vorstelijk statuut te behouden. Ik denk dat iedereen dit soort statuut droomt, hier is geen draagvlak voor zo'n acties.'

Kijk hier naar de video van Het Journaal over waarom de luchtverkeersleiders staken:

'Ook in Deurne wordt er schade geleden. Welke acties gaat u ondernemen. U zou die kunnen vorderen om de continuïteit te garanderen?'

Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA): 'Ik betreur de acties ten zeerste. Wat de impact betreft: in Antwerpen en Oostende is er gewerkt zoals voorheen. Er waren maar een aantal selectieve gevallen van ziekte, in Steenokkerzeel. Ik wil dan ook de gezonden bedankten. Zij die zonder veel toeters en bellen gaan werken zijn.'

Marino Keulen roept herinneringen op aan Ronald Reagan, die ooit luchtverkeerleiders ontsloeg en verving door militairen. 'Dit gaat hier uiteraard niet, maar deze situatie van vandaag is wel machtsmisbruik.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Samenwerking Vlaanderen Brussel in strijd tegen radicalisering

Joris Poschet (CD&V) heeft een vraag aan Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans over de samenwerking tussen Vlaanderen en Brussel in de strijd tegen radicalisering.

Poschet: 'Radicalisering is een veelkoppig monster dat we op alle mogelijke vlakken zullen moeten aanpakken.'

'Op welke wijze wordt er beroep gedaan op de Vlaamse gemeenschap door Brussel in de strijd tegen radicalisering.'

Liesbeth Homans (N-VA): 'De Vlaamse lokale besturen zijn een voorbeeld. Als er geen lokale veiligheidscel bestaat om te participeren in Brussel. Ik heb een omzendsbrief gestuurd naar de Vlaamse besturen, maar ik kan dat niet doen in Brussel.'

'In Brussel hebben de 19 gemeenten de omzendbrief van collega Jan Jambon naast zich neergelegd.'

'Wij nemen onze verantwoordelijkheid binnen de grenzen die we hebben.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Renovatie verplicht maken is geen goed idee'

Jelle Engelbosch (N-VA) heeft een vraag voor Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) over het voorstel om een renovatieplicht in te voeren bij aankoop van een bestaande woning.

Turtelboom: 'De doelstelling om zoveel mogelijk woningen energiezuinig te krijgen is goed, maar om dat verplicht te maken, dat is geen goed idee. De mensen zijn vrij om renovatie dat te doen op hun eigen tempo.'

'Als Vlaamse overheid moeten we wel informeren', vindt Turtelboom. Volgens Turtelboom is er nu al een gans arsenaal aan mogelijkheden om de renovatie te stimuleren.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Plenaire vergadering is geopend

Voorzitter Jan Peumans opent de plenaire vergadering.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Terugblik: Boekpresentatie Dirk Draulans (mét Joke Schauvliege)

De recente lancering van Dirk Draulans' nieuwe boek 'In de Putten', in aanwezigheid van minister Joke Schauvliege, verliep vlekkeloos. Nochtans kende de Knack-journalist een slapeloze nacht voorafgaand aan de presentatie: Schauvliege in het hol van de leeuw, zou dat wel goed komen?

Joke Schauvliege sprak op de boekvoorstelling van Dirk Draulans' In de putten- zijn nieuw boek, waarin de Knack-journalist kritisch is voor Schauvlieges natuurbeleid. Dit is haar integrale speech. 'Iedereen hier aanwezig kent Dirk en iedereen kent zijn provocatieve, enigszins hyperbolische stijl.'

Lees hier haar integrale speech.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Diploma leerkrachten islam in basisonderwijs?

Slechts 16 procent van de leerkrachten die lessen islam geven in ons basisonderwijs beschikt over het vereiste diploma. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Nadia Sminate eerder deze week heeft opgevraagd.

Deze namiddag zal minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) hierover een actuele vraag krijgen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Opnieuw waardevol bos bedreigd in Limburg?

Op het programma staat alvast een vraag van oppositiepartij Groen aan minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V). Vlaams parlementslid Johan Danen vreest dat er opnieuw waardevol bos zal sneuvelen in Limburg. "Dit is tien keer het bos dat het bedrijf Essers in Genk wil kappen", stelt hij.

Het gaat om 120 hectare bos inhet Limburgse Kaulille dat bedreigd zou zijn omdat het zou moeten wijken om aan zandontginning te doen.

In De Ochtend noemde Schauvliege de berichten al 'uit de lucht gegrepen'.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Welkom

In het Vlaams Parlement worden deze namiddag de actuele vragen gesteld. Volg het vragenuurtje hier live.