Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jan Herregods
door Jan Herregods

Einde liveblog

Het vragenuurtje is afgelopen. Bedankt om bij ons te volgen. Graag tot volgende week.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Voorzitterverkiezing SP.A: race is al gelopen'

Op de SP.A-banken zitten Bruno Tobback en John Crombez op dit moment naast elkaar. Vanavond voeren ze in de Vooruit in Gent het laatste grote debat voor de voorzittersverkiezing.

'De race is al gelopen. Het is pijnlijk dat geen 50% van de leden zijn stem uitbrengt', schrijft Walter Pauli Deze week in Knack.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Kilmoterheffing is mogelijk argument om mobiliteit te sturen'

Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) heeft een vraag voor minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) over de invoering van een kilometerheffing van personenwagens.

Weyts kondigde dat idee aan in De Tijd, naar aanleiding van de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens.

In Villa Politica liet Weyts al verstaan dat hij daar zelf een persoonlijke voorstander van is, maar dat hij vreest dat het niet voor deze legislatuur zal zijn.

'Ik denk dat dat mogelijk een kans is om het mobiliteitsprobleem aan te pakken', vindt Weyts. 'Maar als we in de toekomst ook de buitenlanders kunnen laten meebetalen aan de investeringen in onze infrastructuur, dan vind ik dat we daar moete nover nadenken. Daardoor zouden ook de belastingen kunnen dalen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Wat met alternatieve woonvormen'

Ondertussen krijgt minister Homans een aantal vragen over het woonbeleid.

Caroline Gennez (SP.A) wijst op het grote aantal alleenstaanden op de woonmarkt

Gwenny De Vroe (Open VLD) heeft een vraag over alternatieve woonvormen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Bevoegdheidsverdeling in verband met missie naar Japan'

Karim Van Overmeire (N-VA) heeft een vraag over de missie van de federale ministers Kris Peeters en Charles Michel naar Japan. Hij stelt zich vragen over de bevoegdheidsverdeling, en vraagt welk niveau het andere nu moet ondersteunen.

Zowel vanuit de oppositie als vanuit Open VLD wordt toch benadrukt dat er wel honderden miljoenen aan investeringen zijn weergekeerd uit Japan.

'Hier is sprake van een bevoegdheidsovertreding', stelde Liesbeth Homans. 'Wij zijn bevoegd voor buitenlandse handel en aantrekken van buitenlandse investeringen. Het is niet aan de federale regering om zulke missies op te zetten, en moeten ze inspraak vragen van de Vlaamse economische vertegenwoordigers.'

'We zijn niet betrokken geweest, en dit is een bevoegdheidsovertreding om u tegen te zeggen.'

Volgens Homans is de Vlaamse expertise terzake niet gebruikt en zijn er zelfs mensen de toegang tot de vergaderigen in Japan ontzegd.

Karim Van Overmeire vraagt zich tot slot nog af wat de bevoegdheid van staatssecretaris voor buitenlandse handel Pieter De Crem in deze zaak is.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Ethische clausule voor lokale besturen'

Vicepremier Liesbeth Homans (N-VA) antwoordt in de plaats van minister-president Geert Bourgeois.

'De Vlaamse regering is meteen in actie geschoten', benadrukt Homans. Ze wil de discussie ook opentrekken, en verwijst naar de initiatieven om ethische codes

'Ik zal ook alle lokale besturen aanschrijven om in alle lokale bestekken een ethische clausule op te nemen. Kan ik dat afdwingen? Neen. Maar we geven wel het goede voorbeeld door zo'n clausule op te nemen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Welke kasseien in Vlaamse openbare aanbestedingen?'

Tine Soens en Wouter van Besien hebben vragen over het gebruik van kasseien die gebruikt worden bij openbare aanbestedingen in Vlaanderen. Uit onderzoek van De Standaard bleek dat die het product zijn van kinderarbeid in India.

Tine Soens en John Crombez schreven over de kwestie ook een opiniestuk voor Knack.be.

'Wat is het waard dat kinderarbeid hier verboden is, als kinderen in een ander land onze spullen maken?'

'Als we dat willen aanpakken, dan moeten we het hele systeem herdenken. Welke maatregelen wil de regering in dit dossier nemen', vraagt Soens.

Wouter Van Besien stelt een aantal vragen over het aankoopbeleid van de Vlaamse Regering. 'Gaan we dan niet enkel de prijs in rekening nemen wanneer we overgaan tot een aankoop.'

'Op welke manier gaan we 100% duurzame aankopen doen?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Turtelboom: 'Ik zie hoe de premies de mensen echt helpen'

Rob Beenders (SP.A) vraagt of de aankonding past 'in de goednieuwsshow van de minister.' Hij stelt een berekening voor waaruit blijkt dat een alleenstaande uiteindelijk toch meer zal moeten betalen voor een renovatie, ondanks alle maatregelen.

'Hogere premies op wijkniveau betekent dat kosten gedeeld worden. Ik kijk naar de feiten en zie hoe de premies mensen helpen. We willen daarmee verder gaan.'

Volgens Turtelboom 'rekent Beenders zich niet rijk, maar arm'.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Meer mensen hun huis energetisch in orde laten brengen'

Johan Danen (Groen), Andries Gryffroy (N-VA) en Valerie Taeldeman (CD&V) hebben een vraag voor minister van Financiën en Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) over de aangekondigde stimulering van wijkrenovaties.

Annemie Turtelboom: 'We zijn gelukkig een regio met veel huiseigenaars, maar we werken ook dat veel woningen niet in goede staat zijn. Dat heeft gevolgen voor het woonbeleid, maar ook voor de energiefacturen.'

Ze overloopt een aantal energiepremies, waarvoor een hervorming bezig is. 'Op die manier zullen meer mensen hun huis energetisch in orde zullen brengen. Dat past in het renovatiepact.'

'We willen ook op wijkniveau renovatie mogelijk maken. Veel woningen zijn niet in orde (te oud, nvdr.), en staan gebundeld in wijken. Bedoeling is om zo mensen te overtuigen om hunhuis in orde te brengen. Dat heeft veel voordelen maar vooral voor de mensen zelf.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Leerkrachten zijn mij te dierbaar om nu grote verklaringen over af te leggen'

Crevits: 'Ik zal mij ervoor hoeden om grote verklaringen af te leggen. Daarvoor zijn de leerkrachten mij te dierbaar.'

'Ik vind het goed dat iedereen nu zijn mening geeft, maar we moeten zien dat we niet de fouten van de vorige keren maken, en vermijden dat we ons vastrijden.'

'Nu zijn studies gemaakt over de verlofstelsels, en de oorzaken van de burn-outs. Dat betekent dat elke maatregel die voorgesteld wordt, samen hangt met een aantal extra zorgen.'

'De periode voor mij is ideaal omdat we niet in een budgetbespreking terechtkomen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Leerkrachten werken veel meer dan die 20 of 22 uur dat ze voor de klas staan'

'Ik was ongelukkig met die krantenkop', steekt Hilde Crevits van wal. 'Door dat soort titels wordt weer het beeld gecreëerd dat leerkrachten maar 20 of 22 uur werken.'

'Zo'n opdracht is veel zwaarder dan dat.' Een opmerking waar Crevits applaus voor krijgt.

'Dit is een debat dat we niet in de media moeten voeren, en bovendien wil ik dat ook ver weg houden van alle budgettaire besprekingen.'

Crevtis wijst naar het breder kader van de gesprekken. 'We gaan kijken hoe het zit met dat wantrouwen tussen de politiek, en hoe het zit met de verlofstelsels. Bedoeling is om tussen nu en de start van volgend schooljaar grote stappen vooruit te zetten.'

De oppositie vraagt om de discussie open te trekken. Ze vragen aandacht voor de problematiek van startende leerkrachten, die te weinig ondersteuning krijgen, en vaak snel het onderwijs verlaten.

'Ik kan de vlucht van Lieven Boeve wel begrijpen', stellen Elisabeth Meuleman van Groen en Caroline Gennez van SP.A. 'Het is tijd dat u de onderhandelingen in handen neemt.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Onderwijs is wantrouwig geworden naar de politiek'

De volgende vraag is van Jo De Ro (Open VLD) hij verwijst naar de uitspraken van Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs. (zie hieronder)

'Het onderwijs is wat wantrouwig geworden naar de politiek', stelt De Ro en verwijst naar alle ballonnetjes die in het parlement worden opgelaten.

'Wanneer mogen de mensen in de het onderwijs de eerste maatregelen op het terrein verwachten?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Alles hangt met alles samen'

'Alles hangt met alles samen', benadrukt Hilde Crevits in antwoord op een paar vragen over de oppositie hoe deze discussie past in het breder kader van de hervorming van het secundair onderwijs.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Ook vakoverschrijdende eindtermen tegen het licht houden'

Koen Daniëls vraagt dat Crevits ook de vakoverschrijdende eindtermen tegen het licht zou houden. Hij vindt het een goede zaak dat Crevits scholen wil ondersteunen om de eindtermen te bereiken.'

'Het kan niet de bedoeling zijn om het curriculum te vol te proppen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Ik heb niet de bedoeling om de eindtermen nu al in te vullen'

Hilde Crevits: 'Mijn administratie is daar volop mee bezig, ook de onderwijsraad is momenteel bezig aan een advies. Ik heb geen intentie om dat proces te doorbreken. Ik merk ook dat er vragen komen uit het veld om dingen toe te voegen.'

'Het feit dat EHBO aangeleerd wordt, heeft geen invloed op de eindtermen. Ik wil de scholen beter in staat stellen o mde vakoverschrijdende eindtermen in te vullen.'

'Ik heb niet de bedoeling om de eindtermen al op voorhand in te vullen.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Zaken toevoegen aan het curriculum'

Koen Daniëls (N-VA) heeft een vraag voor minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) over de aanvulling van het curriculum en anderzijds de reductie van de eindtermen.

Daniëls heeft een opsomming van een aantal voorstellen van zaken die het onderwijs zou moeten aanleren. 'Onderwijs moet voorbereiden op de toekomst.'

'Hoe wil u zaken toevoegen?'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Kwart meer leraars werkt deeltijds'

In vergelijking met twee jaar geleden, neemt dit schooljaar een kwart meer leerkrachten een vorm van loopbaanonderbreking. De federale regering wil de stelsels hervormen en dus maken leraars nog snel gebruik van het huidige systeem.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Onze politici willen dat die files er staan'

Wim van Hees van actiegroep Ademloos zal niet rusten voor het Antwerpse Oosterweelplan helemaal van de baan is. 'Dit eindigt bij de Raad van State', zegt hij deze week in Knack.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Topman katholiek onderwijs: 'Alle leerkrachten moeten 22 uur lesgeven'

Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, wil dat alle leerkrachten in het middelbaar 22 uur per week lesgeven. In de tweede en derde graad komt dat neer op 1 of 2 uur extra.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Welkom + agenda

Welkom bij onze liveblog. Hieronder vindt u een overzicht van de vragen die vandaag op het programma staan.