Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Analyse

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Commissie is ten einde

De commissie is ten einde. Volgende week wordt er beslist of Theo Francken opnieuw de vraag zal krijgen om naar het parlement te komen.

Hoe dan ook heeft De Block opnieuw in de verf kunnen zetten in welke mate ze het systeem-Francken 'slordig en gedoemd om te mislukken' vond.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Komt Francken opnieuw getuigen in het parlement?

Commissievoorzitter Brecht Vermeulen (N-VA) zegt dat de commissieleden intern moeten beslissen of ze Theo Francken opnieuw willen uitnodigen naar aanleiding van de bevindingen van zijn opvolger Maggie De Block. Enkele Kamerleden van onder meer Groen en PS hintten daar al op.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Geen derde termijn op Asiel en Migratie voor De Block?

Een luchtig tussendoortje in het parlement. 'Drie keer na elkaar minister van Asiel en Migratie zijn, dat zou te veel zijn.' Zo antwoordt De Block al lachend op de tussenkomst van Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. De Vriendt had haar voor de voeten geworpen 'dat ze niet eeuwig bevoegd zal zijn voor asiel en migratie'.

De Block was al een eerste keer bevoegd voor het departement tussen 2011 en 2014.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Ik ben ook ongerust'

Opnieuw benadrukt De Block dat ze niet weet wie de verdwenen mensen zijn. 'Het is precies een quiz, mevrouw Lanjri, maar ik weet het niet. Ik zou willen dat ik het weet, want ik ben ook ongerust.'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Zo'n slordig systeem'

De minister geeft opnieuw een inkijk in de moeilijkheden van haar onderzoek. 'We moesten het doen met mailverkeer van een kabinet dat niet meer bestaat. Er is een beperkt aantal mails teruggevonden bij DVZ. Die waren zeer kort, met daarin met een bevel om die lijsten humanitaire visa te geven. De mails hadden enkel de vermelding van de tussenpersoon. Soms stonden ze daar zelfs niet met naam en toenaam, maar enkel met de plaats waar ze wonen.'

'Waarom zo'n slordig systeem opzetten?', vraagt De Block zich af.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

De Block: 'We weten niet wie die 121 mensen zijn'

Maggie De Block zet de puntjes op de i over de 121 mensen die wel een humanitair visum kregen, maar later van de radar verdwenen. 'Ik kan die mensen onmogelijk opsporen. We weten niet om wie het gaat of waar ze zijn.'

Van die 121 zijn er 107 afkomstig van de lijst-Kucam.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Zijn die 121 spoorloze personen een gevaar voor de samenleving?' (CD&V)

Ook Nahima Lanjri (CD&V) komt tussen. 'Francken heeft zijn administratie buitenspel gezet. DVZ had geen enkele inbreng. Bovendien ben ik verbaasd dat het spel al langer bezig is dan 2017 en 2018', zegt ze.

Ze wijst ook naar de personen van de lijst-Kucam die van de radar zijn verdwenen. 'Wie zijn die 121 mensen die spoorloos zijn? Zijn zij misschien een gevaar voor de samenleving?'

Lanjri doet een voorstel voor de toekomst. 'We moeten minstens een keer per jaar een parlementair debat houden over de regularisaties, dus ook over de humanitaire visa.'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

N-VA: 'Francken zal antwoorden op uw verslag'

'Francken zal mondeling of schriftelijk willen antwoorden op uw verslag', zegt Koenraad Degroote (N-VA). 'Zijn verslag bedroeg wel 16 bladzijden, dat van u 9. Hij heeft bovendien aanbevelingen gegeven. Hij heeft gezegd dat er verbeterpunten mogelijk zijn.'

Het N-VA-Kamerlid neemt ook De Block op de korrel omdat ze woorden gebruikt als 'fraude' en 'misbruik'. Die terminologie behoort echter toe aan het gerechtelijk onderzoek, vindt Degroote.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Streng maar rechtvaardig, of slordig en nalatig?' (Vuye)

'Als de regering niet was gevallen, dan hadden we dit verslag nooit gekregen', vervolgt Hendrik Vuye. 'Zo zou Francken naar de verkiezingen kunnen trekken met het beeld van "streng, maar rechtvaardig". Nu is het eerder het beeld van "slordig en nalatig".'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Hendrik Vuye: 'Fake beeld van "klauwen van IS"'

'U hebt mij nooit ontgoocheld in het beantwoorden van parlementaire vragen.' Zo werpt Hendrik Vuye (Vuye&Wouters) een bloemetje naar De Block.

'Uw voorganger heeft daarentegen heel weinig antwoorden gegeven op onze vragen. Het is verontrustend dat men in de media een fake beeld kan opzetten, door te zeggen dat ze mensen hebben gered "uit de klauwen van IS". Dat verhaaltje strookt niet met de werkelijkheid.'

'Nu blijkt dat - ondanks de beweringen - niet iedereen asiel heeft aangevraagd. Sommige kranten hebben keer op keer een beeld opgehangen van Francken dat niet strookte met de waarheid', sneert Vuye nog naar de aanwezige journalisten.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Deze manier van werken valt niet onder de filosofie van dit regeringsbeleid' (Open VLD)

'Ongeacht er betaald werd voor de visa of niet: dat dit systeem onmiddellijk gestopt moest worden, is duidelijk', zegt Katja Gabriëls (Open VLD). 'Collectieve toekenningen van humanitaire visa zijn totaal incorrect. Mails van kabinetsmedewerkers die niet werden getekend, verkeerde gegevens die werden doorgegeven, ... Een overheid moet transparant zijn.'

'Deze manier van werken valt niet onder de filosofie van dit regeringsbeleid.'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Een ontluisterend beeld' (Groen)

'U schetst een ontluisterend beeld van de wilde weldoener Theo Francken', zegt Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. 'U zegt zelf dat dit een fraudegevoelige procedure was. De corruptie was dus geen accident de parcours maar inherent in het systeem.'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Niet voor herhaling vatbaar'

De methode-Francken 'is een nieuw migratiekanaal geworden', zegt De Block. 'Dat is nooit de bedoeling geweest.'

Daarnaast verliep de samenwerking tussen kabinet en contactpersonen verliep 'chaotisch'. 'Er is ook te weinig opvolging gegeven aan de mensen die een visum kregen. We kunen niet met zekerheid zeggen of alle betrokken personen in aanmerking kwamen voor internationale bescherming.'

'Als je dan weet dat zo'n visum in bepaalde landen meer waard is dat de lotto winnen, is dat systeem volgens mij ook gedoemd om tot problemen te leiden.'

'Het gebruik van deze procedure is niet voor herhaling vatbaar', besluit De Block.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'121 mensen spoorloos'

'1.502 mensen hebben via de bijzonder kabinetsprocedure een humanitair visum aangevraagd', dixit De Block. 'Daarvan hebben er 1.150 personen asiel gevraagd. Het merendeel heeft dat ook gekregen of hun dossier is in onderzoek. Bij tien mensen werd de asielaanvraag, om diverse redenen, afgewezen. 121 personen kregen hun visum, maar van hen is niet geweten waar ze zijn. Ze hebben geen enkele andere procedure opgestart. Van hen ontbreekt elk spoor. Mogelijk zijn ze doorgereisd.'

'Bij de mensen die via Kucam een visum kregen heeft minder dan de helft internationale bescherming gekregen.'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Onvermijdelijk gevolg'

Maggie De Block is scherp. 'De misbruiken zijn een onvermijdelijk gevolg van de procedure', zegt ze.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Heel wat vragen'

'Er werden namenlijsten bezorgd aan DVZ door het kabinet van Francken. De administratie was niet op de hoogte van de selectieprocedure. De instructie moest enkel praktisch uitgevoerd worden', zegt De Block.

'Bij aankomst in België werden ze niet geregistreerd. Het is niet duidelijk welke criteria werden gebruikt en hoe de selectie van de personen gebeurde door het kabinet en de tussenpersonen. Dat roept bij mij heel wat vragen op.'

'Een overheid moet altijd consequent en transparant zijn', vervolgt De Block. 'Door gebruik te maken van deze procedure heeft men zich kwetsbaar opgesteld door misbruik en mogelijke ongelijke behandeling van kwetsbare mensen.'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Puzzel'

'Het onderzoek is een hele puzzel geweest', zegt De Block. Het bleek een moeilijke opgave om alle lijsten terug te vinden. Ik kan u niet met zekerheid zeggen of alle gevallen teruggevonden zijn. Vooral in 2017 en 2018 waren lijsten minder nauwkeurig. Het waren eigenlijk eenvoudige mailtjes met lijstjes die dan ook nog veranderden.'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Vertrouwen

Die affaire bracht voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in opspraak. Kucam was een van de vertrouwenspersonen die lijsten met namen aan het kabinet-Francken bezorgde. Het kabinet zou hen zonder al te veel controle humanitaire visa toegekend hebben.

Het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Kucam zou echter grof geld gevraagd hebben aan de mensen op zijn lijst. Dat onderzoek is momenteel in handen van het parket. Kucam blijft tot op vandaag aangehouden.

Francken blijft er zelf bij dat er hoogstens misbruik is gemaakt van zijn vertrouwen.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Melikan Kucam

Het gaat om een administratief onderzoek dat losstaat van het gerechtelijk onderzoek naar de handel en wandel van de Mechelse N-VA'er Melikan Kucam.