Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Wisselmeerderheid is opnieuw een feit

De meerderheid van het parlement schaart zich zoals verwacht achter de verscherpte resolutie. Net zoals gisteren ziet N-VA haar coalitiepartners een meerderheid vormen met de oppositie.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Stemming kan beginnen

Er kan gestemd worden over de aangescherpte resolutie.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Dit pact is het paard van Troje'

Filip Dewinter: 'Dit pact is het paard van Troje van het globalisme, de opengrenzenlobby, de multicultuur die onze eigenheid wil vernietigen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

De Roover vraagt om regeringswerk verder te kunnen zetten

Peter De Roover probeert de regering overeind te houden. 'Het verheugt mij dat de premier zich inspant om ervoor te zorgen dat de regering kan verderwerken aan de vele thema's die de vier regeringspartijen binden en het goede werk dat we geleverd hebben. Ik hoop dat we dat kunnen blijven doen.'

'Ik hoop dat we zo snel mogelijk over kunnen gaan tot de orde van de dag.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'De tekst van deze resolutie volstaat niet'

Catherine Fonck (CDH): 'Het is niet Charles Michel de Belgische burger die het pact in Marrakesh zal goedkeuren, maar Charles Michel de premier.'

'In moeilijke politieke tijden willen wij geen spelletjes spelen. De democraten moeten winnen. Maar de tekst van deze resolutie volstaat niet. Naast die woorden moeten er daden komen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Na deze stemming, zijn er voor u geen excuses meer'

'Na deze stemming, zijn er voor u geen excuses meer,' zegt Kristof Calvo aan de premier. 'U krijgt nu een mandaat dat nog niet veel eerste ministers hebben gekregen. Als u dit niet weet te verzilveren, dan kan u niet aan boord blijven als eerste minister.'

'De vorige versie van de resolutie was een inspanningsverbintenis, dit is een resultaatsverbintenis.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

N-VA staat alleen

David Clarinval, fractieleider van de partij van premier Michel, spreekt de Kamer toe om uit te leggen waarom meer duidelijkheid nodig is. Naderhand krijgt hij een applaus van het grootste deel van de oppositie, CD&V, MR, en Open VLD. De N-VA-fractie ziet het lijdzaam aan.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Wisselmeerderheid wil goedkeuring van pact

De resolutie waarover gestemd moe worden, wordt aangepast. Er is een amendement ingediend door MR, CD&V, Open VLD, SP.A, PS, Groen, Ecolo, Défi en CDH. Die partijen vragen de regering niet alleen zich achter het migratiepact te scharen, maar ook expliciet om in New York het pact goed te keuren.

De stemming is daarmee een formaliteit: er mag verwacht worden dat dezelfde partijen de aangepaste resolutie zullen goedkeuren. Er komt dus opnieuw een wisselmeerderheid, waarmee N-VA naar de uitgang geduwd wordt. Die partij had immers gezegd dat de premier niet in naam van de regering het pact mag goedkeuren. Gezien de andere meerderheidspartijen, de MR incluis, daartoe oproepen, wordt N-VA geïsoleerd.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

CD&V, Open VLD, MR en oppositie willen opnieuw wisselmeerderheid vormen

De resolutie om het migratiepact te steunen, zal opnieuw een wisselmeerderheid krijgen. Maar ditmaal zal dat zijn met een toevoeging, waarmee aan de regering gevraagd wordt open kaart te spelen en het pact in naam van ons land goed te keuren in New York.

De centrumlinkse oppositiepartijen - Groen, Ecolo, CDH, PS, SP.A en CDH - zullen daarvoor samenwerken met CD&V, Open VLD, en MR. N-VA komt op die manier opnieuw alleen te staan.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Groen gaat resolutie scherper stellen

'De premier heeft een kans gemist,' zegt een teleurgestelde Kristof Calvo aan de collega's van de openbare omroep. 'De verklaring die hij nu heeft afgelegd is allesbehalve duidelijk.'

Groen wil daarom de resolutie waarover gestemd moet worden, aanscherpen. Er wordt een amendement, een aanpassing dus, ingediend met de expliciete vraag aan de regering om in New York het pact goed te keuren.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Grote onduidelijkheid heerst

De zitting is even geschorst, maar de erg vage uiteenzetting van de premier zorgt in de wandelgangen voor grote onduidelijkheid. De oppositie is misnoegd dat Charles Michel niet ondubbelzinnig zijn steun voor het pact uitsprake, en ook in de meerderheid vindt men dat de premier best wat directer had mogen zijn.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Crisis blijft duren

De premier verklaart dat hij naar Marrakesh zal gaan om het resultaat van de resolutie te honoreren, 'maar conform de grondwet'.

De woorden van de premier blijven vrij vaag, maar zijn coalitie is er alleszins niet hechter door geworden.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Ik zal niet aarzelen om een duidelijke keuze te maken wanneer het nodig is'

'Ik ben eerste minister en ik laat geen Belgische stoel leeg in Marrakesh. Een woord is een woord. Een woord is een woord,' zegt de premier, die zegt bezorgd te zijn voor de geloofwaardigheid van ons land. 'Als premier besef ik maar al te goed dat de Belgische grondwet geen vodje papier is. Ik ga dus moeten zoeken in en na Marrakesh hoe het mogelijk zal zijn mijn standpunt te verdedigen binnen de ministerraad - met een volledig respect voor de grondwet.'

'Ik zal niet aarzelen om een duidelijke keuze te maken wanneer het nodig is.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Ik ben premier, en ik zal naar Marrakesh gaan.'

De premier heeft de voorbije weken naar oplossingen gezocht. 'Ik heb geprobeerd om voorstellen te formuleren.'

'Ik verdedig hier voor jullie mijn beslissing. Dit parlement is het huis van de democratie. Het is de bron van de legitimiteit. Dankzij verkiezingen is het zo dat het parlement het hart is van de democratie, en het leek mij belangrijk dat het zich kon uitspreken.'

'Ik ben premier, en ik zal naar Marrakesh gaan.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'De feiten zijn de feiten'

Het pact heeft een heel traject doorlopen. 'In 2018 werd een tekst als slot goedgekeurd,' zegt Charles Michel. De waarheid heeft haar rechten. De feiten zijn de feiten. Op 12 september werd vastgesteld dat er een akkoord was. Op basis daarvan heb ik namens België het woord genomen voor de Algemene Vergadering van de VN.

'Eind oktober word ik voor de eerste keer op de hoogte gesteld dat één partij bemerkingen heeft bij de tekst.'

'Op zeker moment was er inderdaad een instructie van minister Reynders, een beslissing die automatisch is, telkens de Coormulti akkoord gaat met een proces.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Charles Michel krijgt het woord

De premier bestijgt het spreekgestoelte. 'Ik zal mij uitspreken op basis van mijn overtuigingen. Er zijn momenten in een politiek leven waar er overtuigingen, signalen gegeven moeten worden. Maar het is ook mijn plicht om terug te komen op wat er gebeurd is.'

Het pact moet een fenomeen intomen dat verdergaat dan de nationale grenzen, klinkt het. 'Dat is de uitdaging. En er moet daarover een debat gevoerd kunnen worden.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Theo Francken is aangekomen

Staatssecretaris Theo Francken is erbij komen zitten. Samen met Jambon zijn er nu twee N-VA-ministers aanwezig.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Het is wachten op premier Michel

Aldo Carcaci (PP) is de voorlaatste spreker die het woord krijgt voor de premier. Het ziet ernaar uit dat de televisiejournaals toch nog enkele beelden van de eerste minister zullen kunnen uitzenden.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Duizenden kindjes met lege schoenen voor Sinterklaas: dát was een crisis waard'

'Wat een politiek circus rond een niet-bindend pact, collega's. Vandaag hebben duizenden kindjes een lege schoen gekregen voor Sinterklaas: dat was pas een crisis waard geweest. Het is een schande.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'N-VA, heb je al door dat er een tweede Compact op komst is?'

'Collega's van de N-VA, heb je al door dat er een tweede Compact op komst is, over de vluchtelingen - en dat dat geagendeerd staat voor december 2018? Weet u dat die tekst nog vager is dan het migratiepact? Natuurlijk niet. Dat is een probleem.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Of de regering nu valt of niet, dat migratiepact komt er'

Hendrik Vuye: 'Of de regering nu valt of niet, dat migratiepact komt er, want het komt tot stand binnen de Verenigde Naties. En zolang we daar lid van zijn, zal dat voor ons gelden. Er was nochtans tijd om het pact een andere richting uit te sturen.'

'Laten we dan doen wat we nog kunnen doen: samenwerken aan een stemverklaring. Mijn fractie is bereid de knowhow daarvoor te leveren. We zijn puin aan het ruimen, maar het is het enige wat we nog kunnen doen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'N-VA heeft een man die sneller bochten neemt dan zijn schaduw'

Hendrik Vuye viseert Peter De Roover: 'Tot voor kort was CD&V de ongekroonde koning van het bochtenwerk. Nu zijn jullie onttroond. N-VA heeft een man die sneller bochten neemt dan zijn schaduw. Hij trekt rode lijnen en gumt ze even snel weer uit.'

ALs N-VA zich niet meer kan vinden in het standpunt van de rest van de regering, moet ze er maar uitstappen, zegt hij - anders gaat de partij impliciet akkoord met het beleid.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Wij vragen niet de val van de regering, maar van het migratiepact'

Filip Dewinter: 'Ik steun u, mijnheer Jambon. Ik heb hier gehoord dat we op elkaar lijken. Dat is een compliment - voor u misschien niet, voor mij misschien wel. Maar ik vind het moedig, dat u desnoods uw regeringsmandaat in de weegschaal legt. Wij vragen niet de val van de regering, wel de val van het Global Compact for Migration.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Premier, durft u een referendum aan?'

Filip Dewinter richt zich tot de journalisten in de zaal. 'Waar blijft de meest interessante peiling: de vraag aan de burgers of ze voor of tegen het Marrakesh-pact zijn? Durft u deze peiling aan?' Aan de premier vraagt hij of hij een referendum over het pact aandurft.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Premier zal naar Marrakech gaan met standpunt van parlement en deelstaten'

De regering zit in een impasse. Maar de situatie is nog steeds dezelfde als dinsdag, zegt Barend Leyts, woordvoerder van de premier. 'De premier heeft gezegd dat hij naar Marrakesh zal gaan met het standpunt van het parlement en de deelstaten.' Dat standpunt is helder: het migratiepact goedkeuren.

Maar spreekt de premier dan in naam van de regering? 'Hij is toch nog altijd de eerste minister,' klinkt het.

De implicatie: de premier gaat naar Marrakesh om het pact goed te keuren - precies wat N-VA niet wil.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Calvo: 'N-VA lijkt op Vlaams Belang'

'Als het niet de bedoeling is van N-VA om op Vlaams Belang te lijken, dan hebben ze toch erg hun best gedaan. Mijnheer Jambon, ik vind dat jammer, want ik zou willen dat uw partij wat minder op Vlaams Belang lijkt.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Wat doet Michel?

Na enkele uren debat wordt duidelijk dat N-VA helemaal geïsoleerd staat. Premier Michel heeft nog niet gesproken, maar duidelijk is alvast dat zijn coalitie diep verdeeld is. CD&V en Open VLD willen dat de premier het pact gaat goedkeuren in Marrakesh, N-VA wil dat hij daar gaat uitleggen dat het pact niet goedgekeurd kan worden door ons land. De harde taal die gesproken wordt onder de regeringspartners, is veelzeggend.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Beke mengt zich in debatten

Wouter Beke wijst erop dat staatssecretaris Francken al over het migratiepact in de Kamer is ondervraagd. Toch heeft N-VA daarna nooit bezwaar aangetekend, tot enkele weken terug. 'U heeft hier elke donderdag de gelegenheid gehad om uw ongenoegen te uiten. Nu zeggen dat we dat eens in de regering moeten bespreken, dat is niet serieus. Dat het nu pas op een politiek niveau wordt getild, is pertinent onjuist.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Peter De Roover blijft N-VA-lijn bewaken

De lijn van Peter De Roover is duidelijk: wat er ook in welk orgaan beslist is, het migratiepact is niet op de regeringstafel gekomen en dus is de politieke besluitvorming niet gebeurt. Maar alle andere regeringspartijen vinden dat flauwekul.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Premier, beschaam ons vertrouwen niet'

SP.A steunt de premier, en verwacht nu een signaal, klinkt het: 'Wij hebben ons vertrouwen in u gesteld, ik reken erop dat dat niet beschaamd wordt.'

Aan de regeringspartners van N-VA zegt Van der Maelen: 'Alsjeblieft, bewijs de politiek een dienst en stop met dit geruzie over dit migratiepact.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Global Compact ligt in lijn van lessen die we trekken uit jaren '40'

Dirk Van der Maelen neemt voor SP.A het woord. Omdat het zijn laatste termijn in het parlement wordt en de val van de regering nakende lijkt, maakt hij er een persoonlijke beschouwing van die terugblikt naar de donkere jaren '40.

'De Global Compact ligt in de rechte lijn van de lessen die moeten getrokken worden uit die periode.'

Volgens Van der Maelen heeft N-VA, net als het Vlaams Belang, die lessen nog niet getrokken - tot grote verontwaardiging van Valerie Van Peel, die vindt dat haar partij in een hoek wordt geduwd waar ze niet thuis hoort.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'De Roover en Frank Deboosere vertellen elke dag iets anders'

Patrick Dewael vergelijkt Peter De Roover met Frank Deboosere: 'Ze vertellen beiden elke dag iets anders.'

De Roover wil van de Dewael weten op welke ministerraad het migratiepact is goedgekeurd. Dewael countert en vraagt wanneer N-VA haar bezwaren heeft overgemaakt.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Dewael geeft premier mandaat om pact goed te keuren

'Voor mij moet de premier naar Marrakesh gaan. En dit moet voor iedereen duidelijk zijn: als u daar aanwezig bent, dan stemmen wij in met het migratiepact. Daarna moet België in New York het pact goedkeuren.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Als Dewael N-VA uit de regering wil duwen, moet hij dat hier maar zeggen'

Peter De Roover (N-VA) moet nog maar eens de kastanjes uit het vuur gaan halen: 'Als mijnheer Dewael N-VA uit de regering wil duwen, moet hij dat hier maar zeggen.' Hij wijst er fijntjes op dat in het dossier van de woonstbetredingen andere partijen hun kar gekeerd hebben, en N-VA daar toen in meegegaan is.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

N-VA moet buigen of barsten van Open VLD: 'Beslissing in september genomen'

Patrick Dewael (Open VLD) suggereert dat N-VA maar uit de regering moet stappen.

'Het is voor mijn fractie vrij duidelijk. Wij zijn een land van regels en wetten, die zijn hier gevolgd. De beslissing is in september genomen, met instemming van alle regeringspartijen, daar is juridisch geen speld tussen te krijgen.'

'Wie zijn kar keert, moet daar dan ook maar zelf conclusies uittrekken. Ofwel legt men zich neer bij de beslissing, ofwel zet men zich buiten de regering.'

Hij citeert nog Jean-Pierre Chevènement, na de bemerking dat N-VA niet piepte toen de tekst gefinaliseerd werd. 'Un ministre ferme sa gueule, ou démissione.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Dewael: 'Ons land en de deelstaten steunen het pact'

Voor Patrick Dewael (Open VLD) is het zonneklaar en al vastgelegd: 'Ons land en de deelstaten steunen het pact. Geert Bourgeois, nota bene de stichter van N-VA, heeft dat gisteren ook nog bevestigd in het Vlaams Parlement, voor wat de Vlaamse bevoegdheden betreft.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

CD&V wil dat premier migratiepact goedkeurt

'Een eerste minister heeft geen vijf hoedanigheden, maar één. U bent de eerste minister van ons land. En in die hoedanigheid geven we u het mandaat om naar Marrakesh en New York te gaan om het migratiepact te gaan goedkeuren.'

CD&V komt daarmee lijnrecht tegenover N-VA te staan, dat de premier vroeg om in Marrakesh te gaan meedelen dat ons land het pact niet kan goedkeuren.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

CD&V 'blijft voorstander van migratiepact'

'Het migratiepact legt geen extra verplichtingen op aan ons land. Het is in overeenstemming met ons Belgisch en Europees recht, en onze internationale verplichtingen. Het zet geen grenzen open, maar controleert ze beter.'

'Daarom blijven wij voorstander van dit migratiepact.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

N-VA-campagne was 'fake news'

CD&V haalt zwaar uit naar de campagne die N-VA startte: 'Allemaal fake news, allemaal smakeloos'.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Ik heb gelezen over een dertigtal problemen. Ik heb ze niet gezien'

CD&V wijst erop dat volgens Jean-Luc Bodson, de Belgische diplomaat die het pact onderhandelde, verklaarde dat in dat pact wijzigingen werden aangebracht 'op vraag van ons land, op vraag van onze regering.'

Fractieleider Servais Verherstraeten somt verschillende resultaten op van de Belgische consultatie. Bodson kreeg geen negatieve indicaties over de uiteindelijke tekst, en dus kon ons land ermee akkoord gaan.

N-VA zou nu toch bezwaren hebben, maar heeft de inhoudelijke discussie daarover nog niet geopend. 'Ik heb gelezen over een dertigtal problemen. Ik heb ze niet gezien, ik heb er nooit van gehoord.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Ik heb gelezen over een dertigtal problemen. Ik heb ze niet gezien'

CD&V wijst erop dat volgens Jean-Luc Bodson, de Belgische diplomaat die het pact onderhandelde, verklaarde dat in dat pact wijzigingen werden aangebracht 'op vraag van ons land, op vraag van onze regering.'

Fractieleider Servais Verherstraeten somt verschillende resultaten op van de Belgische consultatie. Bodson kreeg geen negatieve indicaties over de uiteindelijke tekst, en dus kon ons land ermee akkoord gaan.

N-VA zou nu toch bezwaren hebben, maar heeft de inhoudelijke discussie daarover nog niet geopend. 'Ik heb gelezen over een dertigtal problemen. Ik heb ze niet gezien, ik heb er nooit van gehoord.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'De migratieproblematiek kunnen we niet alleen oplossen'

Servais Verherstraeten (CD&V) verdedigt het pact: internationale samenwerking is een must om migratie onder controle te houden.

'Elke samenleving heeft nood aan sociale cohesie. En dus moeten wij grenzen stellen aan wie we in ons land opnemen. Dat doen we ook. Wij stellen voorwaarden. En wie daaraan niet voldoet, moet het land verlaten. Altijd met respect voor de mensenrechten. Wij voeren een streng maar rechtvaardig asielbeleid.'

'Maar de migratieproblematiek kunnen we niet alleen oplossen. We leven niet op een eiland. Internationale samenwerking is absoluut een noodzaak om migratiestromen onder controle te houden en illegale migratie tegen te houden.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

MR en PS bekvechten

De MR houdt het kort, maar aan het eind volgt nog een bitse discussie met de PS. Het mag duidelijk zijn: de partijen positioneren zich al voor de verkiezingen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Karikaturen vuren xenofobie aan'

David Clarinval (MR): 'Mijnheer de premier, naast de politieke spelletjes wil ik wijzen op het feit dat het debat de verdienste heeft gehad van een pedagogisch effect. Het grote publiek maakt kennis met het migratiepact. Maar soms wordt er een karikatuur opgehangen waardoor xenofobie wordt aangevuurd.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Migratiepact gaat soevereiniteit verhogen'

David Clarinval, fractieleider van MR, neemt het woord. 'Ik ben trots om te verklaren dat het huis van de democratie uw oproep heeft gehoord en er een duidelijk antwoord op heeft gegeven,' zegt hij aan de premier. Hij verwijst daarmee naar de resolutie die gisteren met een wisselmeerderheid werd goedgekeurd.

Het migratiepact gaat de soevereiniteit van de staten net verhogen, zegt hij, door migratie beter te stroomlijnen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Het parlement bepaalt niet het standpunt van ons land'

De PS vraagt Michel of hij in Marrakesh uit naam van de regering zal spreken. Dat het parlement zich moet uitspreken over het migratiepact is in zekere zin een schijnvertoning: 'Het parlement geeft enkel een politiek signaal. Het enige standpunt dat wij kunnen verdedigen, is dat van de regering, die wij moeten controleren: het parlement bepaalt niet het standpunt van ons land.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Wat is er gebeurd sinds september? Extreemrechts is wakker geworden'

De PS komt nu aan de beurt. Julie Fernandez-Fernandez hekelt de 'harde extreemrechtse campagne' van N-VA.

'Wat is er gebeurd sinds september? Extreemrechts is wakker geworden.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Michel mag enkel naar Marrakesh om pact af te keuren

Het standpunt van N-VA is duidelijk. De vraag aan premier Michel: 'Zal u, waar u zich maandag ook bevindt, daar zeggen dat er in deze regering geen eensgezindheid is over het goedkeuren van de Global Compact for Migration en zal u dan meedelen dat dit land het pact om die reden niet kan goedkeuren?'

Michel mag dus enkel naar Marrakesh om daar verzet aan te tekenen voor ons land.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Met het Compact 'bent u verplicht het van de eerste tot de laatste letter uit te voeren'

De Roover geeft het parlement een waarschuwing: 'Al degenen die ja zeggen op het Global Compact zullen morgen moreel verplicht zijn het van de eerste tot de laatste letter uit te voeren.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Waarom blijft N-VA in de regering'

Volgens Raoul Hedebouw gaat de politike discussie in de grond maar over één vraag: 'Zijn jullie eengemaakt in de regering? Dat is blijkbaar niet het geval. Dus wordt de vraag: waarom blijft N-VA in de regering?'

Hij wijst erop dat de partij blijkbaar al in campagnemodus is, met een 'schokerende' en 'racistische' onlinecampagne.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Democratie op een zo laag mogelijk niveau organiseren'

'Wij zijn een partij die de democratie op een zo laag mogelijk niveau willen organiseren,' aldus Peter De Roover, die bedoelt dat de nationale soevereiniteit essentieel is. Maar de oppositie laat snel horen dat ze iets anders begrijpen uit die uitspraak.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Vandaag bent u de paling, mijnheer De Roover'

Filip Dewinter: 'Ik zei hier enkele weken geleden aan de premier: u bent als een paling in een emmer snot aan het rondspartelen. Wel, vandaag bent u de paling, mijnheer De Roover.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Filip Dewinter aan N-VA: 'Ik steun u'

N-VA krijgt steun van Filip Dewinter: 'Ik steun u. Mijn fractie en uw partij steunen u. Maar ik ben teleurgesteld in de manier waarop u uw verzet gestalte geeft. U hebt nu al drie keer een rode draad aangekondigd die niet overschreden mag worden.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

De Roover vraagt verduidelijking van Michel

'Ik nodig de premier uit om voor maandag het misverstand de wereld uit te helpen door het op de agenda van de ministerraad te plaatsen,' zegt Peter De Roover.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

CD&V applaudisseert voor vurige tussenkomst SP.A

Dirk Van der Maelen wijst erop dat N-VA al eerder protest had moeten aantekenen over het migratiepact, namelijk toen de premier steun uitsprak voor de VN in New York. 'Als u het daar niet mee eens was, had u meteen een ministerraad bijeen moeten roepen. U hebt dat niet gedaan. Het is overduidelijk: de N-VA heeft ingestemd met het migratiepact. En u legt nu al drie weken de regering lam.'

'U maakt een politiek spel van een tekst waar N-VA mee heeft ingestemd,' fulmineert Van der Maelen. Niet alleen zijn eigen fractie geeft luid applaus, maar ook CD&V.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Reynders is tot veel dingen in staat, maar is geen ambtenaar'

Het belang van de vergadering in de Coormulti, het overlegorgaan waar het pact werd besproken op nationaal niveau, vindt De Roover miniem. De Coormulti is een ambtelijk orgaan, maar de politieke besluitvorming gebeurt aan de regeringstafel, klinkt het.

Maar Kristof Calvo ziet de zaken anders. Hij wijst erop dat er een nota is van het kabinet-Reynders om het pact bij de VN goed te keuren. 'Reynders is tot veel dingen in staat, maar is geen ambtenaar.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Parlement beslist niet, regering wel

'Als deze tekst straks wordt goedgekeurd, komt hij bij de regering terecht,' aldus De Roover. Zijn punt is duidelijk: het parlement mag goedkeuren wat ze wil, maar de regering beslist. En daarin is nog geen goedkeuring van N-VA.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Jam Jambon is gearriveerd

Minister Jan Jambon is intussen aangekomen in de Kamer. Daarmee is een eerste N-VA-minister aangekomen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Interpretatieve nota is 'boterbriefje, een inlegvelletje, een schaamlapje'

Het idee dat ons land een interpretatieve nota - een zogenaamde Explanation Of Position (EOP) - kan opstellen om de juridische impact van het migratiepact in te perken, doet Peter De Roover af als een beschamend manoeuvre. 'Je moet geen jurist zijn om aan te voelen dat dit spielerei is, een poging om de heisa met een boterbriefje, een inlegvelletje, een schaamlapje te sussen.'

'Dit is uiteindelijk geen hoogstaand document: er staat alles in, én het omgekeerde. En dan gaan we een document toevoegen dat zegt dat een niet-bindend pact nog minder binden is.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Global Compact is al lang niet meer globaal'

Peter De Roover (N-VA) bespreekt als eerste de resolutie waarover gestemd moet worden. Voor hem is dit vooral een discussie over principes geworden.

Het Global Compact is al lang niet globaal meer, klinkt het ook: 'de Europese landen die er niet mee instemmen, vertegenwoordigen 150 miljoen mensen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Jambon komt toch naar de Kamer

'Minister Jambon is onderweg,' meldt Siegfried Bracke.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Geen bijkomende rechten en plichten door VN-pact

Voor MR bespreekt Jean-Jacques Flahaux hun visie op het migratiepact. Hij benadrukt dat, volgens de experts die dinsdag in de Kamer gehoord werden, het migratiepact geen bijkomende plichten oplegt aan ons land en geen bijkomende rechten geeft aan migranten.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Geen N-VA-ministers? 'Goed van af!'

'Goed van af!' gekscheert Olivier Maingain (Défi) over de afwezigheid van de N-VA-ministers. Ondertussen heeft Kamervoorzitter Siegfried Bracke minister Jan Jambon naar de Kamer laten sommeren.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Mijnheer De Roover, uw derde rode lijn is al overschrijden'

'Ik stel vast dat hier geen enkele N-VA-minister aanwezig is,' merkt Dirk Van der Maelen (SP.A) op. Hij vraagt net als Kristof Calvo (Groen) ook dat het parlement geïnformeerd wordt over de instructienota waarmee de permanente vertegenwoordiger van ons land bij de VN opdracht kreeg in december het migratiepact goed te keuren.

'Premier, zo u daarvan wist, voel ik dat u 150 Kamerleden bij de neus hebt genomen. Als u dit wist, had u helemaal geen steun van het parlement meer nodig om maandag naar Marrakesh te gaan. Mijnheer De Roover, uw derde rode lijn is al overschrijden, want het proces is volbracht.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Kamer begint bespreking van de resolutie

De Kamer begint haar bespreking van de resolutie, die de regering vraagt het migratiepact goed te keuren. Eerst zullen de partijen hun kijk op de zaak geven, later wordt dan gestemd.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Gaf Reynders al in oktober opdracht om pact goed te keuren?

Uit een interne nota van Buitenlandse Zaken, die eerst via De Morgen uitlekte, moet blijken dat al in oktober opdracht werd gegeven het pact goed te keuren. De nota geeft daartoe instructie aan de permanente vertegenwoordiger van ons land bij de Verenigde Naties in New York. Onder de nota staat de naam van minister Didier Reynders, waarmee de tekst gezien kan worden als formalisering van een regeringsstandpunt.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Kamer stemt over resolutie rond migratiepact

In de Kamer wordt vandaag gestemd over een resolutie - met de vraag aan de regering om het migratiepact te steunen waar gisteren in de commissie Buitenlandse Zaken al een wisselmeerderheid voor werd gevonden. Naar alle verwachting gebeurt in de plenaire zitting straks hetzelfde.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

N-VA wil dat premier klare wijn schenkt

N-VA-fractievoorzitter De Roover verwacht dat de premier vanmiddag helderheid schept in het parlement: 'We willen dat de premier duidelijk zegt wat hij wel en niet gaat doen in Marrakesh.' De kans lijkt bijzonder klein dat de premier naar Marokko zal reizen om te zeggen dat de regering het pact niet steunt.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Kan Michel naar Marrakech zonder steun van N-VA?

De creatieve oplossing die de regering overeind houdt is er een die grondwetspecialisten als fictie afdoen. De premier zou naar Marrakesh kunnen gaan om de steun van het parlement te verkondigen én tegelijk duidelijk te maken dat één regeringspartij niet achter het pact staat. Dat blijkt grondwettelijk geen hout te snijden: als de premier naar Marrakesh gaat is het uit naam van de voltallige regering. Keurt hij het pact daar goed terwijl N-VA nog deel uitmaakt van de regering, dan is er de facto een consensus en steunt N-VA het pact dus vanuit die regering.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Waar ligt de rode lijn voor N-VA?

Wie ziet nog een uitweg uit de crisis? Premier Michel kondigde aan dat hij naar Marrakesh zou gaan, ook al wou N-VA dat niet. Gisteren vormden CD&V, MR en Open VLD een wisselmeerderheid met de linkse oppositie voor een resolutie die de regering oproept het VN-migratiepact goed te keuren - ook zo'n wisselmeerderheid was bij N-VA op voorhand als not done beschreven.