Live Herlees: verhit debat in de kamer over migratiepact, Michel koopt tijd

06/12/18 om 14:11 - Bijgewerkt om 21:15

In de Kamer wordt de diepe verdeeldheid in de coalitie tastbaar. N-VA staat helemaal geïsoleerd. Wouter Beke en Patrick Dewael pakten de partij hard aan.

Herlees: verhit debat in de kamer over migratiepact, Michel koopt tijd

© Belga

 • Stavros Kelepouris

  Wisselmeerderheid is opnieuw een feit

  De meerderheid van het parlement schaart zich zoals verwacht achter de verscherpte resolutie. Net zoals gisteren ziet N-VA haar coalitiepartners een meerderheid vormen met de oppositie.

 • Stavros Kelepouris

  Stemming kan beginnen

  Er kan gestemd worden over de aangescherpte resolutie.

 • Stavros Kelepouris

  'Dit pact is het paard van Troje'

  Filip Dewinter: 'Dit pact is het paard van Troje van het globalisme, de opengrenzenlobby, de multicultuur die onze eigenheid wil vernietigen.'

 • Stavros Kelepouris

  De Roover vraagt om regeringswerk verder te kunnen zetten

  Peter De Roover probeert de regering overeind te houden. 'Het verheugt mij dat de premier zich inspant om ervoor te zorgen dat de regering kan verderwerken aan de vele thema's die de vier regeringspartijen binden en het goede werk dat we geleverd hebben. Ik hoop dat we dat kunnen blijven doen.'

  'Ik hoop dat we zo snel mogelijk over kunnen gaan tot de orde van de dag.'

 • Stavros Kelepouris

  'De tekst van deze resolutie volstaat niet'

  Catherine Fonck (CDH): 'Het is niet Charles Michel de Belgische burger die het pact in Marrakesh zal goedkeuren, maar Charles Michel de premier.'

  'In moeilijke politieke tijden willen wij geen spelletjes spelen. De democraten moeten winnen. Maar de tekst van deze resolutie volstaat niet. Naast die woorden moeten er daden komen.'

 • Stavros Kelepouris

  'Na deze stemming, zijn er voor u geen excuses meer'

  'Na deze stemming, zijn er voor u geen excuses meer,' zegt Kristof Calvo aan de premier. 'U krijgt nu een mandaat dat nog niet veel eerste ministers hebben gekregen. Als u dit niet weet te verzilveren, dan kan u niet aan boord blijven als eerste minister.'

  'De vorige versie van de resolutie was een inspanningsverbintenis, dit is een resultaatsverbintenis.'

 • Stavros Kelepouris

  N-VA staat alleen

  David Clarinval, fractieleider van de partij van premier Michel, spreekt de Kamer toe om uit te leggen waarom meer duidelijkheid nodig is. Naderhand krijgt hij een applaus van het grootste deel van de oppositie, CD&V, MR, en Open VLD. De N-VA-fractie ziet het lijdzaam aan.

 • Stavros Kelepouris

  Wisselmeerderheid wil goedkeuring van pact

  De resolutie waarover gestemd moe worden, wordt aangepast. Er is een amendement ingediend door MR, CD&V, Open VLD, SP.A, PS, Groen, Ecolo, Défi en CDH. Die partijen vragen de regering niet alleen zich achter het migratiepact te scharen, maar ook expliciet om in New York het pact goed te keuren.

  De stemming is daarmee een formaliteit: er mag verwacht worden dat dezelfde partijen de aangepaste resolutie zullen goedkeuren. Er komt dus opnieuw een wisselmeerderheid, waarmee N-VA naar de uitgang geduwd wordt. Die partij had immers gezegd dat de premier niet in naam van de regering het pact mag goedkeuren. Gezien de andere meerderheidspartijen, de MR incluis, daartoe oproepen, wordt N-VA geïsoleerd.

 • Stavros Kelepouris

  CD&V, Open VLD, MR en oppositie willen opnieuw wisselmeerderheid vormen

  De resolutie om het migratiepact te steunen, zal opnieuw een wisselmeerderheid krijgen. Maar ditmaal zal dat zijn met een toevoeging, waarmee aan de regering gevraagd wordt open kaart te spelen en het pact in naam van ons land goed te keuren in New York.

  De centrumlinkse oppositiepartijen - Groen, Ecolo, CDH, PS, SP.A en CDH - zullen daarvoor samenwerken met CD&V, Open VLD, en MR. N-VA komt op die manier opnieuw alleen te staan.

 • Stavros Kelepouris

  Groen gaat resolutie scherper stellen

  'De premier heeft een kans gemist,' zegt een teleurgestelde Kristof Calvo aan de collega's van de openbare omroep. 'De verklaring die hij nu heeft afgelegd is allesbehalve duidelijk.'

  Groen wil daarom de resolutie waarover gestemd moet worden, aanscherpen. Er wordt een amendement, een aanpassing dus, ingediend met de expliciete vraag aan de regering om in New York het pact goed te keuren.

 • Stavros Kelepouris

  Grote onduidelijkheid heerst

  De zitting is even geschorst, maar de erg vage uiteenzetting van de premier zorgt in de wandelgangen voor grote onduidelijkheid. De oppositie is misnoegd dat Charles Michel niet ondubbelzinnig zijn steun voor het pact uitsprake, en ook in de meerderheid vindt men dat de premier best wat directer had mogen zijn.

 • Stavros Kelepouris

  Crisis blijft duren

  De premier verklaart dat hij naar Marrakesh zal gaan om het resultaat van de resolutie te honoreren, 'maar conform de grondwet'.

  De woorden van de premier blijven vrij vaag, maar zijn coalitie is er alleszins niet hechter door geworden.

 • Stavros Kelepouris

  'Ik zal niet aarzelen om een duidelijke keuze te maken wanneer het nodig is'

  'Ik ben eerste minister en ik laat geen Belgische stoel leeg in Marrakesh. Een woord is een woord. Een woord is een woord,' zegt de premier, die zegt bezorgd te zijn voor de geloofwaardigheid van ons land. 'Als premier besef ik maar al te goed dat de Belgische grondwet geen vodje papier is. Ik ga dus moeten zoeken in en na Marrakesh hoe het mogelijk zal zijn mijn standpunt te verdedigen binnen de ministerraad - met een volledig respect voor de grondwet.'

  'Ik zal niet aarzelen om een duidelijke keuze te maken wanneer het nodig is.'

 • Stavros Kelepouris

  'Ik ben premier, en ik zal naar Marrakesh gaan.'

  De premier heeft de voorbije weken naar oplossingen gezocht. 'Ik heb geprobeerd om voorstellen te formuleren.'

  'Ik verdedig hier voor jullie mijn beslissing. Dit parlement is het huis van de democratie. Het is de bron van de legitimiteit. Dankzij verkiezingen is het zo dat het parlement het hart is van de democratie, en het leek mij belangrijk dat het zich kon uitspreken.'

  'Ik ben premier, en ik zal naar Marrakesh gaan.'

 • Stavros Kelepouris

  'De feiten zijn de feiten'

  Het pact heeft een heel traject doorlopen. 'In 2018 werd een tekst als slot goedgekeurd,' zegt Charles Michel. De waarheid heeft haar rechten. De feiten zijn de feiten. Op 12 september werd vastgesteld dat er een akkoord was. Op basis daarvan heb ik namens België het woord genomen voor de Algemene Vergadering van de VN.

  'Eind oktober word ik voor de eerste keer op de hoogte gesteld dat één partij bemerkingen heeft bij de tekst.'

  'Op zeker moment was er inderdaad een instructie van minister Reynders, een beslissing die automatisch is, telkens de Coormulti akkoord gaat met een proces.'

 • Stavros Kelepouris

  Charles Michel krijgt het woord

  De premier bestijgt het spreekgestoelte. 'Ik zal mij uitspreken op basis van mijn overtuigingen. Er zijn momenten in een politiek leven waar er overtuigingen, signalen gegeven moeten worden. Maar het is ook mijn plicht om terug te komen op wat er gebeurd is.'

  Het pact moet een fenomeen intomen dat verdergaat dan de nationale grenzen, klinkt het. 'Dat is de uitdaging. En er moet daarover een debat gevoerd kunnen worden.'

 • Stavros Kelepouris

  Theo Francken is aangekomen

  Staatssecretaris Theo Francken is erbij komen zitten. Samen met Jambon zijn er nu twee N-VA-ministers aanwezig.

 • Stavros Kelepouris

  Het is wachten op premier Michel

  Aldo Carcaci (PP) is de voorlaatste spreker die het woord krijgt voor de premier. Het ziet ernaar uit dat de televisiejournaals toch nog enkele beelden van de eerste minister zullen kunnen uitzenden.

 • Stavros Kelepouris

  'Duizenden kindjes met lege schoenen voor Sinterklaas: dát was een crisis waard'

  'Wat een politiek circus rond een niet-bindend pact, collega's. Vandaag hebben duizenden kindjes een lege schoen gekregen voor Sinterklaas: dat was pas een crisis waard geweest. Het is een schande.'

 • Stavros Kelepouris

  'N-VA, heb je al door dat er een tweede Compact op komst is?'

  'Collega's van de N-VA, heb je al door dat er een tweede Compact op komst is, over de vluchtelingen - en dat dat geagendeerd staat voor december 2018? Weet u dat die tekst nog vager is dan het migratiepact? Natuurlijk niet. Dat is een probleem.'