Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Einde live

Het vragenuurtje is afgerond. Bedankt om te volgen en tot volgende week.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Top: 'Ondermijnen motivatie'

Top: 'Er is heel duidelijk ongerustheid onder het personeel over de besparingen en hoe die zullen worden ingevoerd. Maar vooral of die nu zullen stoppen. Als je ambtenaren geen zekerheid biedt, ondermijn je motivatie.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Steven Vandeput: 'Contact opnemen met vakbonden'

Minister van Defensie en Ambtenarenzaken Steven Vandeput: 'We zullen contact opnemen met de gebruikers, burgers, vertegenwoordigers van de ambtenaren, vakbonden als we een beslissing rond hebben.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Top: 'Moeilijk kwaliteit dienstverlening hoog te houden'

Top: 'Het is moeilijk om de kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden. Er werd al gezegd dat de marge voor besparingen in de openbare sector klein is. We zitten al tot op het bot. Kan u bevestigen dat er geen ruimte meer is voor besparingen in het overheidsapparaat?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Alain Top: 'Vraag naar sociaal overleg in openbare sector is groot'

Alain Top (SP.A): 'Kernkabinet heeft sociaal overleg opgestart met Groep van Tien. Maar dat overleg is ook nodig voor de openbare sector. Ambtenaren maken zich ongerust. De vraag naar sociaal overleg om net als de privésector inspraak te krijgen is groot.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

De Coninck: 'OCMW's kunnen niets doen en dat met vergrijzing voor de deur'

De Coninck: 'Als het argument enkel efficiënter werken en kosten besparen is ... vrees ik dat we overgaan op commercialisering. De komende jaren kunnen OCMW's niets doen, niets investeren, ten nadele van alle mensen die oud of ziek zijn en dat terwijl de vergrijzing voor de deur staat.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Monica De Coninck: 'OCMW's werken efficiënter dan gemeentebesturen'

Monica De Coninck (SP.A) over de aanpassing van de federale OCMW-wet: 'OCMW werkt veel efficiënter dan een gemeente- of stadsbestuur, werkt niet als klassieke administratie. In 2018 wil men de OCMW's afschaffen. Dat heeft als gevolg dat de federale wetgeving moet worden aangepast. Is daar al akkoord over? En is er al overleg geweest met de Vlaamse regering?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Rompuy: 'Uitspraken als deze kunnen niet'

Van Rompuy: 'Natuurlijk heeft u een mening, maar u bent ook vertegenwoordiger van een politieke meerderheid. Dit is geen vrije tribune. Ik hoop dat dit een les is voor de toekomst, dat uitspraken zoals deze niet meer kunnen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Calvo: 'Minister van Financiën draagt niet bij tot vertrouwen'

Calvo: 'We hebben inderdaad nood aan vertrouwen, maar de minister van Financiën draagt daar niet toe bij. 'Niets doen is ook altijd een optie', zegt u. Niets doen is géén optie.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Effect maatregelen op economische groei en inflatie in twijfel getrokken'

'Mijn enige intentie is geweest om erop te wijzen dat - ik ben niet verantwoordelijk voor titels in de media - indien de ECB het vooropgestelde beleid voert, dat repercussies heeft voor spaargeld dat zoals u weet in grote mate aanwezig is in België', vervolgt Van Overtveldt. 'In de VS is al veel studiemateriaal waarbij effect van de maatregelen op niveau van economische groei en inflatie sterk in twijfel getrokken wordt.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Overtveldt: 'Wil autonomie ECB niet ondermijnen'

Van Overtveldt: 'Ik trek autonomie van ECB niet in twijfel, wil het ook niet ondermijnen. Heb enkel mijn bedenkingen geuit over mogelijke consequenties als ECB overgaat op die voorziene acties.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Overtveldt: 'Nadenken over gevolgen impliceert niet dat ik geen respect heb voor beleid'

Van Overtveldt: 'Is politieke verantwoordelijkheid om na te denken over de consquenties op monetair vlak. Dat impliceert niet dat ik geen respect heb voor de beslissingen van de ECB. Ik wil met klem tegenspreken dat ik kritiek heb op die beslissingen - die blijkbaar al genomen zijn.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Overtveldt: 'Misverstanden'

Johan Van Overtveldt (N-VA): 'Ik denk dat er wat misverstanden zijn over wat ik precies gezegd heb.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Eric Van Rompuy: 'U heeft als minister recht niet kritiek te uiten op ECB'

Eric Van Rompuy (CD&V): 'Als minister van Financiën van België kan u geen kritiek geven op de ECB die maanden een beleid voorbereid heeft om deflatie tegen te gaan, rente te verlagen, krediet te geven, impulsen te geven aan economie, ... De minister van Financiën heeft niet het recht te zeggen dat ECB beleid voert dat aanslag op spaargeld is. Ik vind dat onaanvaardbaar.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Biesen: 'Nood aan investeringen en extra groei'

Luk Van Biesen (Open VLD): 'Als we de groeicijfers in Europa bekijken is het duidelijk dat we nood hebben aan extra investeringen en extra groei. Als het geld vlot doorstroomt naar de reële economie. Elke communicatie die we doen moet weloverwogen zijn.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Calvo: 'tax shift van miljarden'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Calvo: 'Wat kunnen we met Belgische regering doen?'

Kristof Calvo (Groen): 'We hebben zekerheid, duidelijkheid en stabiliteit nodig. Wat kunnen we met de Belgische regering doen om zuurstof te geven aan de economie?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vuye: 'Is dit wanhoopsdaad in voordeel van speculanten?'

Hendrik Vuye (N-VA) over de door de ECB aangekondigde maatregel: 'Is dit niet meer een wanhoopsdaad ten voordele van speculanten en overheden, dan van spaarders?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Geen sfeer van angst creëren'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Inschakelingsuitkering moet activerend werken'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Luykx: 'Geen kalender voor volgende verkiezingen'

Luykx: 'Er is duidelijk geen kalender meer voor de volgende verkiezingen. De vooropgestelde telling ondermijnt die kalender. Moeten de steun aan die verkiezingen stoppen. We moeten in dit conflict oproepen voor de veiligheid van de Congolezen en de veiligheid van onze landgenoten in Congo.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Bacquelaine: 'Sluit initiatieven niet uit bij verslechtering situatie'

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) in naam van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR): 'Ik hoop de situatie van de DRC ter sprake ter brengen op de vergadering van de EU in februari. Maar als de situatie zou verslechteren, sluit ik de mogelijkheid niet uit om andere initiatieven te nemen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Luykx: 'Kinshasa staat in brand'

Peter Luykx (N-VA): 'Kinshasa staat in brand. Voor- en tegenstanders van Kabila komen op straat', over de onrust in Congo waar al tientallen doden bij vielen. 'Met duidelijke bewoordingen het geweld te veroordelen in de straten van Kinshasa.' Ook Vanessa Matz (cdH) kaart het probleem aan en vraagt wat België zal doen.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'SWT-werklozen onder 60 beschikbaar op arbeidsmarkt'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Sociale regering moet niet socialistisch zijn'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Applaus overstemt kwade reactie Dewinter

Luid applaus volgt op de reactie van Jambon. Dat overstemt de kwade reactie van Dewinter.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Jan Jambon: 'U staat hier te zwaaien met een boek waar veel mensen respect voor hebben'

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA): 'U staat hier te zwaaien met een boek dat voor heel veel mensen een boek is waar zij respect voor hebben, dat zij als heilig beschouwen. Wij weten allemaal dat er radicale personen zijn en wij willen daar allemaal tegen ingaan. Maar de scheiding die u tussen de islam en de rest van de bevolking legt, daar vindt u in dit halfrond bij geen enkele andere partij steun voor.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Dewinter: 'Welk signaal geven we aan dat soort moskeeën?'

Filip Dewinter (Vlaams Belang): 'Welk signaal geven we aan dat soort moskeeën?' Dewinter vraagt naar een eventuele sluiting van radicale instellingen.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Hedebouw: 'Is probleem binnen overleg'

Hedebouw: 'Er is daar nog geen akkoord over in de Groep van Tien, wat duidelijk maakt dat dit een probleem is binnen het overleg.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Peeters: 'Overleg Groep van Tien afwachten'

Peeters: 'Het is een beslissing van deze federale regering, maar laten we afwachten tot wat er uit het overleg van de Groep van Tien komt.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Raoul Hedebouw: 'Er is onzekerheid over het brugpensioen en de verwachte beschikbaarheid'

Raoul Hedebouw (PTB-GO!): 'Er heerst onzekerheid onder werknemers over het brugpensioen inzake de verwachte beschikbaarheid. Werknemers van Ford Genk konden afstand doen van een vertrekpremie om in ruil niet actief beschikbaar te moeten zijn. Maar nu blijkt dat wel van hen gevraagd te worden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Peeters: 'Inkomensvervangende tegemoetkoming'

Peeters: 'Deze maand kunnen zij nog rekenen op een inkomensvervangende tegemoetkoming.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Kris Peeters: '1.185 geviseerde mensen zijn arbeidsongeschikt'

Kris Peeters: '1.185 personen zijn geviseerd. Het gaat om mensen die toegelaten waren tot de werkloosheid op basis van hun studies. Maar door hun ernstige fysieke of mentale handicap zijn zij totaal arbeidsongeschikt.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Stefaan Vercamer: 'Oplossing zoeken voor kwetsbare groep'

Stefaan Vercamer (CD&V): 'Een groep van ongeveer 1.500 mensen dreigt uit de boot te vallen. Daarom vragen wij zeer dringend naar een oplossing zodat die kwetsbare groep niet getroffen wordt.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Verdwijnen inschakelingsuitkering om medische redenen

Georges Gilkinet (Ecolo) kaart het verdwijnen van de inschakelingsuitkering om medische redenen sinds 1 januari aan. 16.900 mensen verliezen het recht op de uitkering, onder wie 1.500 andersvaliden die niet in staat zijn tot werken. 'Hoe zal u inkomsten garanderen voor die personen?', richt Gilkinet zich tot minister van Werk Kris Peeters (CD&V).

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Plenaire vergadering start met rouwhuldes

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Luk Van Biesen: 'ECB voorziet per maand 50 miljard euro voor Europa'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Defensie, sociaal overleg en ECB

Een week geleden verkondigde premier Charles Michel nog tijdens de plenaire vergadering, dat hij stappen zou ondernemen tegen terrorisme. Die volgden eerder dan verwacht diezelfde avond nog met onder andere een antiterreuractie in Verviers. Een dag later werden twaalf maatregelen tegen terreur uitgelicht, waarvan het inzetten van het leger op straat.

Vandaag op het programma: vraag aan Defensie inzake sociaal overleg. Voorts een wetsvoorstel over de bescherming van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Ambtenarenpensioenen, aanpassing van de federale OCMW-wet, verhoging accijnzen op brandstoffen, maar vooral: wat betekent de ECB-maatregel voor ons spaargeld?

Deze namiddag in de Kamer, LIVE vanaf 14u15.