Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Einde live

Bedankt voor het volgen, tot volgende week.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Maatregelen komen ten goede van kwetsbare huurders'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Het gaat om min 12 eurocent per maand'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Hoe kan verarmen huurders de private huurmarkt versterken?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Beslissing regering geen garantie voor snelle oplossing'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Ander tracé volgen als daarmee overkapping mogelijk wordt?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Bothuyne: 'VDAB krijgt verantwoordelijkheid'

Robrecht Bothuyne (CD&V): 'De VDAB wordt niet gedemotiveerd maar geresponsabiliseerd.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Muyters: 'Hadden signaal aan Groep van Tien kunnen geven'

Muyters: 'Of de VDAB of de sociale partners mij een signaal gegeven hebben? Nee. Hadden ze dat willen doen, had dat gekund bij de Groep van Tien. Er zullen meer en meer 50-plussers aan het werk moeten zijn. Als daar problemen mochten zijn in de toekomst, dan moeten we bekijken hoe we dat kunnen opvangen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Eetvelde: 'Demotiverend voor VDAB'

Miranda Van Eetvelde (N-VA): 'Dit lijkt me opvallend demotiverend voor personeel van de VDAB. Zij krijgen er steeds meer taken bij.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Talpe: 'Vindt VDAB regeling haalbaar?'

Emmily Talpe (Open VLD): 'Kreeg u signalen uit de raad van bestuur van de VDAB dat ze deze regeling niet haalbaar vonden?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Muyters: 'Meer 50-plussers zijn actief'

Muyters: 'Het is een prioriteit: als je kijkt naar de graad van 50-plussers die actief zijn, is die duidelijk hoger dan die van vijf jaar geleden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Muyters: 'Begeleiding op maat'

Muyters: 'Vandaag krijgt elke werkzoekende - ook meer ervaren werkzoekenden - krijgt begeleiding op maat. Tot 55 krijgt iedereen een automatische matching, boven de 55 jaar oud krijgt men een meer aangepaste matching.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Muyters: 'Iedereen moet met zin naar werk kunnen gaan'

Philippe Muyters (N-VA), Vlaams minister van Werk, over de impact van het nieuwe sociaal akkoord betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) op de werking van de VDAB: 'Ik denk dat we de groep van 55-plussers duidelijk hebben meegenomen, ook op vlak van aanwerving. We moeten de mensen op de juiste stoel krijgen, zodat ze met zin naar hun werk kunnen gaan.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandermeersch: 'Daadkracht niet verwarren met goed beleid'

Vandermeersch: 'U verwart daadkracht met een goed mobiliteitsbeleid.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Besien: 'U moet nog in de ogen van de Antwerpenaar kunnen kijken'

Van Besien: 'Hoe je dat ook probeert te realiseren: dat gaat nooit een goed project worden. Het kan zijn dat u nog in de spiegel zal durven kijken. Maar het is belangrijker dat u nog in de ogen van de Antwerpenaar kan kijken.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

De Ridder: 'Hoop dat iedereen meewerkt'

Annick De Ridder (N-VA): 'Stop met doen alsof leefbaarheid niet met dit project verzoend kan worden. Ik hoop dat iedereen meewerkt aan dit plan en dat iedereen ziet dat het kan. De Antwerpenaar heeft hier uitdrukkelijk naar gevraagd en wij maken daar nu werk van.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Weyts: 'Wij willen vooruit en dat moet snel gaan'

Weyts: 'Wij willen vooruit gaan en dat moet snel gaan. Wij wachten niet met onze voorbereidende werken. Misschien worden er nog stokken in de wielen gestoken. Maar ik ga nog in de spiegel kunnen kijken en zeggen dat ik alles gedaan heb om het probleem in Antwerpen aan te pakken.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Turtelboom: 'Geen budgettaire impact op deze legislatuur'

Turtelboom: 'Studie moet er nog komen en de budgettaire impact van de volledige overkapping zal niet meer op deze legislatuur zijn.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Turtelboom: 'Elk tracé zal geld kosten'

Turtelboom: 'Of het nu dit tracé is of een ander, het zal altijd geld kosten.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Schiltz: 'Wanneer resultaten studie?'

Willem-Frederik Schiltz: 'Wat is de timing van de studie, wanneer mogen wij daar resultaten van verwachten?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandermeersch: 'Moet meer door Liefkenshoektunnel gereden worden'

Vandermeersch: 'Antwerpenaars hebben file-moeheid, Oosterweel-moeheid. Er moet meer door de Liefkenshoektunnel gereden worden dan vandaag gebeurt. Dat kan het fileleed op de Antwerpse ring verminderen en u zelf een budget opleveren.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Besien: 'Ambitie moet project zijn dat goed is voor Antwerpen'

Van Besien: 'Uw ambitie moet zijn dat u samen met de inwoners van Antwerpen een project vindt dat goed is voor Antwerpen. Een cruciale vraag: als blijkt uit de studies dat een ander tracé of een bijsturing mogelijk is, gaat u dan toch vasthouden aan Oosterweel?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Weyts: 'Antwerpen wil aanpak mobiliteitsprobleem'

Weyts: 'Wat mensen in Antwerpen willen, is de aanpak van de mobiliteitsproblematiek. Dus ik zou zeggen: vooruit.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Weyts: 'In 2017 starten en voorbereidende tussentijdse werken'

Weyts: 'Het is meer dan de moeite waard; dit tracé zorgt dat het snel kan gaan, dat er een draagvlak is en het ondersteunt de leefbaarheid. We zorgen ervoor dat de overkapping mogelijk wordt. Het is de ambitie om in 2017 te starten. In de tussentijd gaan we zelfs voorbereidende werken doen. Als we telkens alles moeten staken omdat er een procedure dreigt tussen te komen, dan moeten we in Vlaanderen niets meer doen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Weyts: 'Derde Scheldekruising is structurele oplossing'

Weyts: 'Een proefproject: twee maanden de Liefkenshoektunnel tolvrij maken, loste structureel niets op. Het verschoof het probleem. Wat wel structureel oplossing biedt is een derde Scheldekrusing: het Oosterweeltracé.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Turtelboom: 'Overkapping combineert mobiliteit en leefbaarheid'

Annemie Turtelboom (Open VLD): 'Iedereen weet dat ik de overkapping van de ring 100 procent steun omdat op die manier mobiliteit en leefbaarheid gecombineerd worden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Vandermeersch: 'Het kost 1 miljoen euro per dag vertraging'

Anke Vandermeersch (Vlaams Belang): 'Het megalomane project Oosterweel gaat toch in de reguliere begroting worden opgenomen. Een groot en duur project. We zitten ondertussen aan 3,2 miljard euro. We willen weten hoe dat in de begroting opgenomen zal worden. Het kost 1 miljoen euro per dag vertraging. Waarom probeert u die files dan niet nu, vandaag op te lossen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Besien: 'Wanneer gaat regering fetisj Oosterweel loslaten?'

Van Besien: 'Wanneer gaat de Vlaamse regering die halsstarrige houding, de fetisj van Oosterweel loslaten?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Van Besien: 'Of het er komt of niet, weten we niet zeker'

Wouter Van Besien (Groen) aan Ben Weyts (N-VA) - Vlaams minister van Mobiliteit - over het akkoord voor de financiering en uitvoering in vijf onderdelen van de Oosterweelverbinding (Masterplan Antwerpen): 'Een korte terugblik op het debat van vorige week. 'Of Uplace er komt of niet, dat weten we niet zeker', klonk het toen. Over Oosterweel kan hetzelfde gezegd worden. '

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Waarom halsstarrig aan blijven vasthouden?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Lonen blokkeren, huurprijs niet laten stijgen'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Welk belang weegt het zwaarst voor deze regering?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'We weten wat u niet wil doen, maar wat gaat u wel doen?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Homans: 'Waarom enkel de huurprijzen?'

Homans: 'Waarom alleen de huurprijzen? Wat met die anderen die een indexsprong op de lonen ondergaan, maar niet huren?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Somers: 'Versterken private huurmarkt moet kern debat zijn'

Bart Somers (Open VLD): 'Het versterken van die private huurmarkt had de kern van het debat moeten zijn. Voor onze fractie is de hele discussie over de index een randdiscussie: zo gaat het met indexsprong over 700 euro, zonder indexsprong over 699,88 euro.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Janssens: 'Niet bezig met voeren goed beleid'

Chris Janssens (Vlaams Belang): 'Ik heb steeds meer de indruk dat de meerderheidspartijen in verkiezingsmodus zijn. Men is absoluut niet bezig met het voeren van een goed beleid. Stop met dat haantjesgedrag en ga aan de slag.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Hostekint: 'Misschien willen verhuurders gewoon hun geld op het einde van de maand'

Hostekint: 'Wat is het standpunt van deze regering? Ik heb geen antwoord gekregen. Wij vinden dat als uitkeringen en lonen worden vastgezet, de huurprijzen dezelfde regel moeten volgen. In de helft van de huurcontracten is de indexering niet eens opgenomen. Misschien wil dat wel zeggen dat de verhuurders het belangrijker vinden dat ze op het einde van de maand hun geld krijgen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Moerenhout: '94.000 van de 102.000 die er recht op hebben, krijgen geen premie'

Moerenhout: 'Ik vind het stuitend dat u zegt dat huurpremies een oplossing zijn voor de armoede op de huurmarkt. 94.000 mensen van de 102.000 hebben geen premie, terwijl ze er nood aan hebben. 6 procent heeft er recht op, de overige 94 procent heeft er zelfs geen recht op, omdat het afhankelijk is van criteria vastgelegd door de Vlaamse overheid. Bouw snel sociale woningen bij en voor die indexsprong voor huurprijzen door.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Homans: 'Ik ben geen voorstander van haastwerk'

Homans: 'Ik ben geen voorstander van haastwerk. Bij het huidige systeem vallen mensen uit de boot en we moeten tegemoetkomen aan die mensen. Maar het zou niet verstandig zijn om snel snel te werk te gaan bij de hervorming van de huursubsidie en -premie.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Homans: 'Private verhuurders moeten helpen bij de huisvesting'

Homans: 'De private huurmarkt moet ook versterkt worden. Private verhuurders moeten helpen bij de huisvesting van mensen.'

'Moeten we als Vlaamse regering bijbouwen voor sociale woningen? Absoluut mee eens. Maar we moeten verhuurders aanmoedigen hun woningen op de markt te zetten aan hetzelfde sociale tarief. Want de overheid kan dat niet alleen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Homans: 'Inzetten op preventie'

Homans: 'We zetten ook in op de preventie van de uit-huis-zetting. Ik vind het belangrijk om in te zetten op preventie. Zeker om te voorkomen dat die kwetsbare mensen uit hun huis gezet zouden worden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Homans: 'Inspanningen verhuurder ten voordele van huurder'

Homans: 'We vragen aan de verhuurders allerlei inspanningen die op het einde van de rit eigenlijk in het voordeel van de huurder zijn. Als uw huis goed geïsoleerd is, komt het ten goede van de energiefactuur. Het is een goede maatregel om bepaalde inspanningen te vragen van de verhuurder, opdat de huurder op het einde minder aan de energiefactuur zal moeten uitgeven.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Homans: 'Er zijn goede initiatieven'

Liesbeth Homans (N-VA): 'Mevrouw Moerenhout, ik ben blij dat we het eens zijn; We moeten iets doen voor de kwetsbare huurders. Dat doen we ook. Er zijn huursubsidies en huurpremies. Dat zijn goede initiatieven.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Hostekint (SP.A): 'Stop met die polarisering'

Michèle Hostekint (SP.A): 'Uw uitspraken worden beschouwd als revanchisme. U wil betaling van de huur voor huurders moeilijker maken. Het is niet in het voordeel van de verhuurder dat mensen het steeds moeilijker hebben om te betalen. Stop met die polarisering. Wat is nu het standpunt van deze Vlaamse regering?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Moerenhout: 'Wat gaat u doen opdat ze de steun krijgen die ze verdienen?'

Moerenhout: 'De N-VA wil de lonen bevriezen, maar de huurprijzen moeten stijgen. Voor mensen die al in de hoek zitten waar de klappen vallen, komt dat heel hard aan. Wat wilt u wel doen opdat zij toch ondersteund worden, de steun krijgen die ze verdienen?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Moerenhout (Groen): 'Kwetsbare huurders moeten ondersteund worden'

An Moerenhout (Groen) aan Liesbeth Homans (N-VA) - Vlaams minister van Wonen: 'De huurmarkt moet worden heropgewaardeerd en de kwetsbare huurders moeten ondersteund worden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Inkomsten uit loon en huur moeten op dezelfde manier behandeld worden'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Heeft ook Beke stilaan de buik vol van een Vlaanderen waarin afspraken niet voor iedereen gelden?'

Niet alleen ruzie over de indexering van de huurprijzen in de regering: 'Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) gaat ervan uit dat Uplace er komt. CD&V-voorzitter Wouter Beke is daar minder zeker van.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Een baksteen in mijn maag, maar ik moet mijn geld dus 'wegsmijten' aan huur'

'Een woning kopen is voor velen een utopie -zoals voor mij- maar zelfs betaalbaar huren is voor meer en meer mensen een onhaalbare droom', zo schrijft Lies Corneillie in haar bijdrage voor het Schaduwparlement.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Ruzie over indexering

De indexering van de huurprijzen zorgt voor ruzie binnen de regering. Als de lonen een indexering moeten overslaan, dan moeten de huurprijzen dat ook, vinden CD&V en MR. Ook Open VLD wil daar wel in meegaan. Bart De Wever en zijn partij N-VA blijven wel radicaal tegen.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Homans over indexering huurprijzen: 'Ga verhuurders nu niet pesten'

Als de huurprijzen niet geïndexeerd worden, dan moet hetzelfde gebeuren voor de tegemoetkomingen aan de onderkant van de markt, zegt Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA).

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Indexering huurprijzen, Oosterweel en brugpensioenen

De actuele vragen vandaag gaan onder andere over de indexering van de huurprijzen en de bescherming van kwetsbare huurders; de fasering en budgettering van het Oosterweelproject; en de impact van het sociaal akkoord over de SWT's (bruggepensioneerden) op de werking van de VDAB;